Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Publicatie Leefbaarheidsmonitor 2014
   (01-02-2014)

Leefbaar Zeewolde presenteert het rapport (5e) Leefbaarheidsmonitor 2014, eind 2013 uitgevoerd door studenten van Windesheim.

Over welke aspecten van leefbaarheid zijn de inwoners van Zeewolde tevreden en over welke (nog steeds) niet? Welke knelpunten zijn er? Welke aspecten van leefbaarheid zijn verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren en welke onderwerpen moeten de komende periode extra aandacht krijgen? Wat vinden de inwoners van Zeewolde belangrijke punten voor een goede leefbaarheid van het dorp? Wat zijn de belangrijkste redenen om in Zeewolde te wonen? Al dat soort vragen zijn in de vorm van een enquete aan honderden mensen voorgelegd.

Goed nieuws

De respons was net als voorgaande keren weer erg hoog. Dat wijst op een grote betrokkenheid van de inwoners bij hun dorp. Zeewoldenaren voelen zich veilig in hun gemeente. 90% beoordeelt de veiligheid overdag met goed tot zeer goed. 's Avonds is dat een stuk minder, namelijk 67%, maar beide percentages zijn hoger dan in 2009.

Ook is men erg tevreden over het aanbod van gezondheidszorg (72%), al vindt 67% van de mensen dat er een huisartsenpost in Zeewolde moet komen. Men is ook erg tevreden over de recreatie- en sportvoorzieningen. Het rapportcijfer is een 7,4 en dat is wat hoger dan de vorige keer.

Nog steeds vindt een overgrote meerderheid (68%) dat de groei van Zeewolde niet ten koste mag gaan van het dorpse karakter. Maar liefst 77% van de mensen vindt dat er geen woningbouw in de bossen rondom Zeewolde mag komen. In 2009 was dit nog 70%.

Minder positief

Zeewoldenaren vinden dat de sfeer in het centrum wel beter kan. Het rapportcijfer van 6,4 is wat lager dan de vorige keer. Over kunst en cultuur wordt verschillend gedacht. Men mist een theater/bioscoop, maar het aanbod van evenementen wordt wel goed gewaardeerd.

De busverbindingen zijn onvoldoende vinden veel mensen en 60% maakt zich zorgen over de hinder die zijzelf of hun leefomgeving zullen ondervinden door de ontwikkeling van vliegveld Lelystad.

Ruim 69% van de mensen vindt dat er een ambulancepost in het dorp moet komen.

Lees meer op de pagina 'Leefbaarheidsmonitor 2014'.Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Atletiekbaan gloort aan horizon
   (25-01-2014)

In 2011 heeft Leefbaar Zeewolde een motie ingediend bij het college van B&W om de haalbaarheid van een atletiekbaan te onderzoeken. Dit is een lang gekoesterde wens bij sportminnend Zeewolde. Het oorspronkelijke idee was om de locatie van de huidige schaatsbaan in Het Groene Hart een dubbelfunctie te geven. ’s Winters een schaatsbaan en de rest van het jaar een atletiekbaan. Helaas was dat technisch en financieel niet haalbaar.

De Atletiekvereniging heeft eind vorig jaar zelf een Business Case gemaakt waarin zij nieuwe mogelijkheden aangeven. Leefbaar Zeewolde is blij dat er groot draagvlak voor deze plannen is bij de leden van de vereniging. ‘Wij vinden al vele jaren dat een goede accommodatie hard nodig is voor de vele enthousiaste leden van zowel de atletiek vereniging als ook andere loopgroepen. Bovendien kunnen de scholen ook van zo’n accommodatie gebruik maken,’ aldus fractievoorzitter Ben Sonneveld.

