Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen over Hek niet teruggeplaatst op de Zeewolderdijk
   (11-09-2017)

In de zomer van 2017 is op  de Zeewolderdijk, tussen de Polderwijk tot aan de Biezenburcht, groot onderhoud aan de weg en het fietspad uitgevoerd. Als onderdeel daarvan is ook het hek tussen de weg en het fietspad weggehaald. Dit hek werd in 2004 geplaatst naar aanleiding van een ongeluk waarbij 2 scooters in het donker frontaal op elkaar botsten, vermoedelijk doordat een bestuurder verblind was door auto’s op het hoger gelegen wegdek. Omroep Flevoland vermeldt in haar reportage op 7 augustus jl. de volgende motivatie voor het verwijderen van het hek: "Volgens de provincie Flevoland, beheerder van de Zeewolderdijk, zijn er de dertien jaar die daarop volgden geen ongelukken meer gebeurd en is enig effect van het hek niet aangetoond."

Het bovenstaande is voor de fractie van Leefbaar Zeewolde aanleiding om de volgende art. 36 vragen te stellen.

  1. Volgt het college deze redenatie van Provincie Flevoland?
  2. Heeft provincie Flevoland onderzoek gedaan of laten doen waarmee werd aangetoond dat het hek geen effect heeft gehad?
  3. Meerdere gebruikers hebben verschillende keren aangegeven lichthinder te ondervinden wat de veiligheid op het fietspad verminderd. Mocht bij de beantwoording van 2. blijken dat onderzoek nog niet heeft plaats gevonden, is het college bereid om de mogelijkheden voor een onderzoek te verkennen en/of daarover met de provincie in overleg te gaan.

 

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen Overlast door jeugd en opvolging door de politie
   (11-09-2017)

Afgelopen weekend (vrijdag en zaterdag, 1 en 2 september jl.) is het onrustig geweest op en rond het strand bij Zeewolde Zuid. Jongeren, overigens niet alleen afkomstig uit Zeewolde,  waren diep in de nacht rumoerig bezig en vertoonden mede onder invloed van alcohol grensoverschrijdend gedrag. Als reactie daarop is door omwonenden de meldkamer van de politie gebeld waar, en dit is al meerdere malen geconstateerd, de dienstdoende functionaris in het geheel niet bekend is met de plaatselijke situatie. Hierdoor ontstaat vervaging van het gemelde feit en lijkt er niet adequaat te worden gereageerd.

Vervolgens bleek het niet voor de politie niet mogelijk op korte termijn tegen deze jongeren op te treden. Belangrijk feit is dat er veel glas kapot werd geslagen waardoor gevaarlijke situaties voor kinderen, volwassenen en huisdieren zijn ontstaan. Foto’s hiervan zijn inmiddels bij de gemeente aanwezig.

 Het bovenstaande is voor de fractie van Leefbaar Zeewolde aanleiding om de volgende Art. 36 vragen te stellen.

  1. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde de mening toegedaan dat het onwenselijk is dat de meldkamer van de politie moeite heeft met het bepalen van de geografische situatie ten tijde van een melding en dat dit verbetering behoeft?
  2. Kan het college nagaan waarom het voor de politie niet mogelijk was om binnen korte tijd naar de Strandweg / boardwalk / steiger te komen om daar de situatie te beoordelen en zonodig nodig op te treden.
  3. Het normbesef bij jongeren die onder invloed van alcohol zijn, kan zich verlagen. Dit verhoogt de kans op escalatie. Is het college het met de fractie van Leefbaar Zeewolde eens dat bij een gemelde situatie van overlast waarbij overmatig alcoholgebruik geconstateerd is, er sneller politie inzet verwacht mag worden.
  4. Kan het college onderzoeken of het mogelijk is om in het weekend lokaal een calamiteiten -telefoonnummer open te stellen, waarbij een wijkagent direct assistentie kan verlenen.


Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06 - 16782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Ben Sonneveld spreekt bij raadscommissie Ermelo over Strand Horst
   (05-07-2017)

Fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, Ben Sonneveld heeft op 20 juni jl. bij de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte van gemeente Ermelo ingesproken over de zorgen die Leefbaar Zeewolde heeft over de ontwikkelingen van Strand Horst; de bouw van een 40 meter hoog hotel, een grote evenementen hal en de geluidsoverlast van de A28.
Eerder (30 maart 2017) hebben we hierover op onze website bericht. Lees HIER .

