Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde bezorgd over proces woonvisie
   (07-11-2009)

Leefbaar Zeewolde is onaangenaam verrast over de organisatie van de rondetafelgesprekken die afgelopen woensdagavond zijn gehouden. Deze rondetafelgesprekken vormen een onderdeel van de inspraakprocedure over de woonvisie van Zeewolde die speciaal voor inwoners en andere belangstellenden is georganiseerd. In plaats van veel inwoners waren er voornamelijk belanghebbenden aanwezig die gebaat zijn bij een grotere groei van ons dorp.

Vooral belanghebbenden

Sonneveld, namens Leefbaar Zeewolde aanwezig bij de ronde tafel gesprekken: ‘Ik zat aan tafel met twee vertegenwoordigers van ontwikkelaars en een directeur van de grootste hypotheekverstrekker van het land. Dat zijn natuurlijk geen mensen die daar zonder belangen zitten.’ Uit de presentielijst bleek dat er van de ongeveer 50 deelnemers slechts 5 inwoners aanwezig waren. Verder waren er minstens 5 vertegenwoordigers van ontwikkelaars/corporaties, 6 makelaars en 4 hypotheek verstrekkers. Deelname van deze groepen wordt uiteraard op prijs gesteld, ook door Leefbaar Zeewolde. Echter door een oververtegenwoordiging van groepen die belang hebben bij een verdere groei van het dorp kunnen er geen conclusies worden getrokken ten aanzien van de woonvisie van de Zeewoldenaar. Dat bleek ook wel uit de conclusies van de avond. Een overweldigende meerderheid wilde doorgroeien naar 35.000 inwoners en ook het bouwen in het G-gebied werden zonder al te veel morren aangenomen. Rob Tulleken commissielid voor Leefbaar Zeewolde en ook aanwezig bij de rondetafel gesprekken, ‘Conclusies die door een meerderheid van de Zeewolder bevolking niet worden gedeeld. Sterker nog de Leefbaarheidsmonitor laat zien dat het overgrote deel van de Zeewoldenaren een groei tot ongeveer 20-25.000 voorstaat en niet meer.’

Robuust

Leefbaar Zeewolde ziet wel duidelijke trends in de aanpak van dit college om ons dorp in een stad te veranderen wat ten koste zal gaan van het dorpse karakter en de natuur rondom ons dorp. Een duidelijk voorbeeld is wethouder Huizinga die keer op keer zegt dat Zeewolde moet doorgroeien tot 40-45.000 inwoners om ‘robuust’ te blijven. ‘Absolute flauwekul’ reageert Sonneveld, ‘Er zijn talloze gemeentes met ongeveer 20.000 inwoners die zich prima kunnen redden’. Verder is er het voorstel van het college om twee flatgebouwen op het Noordereiland te plaatsen wat weer afbreuk zou doen aan het dorpsgezicht. Ten slotte is daar de structuurvisie die duidelijk maakt dat men in de toekomst in de bossen rondom Zeewolde wil gaan bouwen. Alleen Leefbaar Zeewolde heeft tegen deze structuurvisie gestemd net als tegen de plannen van alle andere partijen om in het G-gebied te bouwen. Tulleken, ’Mensen komen hier voor de rust en de natuur in een dorpse omgeving daar horen geen stadse groeiplannen bij’.

Voor nadere informatie:

Ben Sonneveld, 06-16782007

Rob Tulleken, 036-5222463

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: OV-Zwartboek nog tot nieuwjaar in de lucht
   (07-11-2009)

Tot eind van dit jaar blijft het OV-zwartboek in de lucht. Daarna wordt de balans opgemaakt van de geregistreerde klachten en kan het OV-zwartboek worden voltooid. De website is te vinden onder het adres www.OV-Zwartboek-Zeewolde.nl.

