Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Lelystad Airport: Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport
   (13-09-2018)

P E R S B E R I C H T / 12-sep-2018

Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport

 Op 30 mei jl. heeft de belevingsvlucht boven Flevoland van en naar Lelystad Airport plaats gevonden. 

Leefbaar Zeewolde heeft de diverse rapporten bestudeerd die na afloop van de vlucht zijn verschenen. Uit die rapporten blijkt opnieuw dat berekeningen van de geluidswaarden niet of maar gedeeltelijk overeenkomen met de gemeten geluidswaarden. Als gevolg hiervan zal ook ons dorp mogelijk nog meer geluid overlast krijgen dan tot nu toe was aangenomen.

Leefbaar Zeewolde vindt het daarom zeer terecht dat de gemeente in augustus jl. met een brief aan de minister haar zorgen heeft uitgesproken over de onderschatte geluidsproductie en heeft gevraagd voor een goede controle op de berekening.

Tevens is Leefbaar Zeewolde van mening dat het vakantie vliegverkeer wat van Schiphol naar Lelystad verplaatst wordt, ook boven Flevoland van het Schiphol luchtruim gebruik kan maken. Bij de herindeling van het Nederlands luchtruim moet dit een belangrijke voorwaarde zijn zodat vliegtuigen boven Flevoland direct naar kruisvluchthoogte kunnen stijgen en het lange afstand laag vliegen boven onze provincie tot het verleden gaat behoren.

In december 2017 heeft de gemeenteraad van Zeewolde zich via een motie van Leefbaar Zeewolde in meerderheid uitgesproken voor uitstel van de openstelling van het vliegveld en te wachten totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld.

 

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007                                                                                     www.leefbaarzeewolde.nl

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Rein Zijlstra neemt afscheid van de actieve politiek
   (29-06-2018)

Na 20 jaar actief te zijn geweest in de gemeentepolitiek heeft Rein Zijlstra op vrijdagmiddag in de Verbeelding afscheid genomen om met welverdiend pensioen te gaan.
Velen waren naar de Verbeelding gekomen om hem persoonlijk te hand te schudden. 
Burgemeester GerritJan Gorter, Gemeentesecretaris Rob van Nunspeet, Leefbaar Zeewolde fractievoorzitter Ben Sonneveld en Els Zijlstra spraken mooie woorden, haalden anekdotes naar voren en gaven een boeiende beschouwing van zijn politieke loopbaan. Deze 20 jaar, waarvan 12 jaar als raadslid en fractievoorzitter en de laatste 8 jaar als verantwoordelijk wethouder voor financiën, grondbedrijf, kunst en cultuur, sport en evenementen waren voor Rein een prachtige periode, waar hij zeker geen spijt van heeft gehad. 
Wat ooit als een actie groep begon en in 1998 op een onverkiesbare plaats 5 toch een zetel in de gemeenteraad opleverde, werd op de bijeenkomst afgesloten met de woorden van Els Zijlstra: Welkom thuis.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Winnie Prins opnieuw wethouder, Theun Schaaf weer in de raad
   (29-06-2018)

Donderdagavond 28 juni werd Winnie Prins opnieuw benoemd en beëdigd als wethouder.
Haar portefeuille "Samenleving" zoals verwoord in het coalitieprogramma "Een schone toekomst" zal bestaan uit:  
Bestuurlijke vernieuwing en democratie, Toekomst visie, Omgevingsvisie, Jeugdzorg, WMO en Buurtsportcoaches, Volksgezondheid, woonzorg zone en vliegveld Lelystad.

Doordat Winnie haar wethouderspost heeft ingenomen is Theun Schaaf weer opgenomen in de raadsfractie.

De Leefbaar Zeewolde fractie in de gemeenteraad bestaat nu uit: Ben Sonneveld (fractie voorzitter), Els van Es, Evert Ekker, Helmut Hermans (vice-fractie voorzitter) en Theun Schaaf.

 

foto boven: Winnie Prins, naast burgemeester GJ Gorter
foto beneden: Theun Schaaf naast burgemeester GJ Gorter

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde blij met coalitieakkoord 2018-2022 “EEN SCHONE TOEKOMST”.
   (06-06-2018)

EEN SCHONE TOEKOMST .

Leefbaar Zeewolde is blij met het nieuwe coalitieakkoord wat samen met VVD, CU en CDA is gesloten.
Winnie Prins, kandidaat wethouder namens Leefbaar Zeewolde, is duidelijk in haar nopjes met het akkoord. 
“Een akkoord waarin de visie van Leefbaar Zeewolde duidelijk aanwezig is”, aldus Winnie Prins. Haar portefeuille bestaat onder meer uit “bestuurlijke vernieuwing” en “lokale democratie”, “toekomstvisie Zeewolde” en “Jeugdzorg.” 

