Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Weblog Michiel Schouten: Politieke aardverschuiving
   (05-03-2010)

Politieke aardverschuiving 

Zo werd onze overwinning in 1998 genoemd toen wij voor de eerste keer meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met grote overmacht bemachtigden wij toen als nieuwkomer maar liefst 5 van de 17 raadzetels en alle zittende (landelijke) partijen moesten een grote stap terugdoen. Nadat we ook bij de verkiezingen in 2002 en 2006 als grootste uit de bus kwamen, bleek overduidelijk dat Leefbaar Zeewolde geen eendagsvlieg is. Op 3 maart 2010 herhaalt de geschiedenis zich. Opnieuw wint Leefbaar Zeewolde op overtuigende wijze de verkiezingen. Meer dan 33% van de kiezers geeft ons het vertrouwen en een nieuwe politieke aardverschuiving is het gevolg. Leefbaar Zeewolde wint 3 extra zetels en komt nu met 7 zetels in de nieuwe raad. De huidige coaltiepartijen CDA, PvdA/Groen Links en ChristenUnie verliezen allemaal 1 zetel en komen ieder met 2 zetels terug in de raad waardoor ze geen meerderheid meer hebben. Ook de VVD verliest ruim 3% van de stemmen, maar ze houden toch, dankzij een restzetel hun huidige 4 zetels.

Cadeautje

Zoals altijd worden er weddenschappen afgesloten en voorspellingen gedaan over de uitslag. Gezien mijn lange ervaring in de Zeewolder politiek en de contacten in de samenleving, heb ik altijd een goed gevoel gehad over een positieve uitslag. Na het gedwongen vertrek van het Leefbaar Zeewolde, VVD en CU college was er veel onbegrip bij de mensen in het dorp. Een uiterst succesvol college werd zomaar afgedankt en de twee grootste partijen bleven met lege handen achter. Dat zijn de kiezers duidelijk niet vergeten zo hebben vele mij de afgelopen tijd verteld. Daar bovenop kwam natuurlijk nog eens de soap rondom het kabinet. Een schaamteloze vertoning waar het algemeen belang niet bij is gediend. Wij hebben nog meer dan voorheen de kiezers duidelijk willen maken dat je bij lokale verkiezingen maar beter op de lokale partij kan stemmen. Ik heb steeds gezegd dat we van 4 naar 6 zetels zouden gaan. Dat het er uiteindelijk 7 zijn geworden is een mooi cadeautje. Het is een zogenaamde restzetel, maar hij telt wel mee. In 2002 en 2006 liepen we steeds die restzetel mis, maar nu hebben we hem dan wel.

Omslag in verhoudingen

Ik hoop van harte dat er nu eens eindelijk een omslag kan worden gemaakt in de verhoudingen tussen de verschillende partijen. Vanuit mijn positie zal ik er alles aan doen om dat te laten slagen. Ik doe een oproep aan iedereen om het zogenaamde ‘oud zeer’ te laten voor wat het is en ons te helemaal te richten op de toekomst. Er staat ons veel te doen en daar is positieve energie voor nodig. Samenwerking is nodig om van Zeewolde een nog mooier dorp te maken. De verkiezingsuitslag laat overduidelijk zien dat de mensen kiezen voor een echt dorp. Dat heeft voor- en nadelen, maar als je hier komt wonen doe je dat heel bewust en dan koester je de voordelen en heb je geen problemen met de nadelen als die er al zijn.

We gaan een interessante periode tegemoet en hoewel Leefbaar Zeewolde enorm groot is geworden willen wij toch op een constructieve en respectvolle wijze omgaan met alle andere partijen. Ik hoop van harte dat andere partijen er net zo over denken.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Inwoners, bedankt!
   (05-03-2010)

U heeft massaal voor Leefbaar Zeewolde gekozen. Meer dan 33% van de kiezers heeft op ons gestemd. Dat betekent dat wij maar liefst 7 van de 19 raadzetels hebben gekregen. Dat is uniek! Voor de vierde keer op rij heeft u van Leefbaar Zeewolde de grootste partij gemaakt.

Uw stem betekent dat u het eens bent met onze visie op Zeewolde. Een mooi en leefbaar dorp waar mensen in een dorpse, prettige, groene en ruime omgeving veilig kunnen wonen, werken, recreëren en vooral met respect met elkaar en onze omgeving omgaan.

