Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Michiel Schouten verkozen tot voorzitter
   (30-11-2008)

De algemene ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde heeft Michiel Schouten unaniem tot nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt Peter Koelewijn op die de afgelopen jaren deze functie heeft vervuld. Schouten is gepokt en gemazeld binnen de Zeewolder politiek. Van 1998 tot met 2002 was hij al eerder voorzitter van het bestuur, terwijl hij van 1998 tot eind 2004 gemeenteraadslid was waarvan de laatste jaren fractievoorzitter. Eind 2004 werd wethouder Ernst Cramer (ChristenUnie) door de raad weggestuurd nadat Zeewolde in een grote financiële crisis terecht was gekomen en onder financieel toezicht  van de provincie was geplaatst. Leefbaar Zeewolde trad toe in het college en Schouten werd door de raad gekozen als nieuwe wethouder financiën. Onder zijn verantwoordelijkheid is Zeewolde uit het financiële dal gekomen met als resultaat dat het financiële toezicht sinds 1 januari 2008 door de provincie is opgeheven. Begin juni 2008 heeft hij samen met collega’s Winnie Prins en Helma Lodders met grote tegenzin het wethouderschap neergelegd na een bestuurlijke crisis.

Over 15 maanden nieuwe verkiezingen

In maart 2010 zijn er al weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat er veel staat te gebeuren. Het bestuur van Leefbaar Zeewolde is nu weer op volle sterkte en de verkiezingsdraaiboeken zijn uit de kast gehaald. Een zeer interessante tijd breekt aan waarin de partij een nieuw verkiezingsprogramma gaat schrijven; er kandidaten worden gezocht voor de kieslijst en een strategie voor de verkiezingscampagne wordt vastgesteld. Leefbaar Zeewolde is sinds 1998 de grootste partij in het dorp en dat willen wij graag blijven, aldus Schouten. Wij hebben veel dingen bereikt waarvoor de inwoners op ons hebben gekozen, maar er liggen ook nog zaken te wachten die nodig moeten worden aangepakt. Daarvoor is het nodig dat Leefbaar Zeewolde nog verder groeit en dat is een leuke uitdaging. De afgelopen maanden hebben wij het ledental al zien groeien. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar nieuwe actieve inwoners met frisse ideeën over hoe Zeewolde een nog aantrekkelijker dorp kan worden om in te wonen. Bent u zo iemand? Meld u aan via de website www.leefbaarzeewolde.nl en wij nemen contact met u op.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Poppenkast tijdens algemene beschouwingen, vervolg MFA
   (12-11-2008)

18 moties bij Algemene Beschouwingen

Maandagavond 10 november j.l. was het vervolg van de Algemene Beschouwingen nadat de vergadering op 30 oktober na de eerste termijn was opgeschort omdat het anders tot diep in de nacht zou hebben geduurd totdat alle moties waren behandeld. Politiek gezien is het veel leuker als die Algemene Beschouwingen op één dag worden afgehandeld. Nu was het een ‘steriele’ aangelegenheid. Er was geen echt debat meer tussen college en politieke partijen. De ‘schwung’ ontbrak. Ik geloof dat iedereen het met elkaar eens is dat het volgend jaar anders moet.

Poppenkast

Van de 18 ingediende moties werden er uiteindelijk 6 ingetrokken. De reden hiervan was dat het college die moties overnam en daardoor dus overbodig waren, of omdat partijen inzagen dat er geen meerderheid voor te halen was. Waar ik, en velen met mij zich aan ergerden, was het feit dat sommige partijen moties hadden ingediend waarbij je je kan afvragen of dat iets zou toevoegen aan het gemeentelijk beleid. Ook werden een aantal ingediende moties tijdens schorsingen aangepast om ze maar aangenomen te krijgen. Ze werden daardoor zo veralgemeniseerd dat de oorspronkelijke impact verloren ging. Jammer, omdat dat de geloofwaardigheid niet ten goede komt. Het leek zo af en toe wel een poppenkast en dat zou niet mogen tijdens een raadsvergadering.

Begroting met risico’s

De Begroting werd uiteindelijk unaniem aangenomen. Onze fractievoorzitter Rein Zijlstra heeft via een duidelijke stemverklaring wel aangegeven dat Leefbaar Zeewolde het een Begroting vindt waar de nodige risico’s in schuilen. Voor 2009 zit er vooralsnog voldoende vet op het bot, maar de jaren daarna zijn wel erg magertjes. Daarnaast is de realiteit dat er economisch zwaar weer op komst is. Het is maar afwachten of het bedrijfsvestigingsklimaat op peil gehouden kan worden, maar veel belangrijker, de woningmarkt staat onder grote druk. De nieuwbouw zal stagneren zo lezen we in de landelijke media dus ook in Zeewolde. Het nieuwe college heeft hiermee geen enkele rekening gehouden. Ze begroten vrolijk door op basis van woningbouwaantallen en aantallen inwoners die domweg niet gehaald zullen worden. Ik vind dit een voorbeeld van struisvogelpolitiek. Deze fout heeft het college na de verkiezingen van 2002 (VVD, CDA, ChristenUnie) ook gemaakt en we weten allemaal wat de consequenties waren. Eind 2004 werden de grote financiële problemen zichtbaar en de gemeente kwam onder provinciaal toezicht te staan. Het is gelukkig allemaal weer goed gekomen, maar je mag toch verwachten dat mensen van hun fouten leren!

