Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: College propageert doofpotcultuur
   (22-02-2009)

College propageert doofpotcultuur

In een brief aan de fractievoorzitters (zie afbeelding) verzoekt het college om schriftelijk gestelde vragen niet meer tegelijkertijd aan de pers te sturen. Het gelijktijdig op de hoogte brengen van de pers zou volgens het college tot ongewenste situaties leiden omdat men dan geen tijd zou hebben om op vragen te reageren. Leefbaar Zeewolde vindt dit een verwerpelijk standpunt. Enerzijds wordt door de voorgestelde maatregel de vrije nieuwsgaring en het publieke debat gefrustreerd en anderzijds vindt Leefbaar Zeewolde de maatregel overbodig omdat iedereen begrijpt dat niet op alle vragen een direct antwoord is te geven. ‘Een slechte zaak’, vindt Rein Zijlstra, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde. ‘Principiële democratische beginselen worden hier met voeten getreden. Men probeert met deze maatregel de politiek naar de achterkamertjes van het gemeentehuis te verschuiven en mijdt het publieke debat.’ Leefbaar Zeewolde vindt dat het college ook boter op zijn hoofd heeft. Immers, regelmatig worden gemeenteraadsleden geconfronteerd met uitspraken van het college die nog niet in de raad zijn behandeld, maar bijvoorbeeld via het persuurtje naar buiten worden gebracht. Zijlstra, ‘We worden dan ook onverwacht door de pers benaderd met vragen, maar daar gaan wij professioneel mee om. Soms kunnen we direct een reactie geven en anders komt de officiële mededeling wat later.’

Leefbaar Zeewolde ziet een trend in het optreden van het college zodra er kritische vragen worden gesteld. Leefbaar Zeewolde raadslid Sonneveld ondervond dit toen Wethouder Debreczny tijdens de commissievergadering liet weten dat hij het maar vervelend vond dat er schriftelijke vragen waren gesteld over incidenten met het openbaar vervoer. Debreczny had zelfs de brutaliteit om de kosten te melden die waren gemaakt voor het beantwoorden van de vragen. ‘Schandalig’, reageert Zijlstra, ‘met het expliciet noemen van de kosten, die bovendien helemaal niet kloppen, suggereert Debreczny dat het weggegooid geld is en daarmee schoffeert hij de democratische rechten van raadsleden om vragen te stellen.’

Leefbaar Zeewolde neemt de situatie hoog op en heeft het verzoek om de pers niet meer te informeren naast zich neergelegd. De komende tijd zal de fractie de vinger aan de pols houden en er streng op toezien dat de informatie transparant en democratisch voor het publiek toegankelijk blijft.

Een fragment uit de brief van het college aan de fractievoorzitters:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Succesvolle actie rotonde 14 februari
   (18-02-2009)

Uit de Zeewolde Actueel van 17 februari 2009:

Zeewolde - Om het initiatief van Leefbaar Zeewolde de rotonde Spiekweg/Horsterweg door bewoners te laten inrichten te ondersteunen, sneed burgemeester Gerrit Jan Gorter zaterdagmiddag om 12.00 uur op het Kerkplein een megarotondetaart aan. De gehele morgen en verdere middag konden inwoners van Zeewolde hun ontwerpen komen brengen. Omdat het Valentijnsdag was kregen voorbijgangers tevens een rode ballon in de vorm van een hart aangeboden. De tekst was heel toepasselijk: ,,Hart voor Zeewolde.” Zelfs wethouder Hendrik de Vries (PvdA/GroenLinks), eindverantwoordelijke voor de inrichting van de rotondes, deelde rond het middaguur de ballonnen uit. De taart werd niet alleen aangesneden, maar ook lekker opgegeten. Voor dat laatste waren genoeg liefhebbers te vinden.

Uiteraard grepen fractie en steunfractie van Leefbaar Zeewolde de rest van de dag de gelegenheid aan hun contact met de potentiële kiezer te versterken.

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort kunt u op onze site meer nieuws rond de ingediende ontwerpen vinden.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Vragen aan college over Lelystad Airport
   (11-02-2009)

Geacht college,

 

Op donderdag 15 januari jl. meldde dhr. L. Oude Weernink, directeur van Lelystad Airport, tijdens het Politiek Café Zeewolde dat de definitieve aanvliegroutes van de uitgebreide luchthavenvariant bekend zijn en momenteel in de Milieu Effect Rapportage worden geëvalueerd. Zoals bekend zal het vliegtuigverkeer op Lelystad Airport aanzienlijk toenemen en vormen eerder voorgestelde varianten van aanvliegroutes een serieuze bedreiging voor de veiligheid, geluids- en milieuoverlast in ons dorp.

