Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Even voorstellen: Helmut Hermans, nummer 5 lijst 1
   (02-02-2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Artikel 36 vragen over aanval op voormalig wethouder Michiel Schouten
   (29-01-2010)

Wethouder Jos Debreczeny maakt zich schuldig aan het ongenuanceerd aanvallen van voormalig wethouder Michiel Schouten, vindt de fractie van Leefbaar Zeewolde.

Fractievoorzitter Rein Zijlstra wil van het huidige college weten of de visie van Debreczeny door hen wordt gedeeld. Zowel ten aanzien van het toenmalig college als ex-wethouder Schouten. Bij de boosheid van Zijlstra speelt onder meer een rol dat het niet Schouten maar toenmalig wethouder Helma Lodders van de VVD was die onderwijs behartigde na het vertrek van de wethouder van de ChristenUnie.

Het gaat hier met name over het debacle rond de multi-functionele accommodatie (MFC) in de Polderwijk. Hierin zouden meerdere scholen worden ondergebracht, een sportschool en een gemeenschappelijke ruimte. Inmiddels is alleen het openbaar onderwijs over als voornaamste trekker van het MFC dat in opzet aanzienlijk kleiner uitvalt dan gepland.

Zijlstra is met name ontstemd over de wijze waarop Debreczeny zich over Schouten heeft uitgelaten in de raadsvergadering van december vorig jaar. De huidige wethouder stelde hierin dat het vorige college - dat in 2008 moest vertrekken - niet bepaald hard aan het MFC-project heeft getrokken.

Hieronder de vragen, op 28 januari gesteld aan het college:


Schriftelijke vragen bedoeld in artikel 36 van het Reglement van Orde

Geacht College,

In de raadsvergadering van 17 december 2009 heeft wethouder Debreczeny een aantal verontrustende teksten uitgesproken. Hoewel hij zelf eerder de wens heeft uitgesproken om de discussie inzake de MFA, MFC of wat voor naam er tegenwoordig aan gegeven wordt, niet te politiseren, heeft hij in genoemde raadsvergadering gemeend dat zelf wel te moeten doen. Voor uw gemak treft u in cursief het gedeelte van zijn uitgesproken tekst aan die wij van de bandopname hebben overgenomen en waarover wij u een aantal vragen stellen:

"…Het vorige college heeft nu niet bepaald hard aan het MFC-project getrokken en ik vermijd veiligheidshalve maar het woord traineren. En voorzitter, met het vorige college bedoel ik het demissionaire college gedurende de maanden januari tot juni 2008.

De meest verantwoordelijke wethouder,van Leefbaar Zeewolde toen, moest naar ik meen een aantal keren door de raad gemaand worden om toch in gesprek te gaan en te blijven met het Openbaar Onderwijs…"

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

1. Sprak wethouder Debreczeny deze woorden uit naam van het hele college?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

De fractie van Leefbaar Zeewolde is in het bezit van allerlei verslagen van diverse besprekingen tussen de toenmalige wethouders Schouten en Lodders met besturen van de verschillende basisscholen. Tevens zijn wij in het bezit van een voortgangsrapportage die conform afspraak met de fractievoorzitters, in de toenmalige gevoelige demissionaire periode, regelmatig met hen is besproken. Daarnaast beschikken wij uiteraard over de agenda’s van de commissies en raadsvergaderingen en alle goedgekeurde notulen uit de periode januari tot juni 2008.

2. Deelt het college de stelling van wethouder Debreczeny dat het demissionaire college gedurende de periode januari tot juni 2008 nu niet bepaald hard getrokken heeft aan genoemd project?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

3. Deelt het college de mening van wethouder Debreczeny dat de meest verantwoordelijke wethouder, die van Leefbaar Zeewolde was?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

4. Klopt het dat toenmalig wethouder Lodders de portefeuille Onderwijs heeft overgenomen nadat wethouder Van Daalen ontslag had genomen?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

5. Deelt het college de mening van wethouder Debreczeny dat de meest verantwoordelijke wethouder, van Leefbaar Zeewolde toen, een aantal keren door de raad is gemaand om toch in gesprek te gaan en te blijven met het Openbaar Onderwijs?

Wij willen een simpel antwoord: JA of NEE.

Omdat wij u slechts 5 vragen stellen die wij met een simpel JA of NEE beantwoord willen hebben, verzoeken wij u vriendelijk om deze antwoorden zo spoedig mogelijk aan ons te sturen.

In afwachting van uw beantwoording, verblijf ik, namens Leefbaar Zeewolde.

Rein Zijlstra, fractievoorzitter.
 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Even voorstellen: Betty van den Braber, nummer 6 lijst 1
   (26-01-2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde plakt als eerste!
   (15-01-2010)

De verkiezingsborden staan weer bij de verschillende ingangen van het dorp waar politieke partijen hun verkiezingsposters op kunnen plakken. Op 3 maart is het namelijk weer zover: gemeenteraadsverkiezingen. Leefbaar Zeewolde is als grootste partij lijst 1 en de partij heeft ook als eerste hun nieuwe posters op deze borden geplakt. “We gaan de campagne in met de slogan: Zeewolde natuurlijk Leefbaar” vertelt fractievoorzitter Rein Zijlstra. Samen met Rob Tulleken en Helmut Hermans, die beiden hoog op de kandidatenlijst staan, waren zij het plakteam dat donderdagavond laat nog aan het werk ging. “Eerst moest er nog even vergaderd worden in het gemeentehuis, maar direct daarna zijn we met lijm en kwasten in de weer geweest om als eerste de posters te plakken. Het was net als 4 jaar geleden erg koud, maar ja, je moet er wat voor over hebben” aldus Zijlstra.

