Leefbaar Zeewolde vindt komst F-35 straaljagers naar Lelystad Airport ongewenst

De mogelijke komst van F-35 straaljagers werd in het vroege voorjaar van 2024 publiekelijk bekend. Defensie is inmiddels op gesprek geweest in Lelystad met de directie van het vliegveld om de mogelijkheden te verkennen of F-35 jachtvliegtuigen daar een basis kunnen krijgen.

Hoewel de Notie Reikwijdte en Detailniveau Ruimte voor Defensie al wel aangaf dat er gezocht moest worden naar meer vliegveldcapaciteit voor gevechtsvliegtuigen, werd de koppeling met burgerluchtvaart vliegvelden daarin niet gemaakt. En dus was er nog geen aanleiding om hierover een zienswijze in te dienen.

Maar nu blijkt dat Defensie toch burgerluchtvaartvliegvelden hiervoor wil gaan gebruiken. In beeld zijn Groningen, Lelystad en Twente Airport.
Inmiddels heeft de provincie Drenthe waarin Groningen Airport ligt al van zich laten horen: Geen F-35 vliegtuigen op hun vliegveld!
Wat betreft Lelystad Airport is de houding van de provincie Flevoland en Lelystad neutraal tot positief. Met als kanttekening dat het niet ten koste mag gaan van de plannen voor de komst van vakantie vliegtuigen.
Voor Leefbaar Zeewolde zijn de plannen voor meer luchtvaartverkeer vanaf Lelystad Airport zeer ongewenst. De inbreuk van groot commercieel vliegverkeer, versterkt door de gedwongen laagvliegroutes over ons grondgebied vanwege Schiphol en nu daarbij ook nog F-35 straaljagers is voor onze gemeente vanwege meerdere redenen zeer nadelig en daarom ongewenst.

Meerderheid voor de motie

In de raadsvergadering van 30 mei jl. heeft Leefbaar Zeewolde daarom een motie ingediend om het college te verzoeken bij de provincie Flevoland en waar van toepassing bij andere overheidsbesturen en ministeries, duidelijk te maken dat de komst van de F-35 straaljagers voor Defensie op Lelystad Airport niet gewenst is. De motie kreeg in de raad een meerderheid, echter de fracties van de oppositiepartijen en van de ChristenUnie konden zich hier niet in vinden.
Het college heeft aangegeven de motie over te nemen en deze boodschap uit te dragen.

Leefbaar Zeewolde blijft zich grote zorgen maken over Lelystad Airport en het effect daarvan op onze gemeente. We blijven waakzaam en zullen alert zijn op komende ontwikkelingen.

PERSBERICHT_ Leefbaar Zeewolde vindt komst F-35 straaljagers naar Lelystad Airport ongewenst

20240530.19 Motie vreemd Geen F35 straaljagers voor Lelystad Airport_motie 1-LZ

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

6 + 2 = ?

Contactgegevens

Egelpad 5
3892 VS, Zeewolde

Tel: 06 – 46 44 39 41

Bankrekeningnummer NL87RBRB8842136190 t.n.v. Leefbaar Zeewolde. Wij zijn als ANBI geregistreerd. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld en is aftrekbaar van de belastingen.