Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Weblog Michiel Schouten: Ga stemmen!
   (26-02-2010)

Ga stemmen!

Dat is mijn dringende oproep. Ga stemmen op woensdag 3 maart. Het kan vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur in elk stembureau. Nieuw is dat je een identiteitsbewijs moet meenemen. Vergeet dat dus niet!

Ga stemmen, want elke stem telt en nu kan iedereen van zijn/haar democratische recht gebruik maken. Er is ook wat te stemmen want er zijn grote verschillen. Alle andere partijen willen Zeewolde namelijk later groeien tot 35.000 inwoners. Uit de Leefbaarheidsmonitor blijkt overduidelijk dat Zeewoldenaren dat helemaal niet willen. Nu kunt u dus door te gaan stemmen duidelijk maken wat u wilt. Leefbaar Zeewolde wil in een heel rustig tempo groeien waarbij het dorpse karakter behouden blijft. De Polderwijk is wat ons betreft de laatste nieuwbouwwijk in de huidige kern. Als je daar verstandig mee omgaat kunnen we daar nog zeker de komende 10 tot 15 jaar vooruit.

Zeker nu niet!

Op 9 juni zijn er landelijke verkiezingen. Nu zijn het lokale verkiezingen met lokale thema’s. Daar past een lokale partij bij want wij hoeven geen landelijke thema’s te verdedigen zoals het CDA, ChristenUnie, D66, PvdA/Groen Links en de VVD moeten doen. Bovendien, de stuitende vertoning rondom het Kabinet is een grote schande. Partijpolitiek is voor het landsbelang gegaan. Wat een onverantwoordelijk gedrag van vooral de PvdA. Internationale hoon is het gevolg. Dat gaat u dan toch niet belonen met uw stem op een van deze landelijke partijen? Zeker nu niet!

Wilt u lokaal transport voor lokale verkiezingen?
Laat u dan niet door landelijke partijen in hun karretje lokken!
Bel
0654321078 om op 3 maart door een echte lokale politicus naar het stembureau gebracht te worden.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde wil getuigen-deskundigen oproepen bij Raad van State
   (25-02-2010)

Leefbaar Zeewolde is van plan om diverse getuigen-deskundigen op te roepen in de zaak tegen Lelystad Airport die bij de Raad van State aanhangig is gemaakt. De deskundigen moeten duidelijkheid geven over de nieuwe routestructuren en de te verwachte geluids- en stankoverlast bij een uitbreiding van Lelystad Airport.

Vuistdik

Met het arriveren van een vuistdik rapport van de Raad van State op het bureau van Leefbaar Zeewolde is een volgende stap gezet in het beroep tegen de verwachte overlast van een uitgebreid Lelystad Airport. Het rapport geeft een verslag van alle appellanten die bij de Raad van State in beroep zijn gegaan. Opvallend is dat Leefbaar Zeewolde de enige politieke partij is die het beroep tegen de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport heeft ingesteld. De voornaamste reden voor de lokale partij is de te verwachten overlast van vliegroutes over ons dorp. Raadslid Ben Sonneveld, vertegenwoordiger van de lokale partij in het beroep, “Ons voornaamste bezwaar betreft de aanvliegroutes die door de Lucht Verkeersleiding Nederland zijn aangewezen en die op hoogtes van 600-900 meter over Zeewolde zijn gepland. Dat is voor ons ontoelaatbaar en bovendien zijn deze routes niet meegewogen in de milieueffectrapportage”. Verder merkt Leefbaar Zeewolde op dat met het aanwijzingsbesluit aangeeft om niet meer over de Oostvaardersplassen uit te vliegen, maar de vliegtuigen ‘linksom’ te laten gaan. Daardoor zullen uitgaande vliegtuigen langs ons dorp scheren of er zelfs overheen vliegen. Leefbaar Zeewolde vindt dat deze geplande vliegroutes verregaande consequenties heeft voor de leefomgeving van Zeewolde heeft, en zal zich dan ook blijven verzetten tegen deze overlast.

