Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde wethouder Winnie Prins tekent voor Woonmatch
   (28-06-2011)

Winnie Prins heeft een overeenkomst gesloten met Bimo Bouw BV die in het Bergkwartier van de Polderwijk 35 tot 40 huizen gaat bouwen volgens het Woonmatch concept.

Het is de eerste keer dat deze werkwijze in de provincie Flevoland wordt toegepast. Het is een antwoord van de bouwwereld op de huidige economische crisis, waar vooral de klanten van bouwbedrijven enthousiast van worden. De tijd van straten vol dezelfde typen nieuwbouwhuizen die als warme broodjes over de toonbank gaan, is voorbij. Het gaat er bij Woonmatch om wat de koper wil. Dit past precies bij de visie op de woonmarkt van Leefbaar Zeewolde.

Ondertekening overeenkomst
De overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van het Woonmatch-project in Zeewolde werd op 9 juni jl. ondertekend op de vastgoedbeurs PROVADA in de Amsterdamse RAI. Samen met burgemeester Gorter was Winnie daar aanwezig om de benodigde handtekeningen te zetten.

 

Het Woonmatch concept
De nieuw te bouwen woningen in het Bergkwartier (rijtjes, hoekwoningen, 2-onder een kap en vrijstaande huizen) worden gerealiseerd volgens dit nieuwe concept.
De koper bepaalt vervolgens zelf zijn of haar woningtype, mogelijke opties en kavelgrootte. Hierdoor ontstaat een gevarieerd straatbeeld. Door flexibiliteit in de prijs van de woning en kavel, kan de koper veel beter sturen op budget of het verkrijgen van een hypotheek. De uiteindelijke hoeveelheid woningen is afhankelijk van de woningtypes die door de bewoners worden gekozen. Bimo Bouw gaat de wensen van de toekomstige bewoners omzetten in een concreet plan. Het voordeel van dit concept voor de opdrachtgever is bovendien dat eerder met de bouw gestart kan worden en niet gewacht hoeft te worden tot zeventig procent van de woningen verkocht is binnen dit project, wat gebruikelijk is.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde stemt voor bestemmingsplan Fortenveld/Vestingveld
   (06-06-2011)

Op 26 mei heeft Leefbaar Zeewolde, in een zeer lange raadsvergadering, ingestemd met het bestemmingsplan Fortenveld/Vestingveld waar aan de rand van het dorp onder andere een Perifere Detailhandels Vestiging (PDV) kan komen. Leefbaar Zeewolde heeft samen met de andere coalitiepartijen een aangepast plan ingediend en dat is aangenomen door een meerderheid van de raad. Al vele jaren wordt er gesproken over dit bestemmingsplan waarbij de gemeenteraad op diverse momenten unanieme besluiten heeft genomen over de voortgang. Waarom is er op initiatief van Leefbaar Zeewolde een aangepast plan ingediend?

  1. Er kan nu een PDV worden gerealiseerd. De grootte daarvan past bij de huidige omvang van het dorp. De oorspronkelijke omvang was ongeveer twee keer zo groot. De contracten met een ontwikkelaar kunnen worden nagekomen. Was dat niet het geval, dan zou dit leiden tot schadeclaims die de inwoner van Zeewolde zou moeten gaan betalen.
  2. Alleen de bouw van deze PDV is nu mogelijk. De overige invulling van het gebied wordt later beslist als de nieuwe Structuurvisie en Detailhandelsvisie bekend zijn.
  3. Inwoners en bedrijven die contracten sluiten met de gemeente kunnen er op blijven vertrouwen dat de gemeente haar verplichtingen nakomt. Bedrijven en investeerders komen niet naar Zeewolde als contracten op het allerlaatste moment door de politiek kunnen worden verscheurd.
  4. De vaarroute Blauwe Diamant kan worden afgebouwd en ook daarmee worden gemaakte afspraken met bewoners langs de Blauwe Diamant nagekomen. Ook hier zou anders sprake kunnen zijn van schadeclaims.
  5. De nieuwe wegontsluitingsstructuur in het gebied kan worden gerealiseerd. Ook hier geldt dat afspraken met bewoners worden nagekomen.
  6. Op Schepenveld/Planetenveld zitten een aantal bedrijven die niet binnen de daar geldende  bestemmingsplannen passen. De gemeenteraad heeft al eerder besloten dat deze ongewenste situatie eindig moet zijn. Deze bedrijven worden nu dus in de gelegenheid gesteld om te verhuizen naar een andere locatie waar ze wel thuishoren en waar ze ook kunnen uitbreiden als daar behoefte aan is.