In het verleden heeft de gemeente vaker initiële investeringen gedaan in sportaccommodaties waarna de verenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor de exploitatie en onderhoud. Leefbaar Zeewolde vindt dat een goed uitgangspunt en wij hopen van harte dat het college van B&W deze plannen omarmt en de gemeenteraad zal vragen akkoord te gaan om deze plannen verder uit te werken. Mogelijk ondersteunt de fractie van Leefbaar Zeewolde dit verzoek met een motie.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld, fractievoorzitter, 06-16782007


Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde niet gerust na uitleg Alders over routes Lelystad Airport
   (17-01-2014)

Afgelopen woensdagavond, 15 januari 2014, gaf Hans Alders uitleg over de totstandkoming van routestructuren bij een uitbreiding van Lelystad Airport. Het kabinet staat op het punt om Lelystad Airport te laten uitgroeien tot de tweede luchthaven van ons land. In 2020 staan er al 45.000 vliegbewegingen gepland en scenario’s die zijn gepresenteerd in de Business Case Lelystad liggen klaar om dit te laten doorgroeien naar 90.000 bewegingen.

De geplande vliegroutes veroorzaken mogelijk ernstige geluidsoverlast voor ons dorp. Leefbaar Zeewolde blijft kritisch en laat zich niet in slaap sussen door de geruststellende woorden van Alders. Met animatiefilms en een powerpoint presentatie (zie hieronder) gaf Hans Alders woensdagavond een uitgebreide toelichting op de aan- en uitvlieg routes die worden gerealiseerd bij een uitbreiding van Lelystad Airport. Wat duidelijk werd is dat de kaders die door Den Haag zijn vastgesteld tot een krampachtige uitwerking van de routestructuren heeft geleid. Het vasthouden aan de huidige TMA’s (Terminal Manoeuvering Area), gebieden waarbinnen vliegtuigen van en naar Schiphol kunnen vliegen, leidt tot interferentieproblematiek. Vliegtuigen die van Lelystad Airport vertrekken of aankomen zijn daarom gedwongen om op een hoogte van 600 meter langs ons dorp te vliegen want anders interfereren ze met het Schipholverkeer. Dezelfde interferentieproblematiek zorgt ervoor dat de rechtsom variant, waarbij vertrekkende vliegtuigen over de Oostvaardersplassen gaan, niet kan doorgaan omdat wettelijk verplichte hoogtes van 1 km boven het natuurgebied niet kunnen worden gehaald.

Leefbaar Zeewolde wil dat de lokale en provinciale politiek zich in Den Haag laat horen voor aanpassingen van de kaders om een gezond en prettig leefklimaat, niet alleen voor Zeewolde, maar ook voor de hele provincie te behouden.  Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, ‘De heer Alders had op de achterkant van de sigarendoos uitgerekend dat er weinig overlast voor Zeewolde zou zijn. Maar waarom zijn er dan na acht jaar steggelen over de routes nu nog geen geluidscontouren beschikbaar en waarom duurt het zo lang voordat de vliegroutes worden vrijgegeven.’ Overigens gaf Alders toe dat er wel degelijk geluidsoverlast zou zijn anders ‘… kunnen er geen vliegtuigen vliegen’.

De lokale politieke partij wil het hier niet bij laten zitten. Sonneveld. ‘We weten in feite nog niets en dat is verbazingwekkend na zo’n lange tijd aan voorbereiding’’.  De lokale partij verbaasd zich ook over het feit dat Biddinghuizen wordt aangemerkt als het dorp wat het het zwaarste te verduren krijgt. Immers, vertrekkende vliegtuigen komen eerst langs Zeewolde terwijl aankomende vliegtuigen na Biddinghuizen ons dorp naderen. In beide gevallen zijn de vlieghoogtes lager dan bij Biddinghuizen. Overigens kunnen de plannen voor het Oosterwold ook de prullenbak in. Het merendeel van de routescenario’s vliegt met twee bochten en op minder dan 600 meter boven dit intergemeentelijke project waar Zeewolde en Almere juist een rustige en landelijke omgeving wilden creëren.

