Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Busje komt niet zo; dus … betaalt hij een boete aan de passagier!
   (16-01-2009)

Het drama met de busverbinding in de afgelopen weken is het dieptepunt van een lange reeks incidenten die de problemen van het openbaar vervoer in ons dorp blootlegt. De kern van het probleem is tweeërlei. Ten eerste onttrekt de provincie, die het openbaar vervoer in ons dorp regelt, zich volledig aan zijn verantwoordelijkheden. Terwijl ook het college, als klant van de provincie, weinig doortastend reageert op de incidenten om gemaakte prestatieafspraken met de provincie na te laten komen. Op de tweede plaats is er geen goed mechanisme dat de busmaatschappij Connexxion straft voor slecht gedrag. Connexxion lijkt geen boodschap te hebben aan de kritiek en trekt zijn eigen spoor met winstbejag als eerste doel en publieke service ergens onderaan bungelend.

Deze openbaar-vervoersproblematiek is niet van vandaag of gisteren, maar vormt een structureel probleem in ons dorp en verdient dan ook een structurele aanpak. Om de service van de busdiensten te verbeteren stelt Leefbaar Zeewolde voor om een boetesysteem in te voeren waarbij passagiers gecompenseerd worden als de bus a) te laat (aan)komt, b) vol zit en doorrijdt of c) te vroeg vertrekt. Het systeem werkt simpel. Zodra de bus niet op de aangegeven tijd, met een marge van ca. 5 min. plaats biedt aan de passagiers of de passagiers niet op tijd naar bestemming brengt, dan krijgt de passagier het geld van de rit terug. Uiteraard moet er over de controle van zo’n boetesysteem worden nagedacht, maar dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de busmaatschappij zelf. Bovendien moeten claims van abonnementenhouders eenvoudig te controleren zijn. Dat kan met moderne hulpmiddelen als mobiele telefoons, GPS-registratie van buslocaties en online meldingen van passagiers. De NS heeft wat dat betreft wel zijn verantwoordelijkheid genomen en een degelijk boetesysteem ontworpen wat tot goede resultaten heeft geleid. De treinen rijden nu vaker op tijd.

Het openbaar vervoer moet zijn naam weer waardig worden. Na de euforie van de vrije markt in de afgelopen decennia was ook voor busmaatschappijen het adagio dat er winst moest worden gemaakt. Het doel om de publieke taak te dienen werd tot bijzaak gedegradeerd. Fout dus. Het openbaar vervoer wordt door ons allen betaald om juist diegene te helpen die gebrek aan mobiliteit niet zelf kan compenseren.

Leefbaar Zeewolde zal er ook naar streven om de routes van vaste lijnen structureel te verbeteren en onbegrijpelijke routewijzigingen in het weekend die weer afwijken van doordeweekse te vermijden. Bovendien wil je ook niet dat je je laatste schoollessen of studiecolleges in Amsterdam of Almere moet missen omdat er na 18.29 uur geen bus meer vanuit Almere naar Zeewolde vertrekt. Ook dit gegeven stemt droevig. Overigens rijdt er in het weekeinde helemaal geen bus naar Almere vanuit ons dorp wat natuurlijk ook een schandaal is. Verder weet ik uit eigen ervaring dat de vaak geroemde regiotaxi door de lange wachttijden ook geen prettig alternatief vormt.

Ten slotte stelde een van de buspassagiers die mij aanschreef, voor om te overwegen een andere busmaatschappij te benaderen. Een meer dan goede suggestie die we ook zeker zullen voorstellen aan de provincie en het huidige college. Het wachten op de bus heeft nu lang genoeg geduurd!

Ben Sonneveld

Raadslid Leefbaar Zeewolde

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Betutteling
   (12-01-2009)

Nederland is ontevreden

De kop is er vanaf. Over 50 weken is het alweer Kerstmis en over ruim een jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Met andere woorden: de tijd vliegt voorbij. Tussen Kerst en Nieuwjaar heb ik veel terugblikken in kranten en tijdschriften gelezen en op televisie gezien. Wat opvalt is dat de Nederlanders het huidige Kabinet (CDA, PvdA en ChristenUnie) een dikke onvoldoende geven. U weet, in Zeewolde zit eenzelfde college! Natuurlijk is Wouter Bos even de gevierde man maar of zijn maatregelen echt helpen betwijfel ik. Hij heeft wel moed getoond en dat is belangrijk in de politiek. Het hele mediacircus eromheen geeft een nare bijsmaak. Ik heb de indruk dat hij vooral voor eigen eer en glorie is gegaan wat zich ook vertaald heeft in de peilingen. Ik mag toch hopen dat Nederland niet vergeet wat hij allemaal al eerder heeft beloofd, maar niet heeft waargemaakt. Erg geloofwaardig vind ik hem niet. Ik ben benieuwd hoe hij om zal gaan met alle tegenvallers waarmee hij binnenkort te maken krijgt. Ik denk daarbij aan tegenvallende aardgasbaten die immers gekoppeld zijn aan de olieprijs, aan de oplopende werkloosheid en aan de negatieve economische groei. In zijn Begroting 2009 heeft hij hiermee geen rekening gehouden en vandaag of morgen zal hij maatregelen moeten nemen om die begroting op orde te brengen. Dat zullen pijnlijke beslissingen worden en zijn partij zal dan weer fors zakken in de peilingen. Een kabinetscrisis sluit ik niet uit. Je ziet de laatste tijd toch al dat het niet erg botert tussen de dames en heren.