Het afwijzen van het bestemmingsplan Fortenveld/Vestingveld zou betekenen dat na een ontwikkeling van 5 jaar op het allerlaatste moment de stekker eruit wordt gehaald. Met name de opstelling van de VVD en het CDA was op 26 mei jl. merkwaardig. De plannen zijn namelijk ontwikkeld door colleges waarin het CDA en de VVD wethouders leverden en juist deze wethouders hebben de plannen steeds verdedigd. Het huidige college, met daarin Leefbaar Zeewolde, heeft gewoon de door de gemeenteraad unaniem gegeven opdrachten uitgevoerd. Dat getuigd van een betrouwbare en consistente lijn. Ook hebben het CDA en de VVD nog niet zo heel lang geleden ingestemd om miljoenen beschikbaar te stellen om de noodzakelijke investeringen te doen om dit nieuwe bestemmingplan mogelijk te maken. Jammer dat deze partijen nu dan toch tegen het voorstel stemden.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Waarom Leefbaar Zeewolde tegen vestiging van Scouting Nederland is.
   (06-06-2011)

Om te beginnen dragen alle mensen van Leefbaar Zeewolde en ook een groot deel van de inwoners Scouting een warm hart toe. Ze zijn een maatschappelijk betrokken organisatie en doen goed werk in Nederland.

Al voor de verkiezingen van maart 2010 lag er een aanvraag van Scouting Nederland om zich te mogen vestigen in de bossen vlakbij de kern van Zeewolde. Toen heeft Leefbaar Zeewolde zich al zeer kritisch opgesteld en aangegeven dat vestiging van een dergelijke grote omvang niet dicht bij de kern zou mogen plaatsvinden. Andere locaties op Zeewolde grondgebied vonden wij beter passen. Scouting Nederland heeft die opvatting altijd gerespecteerd maar was het niet met ons eens.

Op donderdag 26 mei jl. heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten dat Scouting Nederland zich niet op de door hun gewenste locatie vlakbij het RCN kampeerterrein mag vestigen. Ook na de verkiezingen blijft Leefbaar Zeewolde dus standvastig in haar beleid ondanks dat onze eigen wethouders wel voor waren.  

Waarom vinden wij dit geen goede locatie?

Het gebied waar Scouting  zijn oog op had laten vallen bevindt zich op minder dan 1500 meter van ons dorp terwijl de aanlegsteiger, waar 600 vletten kunnen aanmeren, zelfs op minder dan 1000 meter van ons dorp ligt. In dit gebied recreëren veel Zeewoldenaren maar ook campinggasten die in een prachtige bosrijke omgeving de mooie rustige plekken kunnen vinden die zo typerend zijn voor ons dorp. Leefbaar Zeewolde vindt dat de intensiteit van de aangegeven activiteiten van Scouting, die van april tot september plaatsvinden, een te groot beslag leggen op de natuur en rust in de omgeving van Zeewolde. De evenementen variëren van een paar honderd man tot een jaarlijks landelijke happening van 10.000 bezoekers voor de duur van 5 tot 10 dagen. Bovendien wil Scouting 30 hectare gaan ontwikkelen dat momenteel volledig bebost is. Dan moet er dus flink gekapt gaan worden om het gebied geschikt te maken voor allerlei gebouwen en het gewenste kampeerterrein. Maar daar blijft het niet bij. Tijdens de diverse activiteiten zullen de scouts niet alleen op het eigen terrein blijven maar, logischerwijs, ook van de omliggende gebieden gebruik maken. Verder geeft Scouting  aan dat de parkeergelegenheid op het terrein (500 parkeerplaatsen) niet genoeg zal bij de grotere evenementen. Omliggende locaties moeten dan tijdelijk worden gebruikt met alle gevolgen van dien.

Om het terrein toegankelijk te maken zou Scouting extra wegen dwars door de bossen heen willen aanleggen voor de bevoorrading en aankomst en vertrek van bezoekers. Leefbaar Zeewolde vreest dat het hier niet bij blijft. Als Scouting eenmaal het terrein in handen heeft kan het worden verhuurd voor andere evenementen en kan op den duur de intensiteit van de activiteiten worden opgeschroefd. Een scoutingsterrein is prima maar dan wel op een andere locatie. Leefbaar Zeewolde heeft een voorstel gesteund om te kijken in de Zuidlob en rond Harderhaven maar dat kon niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Leefbaar Zeewolde is van mening dat op de voorkeurslocatie de kernwaarden van ons dorp: rust ruimte en natuur te veel zal aantasten. Dat moeten we de natuur niet aandoen; dat moeten we Zeewolde niet aandoen; dat moeten we de Zeewoldenaren niet aandoen. Dat is de reden geweest waarom Leefbaar Zeewolde tegen de locatie vlakbij het dorp heeft gestemd.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde prominent Rein Zijlstra geridderd!
   (29-04-2011)