Nummer 1

Op de foto, die gemaakt is door Erik Wallenburg, is Helmut Hermans te zien waar hij met een brede lach naar nummer 1 wijst. “Dat zijn we nu, en dat willen we graag blijven”, aldus Hermans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Verkiezingen, moddergooien en selectieve PvdA-politiek
   (13-01-2010)

Verkiezingen en moddergooien

Op 3 maart is het weer zover. Gemeenteraadsverkiezingen! Ik hoop dat de Zeewoldenaren massaal gebruik maken van hun stemrecht. De komende weken zullen de partijen om de gunst van de kiezer vragen. Je hoort mensen vaak zeggen dat je “ze” nooit ziet tot vlak voor de nieuwe verkiezingen. Gelukkig geldt dat niet voor Leefbaar Zeewolde. Jaarlijks verspreiden wij de Typisch Leefbaar brochure huis-aan-huis waarin wij verantwoording afleggen over wat we hebben gedaan en waar we nog mee bezig zijn. Daarnaast hebben wij ons plan voor het Ontmoetingsbos (zie elders op deze site) huis-aan-huis laten bezorgen, en hebben we een leuke actie voor de inrichting van de Leefbaarheidsrotonde bedacht, waarbij Zeewoldenaren een inrichtingsplan konden indienen. Gezien de vele reacties die we altijd krijgen wordt deze informatievoorziening van ons hoog gewaardeerd. Dat is ook precies wat ik de mensen adviseer bij nieuwe verkiezingen. Kijk wat partijen de kiezer beloofd hebben en vergelijk dat eens met wat ze gepresteerd hebben. Op die manier kom je te weten hoe betrouwbaar partijen en mensen eigenlijk zijn.

Wat ook opvalt is dat het moddergooien alweer is begonnen. ChristenUnie wethouder Jos Debreczeny kon het niet laten om tijdens de laatste raadsvergadering het demissionaire college, en mij in het bijzonder, een veeg uit de pan te geven inzake het MFA gebeuren. Een veeg die niet gebaseerd was op feiten, maar een bewuste actie om mensen te beschadigen. Een wethouder onwaardig. Bovendien, de feiten spreken hem tegen en die feiten liegen niet. Je moet ze alleen wel willen weten!

Selectieve PvdA-politiek  

Ook de plaatselijke PvdA doet aan moddergooien. In de Actueel van deze week lees ik dat zij vinden dat ik te veel eer heb gekregen over het feit dat onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid de financiën tussen 2004 en 2008 weer gezond zijn gemaakt. Sluitende meerjarenbegrotingen zonder dat de lasten voor de inwoners extra zijn verhoogd. Dat is wat ik bij mijn toenmalig aantreden heb beloofd, en dat is wat er tijdens mijn wethouderschap is gebeurd. Het is dan ook grappig om in dit artikel te lezen dat zij mijn voorganger prijzen om wat hij gedaan heeft. Merkwaardig, want de PvdA heeft destijds de motie van wantrouwen tegen hem van harte ondersteund!

Ook verwijt de PvdA mij dat ik geen compassie heb met de minima die op initiatief van de PvdA € 17,50 terug hebben gekregen inzake de door Vitens doorbelaste precarioheffing. Ik vind dat je ALLE inwoners dit dan moet teruggeven en niet alleen een bepaalde doelgroep. Ik noem dat selectieve PvdA-politiek. Je bent er voor alle inwoners van Zeewolde en niet alleen voor één groep. Overigens is de PvdA fractie niet in de positie om te beoordelen of ik wel of geen compassie voor de minima heb. Ik heb als wethouder op diverse momenten mij zeer sterk gemaakt voor bepaalde individuele gevallen waarover ik uit privacy-overwegingen geen mededelingen doe.

Een ander voorbeeld van selectieve PvdA-politiek is het feit dat zij destijds hebben voorgesteld om de OZB met maar liefst 25% te verhogen om daarmee extra geld binnen te halen. Het argument was toen dat huizenbezitters (de mensen met de breedste schouders) dat maar moesten ophoesten en dat de PvdA achterban, voornamelijk huurders en minima, daar dan niet de dupe van zouden worden. U kunt de notulen van die bespreking bij mij inkijken. Ik dacht altijd dat de PvdA de partij van de solidariteit was? Samen de lusten en samen de lasten is mijn opvatting.

Dat de PvdA er slecht voorstaat in de peilingen kunnen ze zich alleen zelf verwijten. Kijk in de spiegel is mijn advies en je weet waarom. Ga niet met moddergooien naar anderen, maar zorg dat je zelf presteert en dat je doet wat je hebt beloofd.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: 1e bumperstickers in het wild gesignaleerd!
   (09-01-2010)

1e bumperstickers in het wild gesignaleerd!

Als onderdeel van de campagne deelt Leefbaar Zeewolde bumperstickers uit! De eerste is inmiddels gesignaleerd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En de tweede ook......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde, natuurlijk een wakkere partij, ook op de ijsbaan!
   (28-12-2009)

Leefbaar Zeewolde is niet alleen waakzaam in de Raadszaal, ook op de ijsbaan van Zeewolde Winterworld!

Raadslid Ben Sonneveld en steunfractieleden Winnie Prins en Theun schaaf zijn op 28 december nachtwacht op de ijsbaan. Leefbaar Zeewolde levert zo, naast sponsoring, haar bijdrage aan dit fantastische initiatief.

Tevens presenteert Leefbaar Zeewolde hier haar verkiezingsslogan 'Zeewolde natuurlijk leefbaar' voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...