Over bovengenoemde aanvliegroutes stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 2 maart, 2009.

 

  1. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de eerder voorgestelde varianten van aanvliegroutes een serieuze bedreiging vormen voor de veiligheid, geluids- en milieuoverlast in ons dorp.
  2. Is het college op de hoogte van de definitieve aanvliegroutes van Lelystad Airport? Als dit inderdaad het geval is, waarom is de raad daarover niet geïnformeerd? Als dit niet het geval is, waarom weet het college dit niet terwijl dit kennelijk wel bij de directie van Lelystad Airport bekend is?
  3. Wanneer kan de raad over deze definitieve aanvliegroutes worden geïnformeerd?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Rein Zijlstra


Download hier de beantwoording door het college (PDF)

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Help mee de Leefbaar Zeewolde-rotonde een gezicht te geven
   (06-02-2009)

Dit is uw kans een creatieve invulling te geven aan een van de rotondes in ons dorp. Leefbaar Zeewolde wil de inwoners graag laten bepalen hoe de rotonde Spiekweg / Horsterweg er uit komt te zien. Ga vandaag nog aan de slag, want de enige échte lokale partij heeft u nodig!

Download hier de plattegrond voor uw ontwerp. In het (PDF) document staan ook een aantal voorwaarden die de gemeente heeft gesteld waaraan de inrichting moet voldoen.

Inleveren op zaterdag 14 februari in het centrum van Zeewolde

Kom uw ontwerp / tekening inleveren op zaterdag 14 februari a.s. op het Kerkplein in het centrum.

De fractieleden van Leefbaar Zeewolde ontmoeten u graag tussen 10.00 en 16.00 uur. Kom een kopje koffie drinken. Denk mee, praat mee, doe mee want Zeewolde is úw dorp! Voor de kinderen hebben we een leuke verrassing zolang de voorraad strekt.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde zet ‘Ontmoetingsbos’ op YouTube
   (06-02-2009)

Het initiatiefvoorstel “Van G-gebied naar Ontmoetingsbos” is door Leefbaar Zeewolde op YouTube  (http://www.youtube.com/watch?v=gHmq6KsCt2Y) gezet .

De prachtige beelden met geluid zijn nu ontsloten voor de hele wereld! Leefbaar Zeewolde wil het bosgebied bij de begraafplaats en manege verder ontwikkelen tot een Ontmoetingsbos met een aantal voorzieningen waar alle Zeewoldenaren optimaal van kunnen genieten. In de plannen van Leefbaar Zeewolde wordt het bos in stand gehouden en de natuurbeleving versterkt door onder meer een mooie padenstructuur, een bos- en uitkijkheuvel en een waterplas met eilandjes. Raadslid Ben Sonneveld: ‘Het Ontmoetingsbos moet bovenal de sociale cohesie in het dorp bevorderen door een plek te bieden waar Zeewoldenaren elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten en van de natuur en het bos kunnen genieten. Een pannenkoekenhuis en een grote speeltuin annex kinderboerderij maken het plaatje compleet’.

Happy few

Eind 2006 heeft Leefbaar Zeewolde de plannen voor dit Ontmoetingsbos al gepresenteerd omdat duidelijk werd dat alle andere politieke partijen een groot gedeelte van dit bos willen opofferen voor woningbouw. Sonneveld, ‘Het is voor ons onbegrijpelijk dat de andere partijen voor de happy few willen bouwen en daardoor het gebied ontoegankelijk maken voor de vele Zeewoldenaren die nu regelmatig het bos bezoeken. Bovendien wordt de natuur en ecologie van het bos op een onaanvaardbare wijze aangetast’. Sonneveld, ‘Leefbaar Zeewolde wil eigenlijk een referendum over bouwen in het G-gebied organiseren, maar de andere partijen durven dit niet aan en hebben dit in een motie ook uitgesproken. Een kwalijke zaak. Bouwen in het bos is nergens voor nodig. Sonneveld, ‘We hebben een goed en zeer gevarieerd woningaanbod in de Polderwijk waar de komende 10 tot 15 jaar nog ongeveer 2500 woningen kunnen worden gebouwd. Voor ieder wat wils. Er is ook geen enkel onderzoek geweest die de noodzaak aantoont om in het bos te gaan bouwen. Bovendien is het onverstandig om op verschillende locaties tegelijk grootschalige woningbouw te plegen. Je bent dan een concurrent van jezelf.