Zeewolde - In paviljoen De Verbeelding kregen vier Zeewoldenaren vrijdagmorgen een Koninklijke onderscheiding, waaronder Leefbaar Zeewolde prominent Rein Zijlstra. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Gerrit Jan Gorter mocht de bijbehorende versierselen uitreiken.

Rein Zijlstra heeft regionaal, landelijk en internationaal aan de weg getimmerd, reden waarom hij is benoemd tot ‘Ridder’. Rein Zijlstra werd een jaar geleden namens Leefbaar Zeewolde geïnstalleerd tot wethouder in Zeewolde. Daarvoor was hij bijna veertig jaar werkzaam geweest bij Fujitsu in Maarssen. Naast die werkzaamheden was hij vooral op vrijwillige basis actief op het terrein van belangenbehartiging van werknemers van het internationale bedrijf. Zo was hij van 1989 tot 2010 lid en voorzitter van de ondernemingsraad, van 1995 tot 2003 lid en voorzitter van de Europese ondernemingsraad en van 2002 tot 2010 lid van de commissie van vertrouwenspersonen van Fujitsu. Tevens was hij van 2003 tot 2010 voorzitter van de mondiale ondernemingsraad van het bedrijf. Momenteel is Zijlstra nog lid en voorzitter van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Fujitsu Nederland.

Zijlstra is plaatselijk vooral bekend als raadslid en fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde (1998-2010). Hij was in 1995 een van de oprichters van Leefbaar Zeewolde, dat destijds als actiegroep zonder verdere politieke pretenties startte. Bij zijn aantreden als wethouder in 2010 moest Zijlstra zijn raadslidmaatschap neerleggen. Bij die gelegenheid kreeg hij de erepenning van de gemeente Zeewolde aangeboden. De inscriptie daarvan luidde ‘Scherp aan de wind voor een Leefbaar Zeewolde’.

Naast Rein Zijlstra werden Zeewoldenaren Klaas van der Knaap benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Aad van Schie en Jan den Hartog tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

(bewerkte tekst met dank aan Zeewolde-Actueel)

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Brandweerkazerne en ambulancepost naar de Mast op het Schepenveld
   (29-04-2011)

Donderdag 28 april jongstleden heeft de gemeenteraad besloten een bestaand pand op de Mast aan te kopen ten behoeve van de vestiging van de brandweer en een permanente ambulancepost. Met dit besluit kan dit zeer lang lopende dossier eindelijk worden afgerond.

De opkomsttijden van onze brandweer zijn aantoonbaar te hoog, wat vooral wordt veroorzaakt door de huidige locatie aan de haven, maar ook de ontwikkeling van ons dorp door de jaren heen. Hierdoor kunnen inwoners van Zeewolde bij calamiteiten onnodig aan extra gevaren bloot komen te staan.

Meerdere colleges hebben steeds de optie van een extra uitrukpunt als voorkeur gehad, waardoor een semi-permanente dislocatie aan de Sportlaan ontstaan zou zijn, ook nog eens in een groenzone. De huidige kazerne aan de haven zou dan ook nog tot in lengte van jaren in gebruik zijn gebleven, voornamelijk als kantoorruimte en botenhuis.
Leefbaar Zeewolde heeft zich sterk gemaakt voor een duurzame oplossing welke moest voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden: centraal gelegen, één locatie, passend in een bestaand bestemmingsplan en tevens ruimte biedend voor een permanente ambulancepost.

Een nieuw te bouwen brandweerkazerne was sinds enige jaren geen reële optie meer, aangezien de gemeenteraad al had besloten deze optie te laten vallen. Toch kwam deze optie zeer recent weer in beeld. Een dergelijke keuze zou ten eerste aanzienlijk hogere jaarlijkse lasten met zich meebrengen en ten tweede het traject nóg weer langer laten duren, wat de veiligheid niet te goede zou zijn gekomen. Er moest dan immers eerst worden gesloopt en vervolgens volledig worden herontwikkeld.

Het nu gekozen bestaande pand aan de Mast op het Schepenveld voldoet aan de gestelde voorwaarden en is in relatief korte tijd geschikt te maken voor ons brandweercorps en de ambulancepost.