Betutteling  

Wat ook erg opvalt is dat Nederlanders vinden dat dit Kabinet ons veel te veel aan het betuttelen is. Afgelopen week lees ik bijvoorbeeld dat er minder koopzondagen moeten komen – dat heb je met die christelijke partijen – en dat we eigenlijk zelf geen vuurwerk meer mogen afsteken. CU voorman Rouvoet heeft interesse in de kleur van het schaamhaar van onze kinderen en via het elektronisch patiëntendossier weet de overheid straks alles van ons. Zo zijn er tal van voorbeelden van die betutteling. Ik zit voor zaken regelmatig in Singapore. Daar kan alles, maar mag niets! Je wordt overal met camera’s in de gaten gehouden en waag het niet om maar iets op straat te gooien. Haal het ook niet in je hoofd om iets negatiefs over de regering te zeggen want je wordt direct opgepakt! Het is een soort “geleide democratie”. Nederland is naar iets soortgelijks aan het afglijden. De overheid weet wel wat goed voor ons is en langzaam maar zeker worden wij in onze vrijheden beknot en komt onze privacy in het geding. Het aloude socialistische beeld van de maakbare samenleving doemt weer op. Vreselijk! Ik hoop van harte dat de Nederlanders dat allemaal niet vergeten zijn als zij weer naar de stembus gaan. Normen en waarden zijn prima, maar wel met respect voor ieders mening.

CDA Zeewolde wilde anders stemmen in de raad

Tijdens de laatste raadsvergadering op 18 december jl. was een CDA-raadslid afwezig. Ik vind het je plicht om als volksvertegenwoordiger altijd aanwezig te zijn tenzij er zeer zwaarwegende motieven zijn. Ik weet niet waarom Martine Kruider er niet was, maar het betekende een 8-8 verhouding in de raad. Bij stemming is er dus geen meerderheid en dat betekent weer extra vertraging. Als wethouder heb ik vorig jaar nog 5 miljoen gereserveerd voor groot onderhoud in de wijken. De oudste wijken in ons dorp hebben de komende jaren namelijk een opknapbeurt nodig. Er lag een kredietaanvraag op tafel voor de eerste wijk in Zeewolde-Zuid waar de raad het niet over eens was. Begrijpelijk omdat er geen enkele onderbouwing voor is gegeven. Dat betekende dus stemmen. CDA fractievoorzitter Piet Verschure stelde opeens voor om per fractie te stemmen en niet per persoon. Een schandalig voorstel. Daarmee wilde hij de democratie omzeilen. Per fractie stemmen betekent immers 3 fracties voor en 2 fracties tegen, terwijl er bij hoofdelijke stemming 8 raadsleden voor en 8 tegen zouden zijn. Het is een typische streek van een kat in het nauw. Ik zou zeggen: zorg er voor dat je eigen raadsleden aanwezig zijn, dan hoef je de democratie geen geweld aan te doen. Het CDA is nu verantwoordelijk voor het feit dat de besluitvorming weer met 2 maanden extra is vertraagd. Waar hebben we dat eerder meegemaakt? Wat mij tot slot opvalt is dat je dit soort zaken nooit in de krant leest. Ik vind dat de inwoners er recht op hebben te weten wat er in de raadszaal is gebeurd.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Zeewolde Millenniumgemeente
   (20-12-2008)

Leefbaar Zeewolde heeft samen met de ChristenUnie, CDA en PvdA/Groenlinks, een motie ingediend om Zeewolde tot een Millenniumgemeente te maken. Met dit doel beogen de fracties om initiatieven uit de Zeewolder bevolking te ondersteunen die leiden tot een duurzame en rechtvaardiger wereld.  