Presentatie van de heer Albers en routesimulaties

Onderstaand kunt u de tijdens de presentatie van de heer Albers gebruikte animatiefilms bekijken. Deze animaties tonen een globaal berekende 'geluidscontour' per B+ variant route (de groene vlek). In de bovenste animatiefilm (allermeest gebruikte vertrekroute langs Zeewolde en Biddinghuizen) ziet u dat met name het 'doorstarten' net voorbij Trekkersveld een aanzienlijke toename van de contour toont (bij 0.48sec). 
(bron: www.alderstafel.nl). 

Routesimulatie 2 - Vertrekkende vliegtuigen langs Zeewolde en Biddinghuizen
'Allermeest gebruikt'Routesimulatie 3 - Naderende  vliegtuigen  langs Biddinghuizen en  Zeewolde
'Meest gebruikt'Routesimulatie 4 - Vertrekkende vliegtuigen langs Swifterbant en Dronten
'Meest gebruikt'Routesimulatie 1 - Naderende vliegtuigen  langs Swifterbant en Dronten
'Allermeest gebruikt'Download hier de presentatie van de heer Albers

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Verkiezingsprogramma online!
   (09-01-2014)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde op 8 januari 2014 hebben de leden het nieuwe verkiezingsprogramma vastgesteld.

Het  verkiezingsprogramma van Leefbaar Zeewolde, verdeeld over 14 beleidsterreinen,  kunt u hier downloaden (PDF, 1.7  Mb).


1.  ALGEMEEN BESTUUR
2.  RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN
3.  VERKEER EN OPENBAAR VERVOER
4.  LELYSTAD AIRPORT
5.  NATUUR
6.  VOLKSGEZONDHEID
7.  MILIEU
8.  ONDERWIJS
9.  CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
10.  VEILIGHEID
11.  ECONOMISCHE ACTIVITEITEN
12.  FINANCIEEL, ECONOMISCH EN SOCIAAL BELEID
13.  JONGERENBELEID
14.  SENIORENBELEID


Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Kandidatenlijst Leefbaar Zeewolde bekend
   (09-01-2014)

Op woensdagavond 8 januari jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde de Kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. unaniem vastgesteld.

Lijsttrekker
Het bestuur en de leden zijn buitengewoon tevreden met deze lijst waarop 15 gemotiveerde kandidaten staan. Net als in 2010 is Winnie Prins gekozen als lijsttrekker met Rein Zijlstra op nummer 2 als ‘runner-up’. Namens de partij maken zij beide deel uit van het huidige goed functionerende college van B&W.

 “Ik ben bijzonder in mijn nopjes,” aldus Winnie. “De partij heeft vertrouwen in mij en dat voelt als een warme deken. Ik sta te trappelen om door te gaan om Zeewolde een leefbaar dorp te houden met rust, ruimte en groen. Met deze 15 goede kandidaten zijn we er weer helemaal klaar voor.”
“De ambitie is natuurlijk om opnieuw de grootste partij te worden en dan een nieuw college te vormen dat kan rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad. Dat is nodig om de wensen van onze kiezers te kunnen verwezenlijken. Ook wachten ons moeilijke tijden door de taken die de landelijke politiek op het bordje van de gemeente legt. Zoals zo vaak geeft het Rijk er weer onvoldoende financiële middelen bij om die taken goed uit te kunnen voeren. Er zullen de komende periode dus keuzes gemaakt moeten worden. Dan is het goed te weten dat op de lijst van Leefbaar Zeewolde mensen staan die ervaring en de benodigde kwaliteiten hebben. Kwaliteit, ervaring en continuïteit hebben we nodig om ons dorp door de komende woelige periode heen te loodsen.”Kwaliteit
Bovenin de lijst staan dus bekende kandidaten. Vanaf 2010 bestaat de fractie uit zeven raadsleden waarvan drie nieuwe raadsleden hun eerste periode nu achter de rug hebben. Ook dit keer introduceert Leefbaar Zeewolde een nieuwe kandidaat in de persoon van Evert Ekker. Hij is zeker geen onbekende in het dorp en hij heeft er zin in om onze kiezers te vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Leefbaar Zeewolde groeit nog steeds en er is een natuurlijke aanwas van nieuwe mensen voor het politieke werk. Deze combinatie van oud en nieuw zorgt voor stabiliteit en continuïteit. Dat is wat Zeewolde de komende periode goed kan gebruiken.

