Leefbaar Zeewolde
 

Nieuws

05-07-2014

Voorbeeldbrief voor zienswijze Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport Luchthaven Lelystad.

Lees meer...

27-06-2014

1 juli Informatiebijeenkomst in Zeewolde over luchthaven Lelystad

Lees meer...

15-06-2014

Leefbaar Zeewolde blijft tegen voorgenomen uitbreiding Lelystad Airport

Lees meer...

31-05-2014

Leefbaarheidsrotonde

Lees meer...

30-05-2014

College-onderhandelingen afgerond, Leefbaar Zeewolde, VVD en Christenunie/CDA vormen nieuw college

Lees meer...

U bent hier: Home

 

Laatste nieuws:

05-07-2014

Voorbeeldbrief voor zienswijze Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport Luchthaven Lelystad.

Lees meer...

27-06-2014

1 juli Informatiebijeenkomst in Zeewolde over luchthaven Lelystad

Lees meer...

Wij zijn een onafhankelijke plaatselijke politieke partij met 6 raadszetels.

Leefbaar Zeewolde is al sinds 1998 de grootste partij in de gemeenteraad van Zeewolde. Op 19 maart 2014 hebben wij opnieuw de verkiezingen gewonnen.

Dit betekent dat er een groot vertrouwen van de inwoners van ons dorp is in de partij en dat onze standpunten kunnen rekenen op een groot draagvlak.

Met 6 ervaren raadsleden en 2 wethouders in het college van burgemeester en wethouders, bieden wij continuïteit en stabiliteit aan het dagelijks bestuur.

Dat is erg belangrijk omdat er grote uitdagingen op de agenda staan in de komende periode. Op deze website kunt u kennis maken met onze fractieleden en wethouders; houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen; kunt u zich aanmelden als lid en ziet u wanneer alle openbare vergaderingen plaatsvinden.

 

 

Rust, ruimte en groen. Een dorp om trots op te zijn.

Dát is ....

Eerstvolgende vergaderingen / evenementen:

Begindatum Naam Locatie Aanvang Omschrijving
02-09-2014 fractievergadering Gemeentehuis, Zeewolde 20:00  
08-09-2014 Bijeenkomst kaderstelling ombuigingen Raadzaal, Gemeentehuis Zeewolde 20:00

Aan de fractievoorzitters,

Aan de overige leden van de raad ter kennisname,

 

Hierbij leg ik u namens de voorzitter, met verwijzing naar bijgevoegd memo, het voorstel voor in te stemmen met een extra bijeenkomst van het Beraad over het onderwerp ‘Kaderstelling ombuigingen vanaf 2017’ op maandag 8 september a.s. (aanvang 20.00 uur).

Daarnaast  wordt u voorgesteld woensdag 10 september a.s. (eveneens aanvang 20.00 uur) te reserveren voor eventueel een vervolgbijeenkomst van het Beraad over hetzelfde onderwerp.

 

Omdat de interactieve bijeenkomsten erop zijn gericht als gemeentebestuur tot een afgewogen strategische standpuntbepaling te kunnen komen, zijn deze niet publiek toegankelijk.

Uiteraard zal daarna de besluitvorming, inclusief de politieke verantwoording, wèl in het openbaar plaatsvinden.

 

 

08-09-2014 Cie Ruimte&Wonen Raadhuis, Zeewolde 20:00  
09-09-2014 Cie Bestuur&Middelen Raadhuis, Zeewolde 20:00  
10-09-2014 Cie Onderwijs&Welzijn Raadhuis, Zeewolde 20:00  
10-09-2014 reservedatum bijeenkomst kaderstelling ombuigingen Raadzaal, Gmeentehuis Zeewolde 20:00

Aan de fractievoorzitters,

Aan de overige leden van de raad ter kennisname,

 

Hierbij leg ik u namens de voorzitter, met verwijzing naar bijgevoegd memo, het voorstel voor in te stemmen met een extra bijeenkomst van het Beraad over het onderwerp ‘Kaderstelling ombuigingen vanaf 2017’ op maandag 8 september a.s. (aanvang 20.00 uur).

Daarnaast  wordt u voorgesteld woensdag 10 september a.s. (eveneens aanvang 20.00 uur) te reserveren voor eventueel een vervolgbijeenkomst van het Beraad over hetzelfde onderwerp.

 

Omdat de interactieve bijeenkomsten erop zijn gericht als gemeentebestuur tot een afgewogen strategische standpuntbepaling te kunnen komen, zijn deze niet publiek toegankelijk.

Uiteraard zal daarna de besluitvorming, inclusief de politieke verantwoording, wèl in het openbaar plaatsvinden.