ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde stellen vragen over effecten stikstofdepositie Lelystad Airport op gemeente Zeewolde.

Leefbaar Zeewolde heeft samen met de ChristenUnie artikel 36 vragen aan het college gesteld over de mogelijke effecten als gevolg van het afgeven van de natuurvergunning voor Lelystad Airport. ——— Geachte college, Voor de exploitatie van Lelystad Airport is een natuurvergunning nodig. De minister is voornemens die natuurvergunning te verlenen waarmee Lelystad Airport ‘Stikstof uitstoot […]

36 Vragen en antwoorden over het datacenter

Op 22 april jl. heeft het college van B&W de 36 vragen beantwoord. U kunt de antwoorden hier lezen: 20210319 LZ Vragen over het Datacenter_A ————————– Leefbaar Zeewolde heeft 36 artikel 36 vragen aan het gemeentebestuur gestuurd. Met de antwoorden wil Leefbaar Zeewolde haar oordeel gaan vormen over de komst van het datacenter. De vragen […]

Artikel 36 vragen en antwoorden over cluster datacenters A6 / A27

Op 22 april jl. heeft het college van B&W de artikel 36 vragen beantwoord. U kunt de antwoorden hier lezen: 20210412 LZ Cluster datacenters A6 A27_A Tevens heeft het college van B&W een Raadsinformatiebrief meegestuurd over de Datacenterstrategie MRA (MetropoolRegio Amsterdam) in relatie tot de ontwikkelingen in het gebied Oosterwold. U kunt de brief hier […]

Nachtvluchten vliegen overdag… Is de provincie de weg kwijt?

Op Omroep Flevoland verscheen onlangs het bericht dat volgens de provincie Flevoland de opening van Lelystad Airport een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de ‘hinder door nachtvluchten op Schiphol’. Zij reageert hiermee op het voorstel om op Schiphol geen nachtvluchten tussen 23:00 uur en 06:00 uur te laten plaatsvinden of deze in […]

Keuze woningbouwlocatie voor behoud bosrijke omgeving

  De gemeenteraad van Zeewolde maakt zich op om voor de toekomst te gaan bepalen waar gebouwd kan gaan worden als de Polderwijk voltooid is. Hiervoor is de gemeenteraad in een aantal sessies de afgelopen maanden voorbereid met informatie over verschillende opties. In de afgelopen BRS commissievergadering hebben de politieke partijen in de raad gesproken […]

Leefbaar Zeewolde reactie op onderzoeksrapport BING

In een extra raadsvergadering op 4 februari jl. heeft Leefbaar Zeewolde gereageerd op het onderzoeksrapport BING welke in opdracht van de gemeenteraad gemaakt is. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag is gesteld: “Heeft zich een integriteitsprobleem voorgedaan bij de planvorming en besluitvorming over het zonnepark aan de Groenewoudseweg bij de gemeente en direct betrokken partijen?” Ter […]

Laat van u horen!

In opdracht van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie Zeewolde wordt een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid voor zestig plus inwoners die niet meer in het arbeidsproces actief zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Een belangrijk element in het onderzoek is een enquête waarin we willen horen hoe u […]

Provincie reageert op essay van Leefbaar Zeewolde over Datacenter

Leefbaar Zeewolde reageert terug. In het essay “De achilleshiel van het Datacenter” stelt Leefbaar Zeewolde dat de komst van het Datacenter niet de opmaat moet zijn tot een wildgroei aan windmolens en zonnevelden in het dorp die klimaatneutraliteit van ons dorp moeten borgen. Het essay van fractievoorzitter Ben Sonneveld toont aan dat de komst van […]