Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Lelystad Airport: Voorbeeldbrief voor zienswijze Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport Luchthaven Lelystad.
   (05-07-2014)

Leefbaar Zeewolde heeft, na het zorgvuldig bestuderen van de beschikbare documentatie, een voorbeeldbrief opgesteld over het Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport van luchthaven Lelystad. Deze voorbeeldbrief kan gebruikt worden om een zienswijze in te dienen bij het Platform Participatie van het ministerie Infrastructuur en Milieu.
Middels dit 17 punten tellende document kan tot en met 31 juli 2014 bezwaar worden gemaakt tegen onderdelen uit de MER welke naar onze mening niet, onvolledig of onjuist zijn neergelegd.

De voorbeeldbrief is hier te lezen en te downloaden:

In WORD: Klik hier

Als PDF: Klik hier

Via deze link komt u terecht op de website van het Platform Participatie waar u de zienswijze kunt indienen:

http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/lelystad-airport/ontwerpluchthavenbesluit/index.aspx

Het indienen van een Zienswijze of bezwaar gaat bij voorkeur digitaal:

Klik hier

Of kan schriftelijk per post aan:

Directie Participatie
O.v.v. Ontwerpluchthavenbesluit Lelystad
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

De voorbeeldbrief staat ook gepubliceerd op de website van de ChristenUnie Zeewolde: www.zeewolde.christenunie.nl.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: 1 juli Informatiebijeenkomst in Zeewolde over luchthaven Lelystad
   (27-06-2014)

In 2008 heeft het kabinet bepaald dat een deel van de groei van de luchtvaart in Nederland opgevangen moet worden op de luchthavens Eindhoven en Lelystad in plaats van op Schiphol. De wijze waarop dat in Lelystad gaat gebeuren, is de afgelopen jaren besproken met de regionale partijen aan de Alderstafel. Deze heeft daarover begin 2012 een advies aan de Staatssecretaris en het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgebracht.

Ter uitvoering van dit advies hebben Schiphol Group en Lelystad Airport een aanvraag ingediend voor een luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Als onderdeel van deze aanvraag is een ondernemingsplan en een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER staan de effecten beschreven die luchthaven Lelystad heeft op de omgeving.

Informatiebijeenkomst ontwikkelingen

Op 1 juli, vanaf 18.30 uur is er in Zeewolde een informatiebijeenkomst in de Levant, georganiseerd door de 'Alderstafel'. Tijdens de bijeenkomst zal Hans Alders, de voorzitter van de Alderstafel Lelystad, een toelichting geven op de voorgenomen ontwikkeling van Lelystad Airport.

Daarnaast zal er een vraag-en-antwoordsessie zijn met leden van de Alderstafel. Gedurende de inloop en de pauze van het programma, beide van een half uur, zal de informatiemarkt geopend zijn. Op deze informatiemarkt is er gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen en één-op-ééngesprekken aan te gaan met medewerkers van de leden van Alderstafel Lelystad over onderwerpen als het concept luchthavenbesluit, de MER, het ondernemingsplan en de routes. Op de informatiemarkt zal ook het te verwachten vliegtuiggeluid ten gehore worden gebracht, op voor de regio relevante locaties.

U bent van harte welkom

  • op dinsdag 1 juli 2014 vanaf 18.30 uur tot 21.15 uur in RSG Levant in Zeewolde (Horsterweg 192);
  • op woensdag 2 juli 2014 vanaf 19.30 uur tot 22.15 uur in het stadhuis van Lelystad (Stadhuisplein 2).

De focus zal tijdens de bijeenkomsten liggen op de regio en omgeving waarin deze bijeenkomst plaatsvindt. Uiteraard is een ieder welkom op alle bijeenkomsten en uitgenodigd om ook in te gaan op andere regio’s.

Programma

  • Inloop en informatiemarkt
  • Ontvangst door wethouder Wim van der Es (Zeewolde)
  • Toelichting op advies Alderstafel door Hans Alders
  • Pauze en informatiemarkt
  • Vraag-en-antwoordsessie met leden van de Alderstafel
  • Afsluiting

Meer informatie

Aanvullende informatie vindt u op de website van de Alderstafel (www.alderstafel.nl). Op het Platform Participatie van de Rijksoverheid vindt u het Ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport en overige informatie over het project Uitbreiding Luchthaven Lelystad.

(bron: gemeente Zeewolde)

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde blijft tegen voorgenomen uitbreiding Lelystad Airport
   (15-06-2014)

Op vrijdag 13 juni 2014 heeft het kabinet ingestemd met de uitbereiding van Vliegveld Lelystad.
Een onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond  dat Vliegveld Lelystad vanaf 2028 mogelijk winstgevend zou kunnen worden. In dit onderzoek is voornamelijk gekeken naar het functioneren van het vliegveld en te weinig naar de andere leefomgeving effecten voor de provincie Flevoland.

