Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Rapport OV-Zwartboek aangeboden aan Provinciebestuur
   (11-02-2010)

Vanavond hebben initiatiefnemers Ben Sonneveld en Rob Tulleken, vergezeld door lijsttrekker Winnie Prins in Lelystad het rapport OV-Zwartboek 'Te vroeg en te vol' gepresenteerd in de commissie Werk van Provinciale Staten Flevoland.

Vervolgens is het rapport symbolisch aangeboden aan de voorzitter van de commissie en gedeputeerde Bliek (namens gedeputeerde René van Diessen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Sonneveld presenteert de uitkomsten

56 klachten tussen maart 2009 en januari 2010

In de periode tussen maart 2009 en januari van dit jaar zijn door Leefbaar Zeewolde 56 klachten over het openbaar vervoer geregistreerd.

Veel klachten hadden betrekking op de buslijnen 144 naar Harderwijk en 142 naar Nijkerk. Volgens ontwerper Rob Tulleken van de site is dat te verklaren uit het grote aantal scholieren dat van deze lijnen gebruik maakt. Maar ook lijn 159 naar Almere scoort de nodige kritiek. Die wordt gebruikt door forenzen, scholieren en studenten die in Almere of de randstad hun bestemming hebben.

De meeste klachten hebben betrekking op de route tussen Zeewolde en Harderwijk. Uit de cijfers blijkt dat 81 procent van de klachten te maken heeft met de ochtendritten, vijftien procent met de middagbus en maar vier procent met de avondritten.

Wat betreft de haltes komen de meeste klachten van passagiers uit Zuid en het centrum en daarna Zeewolde-Noord. Een groot aantal klachten heeft betrekking op het helemaal niet komen opdagen van een bus. Maar ook bussen die te vroeg vertrekken en te volle bussen.

Hoe nu verder?

Leefbaar Zeewolde stelt de website ter beschikking aan Connexxion en zal binnenkort in gesprek gaan met afgevaardigden van de busmaatschappij. De commissie Werk van de provincie beslist of zij het rapport en de uitkomsten op de agenda plaatsen ter bespreking.

Gezien het relatief grote aantal klachten in februari blijft de website www.ov-zwartboek-zeewolde.nl voorlopig nog gewoon in de lucht. We houden u op de hoogte.

U kunt hier het volledige rapport downloaden (PDF).

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Presentatie jongerenmonitor vrijdag 12 februari, 16.00 uur
   (10-02-2010)

Studenten van de Hogeschool Windesheim hebben in opdracht van Leefbaar Zeewolde een jongerenmonitor opgezet en uitgevoerd.

De resultaten hiervan willen zij graag aan u presenteren op vrijdag 12 februari aanstaande, om 16.00 uur in Open Haven te Zeewolde.

Allereerst zullen zij een korte presentatie van de resultaten geven. Aansluitend volgt een discussie met een panel, samengesteld uit jongeren en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties, waar zij een aantal stellingen aan zullen voorleggen.

Uw komst stellen wij zeer op prijs!

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Even voorstellen: Rob Tulleken, nummer 4 lijst 1
   (09-02-2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Even voorstellen: Helmut Hermans, nummer 5 lijst 1
   (02-02-2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Artikel 36 vragen over aanval op voormalig wethouder Michiel Schouten
   (29-01-2010)

Wethouder Jos Debreczeny maakt zich schuldig aan het ongenuanceerd aanvallen van voormalig wethouder Michiel Schouten, vindt de fractie van Leefbaar Zeewolde.

Fractievoorzitter Rein Zijlstra wil van het huidige college weten of de visie van Debreczeny door hen wordt gedeeld. Zowel ten aanzien van het toenmalig college als ex-wethouder Schouten. Bij de boosheid van Zijlstra speelt onder meer een rol dat het niet Schouten maar toenmalig wethouder Helma Lodders van de VVD was die onderwijs behartigde na het vertrek van de wethouder van de ChristenUnie.

Het gaat hier met name over het debacle rond de multi-functionele accommodatie (MFC) in de Polderwijk. Hierin zouden meerdere scholen worden ondergebracht, een sportschool en een gemeenschappelijke ruimte. Inmiddels is alleen het openbaar onderwijs over als voornaamste trekker van het MFC dat in opzet aanzienlijk kleiner uitvalt dan gepland.

Zijlstra is met name ontstemd over de wijze waarop Debreczeny zich over Schouten heeft uitgelaten in de raadsvergadering van december vorig jaar. De huidige wethouder stelde hierin dat het vorige college - dat in 2008 moest vertrekken - niet bepaald hard aan het MFC-project heeft getrokken.