De millenniumdoelen zijn in 2000 door de Verenigde Naties vastgesteld en hebben als voornaamste streven om in 2015:

  1. Extreme armoede en honger uit te bannen
  2. Alle jongens en meisjes naar school te laten
  3. Mannen en vrouwen dezelfde rechten te geven
  4. Kindersterfte sterk te laten afnemen 
  5. Minder vrouwen te laten sterven door zwangerschap
  6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria te stopppen
  7. Meer mensen te laten leven in een duurzaam leefmilieu
  8. Meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp te verkrijgen

Zeewolde heeft doelstelling 1, 7 en 8 gekozen als voornaamste aandachtspunten.

Om de bevolking bij deze doelstellingen te betrekken wordt er een DenkTank gestart waarin maatschappelijke instellingen en mensen op persoonlijke titel kunnen plaatsnemen.

Leefbaar Zeewolde zal de in de fractie aanwezige deskundigheid aanwenden om de DenkTank te adviseren en om contacten te leggen met gespecialiseerde instanties. Ben Sonneveld, raadslid voor Leefbaar Zeewolde heeft al 25 jaar ervaring in duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Eerst was hij werkzaam bij de Landbouw- en Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en sinds 1992 bij de ‘Centre for World Food Studies’, een onderzoeksinstituut gelieerd aan de Vrije Universiteit.

Voor meer informatie, klik hier....

De indieners van de motie bieden Burgemeester Gorter het bord 'Millennium Gemeente' aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Roerig jaar 2008 bijna ten einde
   (19-12-2008)

Roerig jaar bijna ten einde

Nog even en dan is het jaar 2008 alweer voorbij. Een roerig jaar mag ik wel zeggen in politiek Zeewolde. Een jaar geleden stapte Thijs van Daalen plotseling op als wethouder en zijn partij de ChristenUnie (CU) stapte op datzelfde moment uit de coalitie. Ik heb daar dit jaar een aantal keren bij stil gestaan dus dat doe ik niet opnieuw. Wel bijzonder is het natuurlijk dat hij opstapte omdat hij zijn zin niet kreeg rondom de realisatie van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) en dat het CDA, PvdA/GL en CU dat moment gebruikte om Leefbaar Zeewolde en de VVD uit het college te krijgen. Bijzonder, omdat deze partijen toen riepen dat het allemaal anders moest en dat er een volledige MFA moest komen. Zij zouden daarmee beginnen in september 2008. We weten nu echt hoe het zit! Er komt geen volledige MFA, omdat zowel het Katholiek als het PC onderwijs niet meedoen, en de oplevering zal pas midden 2011 zijn als alles meezit. Hoe geloofwaardig ben je dan nog als politieke partij?

Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen

In mijn vorige weblog heb ik al melding gemaakt van de risico’s die er in de Begroting 2009-2012 zitten. Het huidige college is uitgegaan in haar berekeningen van een bepaald aantal te bouwen woningen en dus ook met een bepaald aantal inwoners. Dit zijn twee belangrijke kengetallen waarbij Den Haag de hoogte van de Algemene Uitkering bepaald. Als die aantallen niet haalbaar zijn heb je als gemeente een groot structureel financieel probleem.

In december 2007 heb ik als verantwoordelijk wethouder Volkshuisvesting een nieuw Woningbouwprogramma (WP) aan de raad aangeboden. In het coalitieakkoord was afgesproken dat we na een grondig marktonderzoek een passend WP zouden presenteren. Nieuw daarbij was dat de raad voortaan elk jaar kon meebeslissen over het aantal te bouwen woningen in een bepaald jaar. Tot nu toe was het de gewoonte om eens in de 4 jaar een WP vast te stellen met een vast aantal woningen. Ik wilde juist een bepaalde flexibiliteit inbouwen om op die manier op veranderende omstandigheden in te kunnen spelen. Het werd echter door het CDA, PvdA/GL en CU van de agenda afgevoerd. Dat gebeurde opnieuw in januari en nogmaals in oktober van dit jaar. Ergo, er ligt nog steeds geen goedgekeurd WP. In dat WP ben ik uitgegaan van een gemiddelde woningbouwproductie van 200 woningen. Genoemde partijen vonden dat veel te weinig. Vreemd natuurlijk, want er lag een gedegen marktonderzoek aan ten grondslag, maar dat kon ze kennelijk niet overtuigen. Men bleef vasthouden aan hun oude dogma van minimaal 300 woningen per jaar. In Zeewolde is daar echter absoluut geen markt voor.