Initiatiefnemers en ontwerpers Rob Tulleken en Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde initiëren nog een keer een advertentiecampagne om kenbaarheid aan het OV-zwartboek te geven. Tulleken, “We horen nog regelmatig klachten van scholieren en andere buspassagiers over problemen met het Openbaar Vervoer in ons dorp. Met dit Zwartboek willen wij deze klachten systematisch registreren en trends van de problemen onderzoeken”. Sonneveld, “Door de problemen in detail te analyseren kunnen we met concrete aanbevelingen voor de busmaatschappij, gemeente en provincie komen die de kwaliteit van het openbaar vervoer in Zeewolde moet verbeteren”. De website registreert alle klachten. Het Zwartboek zal na enige tijd worden aangeboden aan Connexxion, provincie en de gemeente met concrete aanbevelingen om het Openbaar Vervoer in ons dorp te verbeteren.

Voor nadere informatie:

Ben Sonneveld, 06-16782007

Rob Tulleken, 036-5222463

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leystad Airport: en nu naar de Raad van State
   (07-11-2009)

Leefbaar Zeewolde is zwaar teleurgesteld in de gang van zaken rondom de uitbreiding van Lelystad Airport. Sonneveld, raadslid voor Leefbaar Zeewolde, ‘Het gevoel is dat de besluitvorming rondom het vliegveld als een stoomwals verder gaat en men zich niets aantrekt van alle zienswijzes en protesten.’ Leefbaar Zeewolde volgt het proces rondom Lelystad Airport al tijden met Argusogen en vreest dat het dorp veel overlast zal ondervinden van de aan- en uitvliegroutes.

Erger

Met dit aanwijzingsbesluit zal de overlast voor Zeewolde alleen maar erger worden in vergelijking met eerdere plannen. Bij het uitvliegen is er namelijk gekozen voor het zogenaamde ‘Meest Milieuvriendelijke Alternatief’ (MMA). Met dit MMA worden de Oostvaardersplassen vermeden door met de vliegtuigen vanuit Lelystad ‘linksom’ te vliegen. Daarmee is de kans groot dat de vliegtuigen weer dicht langs ons dorp komen scheren. Sonneveld, ‘Kennelijk zijn vogels belangrijker dan mensen en worden mensen door de minister niet bij het milieu gerekend’. Ook het gevaar van aanvliegroutes langs en over ons dorp blijft als een zwaard van Damocles boven ons hangen. Sonneveld, ‘Het is onbegrijpelijk dat de Commissie voor de M.E.R. in zijn rapportage meldt dat alle effecten van het milieu goed zijn meegewogen. Dat kon gewoon niet door alle onzekerheid over aan- en uitvliegroutes.’

Aanwijzingsbesluit

Met het aanwijzingsbesluit van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM is er een nieuwe stap gezet op weg naar de uitbreiding van Lelystad Airport. De besluiten met bijlagen liggen vanaf 9 november tot 21 december voor Zeewoldenaren ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheek. De stukken kunnen ook worden ingezien of zijn te downloaden van de website www.minvenw.nl (zoekfunctie: aanwijzingsbesluit Lelystad)

Beroep

Sonneveld, ‘we moeten ons niet teveel laten afleiden door de laatste berichten over mogelijke vertraging van de uitbreiding van Lelystad Airport. Door deze aanwijzing is het mogelijk om direct na de econmische recessie de baan uit te breiden en kan het zware vliegverkeer op Lelystad Airport landen. Tegen deze aanwijzing kan beroep worden aangetekend en Leefbaar Zeewolde is druk bezig om een standaard bezwaarschrift te maken dat van de website www.leefbaarzeewolde.nl kan worden gedownload. De beroepstermijn loopt van 10 november tot 21 december en Leefbaar Zeewolde hoopt dat zoveel mogelijk mensen het bezwaar zullen tekenen. Sonneveld, ‘We moeten ons niet murw laten maken door alle procedures maar doorgaan tegen deze ongewisse situatie die voor Zeewolde zo nadelig uitpakt.’

