Nieuwe bestuursvoorzitter Leefbaar Zeewolde: Steven Scheffer

Op de Algemene Ledenvergadering is woensdag 19 september jl. Steven Scheffer unaniem benoemd in de functie van bestuursvoorzitter. Hij volgt hiermee Herly Wowor op die deze functie in de afgelopen anderhalf jaar heeft bekleed. Steven Scheffer maakt bijna drie jaar deel uit van het bestuur en is vereerd met deze benoeming. Samen met het bestuur […]

Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport

P E R S B E R I C H T / 12-sep-2018 Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport  Op 30 mei jl. heeft de belevingsvlucht boven Flevoland van en naar Lelystad Airport plaats gevonden. Leefbaar Zeewolde heeft de diverse rapporten bestudeerd die na afloop van de vlucht zijn verschenen. Uit die rapporten blijkt opnieuw dat […]

Leefbaar Zeewolde blij met coalitieakkoord 2018-2022 “EEN SCHONE TOEKOMST”.

EEN SCHONE TOEKOMST . Leefbaar Zeewolde is blij met het nieuwe coalitieakkoord wat samen met VVD, CU en CDA is gesloten. Winnie Prins, kandidaat wethouder namens Leefbaar Zeewolde, is duidelijk in haar nopjes met het akkoord. “Een akkoord waarin de visie van Leefbaar Zeewolde duidelijk aanwezig is”, aldus Winnie Prins. Haar portefeuille bestaat onder meer uit “bestuurlijke vernieuwing” en “lokale […]

Belevingsvlucht woensdag 30 mei komt 6 x langs Zeewolde

De aangekondigde Belevingsvlucht komt op woensdag 30 mei 6 keer langs Zeewolde. ·van Elburg richting Zeewolde (inkomende dalende vlucht): 16:48 en 18:14 uur ·van Zeewolde richting Elburg (uitgaande stijgende vlucht): 16:02, 17:25, 19:11 en 19:40 uur Lees de bijzonderheden in deze factsheet. Volg via internet de laatste ontwikkelingen en actualisatie van de routes en tijden: www.belevingsvlucht.nl Als u actief […]

Vier fracties uit gemeenteraad Zeewolde uiten bezorgdheid in brief aan Vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat

Op dinsdagmiddag 15 mei vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de geactualiseerde MER voor Lelystad Airport. De fracties van ChristenUnie, CDA, PvdA/GroenLinks en Leefbaar Zeewolde uit de gemeenteraad van Zeewolde hebben naar de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat een brief gestuurd. De fracties spreken hun bezorgdheid uit over de onduidelijke gevolgen […]

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar CvK na uitlatingen over Lelystad Airport

P E R S B E R I C H T / 19-april-2018 Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar Commissaris van de Koning na uitlatingen over Lelystad Airport. Commissaris van de Koning Leen Verbeek, geeft in een interview van de Stentor van 17 april jl. aan dat weerstand tegen Lelystad Airport afkomstig is […]