Wat grappig om vorige week te vernemen dat het nieuwe college nu ook plotseling van mening is, dat 300 nieuwe woningen niet haalbaar is. Ze betrekken daar nu opeens de financiële crisis bij als oorzaak want ja, je moet toch een excuus zoeken nietwaar? Nogmaals, het marktonderzoek gaf in 2007 al aan dat 300 woningen veel te veel is voor Zeewolde. Dat de drie coalitiepartijen nu plotseling wel akkoord gaan met gemiddeld 200 nieuwe woningen is bijzonder merkwaardig. Het geeft maar weer eens aan dat partijpolitiek belangrijker gevonden wordt door deze partijen dan het algemeen belang. Een jaar geleden had de raad dus al een stevig onderbouwd Woningbouwprogramma kunnen vaststellen met een hoge mate van flexibiliteit die nu, in deze tijdelijke dip op de woningmarkt, goed van pas zou zijn gekomen. Ik heb het al vaak meegemaakt in de Zeewolder politiek: achteraf gelijk krijgen. Leuk voor nu, jammer destijds.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen

Zoals gezegd, 2008 was een roerig jaar. Als wethouder moeten vertrekken terwijl er onder mijn verantwoordelijkheid veel is bereikt is jammer, maar zo kan dat gaan in de politiek. Samen met de andere leden van het college en de ambtelijke organisatie hebben we mooie dingen voor het dorp kunnen doen. Hoogtepunt voor mij persoonlijk was natuurlijk de beloning van de provincie om vanaf 1 januari 2008 het preventief toezicht af te schaffen omdat Zeewolde weer financieel gezond was. Dat is bovendien bereikt zonder de belastingen boventrendmatig te verhogen. Ik ben benieuwd of de huidige coalitiepartijen de begrotingsdiscipline zullen vasthouden.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen. De Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde heeft mij vorige maand unaniem tot bestuursvoorzitter gekozen. 2009 wordt een druk jaar in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2010 dus stilzitten is er niet bij. De inwoners van Zeewolde kunnen dan opnieuw kenbaar maken aan wie ze hun vertrouwen geven. Ik hoop dat dat voor alle partijen een nieuw startmoment zal zijn. Samen doen we dit werk voor de inwoners van ons dorp en zij verdienen politici die over muren heen durven te kijken en openstaan voor elkaars meningen.

Vanaf deze plek wens ik u fijne feestdagen, een voorspoedig en vooral gezond 2009!

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Michiel Schouten verkozen tot voorzitter
   (30-11-2008)

De algemene ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde heeft Michiel Schouten unaniem tot nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt Peter Koelewijn op die de afgelopen jaren deze functie heeft vervuld. Schouten is gepokt en gemazeld binnen de Zeewolder politiek. Van 1998 tot met 2002 was hij al eerder voorzitter van het bestuur, terwijl hij van 1998 tot eind 2004 gemeenteraadslid was waarvan de laatste jaren fractievoorzitter. Eind 2004 werd wethouder Ernst Cramer (ChristenUnie) door de raad weggestuurd nadat Zeewolde in een grote financiële crisis terecht was gekomen en onder financieel toezicht  van de provincie was geplaatst. Leefbaar Zeewolde trad toe in het college en Schouten werd door de raad gekozen als nieuwe wethouder financiën. Onder zijn verantwoordelijkheid is Zeewolde uit het financiële dal gekomen met als resultaat dat het financiële toezicht sinds 1 januari 2008 door de provincie is opgeheven. Begin juni 2008 heeft hij samen met collega’s Winnie Prins en Helma Lodders met grote tegenzin het wethouderschap neergelegd na een bestuurlijke crisis.

Over 15 maanden nieuwe verkiezingen

In maart 2010 zijn er al weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat er veel staat te gebeuren. Het bestuur van Leefbaar Zeewolde is nu weer op volle sterkte en de verkiezingsdraaiboeken zijn uit de kast gehaald. Een zeer interessante tijd breekt aan waarin de partij een nieuw verkiezingsprogramma gaat schrijven; er kandidaten worden gezocht voor de kieslijst en een strategie voor de verkiezingscampagne wordt vastgesteld. Leefbaar Zeewolde is sinds 1998 de grootste partij in het dorp en dat willen wij graag blijven, aldus Schouten. Wij hebben veel dingen bereikt waarvoor de inwoners op ons hebben gekozen, maar er liggen ook nog zaken te wachten die nodig moeten worden aangepakt. Daarvoor is het nodig dat Leefbaar Zeewolde nog verder groeit en dat is een leuke uitdaging. De afgelopen maanden hebben wij het ledental al zien groeien. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar nieuwe actieve inwoners met frisse ideeën over hoe Zeewolde een nog aantrekkelijker dorp kan worden om in te wonen. Bent u zo iemand? Meld u aan via de website www.leefbaarzeewolde.nl en wij nemen contact met u op.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Poppenkast tijdens algemene beschouwingen, vervolg MFA
   (12-11-2008)