Leefbaar Zeewolde vreest dat het niet bij het G-gebied blijft, maar dat de andere partijen (VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA/GroenLinks) ook andere stukken bos willen gaan bebouwen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Hoezo wonen in het bos?
   (06-02-2009)

Hoezo wonen in het bos?

Tijdens de coalitie-onderhandelingen in maart 2006 is er gesproken over het G-gebied. Het bos bij de begraafplaats en manege. Andere politieke partijen willen daar namelijk woningen laten bouwen. U weet, Leefbaar Zeewolde is daar vanaf het ontstaan van de partij fel op tegen. De inwoners steunen ons hierin ook massaal. Tijdens die onderhandelingen is afgesproken dat partijen vrij zijn om met ideeën te komen om uiteindelijk een definitieve bestemming aan dit bos te geven. Leefbaar Zeewolde heeft toen in samenwerking met een landschapsarchitect het “Ontmoetingsbos” gecreëerd. Een upgrading van het bos door toevoeging van een aantal recreatieve voorzieningen aan vooral de rand van het bos tegenover de sportvelden. In het bos zelf kunnen een aantal unieke elementen aangebracht worden waardoor het nog aantrekkelijker wordt voor inwoners om er te verblijven. Woningbouw is wat Leefbaar Zeewolde betreft absoluut niet aan de orde. Op deze website kunt u het hele plan over het Ontmoetingsbos nog eens bekijken.

Beschamend 

De VVD, CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie hebben deze week een plan gepresenteerd waarin zeer grote delen van dit bos moeten verdwijnen ten behoeve van woningbouw. De noodzaak hiertoe is niet aangetoond en bovendien kunnen we de komende 15 jaar nog genoeg bouwen in de Polderwijk. Daar is nog ruimte voor ongeveer 2500 woningen. De afgelopen jaren zijn er in Zeewolde gemiddeld 170 woningen per jaar gebouwd, dus als je dat kunt volhouden is er de komende 15 jaar niets aan de hand. Overigens ligt de woningbouw volledig op zijn gat op dit moment, dus is het bizar om plannen te maken voor iets waar helemaal geen behoefte aan is. Laat iedereen in de politiek zich druk maken over dingen die wel van belang zijn. Goed openbaar vervoer, goede onderwijsvoorzieningen, zorg op maat voor de mensen die dat nodig hebben, een goed plan voor de Aanloophaven, veiligheid op straat enz. enz. In het plan dat deze vier partijen nu gemaakt hebben zitten allerlei elementen die Leefbaar Zeewolde eind 2006 al had verwerkt in ons eigen plan voor het Ontmoetingsbos. Ik vind dat ongepast. Het plan eerst zwaar bekritiseren en vervolgens sommige dingen schaamteloos overnemen.

Opfleuren rotonde

Vandaag is de brochure Typisch Leefbaar weer huis-aan-huis bezorgd. Normaal doen we dat altijd net voor de zomervakantie, maar door alle bestuurlijke strubbelingen hebben we er voor gekozen om dat nu pas te doen. Na een terugblik op de afgelopen periode kunt u vooral wat lezen over de nabije toekomst. Leefbaar Zeewolde vraagt de inwoners mee te helpen de rotonde bij de Spiekweg/Horsterweg te ontwerpen en in te richten. U kunt op de achterzijde van deze brochure uw ontwerp maken en inleveren op zaterdag 14 februari a.s. op het Kerkplein in het centrum. Doe mee! Help mee! Wij hebben u nodig! Op deze website kunt u de brochure downloaden. Veel succes!

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde dient initiatiefvoorstel G-Gebied in
   (02-02-2009)

Het G-Gebied als ontmoetingsbos

 

Het G-gebied is het bosgebied bij de manege en begraafplaats. Het gebied grenst aan de Dasselaarweg, Spiekweg en de Horsterweg (tegenover de sportvelden) en is ongeveer 60 hectare groot.

Op 2 februari 2009 hebben de raadsfracties hun initiatiefvoorstellen ingediend in de commissie Ruimte en Wonen. Leefbaar Zeewolde wil, in tegenstelling tot alle andere fracties, geen woningbouw in het G-Gebied, maar dit unieke stuk natuur omvormen tot Ontmoetingsbos, voor álle Zeewoldenaren. Dus niet wonen in het bos voor de 'Happy Few', maar recreatie en een aantal voorzieningen.

 

Klik hier voor meer informatie.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...