Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde raadslid Herly Wowor over de beleidsplannen WMO 2015 en transitie Zorg voor Jeugd
   (16-10-2014)

Donderdag 15 oktober zijn twee belangrijke onderwerpen in het kader van de decentralisaties behandeld in het beraad, de beleidsnota en verordening WMO 2015 en het beleidsplan 2015-2016 Transitie Zorg voor de Jeugd

Hieronder kunt u de bijdrages van Leefbaar Zeewolde raadslid Herly Wowor op deze agendapunten aan. Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 30 oktober a.s.

Beleidsnota en verordening WMO 2015 

Voorzitter, denkend aan Holland zie ik lange rijen burgers in een traag oneindig landschap, denkend aan Holland wacht ik aan de keukentafel op de vreemdeling. De buurvrouw plus, de buurman plus, die met vreselijk medeleven haar onderbuik gevoelens het werk laat doen.

Ja voorzitter. Dat gebeurt in de gemeente Gemert-Bakel. Dorpsondersteuners bij u in de buurt, noemen ze het. Wellicht is het een idee om Sint-bernard honden in te zetten die al reddend en blaffend het gesprek aangaan. Ja voorzitter, klinkt erg absurdistisch en cynisch maar denkend aan Holland is dit niet mijn Holland.

Mijn Holland is Zeewolde, zoals verwoord in het college program Duurzaam en Zelfbewust, persoonlijk, authentiek en direct, de relevantie voor de inwoner is leidend. Voorzitter dit zijn  veelbetekenende zinnen en woorden  uit het college program.

Deze woorden kunnen versmelten met het beleidsplan WMO 2015. Dit beleidsplan is geen garantie voor geluk, maar is wel een degelijk uitgangspunt om een sterke start te maken.

Geen onderbuik maar een doordacht beleidsplan. Een beleidsplan waarin mensen centraal staan, mensen die als we het samen doen, van elkaar kunnen genieten, elkaar troosten, lol hebben en een zinvol bestaan hebben, wat je leeftijd ook is.

Natuurlijk zijn er ook zorgpunten voorzitter, zoals de huishoudelijke hulp, maar de praktijk zal uiteindelijk de valkuilen zichtbaar maken, hoe zorgvuldig alles ook is beschreven in het beleidsplan.

Dit beleidsplan geeft hoop voor een menselijke samenleving in Zeewolde, waarin ook minder sterke mensen een prettig leven kunnen leiden. Niet alleen afhankelijk van de overheid maar ook in staat om nieuwe krachten in hun zelf aan te boren.

Voorzitter zelfredzaamheid als toverwoord. Zelfredzaamheid is op een andere manier in de samenleving staan, initiatief nemend, contact makend, naar buiten gaan, humor, “ouder worden zonder het te zijn” de prachtige titel van hoogleraar Westendorp.

Ik herinner me nog het ondraaglijke licht in de gangen van de service flat waar oma’s en opa’s troosteloos wachtte op hun kinderen, maar als de kleinkinderen de gang binnenstormde was er uiteindelijk een lach. Voorzitter ik heb in dezelfde flat in de lift gestaan waar de geur van koning alcohol het won van de eau de cologne 4711. Eenzaamheid, rondjes lopen op de gangen, lipstick te dik aangebracht en vlekken op de jurk, nicotine kleurende vingers die trillend de liftknop bediende.

Voorzitter dit was geen eigen kracht, geen zelfredzaamheid, nee dit was verborgen eenzaamheid, ik kon wel huilen, zulke mooie mensen, eens vitaal en vrolijk. Laat dit niet gebeuren in Zeewolde voorzitter. Het kan echt anders!

Voorzitter, ik kan duizend vragen bedenken en 1000 antwoorden krijgen, maar soms leer je iemand beter kennen door één uur samen iets te beleven dan een jaar lang te praten, anders gezegd één maand praktijk nieuwe WMO 2015 maakt meer helder dan 1000 vragen.

