Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde wil dat afspraak nagekomen wordt over bosgebied
   (13-09-2009)

Zonder enig vooroverleg met Leefbaar Zeewolde heeft de gemeente op eigen houtje de afspraak over een informatiebijeenkomst  op 19 september a.s. over de initiatiefvoorstellen rondom het G-gebied (bossen bij de manege en begraafplaats) aangepast.

Referendum

Leefbaar Zeewolde wil geen woningbouw in deze bossen terwijl alle andere partijen in de gemeenteraad dit wel willen. Leefbaar Zeewolde wil hierover een referendum organiseren, maar alle andere partijen willen dit niet. Zij zijn kennelijk niet geïnteresseerd in de mening van de inwoners.

Ontmoetingsbos

Er zijn 2 plannen gemaakt die via een levendige activiteit op locatie voor de inwoners gepresenteerd zouden worden. Dat zou op 19 september gebeuren. Het plan van Leefbaar Zeewolde om dit bosgebied nog aantrekkelijker te maken met leuke voorzieningen waarbij het bos nog mooier wordt, en het plan van de vier andere partijen om een substantieel groot gedeelte te kappen en woningen te bouwen. De gemeente heeft deze afspraak nu eenzijdig veranderd en heeft al via de krant en website aangekondigd dat de presentaties nu op het gemeentehuis zullen plaatsvinden. Leefbaar Zeewolde doet hier niet aan mee. De partij wil de gemaakte afspraak die alle partijen hebben gemaakt nakomen. Anderhalf uur in het gemeentehuis op een zaterdagmiddag vindt de partij geen goede manier om met de inwoners te praten.

Gemeenteraad als poppenkast

Helemaal van de gekke vindt Leefbaar Zeewolde het dat tijdens de raadsvergadering op 24 september er al een besluit moet worden genomen. Dat slaat echt nergens op en is ook nergens voor nodig want we kunnen nog voorlopig bouwen in de Polderwijk. Je kunt pas echt een besluit nemen als er draagvlak voor plannen is bij de bevolking. Als je die niets vraagt weet je ook niets. Het gaat Leefbaar Zeewolde er om wat de inwoners er van vinden. Zij worden niet betrokken bij deze keuze en dat vinden wij beneden de gordel. De andere partijen hebben hun mond vol van het betrekken van de inwoners bij belangrijke zaken, maar nu geven ze weer niet thuis.

Aan die poppenkastvoorstelling doet Leefbaar Zeewolde niet mee.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Reactie college op brief Ministerie over naderingsroutes Lelystad Airport volstrekt onvoldoende
   (14-08-2009)

De reactie van het college op de brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de naderingsroutes van Lelystad Airport is volstrekt onvoldoende. Dat concludeert Leefbaar Zeewolde na bestudering van de briefwisseling. In de brief van het Ministerie wordt geen enkele garantie gegeven dat naderingsroutes van Lelystad Airport niet over Zeewolde komen. Sterker nog, er worden alvast excuses gemaakt voor het geval dat dit wel gaat gebeuren.

Toch staat in het antwoord van het college ‘….interpreteren wij uw brief als volgt. Boven het dorp Zeewolde, alsmede boven het Horsterwold, zal ook op langere termijn geen vliegverkeer plaats vinden…..’ (klik hier voor het volledige antwoord van het college en klik hier voor de brief van Verkeer en Waterstaat. Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde, “Een dergelijke interpretatie kan helemaal niet uit de brief van het ministerie worden afgeleid. Dit lijkt er op alsof het college een eigen wereld probeert te creëren die totaal niet strookt met de werkelijkheid. Het college moet de aandacht niet laten verslappen. Het is een bekende tactiek in bestuurlijk Nederland om elkaar murw te maken met informatie en verkapte meningen, maar daar moeten we hier niet in meegaan en adequaat reageren op alle ontwikkelingen. En deze reactie is daarin volstrekt onvoldoende en veel te slap’.