Hieronder de vragen, op 28 januari gesteld aan het college:


Schriftelijke vragen bedoeld in artikel 36 van het Reglement van Orde

Geacht College,

In de raadsvergadering van 17 december 2009 heeft wethouder Debreczeny een aantal verontrustende teksten uitgesproken. Hoewel hij zelf eerder de wens heeft uitgesproken om de discussie inzake de MFA, MFC of wat voor naam er tegenwoordig aan gegeven wordt, niet te politiseren, heeft hij in genoemde raadsvergadering gemeend dat zelf wel te moeten doen. Voor uw gemak treft u in cursief het gedeelte van zijn uitgesproken tekst aan die wij van de bandopname hebben overgenomen en waarover wij u een aantal vragen stellen:

"…Het vorige college heeft nu niet bepaald hard aan het MFC-project getrokken en ik vermijd veiligheidshalve maar het woord traineren. En voorzitter, met het vorige college bedoel ik het demissionaire college gedurende de maanden januari tot juni 2008.

De meest verantwoordelijke wethouder,van Leefbaar Zeewolde toen, moest naar ik meen een aantal keren door de raad gemaand worden om toch in gesprek te gaan en te blijven met het Openbaar Onderwijs…"

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

1. Sprak wethouder Debreczeny deze woorden uit naam van het hele college?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

De fractie van Leefbaar Zeewolde is in het bezit van allerlei verslagen van diverse besprekingen tussen de toenmalige wethouders Schouten en Lodders met besturen van de verschillende basisscholen. Tevens zijn wij in het bezit van een voortgangsrapportage die conform afspraak met de fractievoorzitters, in de toenmalige gevoelige demissionaire periode, regelmatig met hen is besproken. Daarnaast beschikken wij uiteraard over de agenda’s van de commissies en raadsvergaderingen en alle goedgekeurde notulen uit de periode januari tot juni 2008.

2. Deelt het college de stelling van wethouder Debreczeny dat het demissionaire college gedurende de periode januari tot juni 2008 nu niet bepaald hard getrokken heeft aan genoemd project?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

3. Deelt het college de mening van wethouder Debreczeny dat de meest verantwoordelijke wethouder, die van Leefbaar Zeewolde was?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

4. Klopt het dat toenmalig wethouder Lodders de portefeuille Onderwijs heeft overgenomen nadat wethouder Van Daalen ontslag had genomen?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

5. Deelt het college de mening van wethouder Debreczeny dat de meest verantwoordelijke wethouder, van Leefbaar Zeewolde toen, een aantal keren door de raad is gemaand om toch in gesprek te gaan en te blijven met het Openbaar Onderwijs?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

Omdat wij u slechts 5 vragen stellen die wij met een simpel JA of NEE beantwoord willen hebben, verzoeken wij u vriendelijk om deze antwoorden zo spoedig mogelijk aan ons te sturen.

In afwachting van uw beantwoording, verblijf ik, namens Leefbaar Zeewolde.

Rein Zijlstra, fractievoorzitter.
 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Even voorstellen: Betty van den Braber, nummer 6 lijst 1
   (26-01-2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde plakt als eerste!
   (15-01-2010)

De verkiezingsborden staan weer bij de verschillende ingangen van het dorp waar politieke partijen hun verkiezingsposters op kunnen plakken. Op 3 maart is het namelijk weer zover: gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar Zeewolde is als grootste partij lijst 1 en de partij heeft ook als eerste hun nieuwe posters op deze borden geplakt. “We gaan de campagne in met de slogan: Zeewolde natuurlijk Leefbaar” vertelt fractievoorzitter Rein Zijlstra. Samen met Rob Tulleken en Helmut Hermans, die beiden hoog op de kandidatenlijst staan, waren zij het plakteam dat donderdagavond laat nog aan het werk ging. “Eerst moest er nog even vergaderd worden in het gemeentehuis, maar direct daarna zijn we met lijm en kwasten in de weer geweest om als eerste de posters te plakken. Het was net als 4 jaar geleden erg koud, maar ja, je moet er wat voor over hebben” aldus Zijlstra.

Nummer 1

Op de foto, die gemaakt is door Erik Wallenburg, is Helmut Hermans te zien waar hij met een brede lach naar nummer 1 wijst. “Dat zijn we nu, en dat willen we graag blijven”, aldus Hermans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...