Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Lelystad Airport: Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde vecht niet-ontvankelijkheid aan en wijst op nieuwe studie over vluchtroutes
   (27-07-2010)

Leefbaar Zeewolde is wel degelijk belanghebbende in het beroep over het aanwijzingsbesluit van Lelystad Airport. Dit schrijft de lokale partij in een brief aan de Raad van State waarin ze de niet-ontvankelijkheid door betrokken ministeries aanvecht. Verder wijst Leefbaar Zeewolde in de brief op een nieuwe studie van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium over de vluchtroutestructuur van Lelystad Airport die mogelijk van belang kan zijn bij verdere besluitvorming over de ontwikkeling van het vliegveld. 

Volgens de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM is Leefbaar Zeewolde niet-ontvankelijk in de zaak tegen het aanwijzingsbesluit Lelystad Airport omdat de lokale partij geen belanghebbende zou zijn. Leefbaar Zeewolde is het niet eens met dit standpunt. De lokale partij wijst in een brief naar de Raad van State op enerzijds de notariële statuten van de partij en anderzijds debetrokkenheid bij diverse (publieks)acties, partijprogramma’s en politieke besluitvorming tegen de overlast voor Zeewolde bij een uitbreiding van Lelystad Airport. Sonneveld fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, ‘Wij vinden dat we wel degelijk belanghebbende zijn in deze zaak. In onze partijprogramma’s van 2006 en 2010 maakt Leefbaar Zeewolde expliciet duidelijk dat de kernwaarden van het dorp: rust, ruimte en natuur niet mogen worden aangetast door een uitbreiding van Lelystad Airport.” In het laatste partijprogramma (2010-2014) (www.leefbaarzeewolde.nl/lelystadairport) heeft Leefbaar Zeewolde zelfs een apart hoofdstuk gewijd aan de mogelijke schadelijke en overlast gevende gevolgen voor ons dorp. Ook als lokale politieke partij hebben we ons gemanifesteerd door in januari 2006 en juli 2009 actief deel te nemen aan acties waarbij handtekeningen werden ingezameld en door voorbeeldbrieven op onze website te plaatsen. Sonneveld, “Wij menen bovendien dat de ministeries niet erg zeker zijn van hun zaak want ondanks dat ze aangeven dat we niet-ontvankelijk zijn gaan ze wel uitgebreid in op onze bezwaren”.

Leefbaar Zeewolde verwijst in dezelfde brief naar een studie van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium die in opdracht van de Alderstafel de vliegroutes naar Lelystad Airport bestudeert. Sonneveld, “Na contact met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium bleek dat de studies nog niet klaar waren en ook niet zouden worden vrijgegeven zonder toestemming van de opdrachtgever.” Leefbaar Zeewolde vindt het van essentieel belang dat deze studies bij verdere besluitvorming worden betrokken. Daarom wordt de Raad van State verzocht om deze informatie mee te wegen in hun beoordeling en de gegevens van deze studie zo spoedig mogelijk openbaar te maken”.

Klik hier voor de brief aan de Raad van State.

Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde

Mob. 0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde rotonde onder handen genomen
   (22-06-2010)

Vorig jaar heeft LeefbaarZeewolde de rotonde Spiekweg-Horsterweg geadopteerd en na een grote publieksactie, waarbij inwoners ontwerpen konden indienen, is deze aan de hand van al die ontwerpen in het najaar van 2009 daadwerkelijk aangelegd. Via een aanbesteding is gekozen om met Donker Groentechniek samen te werken.

Onderhoud

Sponsor zijn betekent niet alleen het bekostigen van de eerste aanleg, maar ook zorgdragen voor het reguliere onderhoud aan de rotonde. Het goede groeizame weer van de afgelopen weken maakte een eerste grote schoonmaakbeurt noodzakelijk.

Vijf LeefbaarZeewolde vrijwilligers gingenzaterdagmorgen 19 juni vol goede moed aan de slag. Winnie Prins, wethouder namens LeefbaarZeewolde, Betty van den Braber en Helmut Hermans (beide raadslid namens LeefbaarZeewolde) en Frank van den Braber en Evert Ekker waren met de weersvoorspellingen in het achterhoofd, op alles voorbereid. De regenpakken konden gelukkig achterwege worden gelaten: na zo'n 4 uur schoffelen, onkruid "trekken" en afval opruimen had de rotonde een metamorfose ondergaan. Het eerste resultaat is op bijgaande foto te zien. Door de zware winter hebben een aantal planten het niet gered. Deze zullen door Donker Groentechniek worden vervangen terwijl de Gemeente Zeewolde volgens afspraak verantwoordelijk is voor het herstellen van de verkeersschade.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Fractie Leefbaar Zeewolde adopteert zeven fruitbomen van MMM
   (14-05-2010)

Leefbaar Zeewolde heeft aan de oproep van de MMM boerderij gehoor gegeven en zeven fruitbomen geadopteerd. Het aantal fruitbomen is gelijk aan het aantal raadszetels dat de lokale partij in de gemeenteraad bezet. “De MMM hoort bij Zeewolde en we ondersteunen graag het initiatief om de boerderij met deze prachtige boomgaard uit te breiden”, aldus Helmut Hermans. Fractievoorzitter Ben Sonneveld, vult aan, “Met deze actie willen we als fractie laten zien dat we dicht bij de Zeewolder bevolking staan. Bovendien krijgt de fractie zo ook een gezicht en kunnen Zeewoldenaren individuele fractieleden makkelijker benaderen.”