Luister HIER naar zijn betoog en de reacties van de raadscommissie leden.
(vanaf tijd: 1:34:13 tot 1:47:16).

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Zeewolde 2050
   (29-06-2017)

Zeewolde 2050

De ochtendmist drapeert gezapig over het looppad van de kunstbaan. Enkele hardlopers doemen op uit de witte sluiers en lopen pratend en lachend het bos in. De digitale kranten worden opengeslagen; rechts boven prijkt de datum; het is 28 juni 2050. Zeewolde wordt wakker en komt langzaam bij van het spontane dorpsfeest van gisterenavond dat volgde op de bekendmaking dat Zeewolde was verkozen tot het mooiste dorp van Nederland; het dorp waar men het prettigst woont.

Een vrouw loopt met een kleine jongen naar het Centrum. ‘Oma,waarom hangen alle vlaggen uit’. ‘Omdat we het mooiste dorp van Nederland zijn, jongen’. ‘Oh, wat leuk’. De vrouw glimlacht. Ze kon het juryrapport wel waarderen. Er werden eigenschappen van het dorp benoemd die ze duidelijk herkende. Zeewolde werd geprezen voor het actief ondersteunen van de karakteristieke kernwaarden; rust, ruimte en natuur. Ook verdiende het dorp de prijs omdat het een aangenaam woon- en leefmilieu had  gecreëerd door woningbouw van sociaal, midden en het duurdere segment op een prettige manier ineen te vlechten. Het waren punten waarvoor de vrouw 40 jaar geleden naar dit dorp was gekomen. Ze had ook altijd op Leefbaar Zeewolde gestemd, de lokale partij die de omvang van het dorp had gekoppeld aan zijn kernwaarden. Dezelfde partij die ook deze geroemde woon- en leefmilieus actief had ondersteund. De bevolking in de kern van het dorp had al een tiental jaren een stabiel dynamisch evenwicht bereikt van rond de 24-25 000 inwoners; sommigen verhuisden naar elders, anderen gingen naar de hemel, weer anderen kwamen naar Zeewolde of werden als nieuwgeborenen Zeewoldenaren ingeschreven. Veel Zeewoldenaren woonden tegenwoordig in het Oosterwold waar experimentele woon en leefvormen veel aftrek hadden gevonden.

De mist trekt langzaam op boven het Wolderwijd en maakt het Havenkwartier zichtbaar. Drie boten zijn aangemeerd aan de Rein Zijlstra kade. Het juryrapport was lyrisch over het karakteristieke havenbeeld met pittoreske gevels die bij voormalige Zuyderzee-vergezichten horen. De boten wachten tot de sluis hen een drietal meter lager zal afzetten waarna ze hun reis via de Blauwe Diamant zullen voortzetten. Schuin voor de haven ligt het Tulpeiland waarvan de afbeeldingen de gehele wereld over zijn gegaan toen in Zeewolde de wereldkampioenschappen zeilen in de Laser Radial klasse werden gehouden. Het Tulpeiland diende ook als inspiratie om een eiland voor de Noordzeekust te bouwen waar het vliegverkeer van Schiphol en Lelystad naar toe waren verhuisd. Het zieltogende Lelystad Airport was na jarenlange subsidie-ondersteuning van provincie en omliggende gemeentes voorgoed gesloten. Oma herinnert zich nog wel de juichstemming in het dorp. Een man, hij had een kaal hoofd en net iets te grote kleren, liep met zijn armen in de lucht een ererondje. Ten noorden van het Havenkwartier wuiven de bomen van ‘Het laatste bos’, waarmee de naam van Zeewolde volledig wordt gemaakt en het dorp nu aan alle kanten door ‘Wold’ of ‘Zee’ is omgeven.