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

  1 –  Winnie Prins
  2 –  Rein Zijlstra
  3 –  Ben Sonneveld
  4 –  Rob Tulleken
  5 –  Helmut Hermans
  6 –  Evert Ekker
  7 –  Theun Schaaf
  8 –  Herly Wowor
  9 –  Peter Koelewijn
  10 –  Betty van den Braber
  11 –  Vera Weisz
  12 –  Reinier van Baalen
  13 –  Joke Gort
  14 –  Liesbeth de Jong
  15 –  Jeanine van LeeuwenDeel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde stelt art. 36 vragen over locatie carbidschieten
   (31-12-2013)

Leefbaar Zeewolde heeft ex artikel 36 vragen gesteld over de door het college aangewezen plek voor het jaarlijkse carbidschieten. Er is voor 2013 gekozen voor de Zeewolderhoek (bij de pont). Dit gebied grenst niet alleen aan een woonwijk, maar ook aan het hondenstrand en een vogelrustgebied, onderdeel van de Natura 2000 zone. Fractievoorzitter Sonneveld: "Het liefst zouden we per direct een andere locatie willen, maar in ieder geval vragen we het college van B en W voor komende jaren met de gemeenteraad alternatieve locaties te bespreken."

Art. 36 vragen: 

Geacht College,

Tijdens het oud- en nieuwsfeest is het in Nederland traditie dat er vuurwerk kan worden afgestoken op oudejaarsdag. Dat is ook in Zeewolde het geval en het Carbidschieten maakt onderdeel uit van deze traditie.
Gezien het gevaar dat met Carbidschieten gepaard gaat is het goed dat de gemeente regulerend optreedt. Echter de huidige locatie voor het Carbidschieten, nabij de Zeewolder Hoek vindt Leefbaar Zeewolde om de volgende redenen ongeschikt. Ten eerste is er de directe nabijheid van een woonwijk waardoor voor de inwoners van deze wijk overlast is te verwachten. Op de tweede plaats is er een hondenstrand aanwezig waar veel mensen ook op oudejaarsdag hun hond vrij laten rondlopen. Ten derde is het schotsveld gericht op een Natura 2000 gebied, wat mogelijk in conflict is met de wet en regelgeving van deze natuurgebieden. 

Leefbaar Zeewolde wil daarom de volgende ex artikel 36 vragen stellen.

  1. Kan het college per omgaande een andere plaats aanwijzen voor het Carbidschieten?
  2. Is het college met Leefbaar Zeewolde van mening dat de huidige locatie voor het carbidschieten overlast veroorzaakt voor de inwoners van de naburige wijk, overlast veroorzaakt voor de mensen die het hondenstrand bezoeken, en het Carbidschieten in strijd is met de wet en regelgeving van Natura 2000 gebieden.
  3. Is het college bereid om bij de aanwijzing van een volgende locatie van het Carbidschieten een aantal alternatieven met de raad te bespreken?
Met vriendelijke groet,
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde zeer kritisch over nieuw geplande routestructuren Lelystad Airport
   (22-12-2013)

Leefbaar Zeewolde blijft de ontwikkelingen van Lelystad Airport met argusogen volgen. Nieuw geplande routestructuren leveren geen merkbare verbetering op voor ons dorp al wordt dat wel zo gepresenteerd. Leefbaar Zeewolde gaat dan ook de komende tijd onderzoeken hoe mensen een schadeclaim bij het rijk kunnen indienen als uit de milieueffectenrapportage blijkt dat vliegroutes geluidsoverlast voor ons dorp veroorzaken. De Wet Luchtvaart biedt hiervoor mogelijkheden. 

