2018 Algemene beschouwingen: Geen brug te ver

Voorzitter, wij hebben onze bijdrage voor deze Algemene Beschouwingen de titel “geen brug te ver” gegeven.
Een brug verbind twee oevers en geeft zo de gelegenheid om kennis te maken met de andere kant van de brug, naar de andere kant te lopen of een nieuwe weg in te slaan

Leefbaar Zeewolde stelt artikel 36 vragen over GGD ambulancepost

Lees HIER de reactie op de artikel 36 vragen. De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft aan het college van B&W via artikel 36 vragen over de GGD  ambulancepost aan de Nekkeveldweg gesteld: Geacht college, Wij hebben begrepen dat de GGD  een ambulancepost aan de Nekkeveldweg heeft geplaatst, nabij de oprit naar de A27 en Gooiseweg. Gezien […]

Niet te rijmen

Door de vanuit Den Haag opgelegde uitbreiding van zorgtaken zonder financiële compensatie wordt Zeewolde geconfronteerd met tekorten die oplopen van 25 % in de jeugdzorg tot 40 % voor de WMO. Dit heeft geleid tot een forse greep in de reserves om tekorten in de jeugd- en gezondheidszorg op te heffen.  Leefbaar Zeewolde ondersteunt van […]

Nieuwe bestuursvoorzitter Leefbaar Zeewolde: Steven Scheffer

Op de Algemene Ledenvergadering is woensdag 19 september jl. Steven Scheffer unaniem benoemd in de functie van bestuursvoorzitter. Hij volgt hiermee Herly Wowor op die deze functie in de afgelopen anderhalf jaar heeft bekleed. Steven Scheffer maakt bijna drie jaar deel uit van het bestuur en is vereerd met deze benoeming. Samen met het bestuur […]

Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport

P E R S B E R I C H T / 12-sep-2018 Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport  Op 30 mei jl. heeft de belevingsvlucht boven Flevoland van en naar Lelystad Airport plaats gevonden. Leefbaar Zeewolde heeft de diverse rapporten bestudeerd die na afloop van de vlucht zijn verschenen. Uit die rapporten blijkt opnieuw dat […]

Leefbaar Zeewolde blij met coalitieakkoord 2018-2022 “EEN SCHONE TOEKOMST”.

EEN SCHONE TOEKOMST . Leefbaar Zeewolde is blij met het nieuwe coalitieakkoord wat samen met VVD, CU en CDA is gesloten. Winnie Prins, kandidaat wethouder namens Leefbaar Zeewolde, is duidelijk in haar nopjes met het akkoord. “Een akkoord waarin de visie van Leefbaar Zeewolde duidelijk aanwezig is”, aldus Winnie Prins. Haar portefeuille bestaat onder meer uit “bestuurlijke vernieuwing” en “lokale […]

Belevingsvlucht woensdag 30 mei komt 6 x langs Zeewolde

De aangekondigde Belevingsvlucht komt op woensdag 30 mei 6 keer langs Zeewolde. ·van Elburg richting Zeewolde (inkomende dalende vlucht): 16:48 en 18:14 uur ·van Zeewolde richting Elburg (uitgaande stijgende vlucht): 16:02, 17:25, 19:11 en 19:40 uur Lees de bijzonderheden in deze factsheet. Volg via internet de laatste ontwikkelingen en actualisatie van de routes en tijden: www.belevingsvlucht.nl Als u actief […]