18 moties bij Algemene Beschouwingen

Maandagavond 10 november j.l. was het vervolg van de Algemene Beschouwingen nadat de vergadering op 30 oktober na de eerste termijn was opgeschort omdat het anders tot diep in de nacht zou hebben geduurd totdat alle moties waren behandeld. Politiek gezien is het veel leuker als die Algemene Beschouwingen op één dag worden afgehandeld. Nu was het een ‘steriele’ aangelegenheid. Er was geen echt debat meer tussen college en politieke partijen. De ‘schwung’ ontbrak. Ik geloof dat iedereen het met elkaar eens is dat het volgend jaar anders moet.

Poppenkast

Van de 18 ingediende moties werden er uiteindelijk 6 ingetrokken. De reden hiervan was dat het college die moties overnam en daardoor dus overbodig waren, of omdat partijen inzagen dat er geen meerderheid voor te halen was. Waar ik, en velen met mij zich aan ergerden, was het feit dat sommige partijen moties hadden ingediend waarbij je je kan afvragen of dat iets zou toevoegen aan het gemeentelijk beleid. Ook werden een aantal ingediende moties tijdens schorsingen aangepast om ze maar aangenomen te krijgen. Ze werden daardoor zo veralgemeniseerd dat de oorspronkelijke impact verloren ging. Jammer, omdat dat de geloofwaardigheid niet ten goede komt. Het leek zo af en toe wel een poppenkast en dat zou niet mogen tijdens een raadsvergadering.

Begroting met risico’s

De Begroting werd uiteindelijk unaniem aangenomen. Onze fractievoorzitter Rein Zijlstra heeft via een duidelijke stemverklaring wel aangegeven dat Leefbaar Zeewolde het een Begroting vindt waar de nodige risico’s in schuilen. Voor 2009 zit er vooralsnog voldoende vet op het bot, maar de jaren daarna zijn wel erg magertjes. Daarnaast is de realiteit dat er economisch zwaar weer op komst is. Het is maar afwachten of het bedrijfsvestigingsklimaat op peil gehouden kan worden, maar veel belangrijker, de woningmarkt staat onder grote druk. De nieuwbouw zal stagneren zo lezen we in de landelijke media dus ook in Zeewolde. Het nieuwe college heeft hiermee geen enkele rekening gehouden. Ze begroten vrolijk door op basis van woningbouwaantallen en aantallen inwoners die domweg niet gehaald zullen worden. Ik vind dit een voorbeeld van struisvogelpolitiek. Deze fout heeft het college na de verkiezingen van 2002 (VVD, CDA, ChristenUnie) ook gemaakt en we weten allemaal wat de consequenties waren. Eind 2004 werden de grote financiële problemen zichtbaar en de gemeente kwam onder provinciaal toezicht te staan. Het is gelukkig allemaal weer goed gekomen, maar je mag toch verwachten dat mensen van hun fouten leren!

MFA toch mislukt

Als donderslag bij heldere hemel kwam vorige week het bericht dat het katholiek- en protestant christelijk basisonderwijs alsnog uit de Multi Functionele Accommodatie (MFA) stappen. Vanaf 21 juli j.l. heeft de nieuwe CU-wethouder onderwijs, de heer Debreczeny iedereen, dus ook de gemeenteraad, geïnformeerd dat het hem gelukt was om toch de MFA met alle partijen te realiseren. U weet, het vorige college is hierover gevallen nadat de vorige CU-wethouder de heer Van Daalen, plotseling opstapte naar aanleiding van de MFA. Het ontbreken van voldoende financiële middelen vanuit Den Haag is voor beide scholen de voornaamste reden om niet mee te doen in de MFA. Dat is niets nieuws. Dat wisten we bijna een jaar geleden ook al, en ook wethouder Debreczeny had die informatie midden juli vanuit het ministerie in Den Haag meegekregen. Omdat dit vorig jaar dus al bekend was, had het demissionaire vorige college (Leefbaar Zeewolde, VVD) eerder dit jaar een aantal varianten gepresenteerd die daar al rekening mee hielden. Maar nee, de toenmalige oppositie- en nu coalitiepartijen (CDA, PvdA/GL, CU), hielden vast aan een gelijkwaardige deelname van alle scholen terwijl iedereen wist dat dat niet kon. Het opstappen van beide scholen betekent de zoveelste vertraging. Het is bovendien heel vreemd te lezen dat ook de huidige wethouder compleet verrast werd door het besluit van beide scholen. Hoe kan dat als je bijna 4 maanden lang intensief met elkaar praat? Dan moet je toch weten waar de pijnpunten liggen? Ik vind dat een behoorlijke inschattingsfout. De vraag die nu op tafel ligt is natuurlijk: wat de andere redenen zijn van beide scholen om uit de MFA te stappen? Omdat ik zelf, na het aftreden van de heer Van Daalen, een paar maanden als wethouder met dit dossier bezig ben geweest, heb ik zo mijn vermoedens…!

