Bewoners Buitengebied aan zet!

Op woensdag 10 april vond er in ‘De Beleving’, Winkelweg 61 in Zeewolde een ontmoeting plaats tussen de inwoners van het buitengebied en de gemeenteraad. Deze ontmoeting vond plaats in het kader van de Raad op Straat, een initiatief waarbij de Gemeenteraad de wijken van Zeewolde ingaat om zich voor te stellen en om te […]

Leefbaar Zeewolde dient zienswijze in tegen Ontwerpwijzigingsbesluit Luchthaven Lelystad

Het ontwerp wijzigingsbesluit van Lelystad Airport en de actualisatie van de Milieu Effecten Rapportage (MER) geven opnieuw aanleiding voor Leefbaar Zeewolde om een aantal bezwaren in een zienswijze te verwoorden. Zienswijze_Ontwerpwijzigingsbesluit_Luchthaven_Lelystad_en_actualisatie_MER_februari_2019 In de openbaar gemaakte brief geeft de lokale partij aan dat er in de herziene MER nog steeds informatie ontbreekt en lange-termijn milieu- en gezondheidseffecten […]

Leefbaar Zeewolde roept op tot protest tegen plannen Strand Horst!

…De plannen zeggen dat het geluid in de horeca en evenementenhal maximaal 120 Decibel mag zijn. En aangezien de horeca verder mag uitbreiden kan daar mogelijk elke dag een feest plaatsvinden. Dat inwoners van Zeewolde daar overlast van gaan ondervinden, is zeer aannemelijk..

Leefbaar haalt bij het fluitketelschuiven de 4e plaats

Traditioneel in de kerstvakantie is in het centrum van Zeewolde de Zeewolde Winterworld, een kunstijsbaan op het Kerkplein. Op de kunstijsbaan vinden diverse activiteiten plaats waaronder het Fluitketelschuiven. Leefbaar Zeewolde doet al vele edities mee aan het Fluitketelschuiven. Dit jaar deden 16 teams mee. Na een goede voorronde op donderdagavond 3 januari werden op de […]

Vervolg ontwikkelingen Strand Horst

Sinds 20 december jl. liggen het ontwerp bestemmingsplan, de beeldkwaliteitsplan en de Plan-MER (milieu effect rapportage) over de nieuwe ontwikkelingen van Strand Horst ter inzage.

Fijne feestdagen en gezond 2019

Wij wensen alle inwoners van Zeewolde fijne feestdagen en een gezond 2019!

Zwerfafval, ergernis voor iedereen!

In 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een bezuiniging op het groenbeheer, ook het opruimen van het zwerfval maakte deel uit van deze bezuiniging. De jaarlijkse evaluatie laat nu echter zien dat het aantal meldingen en vragen van inwoners over zwerfafval is toegenomen, een ongewenste ontwikkeling in de ogen van Leefbaar Zeewolde. Wie is […]

Wethouder Winnie Prins op cover VNG Magazine

Voor het eerst in de geschiedenis staat een wethouder van een lokale partij op de cover van het VNG magazine (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De aanleiding hiervoor is het interview met Winnie Prins over “Deep Democracy”, een nieuwe methode om tot besluitvorming te komen waarbij ook de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen… Klik (hier) […]

Leefbaar Zeewolde verkrijgt ANBI status

Leefbaar Zeewolde heeft met terugwerkende kracht een ANBI-status gekregen. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling, wat betekent dat de belastingdienst onze partij ziet als één die er voor iedereen is en geen ander (winst) oogmerk heeft dan het nastreven van het algemeen belang. Dit is een goede erkenning en het voordeel hiervan is dat […]