Leefbaar Zeewolde zal het initiatief nemen om samen met de andere partijen besprekingen aan te gaan met als doel een nieuwe coalitie en een nieuw college van burgemeester en wethouders te formeren. Leefbaar Zeewolde beseft dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben en die gaan wij niet uit de weg. Wij willen op een respectvolle en constructieve manier met andere partijen aan de slag. Het moet wat ons betreft eens definitief afgelopen zijn met het gekissebis in de raad. Samen staan we voor grote uitdagingen en we kunnen beter gezamenlijk onze energie daar in steken, dan elkaar vliegen afvangen in raadsvergaderingen.

De komende jaren zullen moeilijke en pittige keuzes gemaakt moeten worden. Leefbaar Zeewolde wil dat daar draagvlak voor onder de inwoners is. Wij zullen er niet voor schromen u daarbij te betrekken, want het gaat ons allemaal aan.

Wij hopen van harte dat alle politieke partijen de blik naar voren richten. De toekomst is belangrijk en het is ieders verantwoordelijkheid daar op een constructieve manier aan mee te werken.

Namens het bestuur en fractie van Leefbaar Zeewolde, nogmaals hartelijk bedankt!

Zeven zetels! (foto: Erik Wallenburg)

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Even voorstellen: Winnie Prins, nummer 1 op lijst 1
   (02-03-2010)

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Poppenkast op het Kerkplein
   (28-02-2010)

Poppenkast op het Kerkplein

Met deze ietwat uitdagende knipoog naar de Zeewolder politiek heeft Leefbaar Zeewolde zich zaterdag 27 februari 2010 gepresenteerd aan de bevolking. Een, ondanks het weer, zeer geslaagde dag waar we met de gehele ploeg een zeer goed gevoel aan over hebben gehouden. Heel veel positieve reacties, bijval op onze belangrijkste thema's, de (beheerste) groei van Zeewolde en het ongemoeid laten van de bossen rond het dorp.

Het campagneteam en de 20 kandidaten van Leefbaar Zeewolde heeft alle vertrouwen in de uitkomst op 3 maart en kijkt uit naar de uitslag van de verkiezingen.

De poppenkastploeg 

Het thema van de poppenkastvoorstelling was natuurlijke de verkiezingen, maar (uiteraard) vertaald naar kinderen. De gehele voorstelling kan worden bekeken door op de onderstaande afbeelding te klikken. 

Een prachtige partytent diende als zenuwcentrum en theater voor de poppenkast. Gezien het weer, vooral 's morgens een goede keuze. Diverse ploegen folderaars hebben op strategische punten in het dorp enthousiaste gesprekken gehad met voorbijgangers.

Gezellige drukte in de tent van Leefbaar Zeewolde

In gesprek met een voobijgangster

Doorzetten, ondanks kou en regen.

Zeewolde natuurlijk leefbaar, de slogan voor 2010. Rust, ruimte en groen zijn onze kernwaarden!

Voorzitter Michiel Schouten, VVD-collega Joke van Es en raadslid Peter Koelewijn

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Ga stemmen!
   (26-02-2010)

Ga stemmen!

Dat is mijn dringende oproep. Ga stemmen op woensdag 3 maart. Het kan vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur in elk stembureau. Nieuw is dat je een identiteitsbewijs moet meenemen. Vergeet dat dus niet!

Ga stemmen, want elke stem telt en nu kan iedereen van zijn/haar democratische recht gebruik maken. Er is ook wat te stemmen want er zijn grote verschillen. Alle andere partijen willen Zeewolde namelijk later groeien tot 35.000 inwoners. Uit de Leefbaarheidsmonitor blijkt overduidelijk dat Zeewoldenaren dat helemaal niet willen. Nu kunt u dus door te gaan stemmen duidelijk maken wat u wilt. Leefbaar Zeewolde wil in een heel rustig tempo groeien waarbij het dorpse karakter behouden blijft. De Polderwijk is wat ons betreft de laatste nieuwbouwwijk in de huidige kern. Als je daar verstandig mee omgaat kunnen we daar nog zeker de komende 10 tot 15 jaar vooruit.

