Artikel 36 vragen en antwoorden over cluster datacenters A6 / A27

Op 22 april jl. heeft het college van B&W de artikel 36 vragen beantwoord. U kunt de antwoorden hier lezen:

20210412 LZ Cluster datacenters A6 A27_A

Tevens heeft het college van B&W een Raadsinformatiebrief meegestuurd over de Datacenterstrategie MRA (MetropoolRegio Amsterdam) in relatie tot de ontwikkelingen in het gebied Oosterwold. U kunt de brief hier lezen:

20210421 Raadsinformatiebrief datacenterstrategie MRA irt ontwikkeling Oosterwold fase 2

——————————–

Omroep Flevoland publiceerde op 08 april jl. een bericht met de kop “plannen voor cluster datacenters langs snelweg A6 / A27”. Er zijn plannen voor een cluster datacenters van maximaal 150 hectare groot vlakbij Almere. Daarvoor is een stuk land in beeld langs de snelwegen A6 en A27. Het gaat om grond van de Gemeente Zeewolde in het gebied Oosterwold. De gemeente Almere onderzoekt in samenwerking met gemeente Zeewolde of de locatie hiervoor geschikt is.
Voor de fractie van Leefbaar Zeewolde is dit aanleiding om het college hierover vragen te stellen: 

  1. Is het college samen met de Gemeente Almere betrokken in een onderzoek naar de vestiging van een maximaal 150 ha groot cluster van datacenters op het grondgebied van Zeewolde in Oosterwold? Kan het college het antwoord op deze vraag onderbouwen / motiveren?
  1. Is het college van mening dat er in het Zeewolde deel van Oosterwold, ruimte is voor de ontwikkeling van een cluster van maximaal 150 hectare datacenters? Kan het college het antwoord op deze vraag motiveren?
  1. Kan het college aangeven of het actief gaat deelnemen aan de gesprekken rondom de ontwikkelings- en verstedelijkingsplannen van het  MRA aangezien er nu zonder deelname over het grondgebied van Zeewolde gesproken wordt.

 

Gelet op de publicaties aangaande datacenters in de Gemeente Hollands Kroon en de mogelijke vestiging van een hyper-scale datacenter van 160 hectare in Zeewolde, acht de fractie van Leefbaar Zeewolde het van groot belang dat bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk beantwoord worden. Wij verzoeken het college deze artikel 36 vragen uiterlijk 21 april schriftelijk te beantwoorden of de vragen mondeling te beantwoorden tijdens de Raadsvergadering van 22 april aanstaande.

Lees hier de artikel 36 vragen: 210412 art36 cluster datacenters

In de oranje cirkel ligt het 150 Ha locatie gebied (Blauw gearceerde rechthoek met wifi symbool) voor Data center cluster nabij A6 en A27 in Oosterwold.