Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Nieuwe college geinstalleerd
   (01-05-2010)

Donderdag 29 april is de nieuwe coalitie, bestaande uit Leefbaar Zeewolde, Christenunie en PvdA/Groenlinks, officieel geworden.

De twee wethouders namens Leefbaar Zeewolde zijn Winnie Prins en Rein Zijlstra, namens de Christenunie Gerben Dijksterhuis en namens PvdA/Groenlinks Hendrik de Vries.

Rein Zijlstra kreeg de erepenning van de Gemeente Zeewolde voor 12 jaar lidmaatschap van de Gemeenteraad. Ben Sonneveld volgt Rein op als fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde. De twee vrijgekomen raadszetels van Leefbaar Zeewolde zijn ingenomen door Peter Koelewijn en Jeanine van Leeuwen.

(Fotos: Erik Wallenburg)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Nieuw college
   (28-04-2010)

Nieuw college

Na een intensieve informatieperiode heeft informateur, en onze voormalige burgemeester, Ype Dijkstra geconcludeerd dat een college met Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en PvdA/GL het meest kansrijk is aan de hand van een aantal randvoorwaarden die wij hem vooraf hebben meegegeven. De belangrijkste waren dat er voldoende programmatische overeenkomsten dienden te zijn en dat de kandidaat-wethouders in teamverband goed met elkaar kunnen samenwerken en betrouwbaar zijn. Daarnaast was het voor Leefbaar Zeewolde heel belangrijk dat een aantal speerpunten uit ons verkiezingsprogramma werden opgenomen in het coalitieakkoord. Dat alles hebben wij kunnen realiseren en daar zijn wij uiterst tevreden over. De nummers 1 en 2 van onze kandidatenlijst Winnie Prins en Rein Zijlstra zullen als wethouder aantreden in het nieuwe college.

Geen VVD en CDA

Veel mensen dachten na de verkiezingen dat Leefbaar Zeewolde met 7 zetels en de VVD met 4 zetels direct een college zouden vormen want daarmee was er een ruime meerderheid van 11 zetels in de raad. De informateur heeft geconcludeerd dat de VVD niet in voldoende mate aan de gestelde randvoorwaarden voldeed en dat geldt ook voor het CDA. Beide partijen zijn “not amused” zo is wel duidelijk geworden, maar het is natuurlijk geen automatisme dat de nummers 2 en 3 van de verkiezingsuitslag zomaar in een college terecht komen. Ik herinner mij nog heel goed dat in 2002 Leefbaar Zeewolde de verkiezingen won met 31% van de stemmen en dat andere partijen Leefbaar Zeewolde gewoon links lieten liggen. Daar hadden ze hun eigen argumenten voor en er is toen een college gevormd van VVD, CDA en ChristenUnie. Eind 2004 is Leefbaar Zeewolde alsnog in het college gekomen, maar dat terzijde. Betrouwbaarheid, stabiliteit,duurzaamheid, degelijkheid, vertrouwen, passen in een team, geloofwaardigheid, houding en gedrag zijn de begrippen waarlangs de meetlat is gelegd. De VVD en het CDA scoorden niet genoeg op deze punten. Tevens is gebleken dat er op belangrijke programmatische punten onvoldoende overeenkomsten waren met Leefbaar Zeewolde en dat zou op termijn de samenwerking kunnen ondermijnen. De ambitie is om de hele bestuursperiode op volle kracht samen door te werken want er staat een hoop te gebeuren in ons dorp.

Laatste weblog

Nu het college is gevormd kan ik weer een hoofdstukje afsluiten en zal ik mij (nog) minder met de dagelijkse Zeewolder politiek bezighouden. Ik blijf voorlopig nog wel voorzitter van het bestuur van Leefbaar Zeewolde, maar neem dus meer afstand. Dat betekent dat ik daarover ook niets meer te melden heb c.q. ik geen kritische noten meer zal kraken over het wel en wee van de politici in Zeewolde. Het stokje geef ik over aan onze nieuwe wethouders Winnie en Rein die u regelmatig via hun weblog op de hoogte zullen houden van hun werk en de uitvoering van het beleid van het nieuwe college.