De vrouw is met haar kleinzoon bij het centrum aangekomen. Het is er een drukte van belang. Wat een verschil met vroeger, denkt ze. Toen was er een leegloop en wilde niemand meer naar het centrum komen. Leefbaar Zeewolde en andere partijen hadden toendertijd gepleit om weer ambachten naar het centrum te trekken waardoor er meer leven in de brouwerij zou ontstaan. Samen met ontwikkelaars was er een noodplan opgesteld waarmee het centrum kon worden gered. Nu zijn de timmerman, meubelmaker, en computerreparateur weer terug in het dorp en zorgen voor een levendig schouwspel en veel reuring. Het centrum is gered. Het Winnie Prins Plein is omgeven door horeca met terrassen. Een andere grote verbetering was het afbreken van het gemeentehuis waardoor de lang verwachte verbinding tussen Centrum en Aanloophaven gerealiseerd kon worden. Twee glazen pyramides sieren nu de locatie waar voorheen het stadhuis had gestaan. Het gemeentehuis heeft nu een front office voor het publiek in het  Centrum geplaatst. Een beperkte back office geeft ruimte voor vergaderingen als thuiswerkende ambtenaren bijeen moeten komen en dient verder als raadzaal met voldoende ruimte voor het publiek als de raad  een keer niet op locatie bijeenkomt.

De vrouw deed haar boodschappen en liep terug via het laantje tussen de Gouwzee en de Zuyderzeeweg dat naar de atletiek baan leidde. Sinds de ijsbaan was aangelegd was het elk jaar mogelijk geweest om te schaatsen. Een keer werd Zeewolde zelfs de eerste natuurijsbaan van Nederland. Ze is blij dat Leefbaar Zeewolde en medestanders toendertijd voet bij stuk hadden gehouden waardoor de atletiekbaan op de locatie van de ijsbaan was gekomen en goed bereikbaar was voor iedereen in het dorp. Zelf liep ze ook nog graag een rondje met haar vriendinnen. Leuk was ook dat de Nederlandse Kampioenschappen veldlopen in Zeewolde werden gehouden en dat de start en finish in Het Ontmoetingsbos, het voormalige G-gebied, plaatsvonden. De start was bovenaan de heuvel die de landschapsarchitect had ontworpen en die zo karakteristiek voor het Ontmoetingsbos was geworden. Het Ontmoetingsbos had een pannenkoekenhuis aan een bosvijver en vele duidelijk gemarkeerde paden openden het bos voor mountainbikers, ruiters en wandelaars. Het was de plek geworden waar vele Zeewoldenaren in de zomer naar toe kwamen voor de jaarlijkse picknick. Schuin tegenover het ontmoetingsbos lag het Horsterwold waar de inrichting van rafelige randen, zo’n twintig jaar geleden, de natuurwaarden van het bos versterkten en de harmonie tussen mens en natuur in het dorp bevestigen.

De vrouw en haar kleinzoon lopen terug naar haar woning. Wat ook in het rapport werd vermeld en wat ze zelf ook had ondervonden was dat de verzorging in Zeewolde buitengewoon goed geregeld was. Samen met haar man die zorg nodig had konden ze worden opgevangen in een aangepaste woning waar dagelijks ondersteuning werd aangeboden. Zo konden zij en haar man in Zeewolde blijven wonen en hoefden ze niet zoals voorheen naar een andere plek te verhuizen. Met de invoering van de decentralisatie destijds had Zeewolde als een van de eerste gemeenten het begrip participatiemaatschappij ontmanteld. Onderzoek in de gemeente wees duidelijk uit dat daar waar het mogelijk was er al lang zorg werd verleend door familie en vrienden en daar waar dat niet mogelijk was het probleem niet werd opgelost door een woord als participatiemaatschappij te verzinnen. Wethouder Prins had dat toendertijd ook duidelijk gemaakt aan de nationale overheden en verzekeraars, en het stelsel werd in Zeewolde zodanig aangepast dat iedereen passende zorg kon krijgen. Decentralisatie op maat. Zeewolde was ook een van de eerste gemeentes die de hofjes invoerde. Een woonvorm waarbij mensen op  elkaar letten. De zorghofjes waren nu overal in het dorp verspreid en stonden symbool voor de zorgzaamheid in het dorp.

De jury prees de gemeente ook om haar financieel/sociale beleid. De begroting was door een strakke discipline in de loop der jaren netjes op orde gebleven, en als er een gat dreigde dan werd eerst in de organisatie gekeken wat voor besparingen er nog mogelijk waren en of de aangeboden diensten kostendekkend waren. De bevolking van Zeewolde werd zo veel mogelijk ontzien en Zeewolde was voor de inwoners nog steeds de goedkoopste gemeente van Flevoland. Maar daar bleef het niet bij. Overschotten op de begroting werden niet alleen gebruikt om ‘leuke’ dingen te doen maar op voorspraak van wethouder Zijlstra werden de overschotten in de eerste plaats gebruikt om de zorg te garanderen die de gemeente moest leveren. Dit  financiële adagium had door de tijd heen goed gewerkt en was ook voor de jury een belangrijke reden de prijs toe te kennen.

