Actiedag tegen de vliegroute over Zeewolde

Vandaag, 28 januari, heeft de gecombineerde actie tegen de voorgenomen vliegroute over het centrum van Zeewolde plaatsgevonden. Van ’s morgens 10.00 tot 15.00 zijn een groot aantal vrijwilligers zeer actief geweest met het verkrijgen van handtekeningen van het winkelend publiek. Rond 15.00 uur waren bijna 3.000 handtekeningen verzameld. Het algemene beeld was dat het overgrote deel […]

Uitbreiding Lelystad Airport bedreigt de leefbaarheid van Zeewolde

Toekomstige ontwikkelingen rondom de uitbreiding van Lelystad Airport vormen een serieuze bedreiging voor de kwaliteit van het leefmilieu in ons dorp. In tegenstelling tot eerdere plannen bleek afgelopen woensdagavond tijdens een presentatie van Lelystad Airport dat de geplande vliegroutes dwars over ons dorp zullen lopen. Bovendien nemen deze vliegroutes over Zeewolde een groot deel (ong. […]

De bestemming van het G-gebied

In de raadsvergadering van 24 november j.l. heeft Leefbaar Zeewolde aangekondigd dat de partij volgend jaar met een initiatiefvoorstel zal komen voor de bestemming van het veelbesproken G-gebied. Dit bosgebied – bij de manege en begraafplaats –  heeft nog geen definitieve bestemming waardoor elk jaar een zogenaamd voorbereidingsbesluit moet worden genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen […]

Leefbaar Zeewolde komt met duo-lijsttrekkerschap

Winnie Prins en Michiel Schouten worden de nieuwe duo-lijsttrekkers voor Leefbaar Zeewolde. Met dit verrassende nieuwtje borduurt de grootste politieke partij voort op het prima functionerende duo-wethouderschap van beiden. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 14 november heeft het bestuur van Leefbaar Zeewolde de kandidatenlijst voor de gemeenteraads-verkiezingen in maart 2006 en het nieuwe […]

Raad wil eigen toelage niet kwijt

Donderdag 3 november haalde een voorstel van het college om € 20.000 op de fractievergoedingen te bezuinigen het niet. Tijdens de behandeling van de begroting voor 2006 kreeg een amendement van de Christen Unie een nipte meerderheid. Wat is het geval. Door de gemeenteraad is besloten € 200.000 extra uit te geven aan jongerenbeleid. Vanwege […]

Financiën Zeewolde op orde

Geen toezicht meer nodig Bron: Stentor Veluws Dagblad De vlag gaat nog niet uit bij de gemeente Zeewolde: de begroting voor 2006 is voor het eerst sinds 2003 weer sluitend, maar er zitten nog wat addertjes onder het gras. De regering in Den Haag moet nog beslissen over de onroerend-zaakbelasting (ozb) en de Wet maatschappelijke […]

LZ presenteert 2e Leefbaarheidsmonitor

HOE LEEFBAAR IS ONS DORP? Wat vinden Zeewoldenaren van het Onderwijs, Veiligheid, Sport, Centrum, Gezondheidszorg, Groei en Wonen, Kunst en Cultuur, Verkeersveiligheid en de Gemeente? Die vragen hebben studenten van de Hogeschool Windesheim wederom in opdracht van Leefbaar Zeewolde gesteld aan de inwoners van Zeewolde. Bent u benieuwd naar de uitkomsten? De studenten hebben ze […]

Motie van Leefbaar Zeewolde inzake leerlingenzorg

Naar aanleiding van de beraadslagingen in de commissievergadering van 15 juni jl heeft Leefbaar Zeewolde besloten een motie in te dienen om het  college te dwingen een drie jarig contract met het basisonderwijs en de IJsselgroep af te sluiten voor subsidiering van de leerlingenzorg in Zeewolde. De motie komt in de raadsvergadering van 30 juni […]

Onvrede en misverstanden over tweede kern Zeewolde

In een hectische raadsvergadering op donderdag 26 mei leken oude tijden te herleven. Veel schorsingen en spanning tussen de coalitiepartijen Leefbaar Zeewolde, VVD en het CDA. Wat was het geval? In het visiedocument waarlangs de Kerntakendiscussie gevoerd gaat worden, staan een aantal regels over de mogelijkheden van een tweede kern op ons grondgebied. Op zich […]