Voor meer informatie, Rob Tulleken, raadslid.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Burgerparticipatie belangrijk voor beslissing over vestiging van Scouting Nederland op Zeewolder grondgebied
   (10-03-2011)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een principebesluit genomen dat zij positief staan ten opzichte van een initiatief van Scouting Nederland om een permanent terrein in te richten op het grondgebied van Zeewolde. Leefbaar Zeewolde draagt de organisatie Scouting Nederland een warm hart toe, maar is wel van mening dat voor een vestiging in Zeewolde aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan.

Zo mag de vestiging van Scouting Nederland op Zeewolder grondgebied niet leiden tot overlast voor de Zeewolder bevolking. Concreet wordt hiermee bedoeld dat a) de kernwaarden van het dorp: rust ruimte en natuur, niet worden aangetast, b) de verkeersdrukte bij grote evenementen (jamboree) niet tot onaanvaardbare hinder leidt c) het gebied van Scouting Nederland het hele jaar toegankelijk blijft en d) er geen extra druk ontstaat op de gezondheidsvoorzieningen in het dorp.

Bovenstaande randvoorwaarden overwegende heeft de locatie die thans in beeld is niet de voorkeur van Leefbaar Zeewolde. De partij zal het college en daarmee Scouting Nederland verzoeken met alternatieve locaties te komen.

Een andere belangrijke voorwaarde voor Leefbaar Zeewolde is dat alle kosten van de vestiging waaronder inrichting, infrastructuur en gebouwen worden gedragen door Scouting Nederland zelf.

Ten slotte, een van de belangrijkste voorwaarden voor Leefbaar Zeewolde is dat bevolking wordt geconsulteerd over de wenselijkheid van de voorgestelde locatie. Burgerparticipatie is een speerpunt van de huidige coalitie (Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en PvdA/GL) waarbij voor met name majeure ruimtelijke ordeningsvraagstukken de mening van de bevolking een belangrijke inbreng vormt om tot een uiteindelijke en zorgvuldige beslissing te komen. Als zodanig steunt Leefbaar Zeewolde het college dat zij een maximale inzet zal plegen om de bevolking te betrekken en te raadplegen over de locatie en eventuele plaatsing van een scouting terrein op het grondgebied van Zeewolde.

Klik hier om het plan van Scouting Nederland te downloaden (PDF)

De door Scouting Nederland gewenste locatie:

Kaart ontsluiting:

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld, Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde - 0616782007.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Moeilijkheden met inpassing routestructuur Lelystad Airport
   (01-02-2011)

Leefbaar Zeewolde heeft van het Ministerie van Infrastructuur stukken in handen gekregen waaruit blijkt dat het erg lastig is om een goede routestructuur voor Lelystad Airport te ontwikkelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) dat in opdracht van de Alderstafel de vliegroutes naar Lelystad Airport bestudeert.

Drie scenario's werden door de Alderskamer afgekeurd of als onvoldoende beoordeeld. De door het ministerie van Defensie gereserveerde luchtruim en de bestaande vliegroutes naar Schiphol blijken de grootste obstakels te vormen. Maar vermoedelijk maken ook de Oostvaardersplassen, de aanwezige Natura2000 gebieden en de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) het lastig om de woonkernen te sparen  Momenteel wordt er gewerkt aan een vierde scenario dat in samenwerking met de Militaire Luchtvaar Autoriteit en de Luchtverkeersdienst Nederland wordt ontwikkeld.

Helaas worden de details van de routestructuren niet vrijgegeven. En dat is jammer want dan kunnen pas echt de gevolgen voor Zeewolde zichtbaar worden. Het Ministerie geeft aan dat na de uitwerking van het vierde scenario een rapport van het NLR verschijnt. Dit rapport wordt voor de zomer van 2011 verwacht. Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde, ‘De situatie is nu zo dat er nog geen rapport ligt waar we om kunnen vragen of kunnen opeisen. Er is slechts een summiere beschrijving van de evaluatie van de scenario’s bekend terwijl wij graag over de details van de aan- en uitvliegroutes willen beschikken’. Leefbaar Zeewolde zal verder navraag doen bij de ministeries en de Alderstafel om zo spoedig mogelijk de details van de routes boven water te krijgen. ‘Wij hopen van harte dat men niets te verbergen heeft’ aldus Sonneveld.

Klik hier om de brief van de heer Alders aan de Ministers van VenW, VROM en Defensie te lezen.

Voor meer informatie

Ben Sonneveld

Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...