Ik wens ze vanaf deze plaats heel veel succes toe. Zoals gezegd, er liggen grote uitdagingen te wachten en zij zullen ook hele moeilijke beslissingen moeten nemen om Zeewolde weer op de juiste koers te krijgen. Via de statistieken van onze website heb ik gemerkt dat dit weblog veel werd gelezen. Dank daarvoor. Ook dank voor de positieve en negatieve reacties die mijn teksten u in de pen deden klimmen.

Hartelijke groet,

Michiel Schouten.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Formatie nieuw college is klaar
   (26-04-2010)

Voormalig burgemeester Ype Dijkstra is na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. door Leefbaar Zeewolde gevraagd om informateur te worden in Zeewolde. Hij heeft de afgelopen periode intensief gewerkt om een nieuw college te vormen. Zijn opdracht was om tot een duurzaam en stabiel college te komen met wethouders die vertrouwen in elkaar hebben en in teamverband kunnen samenwerken.

In de raadsvergadering van 22 april jl. heeft hij zijn eindrapportage aangeboden. Hij is tot de conclusie gekomen dat een college bestaande uit Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en PvdA/GL het meest kansrijk is. Dat betekent op zowel programmatisch vlak als de intentie van de kandidaat-wethouders. De VVD en het CDA komen hierdoor in de oppositie terecht samen met de eenmanspartijen van D66 en Burgerbelang.

Namens Leefbaar Zeewolde zullen Winnie Prins en Rein Zijlstra wethouder worden; Gerben Dijksterhuis namens de ChristenUnie en Hendrik de Vries namens de PvdA/GL.

Gezien de uitslag van de verkiezingen lijkt het misschien vreemd dat de VVD en het CDA niet in het college komen, maar de informateur heeft aan de hand van de thema’s: stabiliteit, duurzaamheid, degelijkheid, vertrouwen, betrouwbaarheid, passen in een team, geloofwaardigheid, oud zeer en houding en gedrag scherp gekeken naar de kansen en bedreigingen bij alle partijen. Zijn conclusie is dat de VVD en het CDA onvoldoende tegemoetkomen aan deze thema’s om tot een duurzaam en stabiel college te komen.

Op donderdag 29 april a.s. zal het nieuwe college worden geïnstalleerd. Dat betekent dat Winnie Prins en Rein Zijlstra de fractie verlaten om verder te gaan als wethouder en dat Peter Koelewijn en Jeanine van Leeuwen als raadsleden worden benoemd om het Leefbaar Zeewolde 7-tal weer compleet te maken.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde wil het Nationaal Scoutingterrein niet in het bosgebied "De Banken"
   (24-03-2010)

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft kennis genomen van het feit dat Scouting Nederland voornemens is om haar Nationaal Scoutingterrein in Zeewolde te vestigen. Leefbaar Zeewolde heeft ook begrepen dat het huidige demissionaire college in principe medewerking wil verlenen aan het vestigen van een Nationaal Scoutingterrein in de omgeving van het bosgebied “De Banken”.

Naar aanleiding van geruchten over de omvang van het Nationaal Scoutingterrein, heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde het demissionaire college nadere informatie gevraagd. Na bestudering van de aangeleverde informatie is Leefbaar Zeewolde tot de conclusie gekomen dat de aard en omvang van een dergelijk Nationaal Scoutingterrein niet past op de locatie waar op dit moment over gesproken wordt. Bosgebied “De Banken” is een gebied waar op dit moment door veel Zeewoldenaren (en anderen) voor diverse vormen van recreatie gebruik wordt gemaakt. Een Nationaal Scoutingterrein op deze locatie beperkt de recreatieve functie voor Zeewoldenaren van dit gebied (en de wijde omgeving) in ernstige mate.