Uitbreidingsplannen Lelystad Airport

De uitbreidingsplannen van Lelystad Airport denderen maar door. In 2025 staan er 45 000 vliegbewegingen per jaar gepland. Bij de voorziene openingstijden van 6.00 uur ‘s ochtends tot 23.00 uur ‘s avonds betekent dit gemiddeld meer dan zeven vliegbewegingen per uur. Op piektijden kan zelfs een veelvoud hiervan worden verwacht. Bovendien gaven de laatste routestructuren aan (bron: Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. -procedure luchthavenbesluit Lelystad Airport) dat aankomende en vertrekkende vliegtuigen vlak langs ons dorp scheren.


Zienswijze

Afgelopen zomer werden na een oproep van Leefbaar Zeewolde verschillende zienswijzen ingediend over de Milieueffectenrapportage die Lelystad Airport moest uitvoeren voor de geplande uitbreiding. In reactie op deze zienswijzen hebben het Rijk en de luchtverkeersdienstverleners (weer) een aantal varianten uitgewerkt voor de routes van vertrekkende en aankomende vliegtuigen. In alle varianten blijkt echter dat de routestructuur van de vliegtuigen voor ons dorp nauwelijks is aangepast en er dus vliegtuigen langs de westkant van Zeewolde blijven vliegen.
Exacte hoogtes worden in het rapport niet aangegeven, maar vertrekkende vliegtuigen die langs ons dorp komen bereiken bij Biddinghuizen een hoogte van 1 kilometer. De eerder berekende 600 meter lijkt daarom een redelijke inschatting voor de hoogte waarop de vliegtuigen langs Zeewolde zullen komen.

Slager en vlees

Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, “De routestructuren die in de notitie over de Milieueffectenrapportage werden gepresenteerd zijn nauwelijks aangepast en als je de bandbreedte meerekent waarbinnen de vliegtuigen zich bewegen is het nauwelijks een alternatief te noemen”. De ‘rechtsom route’, het alternatief waarbij vliegtuigen over de Oostvaardersplassen gaan in plaats van langs Zeewolde, wordt wel genoemd, maar maakt door de strenge milieuwetgeving weinig kans. Mensen verliezen het hier dus van dieren.

Leefbaar Zeewolde vindt het ook vreemd dat zowel het monitoren van de geluidsoverlast als de afhandeling van klachten de verantwoordelijkheid is van Lelystad Airport. De politieke partij vindt dit een voorbeeld van de bekende slager die zijn eigen vlees keurt.

Schadeclaim

Leefbaar Zeewolde blijft nauwgezet volgen hoe de ontwikkelingen van Lelystad Airport ons dorp zullen beïnvloeden. Sonneveld, “We zullen de komende tijd ook de mogelijkheid bestuderen hoe mensen een schadeclaim bij het rijk kunnen indienen als uit de milieueffectenrapportage blijkt dat ons dorp last gaat krijgen van het vliegverkeer”. De Wet luchtvaart bevat hiervoor een specifieke regeling (artikel 8.74 in samenhang met artikel 8.31) die inhoudt in dat indien een belanghebbende ten gevolge van het luchthavenbesluit schade lijdt de minister van Infrastructuur en Milieu een schadevergoeding moet toekennen. Sonneveld, “Als hier massaal aan gehoor wordt gegeven dan kunnen we bij eventuele negatieve effecten voor ons dorp het besluit om Lelystad Airport uit te breiden zeker beïnvloeden en mogelijk terugdraaien.”

Download de Nota van Antwoord op zienswijzen hier.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld 
Fractievoorzitter
Leefbaar Zeewolde
0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...