Logo

Welkom

Wij zijn een onafhankelijke plaatselijke politieke partij met 6 raadszetels.            

Wij zijn de enige échte lokale partij in Zeewolde omdat we opkomen voor de wensen van de inwoners. Wij willen in Zeewolde op een prettige manier wonen, werken en recreëren. Onze uitgangspunten daarbij zijn “rust, ruimte en groen”. Daarom hebben de kiezers ons in 1998, 2002, 2006, 2010 en 2014 telkens weer in groten getale hun vertrouwen gegeven.

Met 6 ervaren raadsleden en 2 wethouders in het college van burgemeester en wethouders bieden wij continuïteit en stabiliteit aan het dagelijks bestuur van Zeewolde.

Op onze website kunt u kennis maken met onze fractieleden en wethouders; houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen; kunt u zich aanmelden als lid en ziet u wanneer alle openbare vergaderingen plaatsvinden.

Rust, ruimte en groen. Een dorp om trots op te zijn.

Dát is ....

 

Eerstvolgende vergaderingen / evenementen:

 
BegindatumNaam
28-09-2017Gemeenteraad
09-10-2017Raad informatie avond
10-10-2017Commissievergadering
11-10-2017Commissieavond
24-10-2017Presidium

Laatste nieuws:

21-09-2017

Vliegroutes Lelystad Airport (2)

Op dit moment overlegt de Tweede Kamer nog over de vliegroutes buiten onze provincie. De voorgestelde routes en alles met betrekking tot luchtzijdige ontsluiting voor het vliegveld geldt voor de komende 5 jaar..

Lees meer...

21-09-2017

Geluidsmeting voor Vliegtuig geluid Lelystad Airport (1)

Met een geluidmeetsysteem kan iedereen via internet volgen wat het geproduceerde geluid is ten opzichte van het meetpunt. In de MER (Milieu Effect Rapportage) werd uitvoerig bepaald hoe het geluid van vliegtuigen zal zijn, maar dat is met rekenmodellen.

Lees meer...

19-09-2017

Leefbaar Zeewolde was weer bij de Pinken

Leefbaar Zeewolde was net als voorgaande jaren weer met haar stand op de Zeewolde bij de Pinken zaterdag 2 september jl. 

Lees meer...

11-09-2017

Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen over Hek niet teruggeplaatst op de Zeewolderdijk

In de zomer van 2017 is op  de Zeewolderdijk, tussen de Polderwijk tot aan de Biezenburcht, groot onderhoud aan de weg en het fietspad uitgevoerd. Als onderdeel daarvan is ook het hek tussen de weg en het fietspad weggehaald. 

Lees meer...

11-09-2017

Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen Overlast door jeugd en opvolging door de politie

Afgelopen weekend (vrijdag en zaterdag , 1 en 2 september jl. ) is het onrustig geweest op en rond het strand bij Zeewolde Zuid. Jongeren, overigens niet alleen afkomstig uit Zeewolde,  waren diep in de nacht rumoerig bezig en vertoonden mede onder invloed van alcohol grensoverschrijdend gedrag. 

Lees meer...


Ogenblik a.u.b. ...