Leefbaar Zeewolde stelt dan ook dat medewerking aan verdere voorbereiding van de plannen van Scouting Nederland gestaakt moet worden. De nieuw gekozen raad en het nieuw te vormen college zullen zich eerst over de plannen van Scouting Nederland moeten uitspreken.

Leefbaar Zeewolde draagt Scouting Nederland een warm hart toe en is bereid om samen met een nieuw college en Scouting Nederland te onderzoeken of er elders op Zeewolder grondgebied een locatie te vinden is die onder strikte voorwaarden wel acceptabel is.

Rein Zijlstra, fractievoorzitter

Tel: 0654321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Bos weg
   (19-03-2010)

Bos weg

Nee, niet de Zeewolder bossen, want dat willen we niet, maar Wouter Bos! Eerlijk gezegd laat ik daar geen traan om. Regelmatig heb ik hier geschreven over de geloofwaardigheid van politici. Wouter Bos is toch een mooi voorbeeld van een politicus die volstrekt ongeloofwaardig is gebleken. Niet alleen tijdens de vorige verkiezingen waarin hij meer dan eens draaide met zijn standpunten, maar ook tijdens zijn ministerschap en nu de laatste weken opnieuw. Eerst blaast hij een kabinet op terwijl Nederland in een crisis zit en een regering nodig heeft die regeert. Vervolgens roept hij om het hardst dat hij op 9 juni voor het premierschap gaat, en vorige week trekt hij zich plotseling terug uit de politiek omdat hij meer bij zijn gezin wil zijn.

Dat laatste respecteer ik, want er is niets mooier dan je eigen kinderen te zien opgroeien. Echter, hij is al sinds 2007 bezig met zijn vertrek zo is nu gebleken. Hij zocht alleen het juiste moment zo lijkt het en dat is dus niet geloofwaardig. Mede door zijn toedoen staat Nederland er slecht voor. Een bezuinigingsoperatie van bijna 30 miljard staat ons te wachten en nu piept hij er tussenuit. Ik ben geen fan van hem, maar ik moet toegeven dat hij zeker over kwaliteiten beschikt waar het land wat aan zou kunnen hebben. Als hij in staat zou zijn geweest om over de PvdA ideologie heen te kijken, dan hadden we wellicht nog plezier aan hem kunnen beleven. Ik vermoed dat hij niet opgewassen is geweest tegen de oude kliek PvdA’ers die nog steeds de dienst uitmaakt. Hij is dus geen echt politiek leider geweest die de partij eens even flink zou opschudden zoals hij beloofde bij zijn aantreden. Nee, in plaats daarvan is nu Job Cohen naar voren geschoven. Iemand van die oude kliek en het schoolvoorbeeld van pappen en nathouden terwijl daadkracht nodig is om de problemen te lijf te gaan. Is het nu zo erg met de PvdA gesteld dat er geen jong talent doorstroomt?

Terwijl in alle steden en dorpen de coalitieonderhandelingen bezig zijn, legt Cohen per direct zijn burgemeesterschap neer en laat de boel in de steek. Dat is toch ongelooflijk en onverantwoordelijk? Ik vind dat echt niet kunnen. In de peilingen schiet de PvdA nu omhoog. Ik mag toch hopen dat de Nederlandse kiezer wel wat geleerd heeft de afgelopen jaren? Het lijkt er niet op. Niet zeuren dus als u Cohen aan de macht helpt en hij met maatregelen komt waar u van zult gruwen!

