Artikelen door Jeroen van der Wals

Zwerfafval, ergernis voor iedereen!

In 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een bezuiniging op het groenbeheer, ook het opruimen van het zwerfval maakte deel uit van deze bezuiniging. De jaarlijkse evaluatie laat nu echter zien dat het aantal meldingen en vragen van inwoners over zwerfafval is toegenomen, een ongewenste ontwikkeling in de ogen van Leefbaar Zeewolde. Wie is […]

Wethouder Winnie Prins op cover VNG Magazine

Voor het eerst in de geschiedenis staat een wethouder van een lokale partij op de cover van het VNG magazine (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De aanleiding hiervoor is het interview met Winnie Prins over “Deep Democracy”, een nieuwe methode om tot besluitvorming te komen waarbij ook de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen… Klik (hier) […]

Leefbaar Zeewolde verkrijgt ANBI status

Leefbaar Zeewolde heeft met terugwerkende kracht een ANBI-status gekregen. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling, wat betekent dat de belastingdienst onze partij ziet als één die er voor iedereen is en geen ander (winst) oogmerk heeft dan het nastreven van het algemeen belang. Dit is een goede erkenning en het voordeel hiervan is dat […]

Niet te rijmen

Door de vanuit Den Haag opgelegde uitbreiding van zorgtaken zonder financiële compensatie wordt Zeewolde geconfronteerd met tekorten die oplopen van 25 % in de jeugdzorg tot 40 % voor de WMO. Dit heeft geleid tot een forse greep in de reserves om tekorten in de jeugd- en gezondheidszorg op te heffen.  Leefbaar Zeewolde ondersteunt van […]

Nieuwe bestuursvoorzitter Leefbaar Zeewolde: Steven Scheffer

Op de Algemene Ledenvergadering is woensdag 19 september jl. Steven Scheffer unaniem benoemd in de functie van bestuursvoorzitter. Hij volgt hiermee Herly Wowor op die deze functie in de afgelopen anderhalf jaar heeft bekleed. Steven Scheffer maakt bijna drie jaar deel uit van het bestuur en is vereerd met deze benoeming. Samen met het bestuur […]