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Algemene beschouwingen 2008: Zeewolde Sustainable?
   (07-11-2008)

Donderdag 30 oktober 2008 zijn de Algemene Beschouwingen (gedeeltelijk) gehouden in de raad. Hieronder kunt u de door fractievoorzitter Rein Zijlstra uitgesproken tekst (na) lezen.


Voorzitter,  najaar 2008 en geheel tegen onze eigen afspraken in houden we nu onze algemene beschouwingen. De reden dat we dat nu doen en niet bij de behandeling van de voorjaarsnota zijn bekend, ik ga dat niet nog eens uitleggen.

Maar voorzitter, zo zie je maar, niet al onze afspraken zijn houdbaar…niet SUSTAINABLE. Voorzitter vergeef mij dit Engelse woord maar ik vind dat mooi klinken en tenslotte gebruiken we wel vaker dit soort termen.

Ik heb lang nagedacht over deze beschouwingen…. moest ik überhaupt wel een bijdrage leveren? Zou het enig effect sorteren of leeft het dagelijks bestuur van een gemeente een eigen leven…heeft het een eigen dynamiek (of juist een gebrek daaraan).

Het is niet ongebruikelijk om ook even terug te blikken tijdens de beschouwingen. Moet ik dat wel doen…. er is al zoveel in deze raadszaal besproken de afgelopen maanden?

Moet ik de begroting nog met een stofkam doorlopen en een paar slimme en intrigerende vragen stellen waarvan ik op voorhand al weet dat het college geen pasklaar antwoord heeft? Op zich zou dat geen probleem zijn (het vinden van die vragen bedoel ik) maar draagt het wat bij aan het besturen van ons Dorp?

Ik kan natuurlijk net als in 2006 en in 2007 tegen het college roepen: "Voer het coalitieprogramma uit en wij zijn tevreden”. Dat kan ik nog steeds doen want tenslotte hebben de nieuwe coalitiepartijen en het college het 'oude' coalitieprogramma overgenomen.  Natuurlijk moeten er dan nog wel wat opmerkingen komen over het uitvoeringsplan van het addendum, want naast een opsomming van een aantal al door het vorige college opgestarte initiatieven staan er een paar punten in die ons verontrusten.  

Wellicht ook nog iets over rituelen in de politiek en de relatie tussen politiek en muziek? Ach nee…. lees de beschouwingen van 2006 en 2007 er nog maar eens op na…. er is weinig veranderd en veel van wat ik toen zei is nog steeds van toepassing. Er is nog steeds weinig zelfkennis, flexibiliteit en lerend vermogen binnen politiek Zeewolde.

Maar wat dan wel voorzitter?

Voorzitter ik ga het vanavond maar eens hebben over SUSTAINEBILITY

Sustainability in de ruimste zin van het woord.

Voorzitter, er zijn hier mensen in de zaal die denken dat Zeewolde niet Sustainable is. Dat Zeewolde in de huidige vorm en geplande omvang geen bestaansrecht heeft, bedreigingen liggen op de loer, griezels om elke hoek van de straat. Het lijkt wel Halloween.

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde vindt dat Zeewolde in de huidige vorm absoluut bestaansrecht heeft………veel bewoners hebben bewust gekozen voor een Zeewolde zoals dat nu op de kaart staat. Onze Leefbaarheidsmonitor bewijst dat jaar na jaar.

Voorzitter, natuurlijk kijkt Leefbaar Zeewolde over de gemeente-grenzen heen en daar zien we zeker ontwikkelingen die de duurzaamheid van ons Dorp kunnen aantasten. Plannen van de Rijksoverheid en Almere richting ons grondgebied. Een gebied waar, als daar noodzaak toe is, Zeewolde West ontwikkeld kan worden.

En wat te denken van de ontwikkelingen rond Lelystad Airport en het Oostvaarderswold. Een enkele foute beslissing zal de duurzaamheid van Zeewolde in ernstige mate kunnen aantasten.

Leefbaar Zeewolde is als dé lokale partij blij dat tot dit moment alle partijen, de hele raad dus, over deze zaken nog met één mond lijken te spreken. Van de landelijke partijen verwachten we nu wel dat ze hun “vrienden” in de Provincie en Den Haag ervan weten te overtuigen dat de belangen van Zeewolde niet mogen worden afgedaan als ridicuul.