Tijdens de jl. vrijdag gehouden persconferentie lieten de informateurs, later formateurs, Bart Schouten en Ben Sonneveld weten, tevreden terug te kijken op de constructieve wijze waarop het akkoord tot stand is gekomen. "Het resultaat van het informatie- en formatieproces is een evenwichtig akkoord met een goede agenda en portefeuilletaakverdeling voor de komende 4 jaar”,  zo liet Schouten weten.

Lees HIER het coalitieakkoord Zeewolde 2018 – 2022 EEN SCHONE TOEKOMST

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Belevingsvlucht woensdag 30 mei komt 6 x langs Zeewolde
   (29-05-2018)

De aangekondigde Belevingsvlucht komt op woensdag 30 mei 6 keer langs Zeewolde.

  • ·van Elburg richting Zeewolde (inkomende dalende vlucht): 16:48 en 18:14 uur 
  • ·van Zeewolde richting Elburg (uitgaande stijgende vlucht): 16:02, 17:25, 19:11 en 19:40 uur

Lees de bijzonderheden in deze factsheet.

Volg via internet de laatste ontwikkelingen en actualisatie van de routes en tijden: www.belevingsvlucht.nl

Als u actief wilt meedoen voor de beleving van het vliegtuiggeluid dan kun je een APP installeren: https://mosart.eu/belevingsvlucht.html

Via Sensornet kunt u de Geluidsinstallatie in Zeewolde voor het meten van vliegtuiggeluid raadplegen: http://www.sensornet.nl/project/zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Vier fracties uit gemeenteraad Zeewolde uiten bezorgdheid in brief aan Vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat
   (14-05-2018)

Op dinsdagmiddag 15 mei vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de geactualiseerde MER voor Lelystad Airport. De fracties van ChristenUnie, CDA, PvdA/GroenLinks en Leefbaar Zeewolde uit de gemeenteraad van Zeewolde hebben naar de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat een brief gestuurd. De fracties spreken hun bezorgdheid uit over de onduidelijke gevolgen van een nieuwe indeling van het luchtruim in 2023 voor het dorp Zeewolde. De nieuwe indeling moet zorgen voor een verminderde geluids- en milieu overlast van de vliegtuigen door snellere stijging- en een geleidelijker daling regime.
Voor de fracties blijft het volstrekt onduidelijk of deze verbeteringen ook zullen gelden voor de provincie Flevoland, en met name voor geplande laagvliegroutes langs Zeewolde. Tot nu toe is gebleken dat de aanpassingen in de oorspronkelijke routes voor Zeewolde negatief uit pakken.
De fractievoorzitters verzoeken eveneens om opnieuw naar de uitvliegroutes boven de Oostvaardersplassen te kijken waardoor inwoners van Flevoland, Gelderland en Overijssel beter ontlast kunnen worden.

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007                                                             www.leefbaarzeewolde.nl

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar CvK na uitlatingen over Lelystad Airport
   (19-04-2018)

P E R S B E R I C H T / 19-april-2018

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar Commissaris van de Koning na uitlatingen over Lelystad Airport.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek, geeft in een interview van de Stentor van 17 april jl. aan dat weerstand tegen Lelystad Airport afkomstig is van mensen van het oude land die ‘wat bekrompener’ zijn. In hetzelfde interview geeft de Commissaris aan dat er vanuit Flevoland geen verzet is tegen het vliegveld.

Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie reageren woedend op deze uitspraken.
Beide politieke partijen protesteren al jaren tegen de negatieve gevolgen van Lelystad Airport en willen niet worden weggezet als ‘wat bekrompen’. In een brief van 13 oktober 2017 van de gemeenteraad aan de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu geeft de raad van Zeewolde aan dat de vliegroutes zeer negatieve gevolgen voor Zeewolde zullen hebben. ‘Onze protesten zijn altijd goed onderbouwd en beargumenteerd’ zegt Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde.

Beide politieke partijen wijzen erop dat in de geplande routes de vliegtuigen op 600 meter hoogte langs het dorp scheren. ‘Dat gaat uiteraard gepaard gaan met geluidsoverlast en luchtvervuiling’, aldus Ernst Bron, fractievoorzitter van de ChristenUnie.
Beide fractievoorzitters manen de Commissaris aan om zich zorgvuldiger uit te drukken, de signalen vanuit Zeewolde niet te negeren en protesten niet af te doen als ‘rituele rimpelingen’ van ‘wat bekrompen’ inwoners van Flevoland..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde     T: 06-16782007

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...