Evert Ekker

Raadslid – Bestuur en middelen, Veiligheid

Wie ben ik?
Mijn naam is Evert Ekker en sinds november 2002 woon ik met mijn vrouw Karin en kinderen in dit heerlijke dorp. De keuze om in Zeewolde te gaan wonen is nog steeds een bewuste keuze. Na eerder in de Randstad te hebben gewoond, besef en waardeer ik elke dag opnieuw de rustige en natuurrijke omgeving die Zeewolde ons biedt.
In mijn vrije tijd kun je me tegenkomen in het dorp, de bossen of op het water. Watersporten doe ik graag en daarom ben ik ook verbonden met de watersportvereniging Zeewolde.
Ik ben praktisch ingesteld en in en om het huis mag ik graag klussen. Naast mijn gezin speelt ook muziek en het zelf bespelen van piano en gitaar een belangrijke rol in mijn leven.

Mijn visie op Zeewolde

Een dorp waar je met plezier en voldoening kan wonen. Waar iedereen een plek in onze leefgemeenschap kan vinden. Waar respect en waardering voor elkaar een normale zaak is en we ook met elkaar kunnen zorgen voor buren, wijk- of dorpsgenoten als die het wat moeilijker hebben.
Zeewolde is voor mij een dorp waar kinderen onbekommerd in een natuurlijke omgeving kunnen opgroeien. Waar ze goed onderwijs kunnen krijgen om daarna een vervolgopleiding te gaan volgen of zich anderszins te kunnen ontplooien. Een dorp ook waar jong volwassenen hun bestemming kunnen vinden en waar mensen tot in lengte van dagen kunnen blijven wonen.

Verbondenheid
Water, dijk en dorp is de verbondenheid die bij Zeewolde hoort en ook de verbondenheid die ik daarmee ervaar. Ons dorp ligt direct aan de dijk van Flevoland en geeft ons goede mogelijkheden om de verbinding met het water te houden. Het strand is daar een mooi voorbeeld van, de verbinding tussen land en water. Deze verbondenheid zie ik ook graag in onze samenleving. Ik wil graag de verbinding zijn tussen de inwoners en onze gemeente.

Wat doe ik binnen de politiek?
Ik ben raadslid in de gemeenteraad met als aandachtspunt veiligheid en financiën. Daarnaast ben ik ook algemeen bestuurslid van Leefbaar Zeewolde. Veiligheid en een goede financiële situatie zijn goede randvoorwaarden voor een woongemeenschap. Daarbij is de juiste zorg voor een ieder die dat nodig heeft een belangrijke randvoorwaarde.
Zeewolde wordt ook wel de parel van de polder genoemd. Met veel ontspanningsmogelijkheden in onze ruime bossen en mooie recreatieve ontwikkelingen rond het Randmeren gebied hebben we een unieke ligging ten opzichte van het randstedelijk gebied. Hiervoor wil ik me graag blijven inzetten zodat dit prachtige gebied behouden blijft.