De fractie van Leefbaar Zeewolde, van links naar rechts: Helmut Hermans, Betty van den Braber, Peter Koelewijn, Rob Tulleken, Theun Schaaf, Jeanine van Leeuwen en Ben Sonneveld.

Initiatief

De boomgaard is een initiatief van Sjaak Dekker, die zijn achtergrond in de fruitteelt zo benut. Hij teelt het fruit op een ambachtelijke en natuurlijke wijze. Dat betekent een minder hoge opbrengst, maar wel een optimale smaak en een zeer gezond stuk fruit. Er zijn appelbomen, peren-, pruimen- en walnootbomen. Voor € 12,50 kan een jaar lang een boom geadopteerd worden. 10 procent van de fruitopbrengst is voor de adoptant. Overigens kunnen er nog steeds bomen geadopteerd worden

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Nieuwe college geinstalleerd
   (01-05-2010)

Donderdag 29 april is de nieuwe coalitie, bestaande uit Leefbaar Zeewolde, Christenunie en PvdA/Groenlinks, officieel geworden.

De twee wethouders namens Leefbaar Zeewolde zijn Winnie Prins en Rein Zijlstra, namens de Christenunie Gerben Dijksterhuis en namens PvdA/Groenlinks Hendrik de Vries.

Rein Zijlstra kreeg de erepenning van de Gemeente Zeewolde voor 12 jaar lidmaatschap van de Gemeenteraad. Ben Sonneveld volgt Rein op als fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde. De twee vrijgekomen raadszetels van Leefbaar Zeewolde zijn ingenomen door Peter Koelewijn en Jeanine van Leeuwen.

(Fotos: Erik Wallenburg)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Nieuw college
   (28-04-2010)

Nieuw college

Na een intensieve informatieperiode heeft informateur, en onze voormalige burgemeester, Ype Dijkstra geconcludeerd dat een college met Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en PvdA/GL het meest kansrijk is aan de hand van een aantal randvoorwaarden die wij hem vooraf hebben meegegeven. De belangrijkste waren dat er voldoende programmatische overeenkomsten dienden te zijn en dat de kandidaat-wethouders in teamverband goed met elkaar kunnen samenwerken en betrouwbaar zijn. Daarnaast was het voor Leefbaar Zeewolde heel belangrijk dat een aantal speerpunten uit ons verkiezingsprogramma werden opgenomen in het coalitieakkoord. Dat alles hebben wij kunnen realiseren en daar zijn wij uiterst tevreden over. De nummers 1 en 2 van onze kandidatenlijst Winnie Prins en Rein Zijlstra zullen als wethouder aantreden in het nieuwe college.

Geen VVD en CDA

Veel mensen dachten na de verkiezingen dat Leefbaar Zeewolde met 7 zetels en de VVD met 4 zetels direct een college zouden vormen want daarmee was er een ruime meerderheid van 11 zetels in de raad. De informateur heeft geconcludeerd dat de VVD niet in voldoende mate aan de gestelde randvoorwaarden voldeed en dat geldt ook voor het CDA. Beide partijen zijn “not amused” zo is wel duidelijk geworden, maar het is natuurlijk geen automatisme dat de nummers 2 en 3 van de verkiezingsuitslag zomaar in een college terecht komen. Ik herinner mij nog heel goed dat in 2002 Leefbaar Zeewolde de verkiezingen won met 31% van de stemmen en dat andere partijen Leefbaar Zeewolde gewoon links lieten liggen. Daar hadden ze hun eigen argumenten voor en er is toen een college gevormd van VVD, CDA en ChristenUnie. Eind 2004 is Leefbaar Zeewolde alsnog in het college gekomen, maar dat terzijde. Betrouwbaarheid, stabiliteit,duurzaamheid, degelijkheid, vertrouwen, passen in een team, geloofwaardigheid, houding en gedrag zijn de begrippen waarlangs de meetlat is gelegd. De VVD en het CDA scoorden niet genoeg op deze punten. Tevens is gebleken dat er op belangrijke programmatische punten onvoldoende overeenkomsten waren met Leefbaar Zeewolde en dat zou op termijn de samenwerking kunnen ondermijnen. De ambitie is om de hele bestuursperiode op volle kracht samen door te werken want er staat een hoop te gebeuren in ons dorp.