Van het college verwachten we op deze gebieden meer daadkracht en sneller reageren als dat nodig is.

Met name rond de ontwikkelingen van Lelystad Airport zijn we blij met de inzet van STEM. Op onze website hebben we daar ook al aandacht aan besteed.

Een belangrijke volgende stap is het ontwikkelen van een nieuwe Strategische visie.

Leefbaar Zeewolde hecht eraan nu al te melden dat wij voor een open en transparant proces zijn waarbij bevolking, bedrijfsleven en andere belanghebbenden betrokken worden. Een visie van een dergelijke importantie kan niet op een achternamiddag op een zolderkamertje door een extern bureau, een paar ambtenaren of bestuurders op papier gezet worden.

Voorzitter ik ontkom er niet aan om ook een paar woorden aan de begroting te besteden. Is deze begroting Sustainable? Is hij duurzaam? Voorzitter, wij denken van niet.

Voorzitter, wat direct opviel toen de Begroting op de mat viel is het ontbreken dit jaar van de kleurige, of om in VVD-taal te spreken, fleurige tabbladen. Jammer, want dat vergrote het gebruiksgemak van dit document. Het is denk ik wel typerend voor dit nieuwe college. Ook hierin ontbreekt immers elke kleur!

Voorzitter, wij hebben rondom de installatie van het nieuwe college een aantal keren onze zorg uitgesproken over de tekst in het addendum van het coalitieprogramma, dat het nieuwe college de positie van de Reserves en Voorzieningen tegen het licht wil houden. Vreemd natuurlijk, omdat deze raad in februari van dit  jaar, met haar volle verstand, de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen heeft vastgesteld. Wij waren zoals u zich herinnert daarom erg verbaasd over deze zinsnede.

Met name de nieuwe wethouder financiën probeerde ons gerust te stellen dat we dat niet zo letterlijk moesten nemen. Ook de heer Klop liet zich toen in geruststellende woorden uit. Voorzitter, helaas hebben die woorden niet geholpen en de feiten liggen dan ook voor ons.

In de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen heeft het vorige college een Egalisatiereserve Algemene Uitkering ingesteld van € 3 miljoen. Het doel is, en ik citeer: het opvangen van fluctuaties in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, einde citaat.

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde constateert dat dit nieuwe college deze reserve gaat opeten. Voor 2009 wordt er al € 250.000 uitgehaald en dat loopt fors op de komende jaren. Waar het geld blijft is ons een groot raadsel.

-         Wij constateren dat het nieuwe college deze reserve misbruikt om gaten in de begroting op te vullen.

-         Wij constateren dat de Algemene Uitkering stijgt, dus er is geen sprake van fluctuaties in negatieve zin.

-         Wij constateren dat de Septembercirculaire zelfs een forse toename laat zien voor Zeewolde.

-         Wij constateren dat dit nieuwe college niet laat zien hoe zij deze reserve weer op peil gaat brengen.

-         Wij constateren dat dit college op de pof leeft.

Voorzitter, nu kennen we de betekenis van het addendum pas echt. Graag vernemen wij van alle fracties wat zij ervan vinden dat deze reserve wordt gebruikt voor het opvullen van gaten.

Leefbaar Zeewolde zal het Provinciaal Bestuur in Lelystad vragen wat zij hiervan vinden, want zij moeten uiteindelijk de Begroting ook nog goedkeuren.

Voorzitter, de Voorjaarsnota is de opmaat voor het maken van de Begroting. Leefbaar Zeewolde vindt dat het nieuwe college wel erg makkelijk omgaat met de gegevens hieruit en de verantwoordelijkheid lijkt af te schuiven op de raad. Ik hoor de wethouder nog zeggen: Ja, dat heeft de raad nu eenmaal vastgesteld, dus daarmee ga ik aan de slag. Als blijkt, door onvoorziene omstandigheden, dat die gegevens deels achterhaald zijn, dan zou het van politieke moed, maar vooral realisme getuigen, indien het college zich aanpast aan de veranderende omstandigheden. Ik doel dan met name op het ontbreken van een woningbouwprogramma. In de Voorjaarsnota is uitgegaan van het niet vastgestelde woningbouwprogramma. Er wordt in “de geest van” gehandeld was de bedoeling. Voorzitter, helaas moeten we constateren dat de nieuwe coalitiepartijen zand in de bouwmachine hebben geschept en deze lijkt nu vast te lopen. Zij waren het vorige maand o zo vlug met elkaar eens door met een motie te komen waarin het woningbouwprogramma opnieuw niet kon worden vastgesteld. Deze coalitie is een meester in het creëren van vertragingen. Eerst de MFA en nu weer het woningbouwprogramma.