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde volgt uitbreidingsprocedure Lelystad Airport met argusogen
   (10-10-2009)

Leefbaar Zeewolde is alles behalve gerust dat het dorp gevrijwaard blijft van de overlast door aan- en uitvliegroutes bij een uitbreiding van Lelystad Airport. Nu de procedures rond de Milieueffectrapportage (M.E.R.) zijn afgerond wordt dinsdag a.s. door minister Eurlings een besluit genomen of de uitbreiding door mag gaan of niet. Voorlopig staan de meeste stoplichten op groen.

Procedure.

De M.E.R., het onderzoek dat informatie levert over milieubelangen die in het geding zijn bij een uitbreiding van Lelystad Airport, werd eind dit voorjaar afgerond. Aan deze M.E.R. is een inspraak procedure gekoppeld waar men zijn zienswijze kon geven over het onderzoek. Afgelopen zomer kwamen er ongeveer 3.100 reacties bij provincie Flevoland binnen. De provincie stuurde deze reacties door naar de Commissie voor de M.E.R. en de Commissie 21. De Commissie voor de M.E.R. waakt over de kwaliteit van de M.E.R. en heeft inmiddels een positief advies uitgebracht. De Commissie 21, ten slotte, heeft onder leiding van de commissaris van de koningin de ingediende zienswijzen van een advies aan de verantwoordelijke ministers voorzien.

Inderdaad een op het oog zorgvuldige procedure; maar schijn bedriegt. Want ondanks dat de Commissie 21 expliciet erkent dat er veel onduidelijkheid is over de vliegroutes, wordt er geen advies gegeven om de uitbreiding tot nader order op te schorten. Zolang de aan- en uitvliegroutes nog niet volledig zijn vastgesteld blijft er veel onzeker voor Zeewolde. ‘Inderdaad’, beaamt Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde, ‘het gevaar van een aanvliegroute over ons dorp blijft als een zwaard van Damocles boven ons hangen’. Het is voor Sonneveld dan ook onbegrijpelijk dat de Commissie voor de M.E.R. in zijn rapportage meldt dat alle effecten van het milieu goed zijn meegewogen. Ook is het nadelig voor Zeewolde dat de uitvliegroute over de Oostvaardersplassen bij beide bovengenoemde commissies zwaar onder vuur ligt. De kans is groot dat een alternatieve uitvliegroute langs Zeewolde zal scheren.

Vertraging uitbreiding

Leefbaar Zeewolde is ook van mening dat we ons niet teveel moeten laten afleiden door de laatste berichten over mogelijke vertraging van de uitbreiding van Lelystad Airport. Door de economische recessie is uitbreiding op de lange baan geschoven door de minister en de Schipholgroep. Bovendien levert uitbreiding van het vliegveld veel minder banen op dan tot nu toe werd aangenomen. Beide berichten doen vermoeden dat een uitbreiding mogelijk niet doorgaat maar dat is volgens Sonneveld niet het geval. ‘Komende week, waarschijnlijk op 14 oktober, zal de minister een besluit nemen en uitbreiding is dan slechts een kwestie van tijd’. Tegen het besluit van de minister, verwoord in zijn antwoordnota, kan bezwaar worden gemaakt bij de raad van state. Leefbaar Zeewolde zal u van deze mogelijkheid op de hoogte houden.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde wil structurele oplossing van problemen Vogelweg
   (02-10-2009)

Leefbaar Zeewolde is blij dat de provincie in de week van 12 to 16 oktober eindelijk het wegdek van de Vogelweg gaat repareren.

In januari dit jaar stelde Leefbaar Zeewolde reeds schriftelijke vragen over de staat van het wegdek waar toen al lange scheuren waarneembaar waren en het wegdek een ernstig verval aan de zijkanten vertoonde. Een verkeersdeskundige noemt de situatie nu levensgevaarlijk en voor grote gedeeltes geldt een snelheidslimiet van 50 km per uur. Het eerdere verzoek van Leefbaar Zeewolde om de provincie op te roepen om eerder in te grijpen kon niet op bijval van het college rekenen. Sonneveld, ‘Kennelijk moet er eerst een levensgevaarlijke situatie ontstaan voor men ingrijpt. Echt onverantwoordelijk’.