Laatste weblog

Nu het college is gevormd kan ik weer een hoofdstukje afsluiten en zal ik mij (nog) minder met de dagelijkse Zeewolder politiek bezighouden. Ik blijf voorlopig nog wel voorzitter van het bestuur van Leefbaar Zeewolde, maar neem dus meer afstand. Dat betekent dat ik daarover ook niets meer te melden heb c.q. ik geen kritische noten meer zal kraken over het wel en wee van de politici in Zeewolde. Het stokje geef ik over aan onze nieuwe wethouders Winnie en Rein die u regelmatig via hun weblog op de hoogte zullen houden van hun werk en de uitvoering van het beleid van het nieuwe college.

Ik wens ze vanaf deze plaats heel veel succes toe. Zoals gezegd, er liggen grote uitdagingen te wachten en zij zullen ook hele moeilijke beslissingen moeten nemen om Zeewolde weer op de juiste koers te krijgen. Via de statistieken van onze website heb ik gemerkt dat dit weblog veel werd gelezen. Dank daarvoor. Ook dank voor de positieve en negatieve reacties die mijn teksten u in de pen deden klimmen.

Hartelijke groet,

Michiel Schouten.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Formatie nieuw college is klaar
   (26-04-2010)

Voormalig burgemeester Ype Dijkstra is na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. door Leefbaar Zeewolde gevraagd om informateur te worden in Zeewolde. Hij heeft de afgelopen periode intensief gewerkt om een nieuw college te vormen. Zijn opdracht was om tot een duurzaam en stabiel college te komen met wethouders die vertrouwen in elkaar hebben en in teamverband kunnen samenwerken.

In de raadsvergadering van 22 april jl. heeft hij zijn eindrapportage aangeboden. Hij is tot de conclusie gekomen dat een college bestaande uit Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en PvdA/GL het meest kansrijk is. Dat betekent op zowel programmatisch vlak als de intentie van de kandidaat-wethouders. De VVD en het CDA komen hierdoor in de oppositie terecht samen met de eenmanspartijen van D66 en Burgerbelang.

Namens Leefbaar Zeewolde zullen Winnie Prins en Rein Zijlstra wethouder worden; Gerben Dijksterhuis namens de ChristenUnie en Hendrik de Vries namens de PvdA/GL.

Gezien de uitslag van de verkiezingen lijkt het misschien vreemd dat de VVD en het CDA niet in het college komen, maar de informateur heeft aan de hand van de thema’s: stabiliteit, duurzaamheid, degelijkheid, vertrouwen, betrouwbaarheid, passen in een team, geloofwaardigheid, oud zeer en houding en gedrag scherp gekeken naar de kansen en bedreigingen bij alle partijen. Zijn conclusie is dat de VVD en het CDA onvoldoende tegemoetkomen aan deze thema’s om tot een duurzaam en stabiel college te komen.

Op donderdag 29 april a.s. zal het nieuwe college worden geïnstalleerd. Dat betekent dat Winnie Prins en Rein Zijlstra de fractie verlaten om verder te gaan als wethouder en dat Peter Koelewijn en Jeanine van Leeuwen als raadsleden worden benoemd om het Leefbaar Zeewolde 7-tal weer compleet te maken.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde wil het Nationaal Scoutingterrein niet in het bosgebied "De Banken"
   (24-03-2010)

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft kennis genomen van het feit dat Scouting Nederland voornemens is om haar Nationaal Scoutingterrein in Zeewolde te vestigen. Leefbaar Zeewolde heeft ook begrepen dat het huidige demissionaire college in principe medewerking wil verlenen aan het vestigen van een Nationaal Scoutingterrein in de omgeving van het bosgebied “De Banken”.

Naar aanleiding van geruchten over de omvang van het Nationaal Scoutingterrein, heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde het demissionaire college nadere informatie gevraagd. Na bestudering van de aangeleverde informatie is Leefbaar Zeewolde tot de conclusie gekomen dat de aard en omvang van een dergelijk Nationaal Scoutingterrein niet past op de locatie waar op dit moment over gesproken wordt. Bosgebied “De Banken” is een gebied waar op dit moment door veel Zeewoldenaren (en anderen) voor diverse vormen van recreatie gebruik wordt gemaakt. Een Nationaal Scoutingterrein op deze locatie beperkt de recreatieve functie voor Zeewoldenaren van dit gebied (en de wijde omgeving) in ernstige mate.

Leefbaar Zeewolde stelt dan ook dat medewerking aan verdere voorbereiding van de plannen van Scouting Nederland gestaakt moet worden. De nieuw gekozen raad en het nieuw te vormen college zullen zich eerst over de plannen van Scouting Nederland moeten uitspreken.

Leefbaar Zeewolde draagt Scouting Nederland een warm hart toe en is bereid om samen met een nieuw college en Scouting Nederland te onderzoeken of er elders op Zeewolder grondgebied een locatie te vinden is die onder strikte voorwaarden wel acceptabel is.

Rein Zijlstra, fractievoorzitter

Tel: 0654321078

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...