De bereikbaarheid van het dorp was ook sterk verbeterd. Twee hyperlooprails zorgen ervoor dat Almere en Harderwijk binnen enkele minuten te bereiken zijn. De hyperlooprail naar Almere leidt ons langs biologische boerderijen en langs de windmolens die samen met zonnepanelen, aardwarmte en biogasvergistingen de gehele provincie van energie voorzien. De altijd schone lucht in Zeewolde was nog schoner geworden door het verbod op benzine en dieselmotoren en de komst van auto’s, vrachtwagens en bussen die elektrisch werden aangedreven; benzine stations waren vervangen door batterijen oplaadpalen waar sterktestroom de accu’s in korte tijd kunnen opladen. Verwarming en koken op aardgas was ook iets uit het verleden. Duurzaamheid is ook ingevuld door de riolen te laten aansluiten op filters die alle belangrijke en schaarse elementen recyclen waardoor voor alle grondstoffen het gebruik-afval systeem gesloten werd. Vanuit de hyperlooprail naar Harderwijk kan men de doorzichtige geluidsschermen langs de A28 zien die op initiatief van Harderwijk, Ermelo en Zeewolde waren geplaatst en de geluidsoverlast in het dorp van de alsmaar drukker wordende A28 sterk hadden verminderd.

De vrouw en haar kleinzoon lopen langs het zwembad het Baken wat net weer samen met de sporthal een renovatie heeft ondergaan; het sportcomplex kan weer 30 jaar vooruit. De aanpassingen waren voldoende voor de Zeewolder bevolking en men had geen behoefte aan een nieuw en duur sportcomplex.

Ja, de lofuitingen in het jury rapport waren mooi maar de belangrijkste eigenschappen stonden er eigenlijk niet in. Dit is het dorp waar mensen elkaar nog  groeten als ze elkaar tegenkomen en waar men de rust natuur en ruimte wordt beleefd en beschermd. Dit is het dorp waar ze haar hele leven had doorgebracht, waar ze verder oud wilde worden en waar ze haar kinderen en kleinkinderen wil zien opgroeien.

Ze brengt haar kleinzoon naar het huis van haar dochter en loopt weer verder. De mist is opgetrokken en de tuinen in haar straat zien er aantrekkelijk uit. Een grote bruidsluier rust zwaar op het dak van een schuur. Het is 28 juni 2050.

 

Ben Sonneveld

Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde 

 

Uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen in de raadsvergadering 29 juni 2017

.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: In memoriam Peter Koelewijn, 31 maart 1937- 7 mei, 2017
   (11-05-2017)

Dankbaar voor al wat Peter voor ons dorp heeft mogen betekenen, nemen wij afscheid van een betrokken partijgenoot en vriend.

Peter was een betrokken Zeewoldenaar met een grote kennis van het politieke leven in ons dorp. Peter kende Zeewolde en Zeewolde kende Peter. Als ik al iets goeds heb gedaan voor Zeewolde in het algemeen en voor Leefbaar Zeewolde in het bijzonder dan is het wel om Peter te vragen of hij actief wilde zijn bij de partij. Peter stemde hier mee in en werd in 1998 bestuurslid van Leefbaar Zeewolde wat hij tot het laatste moment gebleven is. Hij stond altijd klaar om zich voor Zeewolde in te zetten. Peter was van 1998 tot 2004 lid van de gemeentelijke beroeps- en bezwaarcommissie, werd burgerraadslid van de commissie Onderwijs en Welzijn in 2002, van 2004 tot 2014 vervulde hij die functie als raadslid en tot zijn overlijden was hij burgerraadslid in dezelfde commissie. Peter was in commissie en raad niet alleen een politieke kracht voor onze partij maar als oud-inspecteur van onderwijs ook vraagbaak voor andere commissie- en raadsleden. Peter begeleide in die tijd ook de jeugdraad, waar hij veel plezier in had.

Met zijn lange bestuurlijke ervaring wist Peter de nodige politieke richting aan Zeewolde te geven en zocht daarvoor altijd harmonieuze oplossingen. Peter was een baken van rust en kon onverstoorbaar glimlachend zware politieke stormen doorstaan. Peter was de kalmte zelve maar was ook scherpzinnig in zijn politieke analyses en altijd bereid voor advies en overleg.