Alleen al voor gemeente Zeewolde worden inwoners, de agrarische sector, de toeristische sector, de duurzame energie door windturbines , de invulling van de bouw Polderwijk, de voorgenomen bouw van 15000 woningen in Oosterwold hierdoor negatief beïnvloed. De toename van verkeer en geluid in de regio zullen deze negatieve effecten voor de directe leefomgeving nog meer vergroten.

Leefbaar Zeewolde is van mening dat het besluit van het kabinet ook deze effecten mee had moeten laten wegen. De motivatie dat hiermee de “Schiphol als een der belangrijkste luchthavens van de wereld zich kan handhaven” (bron:nu.nl), is gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld luchtvaart veel te voorbarig.  Daarbij wordt er nu vanuit gegaan dat er pas in 2028 winst gemaakt kan worden, vooropgesteld dat passagiers aantallen gehaald worden. Dat laatste is ook allerminst zeker gezien de geringe bereidheid van de vliegmaatschappijen om Schiphol te verlaten voor Lelystad.

Dat de provincie Flevoland optimistische geluiden laat horen over economische groei voor de regio is hierin op zijn minst twijfelachtig. Ook van de provincie mag verwacht worden dat er verder gekeken wordt dan alleen het economische belang.

Onder voorbehoud is het vanaf 20 juni tot en met 31 juli mogelijk om bezwaar te maken tegen dit kabinetbesluit. Leefbaar Zeewolde zal daartoe op haar website een bezwaarbrief publiceren welke als voorbeeld kan dienen om bezwaar te maken tegen dit voorgenomen besluit. 

Op 1 juli a.s. wordt in de Levant opnieuw een voorlichtingsavond over de Uitbereiding Vliegveld Lelystad gegeven door Dhr. Alders, Voorzitter van de Alderstafel Lelystad . 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaarheidsrotonde
   (31-05-2014)

Na 5 jaar stopt Leefbaar Zeewolde met de sponsoring van de rotonde Spiekweg/Horsterweg. In 2009 stelde de gemeente de rotondes in het dorp ter beschikking aan bedrijven of instellingen die deze konden ‘adopteren’ voor een bepaalde periode. Men kon de rotonde naar eigen smaak inrichten en het onderhoud was ook voor rekening van de ‘sponsor’. Kleine naambordjes laten zien wie welke rotonde sponsort.

Leefbaar Zeewolde heeft als enige politieke partij gehoor gegeven aan deze oproep en via een grote publieksactie konden inwoners ideeën aanleveren voor de beplanting en inrichting van de Leefbaarheidsrotonde. In de afgelopen jaren heeft Leefbaar Zeewolde ontzettend veel leuke reacties van inwoners gekregen over het feit dat wij ook op die manier meehielpen aan de leefbaarheid van ons dorp en  het tonen van maatschappelijke betrokkenheid. Daar willen we iedereen nog eens hartelijk voor bedanken. Na 5 jaar is het weer tijd om dat op een andere manier te gaan invullen.

Na een laatste grote onderhoudsbeurt door een Zeewolder hovenier, heeft Leefbaar Zeewolde de rotonde weer overgedragen aan de gemeente.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: College-onderhandelingen afgerond, Leefbaar Zeewolde, VVD en Christenunie/CDA vormen nieuw college
   (30-05-2014)

Woensdagavond 28 mei heeft (in)formateur Ype Dijkstra in een persbijeenkomst zijn rapportage toegelicht over de vorming van een nieuw college bestaande uit Leefbaar Zeewolde, VVD en Christenunie/CDA.
Als sinds eind april was duidelijk dat dit de nieuwe coalitie zou worden die kan rekenen op een grote meerderheid in de gemeenteraad. Dat is belangrijk voor een stabiel bestuur in de komende jaren waarin nogal wat veranderingen op de gemeente afkomen.

Leefbaar Zeewolde levert opnieuw twee wethouders in de personen Winnie Prins en Rein Zijlstra terwijl ook Christenunie-wethouder Gerben Dijksterhuis doorgaat in het nieuwe college. Nieuwkomer is de VVD’er Wim van der Es. Er ligt een gedegen coalitie-akkoord waarin vooral te lezen is dat er grote aandacht is voor de zorgtaken die op de gemeente afkomen en dat het succesvolle beleid van de afgelopen vier jaar wordt voortgezet en waar nodig versterkt.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...