Ook na een gesprek van Leefbaar Zeewolde gemeenteraadslid Sonneveld met de Luchtverkeersdienst Nederland (LVNL), het gezaghebbend orgaan over de bepaling van de vliegroutes, werd de onzekerheid niet weggenomen. De LVNL gaf aan dat er momenteel geen zekerheid over de aanvliegroutes kan worden gegeven. Wel komt het roemruchte kaartje met de vliegroute over Zeewolde overeen met de simulaties die uitgevoerd zijn om naderingsroutes van vliegtuigen te evalueren. Of dit de uiteindelijke route gaat worden kon niet worden aangeven, maar er kon ook geen garantie worden gegeven dat Zeewolde zou worden ontzien. Ook het alternatief van de heer Oude Weernink, directeur van Lelystad Airport dat hij 9 juli naar de raad heeft gestuurd kan geen genade vinden bij Sonneveld. ‘Het kaartje met de alternatieve route is voor de helft blanco en het is onduidelijk over welke steden nu wel wordt heengevlogen. Weliswaar wordt Zeewolde vermeden maar door andere steden en dorpen met de overlast op te zadelen wordt er geen duurzame oplossing gevonden en is het gevaar dat gemeentes tegen elkaar worden uitgespeeld’ Leefbaar Zeewolde is van mening dat alertheid geboden blijft. Sonneveld, ‘Laat de alarmbellen nog maar even rinkelen. Het gevaar van vliegtuigen boven Zeewolde is nog lang niet voorbij’.

Inlichtingen bij Ben Sonneveld

0616782007

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde verheugd over actiebereidheid Zeewoldenaren
   (13-07-2009)

Leefbaar Zeewolde is bijzonder verheugd dat zo vele Zeewoldenaren de zienswijzen en petities tegen de vliegroutes hebben ondertekend. De saamhorigheid in het dorp was groot en praktisch alle Zeewoldenaren ondersteunen de actie om de vliegroutes te wijzigen. De aanvliegroutes zijn een dreigend gevaar en Zeewolde zal er alles aan moeten doen om deze routes te verleggen.

Leefbaar Zeewolde was enigszins verbaasd over de reactie van actiegroep ‘Vliegop’, die zich zo negatief uitliet over de medewerking van andere politieke partijen. Temeer daar Leefbaar Zeewolde zijn eigen acties had opgeschort om gezamenlijk met VliegOp en andere politieke partijen actie te voeren.’ Sonneveld, ‘Leefbaar Zeewolde zoekt juist de gezamenlijkheid om actie te voeren en heeft daarom ook alle informatie over de vliegroutes via zijn website met anderen gedeeld’. Leefbaar Zeewolde zal blijven actievoeren tegen de vliegroutes, uiteraard met alle betrokken partijen. De actiehouding van Leefbaar Zeewolde is en blijft positief en iedereen die tegen de vliegroutes is kan zich aansluiten.

Voor nadere informatie:

Rein Zijlstra, 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Voorbeeldbrief indiening Zienswijze MER Lelystad Airport
   (04-07-2009)

 

 

 

Wij willen geen aanvliegroute over Zeewolde!

Onderstaand kunt u de door Leefbaar Zeewolde opgestelde voorbeeldbrief downloaden. Uw hoeft alleen uw naam in te vullen, te ondertekenen en de brief te versturen naar:

Provincie Flevoland
Aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Voorbeeldbrief in MS/Word .doc formaat

 

Voorbeeldbrief in PDF formaat

 

Indien gewenst is een andere voorbeeldbrief te downloaden via www.stemzeewolde.nl.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Manifestatie Zeewolde tegen uitbreiding vliegveld Lelystad
   (04-07-2009)

Leefbaar Zeewolde heeft medewerking toegezegd aan de organisatie van de manifestatie op het Kerkplein, 11 juli a.s. Ook wij zullen, als lokale politieke partij, aanwezig zijn en de actie volledig ondersteunen.

-- Persbericht van actiegroep Vlieg Op!:--

Zeewolde tegen uitbreiding vliegveld Lelystad

Actiegroep Vlieg Op! organiseert manifestatie op 11 juli

Zeewolde, - Al jaren worden er procedures gevoerd om luchthaven Lelystad uit te breiden. Belangrijkste onderdeel voor alle bewoners van Flevoland vormen de vliegroutes. Tot op heden is hen altijd beloofd dat er niet over woongebieden gevlogen zal worden.

Keer op keer zijn de startroutes gewijzigd.
Over naderingsroutes is echter nooit gesproken, maar die blijken er wel te zijn. En die gaan recht over het dorp Zeewolde. "Hiermee is de leugen compleet. We worden iedere keer weer bedonderd, we zijn het zat!", zegt Lydia Waterreus woordvoerder van actiegroep Vlieg Op! "Vanaf nu zijn we tegen elke uitbreiding van Lelystad Airport. Zijn we gelijk van alle vliegroutes boven ons dorp af."

De economische voordelen blijken ook tegen te vallen, dus wat is nu eigenlijk de grondslag om de luchthaven uit te breiden? Mogelijk heeft een gemeente als Lelystad er enig voordeel bij, maar de inwoners van Zeewolde absoluut niet.