Peter was vaak met de toekomst van ons dorp bezig. Hij verwees dan naar andere polderdorpen die eenzelfde ontstaansgeschiedenis hadden als Zeewolde, maar een tien- twintigtal jaren ouder waren. Door politieke en demografische ontwikkelingen in deze dorpen te bestuderen konden we lessen leren waardoor we beter konden anticiperen op toekomstige problemen. Peter was ook medeorganisator van de Leefbaarheidsmonitor, de enquête, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim, waarmee de Zeewolder bevolking periodiek geconsulteerd werd over de leefbaarheid in hun omgeving. De meest recente Leefbaarheidsmonitor heeft Peter in april nog nagekeken en suggesties voor verbetering gedaan. We hadden altijd veel plezier om naar Hogeschool Windesheim te gaan als de resultaten werden gepresenteerd door studenten die zich voor die gelegenheid netjes in het pak hadden gestoken.

Peter had ook een aanstekelijke humor waarbij zelfspot niet ontbrak. Bij partijbijeenkomsten wist hij altijd de juiste komische kwinkslagen te lanceren of met een van zijn laatste cryptogrammen de mensen te vermaken. Bij raadsvergaderingen ‘fluisterde’ hij nog wel eens zijn visie aan partijgenoten door wat soms voor iedereen aan de raadstafel en in de zaal hoorbaar was, wat hilarische situaties in de raadszaal opleverde. Peter kon dan met zijn typische markante uitdrukking vragend rondkijken of er iets gebeurd was.

Peter had een uitgebreide palmares van maatschappelijke activiteiten variërend van kroonlid van de universiteitsraad van de Universiteit van Amsterdam tot voorzitter van de Stichting Culturele Manifestaties van de St. Joriskerk te Amersfoort. Voor deze en talloze andere bestuurlijke functies werd hij in 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Voor ons was Peter een onmisbare partijgenoot en vriend die we nu moeten missen. We zijn Peter intens dankbaar voor alles wat hij voor ons en voor het dorp heeft gedaan.

We wensen de nabestaanden van Peter veel sterkte.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde verontrust over ontwikkeling Strand Horst
   (30-03-2017)

Er wordt al een aantal jaren gesproken over het ontwikkelen van Strand Horst, tegenover Zeewolde. In het Beeldkwaliteitsplan Strand Horst van de gemeente Ermelo is nu een 40 meter hoog hotel met 150 kamers en bijbehorende evenementenhal gepland. Deze ontwikkelingen zijn absoluut niet in lijn met het convenant Inrichtingsplan Veluwerandmeren. Leefbaar Zeewolde vindt deze ontwikkelingen dan ook ongewenst en heeft hierover een brief gestuurd aan de Gemeenteraad van Ermelo.

Achtergrond
Het ontwikkelen van Strand Horst is een onderdeel van geplande verbeteringen van het Randmerengebied. In 2001 hebben 17 overheden, waaronder de gemeentes Ermelo, Zeewolde en vele belangenorganisaties het convenant Inrichtingsplan Veluwerandmeren ondertekend. Onderdeel van dit convenant is een hoogtebeperking voor bouw in de directe omgeving van het water. Dit is vastgesteld op 20 meter, de gemiddelde hoogte van omliggende boomtoppen. Voor Strand Horst was een ranke klimtoren voorzien. Na lang overleg is een uitzondering opgenomen waardoor de klimtoren kan worden verhoogd tot maximaal 40 meter.

Een hotel van 40 meter hoog
De gemeente Ermelo dreigt nu een plan van een ondernemer te ondersteunen om een 40 meter hoog hotel te gaan bouwen op Strand Horst. Hierdoor lijkt Ermelo zich niet te houden aan het convenant en dit baart ons zorgen. Het hotel zal een grove inbreuk zijn op de gewenste uitstraling van 'Veluwerandmeren, de 'Gouden waterlinie van West-Europa'. In het convenant is juist een natuurlijke overgang van het nieuwe naar het historische land voorzien. Een gebouw met een hoogte van 40 meter en een enorme bouwmassa past absoluut niet in dit beeld. Leefbaar Zeewolde hoopt dat de gemeenteraad van Ermelo het convenant alsnog zal respecteren, zoals de gemeente Putten dit wel doet in haar Gebiedsvisie voor strand Nulde. 

