Artikelen door Hans Visser

Leefbaar Zeewolde maakt zich zorgen over uitbreiden aantal vliegbewegingen

Leefbaar Zeewolde maakt zich zorgen over uitbreiden aantal vliegbewegingen vanaf Lelystad Airport. Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over het uitbreiden van het aantal vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt nu rekening met een maximum van 60.000 dat veel meer is dan de afgesproken 45.000 vliegbewegingen. In praktijk betekent […]

Resultaten 6e Leefbaarheidsmonitor gepubliceerd in Leefbaarheidskrant

Ben Sonneveld, fractievoorzitter: “Ik ben bijzonder blij om de uitkomsten van onze laatste Leefbaarheidsmonitor aan u te presenteren. Het is al de zesde keer dat Hogeschool Windesheim te Zwolle in opdracht van Leefbaar Zeewolde de Leefbaarheidsmonitor heeft uitgevoerd. De laatste keer was in 2013. Wij onderzoeken hiermee uw mening over onderwerpen die belangrijk zijn voor de […]

Gaat plan voor groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak?

Gaat het plan voor een groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak? Op Strand Horst,700 meter vanaf Zeewolde worden plannen gemaakt voor de bouw van een groot hotel en daarnaast gelegen grote evenementenhal. Vanwege de massieve bouwmassa’s die de wijde omgeving zullen gaan domineren hebben veel mensen een zienswijze ingeleverd om hierover hun ongenoegen […]

Zeewolde in meerderheid voor uitstel Lelystad Airport

De gemeenteraad van Zeewolde heeft donderdagavond jl. via een motie in meerderheid voor uitstel van de vakantie vluchten vanaf Lelystad Airport gestemd. De raad wil wachten totdat de hernieuwde indeling van het luchtruim voor vliegverkeer is gerealiseerd en inspraak hebben in de nieuw te plannen vliegroutes.  Een motie van Leefbaar Zeewolde en ondersteund door de […]

Tweede “Raad in uw Straat” vond plaats in de Polderwijk

Maandagavond, 23 oktober vond in de basisschool “de Panta Rhei” de tweede Raad in uw Straat plaats. Inwoners van de Polderwijk waren per brief uitgenodigd om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over hun wijk. De opzet van deze avond verschilde enigszins van de eerste Raad in uw Straat in de wijk Horsterveld. In 5 groepen […]

Leefbaar Zeewolde stelt vragen over de MER berekening geluidscontouren vliegroutes langs Zeewolde

De Lokale partij reageert met  Art_36_vragen_Berekening_Geluidscontouren_LA_nov_2017 op de onthullingen dat er fouten zijn gemaakt bij het geluidsonderzoek in de Milieu Effecten Rapportage van Lelystad Airport. Staatssecretaris Dijksma heeft onlangs aangegeven dat er fouten zijn gemaakt in de aanlevering van gegevens. Verder gaf de staatssecretaris ook aan dat gebruik is gemaakt van het geluidsniveau van stationair draaiende […]

Gemeenteraadsfracties sturen brandbrief over Lelystad Airport naar Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu

Gemeenteraadsfracties sturen brandbrief over Lelystad Airport naar Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu Brief_Tweede_Kamer_commissies_infrastructuur_en_milieu_13_oktober_2017 Vijf fracties, van de gemeenteraad van Zeewolde hebben een brief gestuurd aan de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu. De brief verzoekt om een opschorting van het geplande zakelijke en vakantie vliegverkeer op Lelystad Airport tot na de nieuwe indeling van het luchtruim in […]

Rectificatie aanhef in voorbeeldbrief zienswijze Strand Horst

In de voorbeeldbrief Zienswijze Strand Horst van onze website is helaas een fout geslopen. De aanhef moet zijn: Leden gemeenteraad  Ermelo (niet College B&W). De fout is inmiddels hersteld en de brief met de goede aanhef is weer beschikbaar. Heeft u een zienswijze per post verstuurd aan het college van B&W (dus onveranderd overgenomen van […]