De Vogelweg heeft een beruchte reputatie want na elke reparatie ontstaan binnen enkele weken weer scheuren in het wegdek. Sonneveld ‘Het is een weg waar veel Zeewoldenaren en andere Flevolanders gebruik van maken en het kan niet zo zijn dat we wachten tot er bijna niet meer op gereden kan worden.’. Volgend jaar heeft de provincie beloofd om de Vogelweg met een groot onderhoud grondig te renoveren. “Hopelijk wordt er dan aan een structurele oplossing gewerkt en zijn de gevaarlijke situaties voorbij, maar het lijkt me verstandig om een vinger aan de pols te houden”, aldus Sonneveld.

Ben Sonneveld

0616782997

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Referendum kan wel!
   (02-10-2009)

Tijdens de raadsvergadering van 24 september jl. heeft Leefbaar Zeewolde een motie ingediend met als doel het houden van een referendum onder de inwoners over wel of niet bouwen in het bos. De gemeenteraad zou de uitkomst dan als bindend beschouwen. Alle andere partijen hebben deze motie afgewezen. Op de website van de PvdA/GroenLinks beschuldigen zij Leefbaar Zeewolde de inwoners op het verkeerde been te zetten. Zij schrijven dat een bindend referendum niet kan in Nederland. Dat klopt. Het is kennelijk moeilijk voor de fractie van de PvdA/GroenLinks om goed te lezen. In de motie van Leefbaar Zeewolde staat duidelijk dat de raad de uitkomst als bindend kan beschouwen. Dat is heel iets anders, en dat kan de raad wel degelijk met elkaar afspreken. Daar zijn voorbeelden genoeg van in Nederland. Wat te denken van de diverse burgemeestersreferenda die gehouden zijn. Leefbaar Zeewolde wil gewoon een referendum houden over de visie van de vier andere partijen –bouwen in het bos- en de visie van Leefbaar Zeewolde om het bos juist op te waarderen tot een Ontmoetingsbos. Wij betreuren het in hoge mate dat de PvdA/GroenLinks fractie de inwoners echt op het verkeerde been zet met deze tekst op haar website.

Financiën

Ook de boude bewering op dezelfde website, dat de visie van Leefbaar Zeewolde onverantwoord is omdat er geen geld is, slaat werkelijk nergens op. In de visie van Leefbaar Zeewolde zijn een aantal voorzieningen geprojecteerd aan de rand van het bos tegenover de sportvelden die veel geld kunnen opleveren. Met die inkomsten kan het bosgebied verder opgewaardeerd worden. Het is jammer dat de fractie van de PvdA/GroenLinks niet in debat met Leefbaar Zeewolde gaat daar waar het moet, namelijk in de raadzaal. Dat is de plek waar op basis van argumenten, feiten en onderbouwingen gediscussieerd kan worden.   

voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra
ractievoorzitter
Tel. 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Zeewolde flink in de rode cijfers
   (25-09-2009)

Wat in de Voorjaarsnota al zichtbaar werd is nu werkelijkheid geworden. Het college presenteert een Begroting die met rode cijfers is geschreven. De komende jaren komt de nieuwe penningmeester vele miljoenen tekort. Voor zover ik het kan beoordelen zijn er twee aanwijsbare oorzaken. De woningbouw stagneert waardoor er minder bouwleges binnenkomen en aansluitend daarop minder OZB inkomsten, en het Kabinet in Den Haag keert minder geld uit aan de gemeente. Dit zijn twee negatieve ontwikkelingen waar de gemeente weinig invloed op heeft. Ik kan mij echter niet voorstellen dat de enorme tekorten alleen door deze twee zaken worden veroorzaakt. Het zou mij niet verbazen als diverse posten in de begroting stevig uit de pas zijn gelopen het afgelopen jaar.

