Zeewolde zoekt nieuwe burgemeester

Op 2 juli jl. is in een bijzondere raadsvergadering de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. De Commissaris van de Koning de heer Gerritsen was daarbij aanwezig.
De profielschets is opgesteld door de profielschetscommissie bestaande uit leden van alle raadsfracties.
Ruim 700 inwoners én maatschappelijk en samenwerkingspartners hebben een bijdrage gegeven met hun voorkeuren, informatie, tips, motiveringen en kanttekeningen.
De profielschetscommissie heeft dit samengebracht in de Profielschets 

Ter ondersteuning is hierbij ook een videoboodschap gemaakt.

De Commissaris van de Koning heeft nog een vijftal verhelderende vragen aan de gemeenteraad gesteld die door de voorzitter van de profielschetscommissie en aangevuld door andere commissieleden werden beantwoord.

De uitzending van deze bijzondere raadsvergadering kunt u HIER terugzien.

Meer informatie staat beschreven in de  Proces en planning benoemingsprocedure 

Leefbaar Zeewolde heeft er vertrouwen in dat één of meerdere kandidaten zich gaan aanmelden voor deze dankbare benoeming. Vanaf 4 tot en met 25 juli staat de vacature open.


Van de fractie Leefbaar Zeewolde,

Aan u, beste onbekende,

Mocht u overwegen om uzelf kandidaat te stellen, weet dan dat we u warm en hartelijk zullen verwelkomen.
U komt thuis in een mooie gemeente waar we met prachtige mensen in een groot agrarisch en toeristisch-recreatief buitengebied én het dorp zelf, samen een fijne gemeenschap vormen.
U komt in een gemeente waar het gesprek over wat zich in onze gemeente afspeelt gevoerd wordt en waarover af een toe best wat discussie kan en mag zijn.,
Maar waar we vooral ook trots zijn op hoe onze gemeente zich in 40 jaar tijd heeft ontwikkeld en zich staande houdt.

We verwachten dat u, net als de eerdere polderpioniers en andere mensen die met diverse overwegingen hun weg naar Zeewolde hebben gevonden, snel zal aarden en uzelf een Zeewoldenaar zult noemen.

Wij willen graag kennis met u maken.

We zullen u steunen met wat in ons vermogen ligt.
We zullen naast u staan wanneer dit als volksvertegenwoordiging nodig is.
Zoals van de gemeenteraad wordt verwacht zullen we ook het debat en de discussie met elkaar voeren.
We zullen dit doen met dezelfde normen en waarden én met respect voor u als voorzitter van de raad.

Graag nodigen we u uit om te reageren op de vacante positie van burgemeester van de gemeente Zeewolde.

———

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

2 + 0 = ?

Contactgegevens

Egelpad 5
3892 VS, Zeewolde

Tel: 06 – 46 44 39 41

Bankrekeningnummer NL87RBRB8842136190 t.n.v. Leefbaar Zeewolde. Wij zijn als ANBI geregistreerd. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld en is aftrekbaar van de belastingen.