De MFA die op zichzelf al een enorm risico voor de duurzaamheid van de Gemeentelijke financiën met zich meebrengt. Nu al weer enige tijd geleden heeft de raad  een besluit genomen waardoor de portefeuillehouder verder kon met het MFA project. Het is daarna stil geworden. Voorzitter wij vernemen graag van de portefeuillehouder wanneer hij de raad over de voortgang en de wijze waarop hij het financiële risico denkt te kunnen beheersen op de hoogte brengt. De eerstvolgende commissievergadering lijkt ons een goed moment.

Er ligt dus geen door de raad vastgesteld beleidskader waarlangs op een degelijke wijze kan worden begroot. Het aantal woningen en inwoners is per slot van rekening een zeer belangrijk gegeven voor de vaststelling van de Algemene Uitkering.

Daarnaast moeten we de ogen niet sluiten voor de economische situatie waarin we terecht zijn gekomen.

De woningbouw zal daar grote klappen van meekrijgen. Dat betekent dat de aantallen woningen die in de planning zaten niet gehaald zullen worden.

U kunt wel raden wat dat betekent voor de hoogte van de Algemene Uitkering. Die zal neerwaarts moeten worden bijgesteld, en als het even tegenzit zullen we zelfs moeten terugbetalen. Voorzitter, dit college rekent zich rijk. De coalitiepartijen staan er bij en kijken er naar. Het is net het huidige Kabinet. Volhouden dat er economische groei zal zijn in 2009 terwijl iedereen op zijn boerenklompen kan aanvoelen dat die groei er niet meer inzit. De kop in het zand steken noemen we zoiets. Struisvogelpolitiek. Voorzitter, daar doet Leefbaar Zeewolde niet aan mee.

Leefbaar Zeewolde voorspelt dat een volgend college, na de verkiezingen over 15 maanden, de nieuwe ontstane tekorten weer mag oplossen met alle consequenties van dien.

Graag vernemen wij van alle fracties of zij denken dat de aantallen zoals genoemd in het niet vastgestelde woningbouwprogramma nog wel realistisch zijn en zo ja, waar baseert u zich dan op.

Ook over dit onderwerp zullen wij contact opnemen met het Provinciaal Bestuur om hun visie hierop te vernemen.

In het Uitvoeringsplan wordt ook gemeld dat het college een verschuiving zal doen plaatsvinden van duur naar betaalbaar (ik heb het nu over de woningbouw)

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde wil van het college weten wanneer de raad over de consequenties van dit voornemen wordt geïnformeerd.

Welke gevolgen heeft een dergelijke aanpassing voor bijvoorbeeld de diverse exploitatieopzetten en de duurzaamheid van Zeewolde en de begroting.

Van de portefeuillehouder hebben wij ook begrepen dat hij van Zeewolde de “benchmark” gemeente van Nederland wil maken.

Zeewolde moet gaan voldoen aan het gemiddelde zoals dat voor Nederland als totaal geldt. Volgens Leefbaar Zeewolde duidelijk ideeën van een persoon die geen binding, affiniteit en gevoel voor wat leeft in Zeewolde heeft. Studieboeken politiek en niet Sustainable.

Voorzitter, zo aan het eind ook nog maar even over de belasting verordening.

Op één punt na kunnen we instemmen met het voorstel zoals dat voor ons ligt.  Al tijdens het beraad hebben wij uitgesproken af te willen van de boventrendmatige verhoging van de tarieven op de lijkbezorgingrechten. Voorzitter, wij zullen hiervoor een Amendement indienen.

Voorzitter, afrondend de vraag: is Zeewolde en de begroting Sustainable?

Ons antwoord is Ja! Zeewolde is Sustainable, wel zijn er een aantal externe bedreigingen die moeten worden gepareerd, ik ben daar uitgebreid op ingegaan.

Is de begroting Sustainable? Nee, wij denken van niet,  op termijn zal de gehanteerde “methodiek” leiden tot problemen. Problemen die een volgend college weer mag oplossen. Voorzitter, gelukkig beschikt Zeewolde tegenwoordig over een ruime hoeveelheid Automatische Externe Defibrillatoren. Leefbaar Zeewolde zal zeker klaarstaan om op het juiste moment een AED ter hand te nemen om de financiële positie van ons Dorp te reanimeren. Tot dat moment zullen wij de bevolking, de raad en het college blijven wijzen op de risico’s die in deze begroting verborgen liggen.

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...