Raadsleden weg

In Zeewolde is de nieuwe raad inmiddels geïnstalleerd en vanaf deze plaats wil ik alle nieuwkomers van harte feliciteren en vooral heel veel succes wensen. Twee dagen daarvoor is afscheid genomen van 9 raadsleden. Sommige hebben daar vrijwillig voor gekozen; anderen niet omdat de verkiezingsuitslag dat heeft beslist. Martine Kruider (CDA) heeft nogal stevige woorden gebruikt in haar afscheidspraatje zo heb ik hier en daar vernomen. Jammer, want op het gebruik van stevige woorden had ze nogal wat kritiek de laatste jaren. Zij is in 2006 met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Het CDA had haar slim gepositioneerd om extra stemmen bij de jongeren weg te halen. Zij zou wel eventjes de jongerenwethouder worden zo vertelde zij iedereen die dat maar wilde horen. Ze heeft daar twee kansen voor gehad en niet gegrepen. Waarom niet? Daar heeft ze nooit antwoord op gegeven. Ze vindt het jammer, zo lees ik in de krant, dat ze niet wat voor de jongeren heeft kunnen betekenen? Waarom niet? Het staat je als raadslid vrij om initiatiefvoorstellen in te dienen voor zaken waar je je sterk voor wilt maken. Daar heeft ze 4 jaar de tijd voor gehad! Niets, maar dan ook helemaal niets heeft ze daaraan gedaan. Het is dan wel erg goedkoop om met de vinger naar anderen te wijzen. Gelukkig heeft ze genoeg zelfkennis om te concluderen dat raadswerk niets voor haar is. Ik wens haar met haar andere activiteiten veel succes.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Nieuwe raad geinstalleerd
   (14-03-2010)

Donderdag 11 maart is de nieuwe Gemeenteraad Zeewolde geinstalleerd.

Tijdens deze vergadering heeft de nieuwe fractie van Leefbaar Zeewolde zich gepresenteerd.

vlnr: Rein Zijlstra, Ben Sonneveld, Betty van den Braber, Helmut Hermans, Rob Tulleken, Theun Schaaf, Winnie Prins. (foto: Erik Wallenburg)

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Oud-Burgemeester Ype Dijkstra informateur Zeewolde
   (09-03-2010)

Oud-Burgemeester Ype Dijkstra informateur Zeewolde

Voormalig burgemeester Ype Dijkstra is door Leefbaar Zeewolde gevraagd om informateur te worden in Zeewolde. Hij is graag bereid die taak op zich te nemen. Leefbaar Zeewolde neemt als grootste partij het initiatief om een informateur te benoemen die de mogelijkheden gaat onderzoeken om tot een nieuwe coalitie te komen. ‘Het is logische keus’, aldus fractievoorzitter Rein Zijlstra. ‘De heer Dijkstra kent Zeewolde goed en heeft de plaatselijke politiek de afgelopen jaren steeds gevolgd dus hij weet wat er speelt. Belangrijk bij deze keuze is ook dat er draagvlak bij de andere partijen voor hem is. Leefbaar Zeewolde sluit geen enkele partij uit om mee samen te werken. Het is wel belangrijk dat iedereen nu naar de toekomst kijkt en niet meer in het verleden blijft hangen. Er liggen serieuze problemen op ons bordje en er is politieke moed voor nodig om die op te lossen’ aldus Zijlstra.

4 jaar

Leefbaar Zeewolde wil een stevige coalitie vormen met een goed team wethouders. ‘Het is belangrijk dat een college de komende periode van 4 jaar volmaakt. Gezien de problematiek die er ligt op diverse beleidsterreinen is stabiliteit en continuïteit van groot belang. Er moet vertrouwen in elkaar zijn en er moet op een prettige manier samengewerkt kunnen worden’ aldus Zijlstra. Hoewel er deze week twee raadsvergaderingen op de agenda staan, beginnen de voorbereidingen zo spoedig mogelijk. ‘We leggen ons niet vast op een datum wanneer een en ander klaar moet zijn, maar de wens van Leefbaar Zeewolde, en ook die van de andere partijen, is dat we voortvarend aan de slag gaan. Een kwalitatief goed programma en een goed team wethouders is belangrijker dan ons blindstaren op een bepaalde datum’ zo vindt de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde.

Voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra, fractievoorzitter, tel. 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...