Voorzitter, wat me diep raakt is het onderdeel huiselijk geweld, dit verborgen gif, dit onzichtbaar spook van ellende, hoe gaan we dat aanpakken, wellicht het moeilijkste onderdeel uit het beleidsplan omdat het zich zo achter de voordeur afspeelt.

Voorzitter, tot slot, dit beleidsplan laat zien dat men het goed voor heeft met de inwoners van Zeewolde, ik vind het een integer beleidsplan. Niet dwangmatig geschreven maar in oprechtheid, niet het ondraaglijke licht in de gangen van de serviceflat maar met de warmte van betrokkenheid.

Beleidsplan Transitie Zorg voor de Jeugd

Voorzitter,

Gewoon domweg als jongere gelukkig zijn in Zeewolde, niet in Dapperstraat in Amsterdam, maar in dit prachtige dorp. Of domweg de pech hebben dat je ouders niet in staat zijn je op te voeden, mishandeld hebben of je hebben verwaarloosd, ja voorzitter het kan je zomaar gebeuren….

In de baarmoeder had je de wereld toch anders voorgesteld, een fijne warme jeugd, zorgeloos en genietend, spelend met je Iphone6. En dan …..domweg vette pech…….depressie, pesten, eenzaamheid….zelfmoordneigingen het niet meer zien zitten, vluchten in drugs, alcohol, agressie, hangen op de bank, moeder ik wil bij de revue of wat dan ook. Ja, voorzitter jongeren kunnen alle kanten op stuiteren.

En dan rij ik Zeewolde binnen en dan zie lachende kinderen korfballen, hockey voetbal en beachvolleybal en dan denk ik, mooi zeg, het gaat met de meeste jongeren goed.

72 procent is lid van een sportvereniging. Maar voorzitter een aantal onder onze jongeren heeft het moeilijk, een aantal onder onze jongeren kan het moeilijk gaan krijgen.

Is er hoop voorzitter……ja!!!.

De drie decentralisaties hebben het zelfde uitgangspunt, eigen verantwoordelijkheid, en je eigen kracht inzetten als er problemen zijn. Maar voorzitter het lukt niet iedereen om op eigen kracht je situatie te verbeteren ook niet met je buren of een verre neef.

Soms is de situatie zo ernstig dat je een beroep moet doen op professionals. In diagram1 op pagina 7 (Transitie Zorg voor de Jeugd. Beleidsplan Zeewolde. 2015 – 2016) ziet u hoeveel jeugdigen gebruik maakte van zorg in 2013. Voorzitter, dat is een behoorlijk aantal 888, en dan heb ik niet over de jeugdigen die op het randje van zorg zitten. Voorzitter, in Zeewolde wonen 5681 jongeren van 0 tot 18 jaar, 22 procent van de totale bevolking is jonger dan 15 jaar. Met het meeste zal het goed gaan maar als het mis gaat dan is er één troost…….een ijzersterk beleidsplan.

Organisaties die aan elkaar geklikt worden, van het CJG tot Wolderwelzijn, samenwerken, ontschotten. Pedagogische “Civil Society” anders gezegd de kracht van ouders, jeugdigen en hun omgeving, voorzitter de hoop spat er vanaf.

Kent u hem nog voorzitter de Hongaarse psychiater Iván Böszörményi-Nagy. Grondlegger van de contextuele hulpverlening, de belangrijkste bron van verbondenheid ligt in het gezin, met name bij ouders……… dat is Pedagogische “Civil  Society”. Voorzitter dit beleidsplan is zo gelaagd, je kan het niet bedenken of het staat erin, met het lezen alleen al voel je een stuk gezonder, anders gezegd als dit beleidsplan echt handen en voeten gaat krijgen dan is er voor onze jeugd hoop.

Het mag weleens gezegd worden, beleidsplannen op deze manier beschreven is  kwaliteit van de bovenste plank. Voorzitter, tot slot……… gewoon domweg gelukkig zijn met jezelf, niet in de Dapperstraat in Amsterdam maar in het mooie Zeewolde.


Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Voorbeeldbrief voor zienswijze Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport Luchthaven Lelystad.
   (05-07-2014)

Leefbaar Zeewolde heeft, na het zorgvuldig bestuderen van de beschikbare documentatie, een voorbeeldbrief opgesteld over het Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport van luchthaven Lelystad. Deze voorbeeldbrief kan gebruikt worden om een zienswijze in te dienen bij het Platform Participatie van het ministerie Infrastructuur en Milieu.
Middels dit 17 punten tellende document kan tot en met 31 juli 2014 bezwaar worden gemaakt tegen onderdelen uit de MER welke naar onze mening niet, onvolledig of onjuist zijn neergelegd.

De voorbeeldbrief is hier te lezen en te downloaden:

In WORD: Klik hier

Als PDF: Klik hier

Via deze link komt u terecht op de website van het Platform Participatie waar u de zienswijze kunt indienen:

http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/lelystad-airport/ontwerpluchthavenbesluit/index.aspx

Het indienen van een Zienswijze of bezwaar gaat bij voorkeur digitaal:

Klik hier

Of kan schriftelijk per post aan:

Directie Participatie
O.v.v. Ontwerpluchthavenbesluit Lelystad
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

De voorbeeldbrief staat ook gepubliceerd op de website van de ChristenUnie Zeewolde: www.zeewolde.christenunie.nl.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: 1 juli Informatiebijeenkomst in Zeewolde over luchthaven Lelystad
   (27-06-2014)

In 2008 heeft het kabinet bepaald dat een deel van de groei van de luchtvaart in Nederland opgevangen moet worden op de luchthavens Eindhoven en Lelystad in plaats van op Schiphol. De wijze waarop dat in Lelystad gaat gebeuren, is de afgelopen jaren besproken met de regionale partijen aan de Alderstafel. Deze heeft daarover begin 2012 een advies aan de Staatssecretaris en het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgebracht.

Ter uitvoering van dit advies hebben Schiphol Group en Lelystad Airport een aanvraag ingediend voor een luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Als onderdeel van deze aanvraag is een ondernemingsplan en een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER staan de effecten beschreven die luchthaven Lelystad heeft op de omgeving.

Informatiebijeenkomst ontwikkelingen

Op 1 juli, vanaf 18.30 uur is er in Zeewolde een informatiebijeenkomst in de Levant, georganiseerd door de 'Alderstafel'. Tijdens de bijeenkomst zal Hans Alders, de voorzitter van de Alderstafel Lelystad, een toelichting geven op de voorgenomen ontwikkeling van Lelystad Airport.

Daarnaast zal er een vraag-en-antwoordsessie zijn met leden van de Alderstafel. Gedurende de inloop en de pauze van het programma, beide van een half uur, zal de informatiemarkt geopend zijn. Op deze informatiemarkt is er gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen en één-op-ééngesprekken aan te gaan met medewerkers van de leden van Alderstafel Lelystad over onderwerpen als het concept luchthavenbesluit, de MER, het ondernemingsplan en de routes. Op de informatiemarkt zal ook het te verwachten vliegtuiggeluid ten gehore worden gebracht, op voor de regio relevante locaties.

U bent van harte welkom

  • op dinsdag 1 juli 2014 vanaf 18.30 uur tot 21.15 uur in RSG Levant in Zeewolde (Horsterweg 192);
  • op woensdag 2 juli 2014 vanaf 19.30 uur tot 22.15 uur in het stadhuis van Lelystad (Stadhuisplein 2).

De focus zal tijdens de bijeenkomsten liggen op de regio en omgeving waarin deze bijeenkomst plaatsvindt. Uiteraard is een ieder welkom op alle bijeenkomsten en uitgenodigd om ook in te gaan op andere regio’s.