Geen bestuurlijke moed

Wat mij verbaasd is dat het huidige college geen maatregelen neemt om het tij te keren. Men wil eerst een zogenaamde brede maatschappelijke discussie om dan pas, na de verkiezingen van maart 2010 besluiten te nemen. Natuurlijk kun je in korte tijd niet alle tekorten wegwerken, maar je kunt op z’n minst nu al met een pakket maatregelen komen die direct geld besparen dan wel opleveren. Opnieuw moet gekeken worden naar de uitgaven en de inkomsten. Daar is wel politieke en bestuurlijke moed voor nodig en dat ontbreekt volledig op dit moment. Het college gaat nu eerst inventariseren wat wettelijke en niet wettelijke taken zijn. Eigenlijk is dat een nieuwe Kerntakendiscussie maar dat woord willen ze niet gebruiken. Daarna moet de nieuwe gemeenteraad dan besluiten waar er op moet worden bezuinigd. Op wettelijke taken kan niet of nauwelijks bezuinigd worden, dus er zal vooral gekeken worden naar andere zaken. U moet dan denken aan subsidies aan sportverenigingen, het jeugd- en jongerenwerk, het beheer van wegen en de openbare ruimte, seniorenbeleid, onderwijs enz. enz. Ik kan u nu al op een briefje geven dat de gemeenteraad niet in staat is dergelijke beslissingen te nemen. Dat durven ze niet omdat dat soort maatregelen de zogenaamde zachte kant van de maatschappij raakt, en al eerder is gebleken dat ze hun vingers daar niet aan willen branden. De reden dat ze het over de verkiezingen heen willen tillen is natuurlijk dat ze niet afgerekend willen worden door de kiezer. Ze lopen weg voor hun verantwoordelijkheden. Links- of rechtsom zullen maatregelen moeten worden genomen waar men niet populair van wordt. Dat is dan jammer, maar je bent ingehuurd om te doen wat goed is voor het algemeen belang van Zeewolde en nogmaals, daar is politieke en bestuurlijke moed voor nodig.

OZB

Ook zal er naar de inkomstenkant gekeken moeten worden. De vele miljoenen die ze tekort komen kun je niet alleen vinden door bezuinigingen. Misschien moeten de leges omhoog, maar daarover is veel te doen bij allerlei consumentenorganisaties en er is bovendien niet heel veel extra’s te halen. Nee, de grote melkkoe is natuurlijk de OZB. Het kan niet anders of die gaat fors omhoog. Dat betekent dat de huiseigenaren weer opdraaien voor de kosten. Daar staat bovendien wat geks te gebeuren. Het kan niet anders dan dat de WOZ-waarde van huizen volgend jaar lager uitpakt dat voorgaande jaren. De huizenprijzen dalen immers. Dat betekent dat er minder OZB binnenkomt en dat betekent dan weer dat de tarieven extra omhoog moeten. Eerst om het waardeverlies te compenseren en vervolgens om de begroting weer op orde te brengen. Het worden politiek spannende tijden en ik ben benieuwd wie wat gaat doen.

Financiële reserves

Totdat de gemeenteraad beslissingen neemt gaat het college interen op de financiële reserves die nog onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn ingesteld en aangevuld. Ik kan mij nog goed de discussie eind 2007, begin 2008 herinneren waarin de toenmalige oppositiepartijen PvdA/GroenLinks en het CDA, maar ook coalitiepartij ChristenUnie, het niet helemaal eens waren met mijn beleid om forse reserves op te bouwen. Ze vonden dat maar niks en wilde eigenlijk al dat geld direct uitgeven zo leek het. In goede tijden moet je extra geld opzij zetten voor slechte tijden is mijn mening en gelukkig is dat ook gebeurd. De tekorten voor de komende jaren kunnen betaald worden uit deze reserves, maar ook die zijn op enig moment op en wat dan?

Ik vind dat de inwoners niet de dupe mogen worden van het huidige halfslachtige beleid. De politiek moet duidelijk maken waar ze voor staan en geen verstoppertje spelen. Eerlijk zeggen waar het op staat en waar je als politicus voor kiest. Doe je dat niet dan wordt het pas echt een poppenkast!

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...