Getuigen

Om de argumenten verder kracht bij te zetten zal Leefbaar Zeewolde zowel de Lucht Verkeersleiding Nederland als verschillende deskundigen van Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra als getuigen oproepen. Sonneveld, “De Lucht Verkeersleiding Nederland moet duidelijkheid geven over de routestructuren en de onderzoekers moeten een inschatting geven van de verwachte geluids- en stankoverlast, en risicoprofielen”. Deze getuigen deskundigen moeten het verschil aangeven ten opzichte van de bevindingen in de milieueffectenrapportage, waarin de informatie over de genoemde routestructuren niet is meegewogen. “En alleen dan kan de Raad van State een oprechte afweging maken over de milieueffecten van een uitgebreid Lelystad Airport”, licht Sonneveld verder toe.

Vervolg

Momenteel krijgen de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM tot 10 maart de tijd om een verweerschrift te schrijven. Daar kunnen de partijen weer op reageren en vervolgens wordt besloten of de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak bij de zaak betrokken wordt of dat direct besloten wordt tot een zittingsdag. Al met al kan de procedure nog enkele maanden duren en zal Leefbaar Zeewolde u op de hoogte houden van de voortgang.

Ben Sonneveld

0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Even voorstellen: Rein Zijlstra, nummer 2 lijst 1
   (23-02-2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Woonvisie desastreus voor toekomst Zeewolde: 35.000 inwoners!
   (19-02-2010)

Vlak voor de verkiezingen heeft een meerderheid in de raad een woonvisie aangenomen die desastreus is voor de toekomst van Zeewolde. Alle partijen, behalve Leefbaar Zeewolde, geven hiermee aan dat het dorp mag doorgroeien tot 35.000 inwoners. Leefbaar Zeewolde is het hier absoluut niet mee eens en de meerderheid van de bevolking ook niet zoals onlangs weer gebleken is uit de Leefbaarheidsmonitor.

Stad

Zeewolde telt thans ongeveer 21.000 inwoners en doorgroeien naar 35.000 betekent dat Zeewolde geen karakteristiek dorp meer kan blijven. Ter vergelijking: Harderwijk is een stad met ruim 40.000 inwoners. ‘Dit is niet waarvoor mensen naar Zeewolde zijn gekomen’ aldus fractievoorzitter Rein Zijlstra. ‘Mensen komen hierheen omdat ze in een echt dorp willen wonen met rust, ruimte en veel groen. Een dorp waar kinderen nog lekker buiten kunnen spelen en waar de sociale contacten dichtbij zijn.’

Inwoners weer gepasseerd

‘Opnieuw zijn de inwoners gepasseerd bij een belangrijk onderwerp dat iedereen zal raken’ zegt Zijlstra. ‘Het zou beter en veel netter zijn geweest als dit voorstel na de verkiezingen op de agenda had gestaan. Dan kan de kiezer zich vooraf een oordeel vormen over wat partijen willen met de toekomst van Zeewolde. Nu zijn de inwoners weer gepasseerd  terwijl al die partijen zeggen dat ze de mensen willen betrekken bij de politiek. Dit komt niet erg geloofwaardig over en de mensen moeten zich maar eens achter de oren krabben als ze straks gaan stemmen’.

Voor aanvullende informatie:

Rein Zijlstra, fractievoorzitter.

06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Even voorstellen: Ben Sonneveld, nummer 3 lijst 1
   (16-02-2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Landelijke politici…, bah!
   (15-02-2010)

Landelijke politici…, bah!