Zeker nu niet!

Op 9 juni zijn er landelijke verkiezingen. Nu zijn het lokale verkiezingen met lokale thema’s. Daar past een lokale partij bij want wij hoeven geen landelijke thema’s te verdedigen zoals het CDA, ChristenUnie, D66, PvdA/Groen Links en de VVD moeten doen. Bovendien, de stuitende vertoning rondom het Kabinet is een grote schande. Partijpolitiek is voor het landsbelang gegaan. Wat een onverantwoordelijk gedrag van vooral de PvdA. Internationale hoon is het gevolg. Dat gaat u dan toch niet belonen met uw stem op een van deze landelijke partijen? Zeker nu niet!

Wilt u lokaal transport voor lokale verkiezingen?
Laat u dan niet door landelijke partijen in hun karretje lokken!
Bel
0654321078 om op 3 maart door een echte lokale politicus naar het stembureau gebracht te worden.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde wil getuigen-deskundigen oproepen bij Raad van State
   (25-02-2010)

Leefbaar Zeewolde is van plan om diverse getuigen-deskundigen op te roepen in de zaak tegen Lelystad Airport die bij de Raad van State aanhangig is gemaakt. De deskundigen moeten duidelijkheid geven over de nieuwe routestructuren en de te verwachte geluids- en stankoverlast bij een uitbreiding van Lelystad Airport.

Vuistdik

Met het arriveren van een vuistdik rapport van de Raad van State op het bureau van Leefbaar Zeewolde is een volgende stap gezet in het beroep tegen de verwachte overlast van een uitgebreid Lelystad Airport. Het rapport geeft een verslag van alle appellanten die bij de Raad van State in beroep zijn gegaan. Opvallend is dat Leefbaar Zeewolde de enige politieke partij is die het beroep tegen de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport heeft ingesteld. De voornaamste reden voor de lokale partij is de te verwachten overlast van vliegroutes over ons dorp. Raadslid Ben Sonneveld, vertegenwoordiger van de lokale partij in het beroep, “Ons voornaamste bezwaar betreft de aanvliegroutes die door de Lucht Verkeersleiding Nederland zijn aangewezen en die op hoogtes van 600-900 meter over Zeewolde zijn gepland. Dat is voor ons ontoelaatbaar en bovendien zijn deze routes niet meegewogen in de milieueffectrapportage”. Verder merkt Leefbaar Zeewolde op dat met het aanwijzingsbesluit aangeeft om niet meer over de Oostvaardersplassen uit te vliegen, maar de vliegtuigen ‘linksom’ te laten gaan. Daardoor zullen uitgaande vliegtuigen langs ons dorp scheren of er zelfs overheen vliegen. Leefbaar Zeewolde vindt dat deze geplande vliegroutes verregaande consequenties heeft voor de leefomgeving van Zeewolde heeft, en zal zich dan ook blijven verzetten tegen deze overlast.

Getuigen

Om de argumenten verder kracht bij te zetten zal Leefbaar Zeewolde zowel de Lucht Verkeersleiding Nederland als verschillende deskundigen van Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra als getuigen oproepen. Sonneveld, “De Lucht Verkeersleiding Nederland moet duidelijkheid geven over de routestructuren en de onderzoekers moeten een inschatting geven van de verwachte geluids- en stankoverlast, en risicoprofielen”. Deze getuigen deskundigen moeten het verschil aangeven ten opzichte van de bevindingen in de milieueffectenrapportage, waarin de informatie over de genoemde routestructuren niet is meegewogen. “En alleen dan kan de Raad van State een oprechte afweging maken over de milieueffecten van een uitgebreid Lelystad Airport”, licht Sonneveld verder toe.

Vervolg

Momenteel krijgen de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM tot 10 maart de tijd om een verweerschrift te schrijven. Daar kunnen de partijen weer op reageren en vervolgens wordt besloten of de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak bij de zaak betrokken wordt of dat direct besloten wordt tot een zittingsdag. Al met al kan de procedure nog enkele maanden duren en zal Leefbaar Zeewolde u op de hoogte houden van de voortgang.

Ben Sonneveld

0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Even voorstellen: Rein Zijlstra, nummer 2 lijst 1
   (23-02-2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...