Programma

  • Inloop en informatiemarkt
  • Ontvangst door wethouder Wim van der Es (Zeewolde)
  • Toelichting op advies Alderstafel door Hans Alders
  • Pauze en informatiemarkt
  • Vraag-en-antwoordsessie met leden van de Alderstafel
  • Afsluiting

Meer informatie

Aanvullende informatie vindt u op de website van de Alderstafel (www.alderstafel.nl). Op het Platform Participatie van de Rijksoverheid vindt u het Ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport en overige informatie over het project Uitbreiding Luchthaven Lelystad.

(bron: gemeente Zeewolde)

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde blijft tegen voorgenomen uitbreiding Lelystad Airport
   (15-06-2014)

Op vrijdag 13 juni 2014 heeft het kabinet ingestemd met de uitbereiding van Vliegveld Lelystad.
Een onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond  dat Vliegveld Lelystad vanaf 2028 mogelijk winstgevend zou kunnen worden. In dit onderzoek is voornamelijk gekeken naar het functioneren van het vliegveld en te weinig naar de andere leefomgeving effecten voor de provincie Flevoland.

Alleen al voor gemeente Zeewolde worden inwoners, de agrarische sector, de toeristische sector, de duurzame energie door windturbines , de invulling van de bouw Polderwijk, de voorgenomen bouw van 15000 woningen in Oosterwold hierdoor negatief beïnvloed. De toename van verkeer en geluid in de regio zullen deze negatieve effecten voor de directe leefomgeving nog meer vergroten.

Leefbaar Zeewolde is van mening dat het besluit van het kabinet ook deze effecten mee had moeten laten wegen. De motivatie dat hiermee de “Schiphol als een der belangrijkste luchthavens van de wereld zich kan handhaven” (bron:nu.nl), is gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld luchtvaart veel te voorbarig.  Daarbij wordt er nu vanuit gegaan dat er pas in 2028 winst gemaakt kan worden, vooropgesteld dat passagiers aantallen gehaald worden. Dat laatste is ook allerminst zeker gezien de geringe bereidheid van de vliegmaatschappijen om Schiphol te verlaten voor Lelystad.

Dat de provincie Flevoland optimistische geluiden laat horen over economische groei voor de regio is hierin op zijn minst twijfelachtig. Ook van de provincie mag verwacht worden dat er verder gekeken wordt dan alleen het economische belang.

Onder voorbehoud is het vanaf 20 juni tot en met 31 juli mogelijk om bezwaar te maken tegen dit kabinetbesluit. Leefbaar Zeewolde zal daartoe op haar website een bezwaarbrief publiceren welke als voorbeeld kan dienen om bezwaar te maken tegen dit voorgenomen besluit. 

Op 1 juli a.s. wordt in de Levant opnieuw een voorlichtingsavond over de Uitbereiding Vliegveld Lelystad gegeven door Dhr. Alders, Voorzitter van de Alderstafel Lelystad . 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaarheidsrotonde
   (31-05-2014)

Na 5 jaar stopt Leefbaar Zeewolde met de sponsoring van de rotonde Spiekweg/Horsterweg. In 2009 stelde de gemeente de rotondes in het dorp ter beschikking aan bedrijven of instellingen die deze konden ‘adopteren’ voor een bepaalde periode. Men kon de rotonde naar eigen smaak inrichten en het onderhoud was ook voor rekening van de ‘sponsor’. Kleine naambordjes laten zien wie welke rotonde sponsort.

Leefbaar Zeewolde heeft als enige politieke partij gehoor gegeven aan deze oproep en via een grote publieksactie konden inwoners ideeën aanleveren voor de beplanting en inrichting van de Leefbaarheidsrotonde. In de afgelopen jaren heeft Leefbaar Zeewolde ontzettend veel leuke reacties van inwoners gekregen over het feit dat wij ook op die manier meehielpen aan de leefbaarheid van ons dorp en  het tonen van maatschappelijke betrokkenheid. Daar willen we iedereen nog eens hartelijk voor bedanken. Na 5 jaar is het weer tijd om dat op een andere manier te gaan invullen.

Na een laatste grote onderhoudsbeurt door een Zeewolder hovenier, heeft Leefbaar Zeewolde de rotonde weer overgedragen aan de gemeente.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...