Weet u waar ik mij in deze tijd mateloos aan erger? Al die landelijke politici die je nu opeens ziet zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Landelijke partijen zetten hun zogenaamde kopstukken in om stemmen te trekken. Ik denk dat ze het tegenovergestelde bereiken, dus wat dat betreft adviseer ik ze daar vooral mee door te gaan. Deze mensen hebben geen idee wat er leeft in bijvoorbeeld een dorp als Zeewolde. In het AD stond een leuk stuk daarover vandaag. Van alle raadszetels in Nederland worden er maar liefst 25% bezet door lokale partijen. Lokale partijen zijn onafhankelijk en lopen niet aan de leiband van een Haagse moederpartij. Betrokken bij het eigen dorp en dicht bij de mensen staan zijn de belangrijkste kenmerken van een echte lokale partij. Die zogenaamde kopstukken hebben het alleen maar over Irak, de oorlog in Afghanistan en de kilometerheffing want ze weten helemaal niets van de plaatselijke politiek en de problemen waar wij mee te maken hebben. Binnenkort komt Mark Rutte van de VVD foldertjes uitdelen in Zeewolde. Wat heeft die man hier te zoeken? U denkt toch niet dat hij de lokale problemen kan oplossen? De VVD kan beter de eigen lijsttrekker een beetje promoten, want ik vind het akelig stil rond die man. Wat zou er toch aan de hand zijn?

PvdA net zo lokaal als Leefbaar  

Toen ik deze krantenkop vorige week zag moest ik wel even stevig lachen. Enerzijds vind ik het vrij arrogant om dat van jezelf te zeggen en anderzijds kom je als partij compleet ongeloofwaardig over bij de kiezer. Een kat in het nauw maakt rare sprongen zo blijkt maar weer. De PvdA in Zeewolde wilde medio 2008 niets met Leefbaar Zeewolde te maken hebben. Ze hadden geen enkel vertrouwen in Leefbaar Zeewolde om daarmee samen te werken. Op de simpele vraag: waarom niet? werd domweg geen antwoord gegeven. Een partij vol dogma’s die niet over de horizon kan kijken. Jammer, maar vergelijk je dan alsjeblieft niet met Leefbaar Zeewolde. Als je van je zelf vindt dat je net zo lokaal als Leefbaar Zeewolde bent, maar dat je bovendien relaties bij de provincie en Den Haag hebt, dan vraag ik mij af wat deze partij dan gedaan heeft toen er vruchtbare landsbouwgrond is verkwanseld voor het Oostvaarderswold waardoor eigen inwoners, boeren in dat gebied, opnieuw kunnen beginnen zonder dat ze een marktconforme prijs voor hun grond krijgen. Wat doet de lokale PvdA aan de megalomane ideeën van de Almeerse Pvda-wethouder Adri Duijvestein die een groot deel van Zeewolder grondgebied wil annexeren? U begrijpt, zo kan ik nog wel even doorgaan.

Landelijke verkiezingen

Volgend jaar, of zoveel eerder als het Kabinet valt, zijn landelijke kopstukken welkom om hun partij te promoten. Dan zijn er landelijke verkiezingen met vooral landelijke thema’s. Nu gaat het om lokale verkiezingen met vooral lokale thema’s. Leefbaar Zeewolde staat in de startblokken om uw lokale belangen te behartigen. Want lokale belangen zijn vaak heel anders dan landelijke belangen. Bij gemeenteraadsverkiezingen stemt u gewoon op de lokale partij en volgend jaar op een landelijke partij. U weet bij wie u moet zijn.

Stem lijst 1 – stem op Leefbaar Zeewolde.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Presentatie Jongerenmonitor Zeewolde
   (15-02-2010)

Vijf studenten van hogeschool Windesheim presenteerden vrijdag 12 februari 2010 de jongerenmonitor die zij in opdracht van de fractie van Leefbaar Zeewolde hebben uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd onder jongeren tussen 12 en 20 jaar. Raadslid Peter Koelewijn: "Met name het openbaar vervoer kreeg er weer van langs. Het bevestigt wat wij al dachten". 

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de jongeren zich over het algemeen veilig voelen in ons dorp. Het probleem van hangjongeren wordt volgens de ondervraagde jongeren overschat. Het dorp bevalt hen prima, evenals de plaatselijke middelbare school ´de Levant´. Na de presentatie volgde een forumdiscussie.

Klik hier om de publieksversie van het rapport te downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het discussiepanel.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...