Lydia Waterreus: "De rust, de ruimte en de natuur in Flevoland, dat is belangrijk voor ons. Daarom zijn we hier komen wonen. Het moet nu maar eens afgelopen zijn."

Op zaterdag 11 juli zal er op het Kerkplein in Zeewolde een manifestatie plaatsvinden waaraan alle politieke partijen deelnemen om duidelijk te maken dat Zeewolde het niet langer pikt. Actiegroep Vlieg Op! roept iedereen op om op zaterdag 11 juli aanwezig te zijn. Er kan een petitie ondertekend worden, er kan discussie plaatsvinden en er is ruimte om meningen te laten horen en ideeën uit te wisselen.

Iedereen die wil helpen dit tot een succes te maken kan zich aanmelden bij vlieg.op@upcmail.nl

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Lelystad Airport, inspraak 29 juni
   (29-06-2009)

Namens Leefbaar Zeewolde zal Ben Sonneveld de onderstaande toespraak houden op de inspraakavond, maandag 29 juni 2009:

Provincie Flevoland

Aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Zeewolde, 29-6-2009

Betreft: Inspraak aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad

Mevrouw/Mijnheer de voorzitter,

Mijn naam is Ben Sonneveld en ik spreek hier in namens de lokale partij Leefbaar Zeewolde, en met instemming van vele Zeewoldenaren. Waarvoor ik hier precies kom inspreken is mij niet helemaal duidelijk. U legt aan ons voor de ontwerpaanwijzing luchtvaartterrein Lelystad krachtens de Luchtvaartwet, de ontwerpaanwijzing ‘Geluidszones rond het luchtvaartterrein Lelystad’ ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en het Milieueffectrapport Ontwikkeling Lelystad Airport. In totaal beslaan deze stukken zo’n 9 volumes met een ruime 800 pagina’s tekst, figuren en tabellen. Deze stukken liggen voor ons zes weken ter inzage, maar Mevrouw/Mijnheer de voorzitter ook al lagen ze zes maanden ter inzage dan nog kan je hier niet echt chocola van maken. Een sterke overheid moet bereid zijn om haar zwakke kanten te laten zien en burgers te helpen om de nadelen van ruimtelijke ontwikkelingen in kaart te brengen. Maar hier, mevrouw/mijnheer de voorzitter, wordt een stofwolk van informatie geproduceerd die de burgers niet helpt maar je het gevoel geeft dat er wat te verbergen valt; ik kom daar later nog op terug. Hiermee wil ik dus mijn eerste bezwaar kenbaar maken namelijk dat er onvoldoende structuur in de presentatie van de inspraakprocedure is geweest om op een fatsoenlijke manier de nadelige ontwikkelingen in kaart te brengen.

In het rapport is er overigens een inconsistentie omtrent de evaluatie van vliegroutes. Op pagina 8 van het hoofdrapport van de MER zegt u dat de vliegroutes wel zijn geëvalueerd maar dat de uiteindelijk te hanteren routestructuur geen onderdeel is van de aanwijzing. Terwijl in de aanwijzing wel degelijk keuzes worden gemaakt over de te volgen routes. Graag een nadere verklaring en uitleg hierover.

Mijn volgende bezwaar betreft de evaluatie van de geluidshinder voor mijn dorp Zeewolde. Het is mij volstrekt onduidelijk hoe de geluidshinder nu is beoordeeld. Is dit bij het planalternatief nu gebaseerd op figuur 10 (Bijlage 1) of figuur 12 (Bijlage 2) van de bijlage geluidshinder? Kijkende naar de geluidscontouren (Bijlage 3) behorende bij het planalternatief  kan ik niet opmaken hoe deze evaluatie nu heeft plaatsgevonden en lijkt het erop alsof de geluidscontouren en het planalternatief niet op elkaar zijn afgestemd. Bovendien heeft u de geluidsevaluatie gebaseerd op rekenmodellen die ook worden gebruikt om de geluidsnormeringen in de rest van het land te bepalen. En juist van deze modellen is door de commissie Eversdijk in 2006 aangetoond dat ze geluidsoverlast consistent te laag inschatten en verbeterd moeten worden door metingen. En metingen, mevrouw/mijnheer de voorzitter zijn er niet gemaakt laat staan dat hierdoor een betrouwbaar beeld ontstaat over geluidshinder. Kortweg als u de geluidshinder wilt evalueren dan moet u een vliegtuig op de verschillende hoogtes laten vliegen en dan het geluid meten en niet rekenmodellen gebruiken waarvan de betrouwbaarheid uiterst onzeker is.