Evenementenhal
Bij het hotel is tevens een evenementenhal voor congressen, beurzen en autoshows voorzien. Het bevreemdt Leefbaar Zeewolde dat ook dit initiatief draagvlak lijkt te hebben in Ermelo. Het zal de kwaliteit van het Randmerengebied zeker niet versterken. Het economische belang van de ondernemer lijkt ook hier te prevaleren boven het algemeen- en landschappelijk belang. De hal moet tevens ruimte bieden aan evenementen zoals popconcerten. Extra geluidsoverlast voor Zeewolde en met name Zuid is dan onvermijdelijk.

Geluidsoverlast van de A28
In het Beeldkwaliteitsplan voor Strand Horst is door Ermelo de wens uitgesproken vrij uitzicht vanaf de A28 naar het strand en het water te hebben. Dit om de aantrekkelijkheid van het gebied vanuit de auto tot z’n recht te laten komen. Leefbaar Zeewolde is bezorgd over het al jarenlange toenemende verkeersgeluid vanaf de A28. De lokale partij is van mening dat een doorzichtige geluidswal of -scherm aangelegd zou moeten worden om het geluidshinder van de snelweg voor het tussenliggende watergebied en Zeewolde tegen te gaan. Leefbaar Zeewolde hoopt hiervoor op steun vanuit de Gemeenteraad van Ermelo.

Leefbaar Zeewolde gaat graag een open dialoog aan met de Raad van Ermelo om te kijken naar mogelijkheden om aan de bezwaren tegemoet te komen en de bezorgdheid weg te nemen.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007         

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Renovatie of nieuwbouw zwembad het Baken
   (28-02-2017)

Donderdag 23 februari 2017 werd tijdens de raadsvergadering het collegevoorstel voor renovatie of vernieuwing van het zwembad op de huidige locatie verworpen. Leefbaar Zeewolde en ook de VVD stemden wel met het collegevoorstel in.

Leefbaar Zeewolde is van mening dat ons dorp zich gelukkig mag prijzen met een zwembad als betaalbare basisvoorziening. Ook in de toekomst willen we dit graag zo houden. Het collegevoorstel voorziet in een nieuw zwembad, uitgebreid met een extra baan en met 25 meter de juiste lengte voor wedstrijden. Daarbij zijn er extra voorzieningen zoals een beweegbare bodem, een apart bad voor doelgroepen en naar wens kan bijvoorbeeld een glijbaan nog toegevoegd worden. De sporthal blijft in dit plan gewoon staan. Het voorstel is financieel goed onderbouwd en past in de huidige begroting voor de komende jaren.

De partijen die tegen het collegevoorstel stemden, hebben in de raad uitgesproken dat 1) het zwembad 'best wat mag kosten', 2) een blikvanger zou moeten zijn en 3) het best op een andere locatie zoals het G-gebied (het bos tegenover de sportvelden) gebouwd zou kunnen worden. Ook het Groene Hart is als optie genoemd. Via een motie heeft een meerderheid van de raad besloten zelf de wenselijkheid en haalbaarheid van een zwembad in ons dorp te gaan onderzoeken zonder dat daar enig financieel kader aan wordt opgelegd. Het zal u niet verbazen dat Leefbaar Zeewolde, voorstander van een solide financieel beleid, tegen deze motie heeft gestemd.

Leefbaar Zeewolde is bezorgd over de gang van zaken. De wens van CDA, ChristenUnie, PvdA/Groenlinks, D66, Zeewolde Liberaal en Burger Belang om het sportcomplex mogelijk op een andere locatie te gaan bouwen zet de geldkraan wagenwijd open. Als voorbeeld wordt een nieuwbouw zwembad/sporthal in een andere gemeente aangehaald. Deze accommodatie had een kostprijs ter waarde van bijna het volledige bedrag wat Zeewolde als vrij te besteden financiële reserve heeft. Daarbij zullen de jaarlijkse lasten fors toenemen zonder dat daar dekking voor is. Dat betekent dat er moet worden bezuinigd op maatschappelijke voorzieningen, en dat de burgers de hogere lasten moeten betalen door een forse verhoging van de OZB!

 

Op 21 april willen de voorstanders van de motie een voorstel presenteren om nog voor de zomer een besluit te nemen. De raadsfractie van Leefbaar Zeewolde zal er in de komende drie maanden alles aan doen om te voorkomen dat Zeewolde afstevent op een financiële ramp!

 

Fractie Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...