Mijn derde bezwaar mevrouw/mijnheer de voorzitter is wellicht het ernstigste en zet de MER op losse schroeven. Ik begon mijn betoog met de opmerking dat de overheid een stofwolk produceert en deze metafoor kan nog worden uitgelegd als dat de inspraakprocedure onduidelijk is. Maar mevrouw/mijnheer de voorzitter, de MER en de ontwerpen voor de aanwijzingen zijn ook onvolledig omdat de aanvliegroutes die door de Lucht Verkeersleiding Nederland (Bijlage 4) zijn aangewezen en die op hoogtes van 600-900 meter over ons dorp zullen vliegen niet zijn meegewogen. Ook tijdens de voorlichtingsavond werd alleen de hier afgebeelde figuur [Figuur 1 in Bijlage] getoond waarop de blauwe lijnen de aanvliegroutes voorstellen en de rode lijnen de uitvliegroutes. Echter de Lucht Verkeersleiding Nederland stuurde ons onlangs deze figuur op [Figuur 4 in Bijlage] waarbij de blauwe lijnen de geformaliseerde aanvliegroutes voorstelt. De rode lijnen zijn de zogenaamde Standard Arrivals of STAR’s die uit alle vier de windstreken aanvliegen richting Lelystad. In principe vliegen deze STAR's door naar het grijze wachtgebied nabij Dronten om vervolgens opgelijnd te worden naar de landingsroute. Op de figuur staat ons dorp Zeewolde aangegeven met de groene pijl, de zwarte pijlen geven de blauwe aanvliegroute aan die zoals u ziet dwars over ons dorp gaat. De informatie over deze aanvliegroutes hebben wij in Zeewolde in april van de Lucht Verkeersleiding Nederland ontvangen maar is op geen enkele wijze terug te vinden in de MER of de conceptaanwijzingen. Door deze aanvliegroute verwachten wij ernstige geluidshinder, verslechtering van luchtkwaliteit en een verhoogd risico dat niet in deze MER is meegewogen. Nogmaals, ook op de door u georganiseerde voorlichtingsavond in Zeewolde ontbrak deze informatie terwijl we het hier toch hebben over een aanvliegroute met duidelijk invloed op het welzijn van de Zeewolder bevolking. Mevrouw/Mijnheer de voorzitter, ik kwalificeer deze gang van zaken als volksverlakkerij. Het achterhouden van deze informatie legt een duidelijke bom onder de inspraakprocedure. Immers met onvolledige informatievoorziening kan er geen fatsoenlijke inspraak volgen. Mevrouw/Mijnheer de voorzitter, ik wil u daarom dringend verzoeken om de MER en aanwijzingsprocedures nietig te laten verklaren en de minister op de hoogte te stellen dat de bevolking van Zeewolde en alle betrokkenen niet  op de juiste wijze en dus onvolledig zijn geïnformeerd. Het is ook te gek voor woorden dat alle aanvliegroutes recht over ons dorp zijn gepland terwijl er voldoende ruimte in de polder is om het dorp te ontzien. Daarom verzoek ik u ook dringend om bij een nieuwe MER een alternatief te presenteren waarbij vliegroutes zover mogelijk van ons dorp worden gepland.

Ik dank u voor uw aandacht.

Ben Sonneveld.

Leefbaar Zeewolde

 
 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: De MER over Lelystad airport is uit!
   (12-06-2009)

De Milieu Effecten Rapportage (MER) over de uitbreiding van Lelystad Airport is gepubliceerd en kan worden gevonden op

http://www.lelystadairport.nl/Milieu-effect%20rapportage. Let u vooral op het onderzoek naar de vliegroutes. De geplande aanvliegroute die dwars over ons dorp gaat ontbreekt. Een ernstige tekortkoming.

U kunt u zienswijze over de MER tot 22 juli sturen naar

Commissie 21
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB
Lelystad

Inderdaad, het is vreemd dat de provincie de zienswijzes van de MER mag beoordelen. De provincie is altijd een voorstander van de uitbreiding van Lelystad Airport geweest en is dus duidelijk partij in deze zaak. Normaal is de beoordeling van zienswijzes in handen van het inspraakpunt van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Verder is er een informatiebijeenkomst in Zeewolde over de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport gepland op 24 juni

U kunt reageren op de plannen tijdens een hoorzitting in het provinciehuis op 29 juni. Maar vergeet niet u van te voren aan te melden bij de Provincie Flevoland.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...