MFA toch mislukt

Als donderslag bij heldere hemel kwam vorige week het bericht dat het katholiek- en protestant christelijk basisonderwijs alsnog uit de Multi Functionele Accommodatie (MFA) stappen. Vanaf 21 juli j.l. heeft de nieuwe CU-wethouder onderwijs, de heer Debreczeny iedereen, dus ook de gemeenteraad, geïnformeerd dat het hem gelukt was om toch de MFA met alle partijen te realiseren. U weet, het vorige college is hierover gevallen nadat de vorige CU-wethouder de heer Van Daalen, plotseling opstapte naar aanleiding van de MFA. Het ontbreken van voldoende financiële middelen vanuit Den Haag is voor beide scholen de voornaamste reden om niet mee te doen in de MFA. Dat is niets nieuws. Dat wisten we bijna een jaar geleden ook al, en ook wethouder Debreczeny had die informatie midden juli vanuit het ministerie in Den Haag meegekregen. Omdat dit vorig jaar dus al bekend was, had het demissionaire vorige college (Leefbaar Zeewolde, VVD) eerder dit jaar een aantal varianten gepresenteerd die daar al rekening mee hielden. Maar nee, de toenmalige oppositie- en nu coalitiepartijen (CDA, PvdA/GL, CU), hielden vast aan een gelijkwaardige deelname van alle scholen terwijl iedereen wist dat dat niet kon. Het opstappen van beide scholen betekent de zoveelste vertraging. Het is bovendien heel vreemd te lezen dat ook de huidige wethouder compleet verrast werd door het besluit van beide scholen. Hoe kan dat als je bijna 4 maanden lang intensief met elkaar praat? Dan moet je toch weten waar de pijnpunten liggen? Ik vind dat een behoorlijke inschattingsfout. De vraag die nu op tafel ligt is natuurlijk: wat de andere redenen zijn van beide scholen om uit de MFA te stappen? Omdat ik zelf, na het aftreden van de heer Van Daalen, een paar maanden als wethouder met dit dossier bezig ben geweest, heb ik zo mijn vermoedens…!

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Algemene beschouwingen 2008: Zeewolde Sustainable?
   (07-11-2008)

Donderdag 30 oktober 2008 zijn de Algemene Beschouwingen (gedeeltelijk) gehouden in de raad. Hieronder kunt u de door fractievoorzitter Rein Zijlstra uitgesproken tekst (na) lezen.


Voorzitter,  najaar 2008 en geheel tegen onze eigen afspraken in houden we nu onze algemene beschouwingen. De reden dat we dat nu doen en niet bij de behandeling van de voorjaarsnota zijn bekend, ik ga dat niet nog eens uitleggen.

Maar voorzitter, zo zie je maar, niet al onze afspraken zijn houdbaar…niet SUSTAINABLE. Voorzitter vergeef mij dit Engelse woord maar ik vind dat mooi klinken en tenslotte gebruiken we wel vaker dit soort termen.

Ik heb lang nagedacht over deze beschouwingen…. moest ik überhaupt wel een bijdrage leveren? Zou het enig effect sorteren of leeft het dagelijks bestuur van een gemeente een eigen leven…heeft het een eigen dynamiek (of juist een gebrek daaraan).

Het is niet ongebruikelijk om ook even terug te blikken tijdens de beschouwingen. Moet ik dat wel doen…. er is al zoveel in deze raadszaal besproken de afgelopen maanden?

Moet ik de begroting nog met een stofkam doorlopen en een paar slimme en intrigerende vragen stellen waarvan ik op voorhand al weet dat het college geen pasklaar antwoord heeft? Op zich zou dat geen probleem zijn (het vinden van die vragen bedoel ik) maar draagt het wat bij aan het besturen van ons Dorp?

Ik kan natuurlijk net als in 2006 en in 2007 tegen het college roepen: "Voer het coalitieprogramma uit en wij zijn tevreden”. Dat kan ik nog steeds doen want tenslotte hebben de nieuwe coalitiepartijen en het college het 'oude' coalitieprogramma overgenomen.  Natuurlijk moeten er dan nog wel wat opmerkingen komen over het uitvoeringsplan van het addendum, want naast een opsomming van een aantal al door het vorige college opgestarte initiatieven staan er een paar punten in die ons verontrusten.  

Wellicht ook nog iets over rituelen in de politiek en de relatie tussen politiek en muziek? Ach nee…. lees de beschouwingen van 2006 en 2007 er nog maar eens op na…. er is weinig veranderd en veel van wat ik toen zei is nog steeds van toepassing. Er is nog steeds weinig zelfkennis, flexibiliteit en lerend vermogen binnen politiek Zeewolde.

Maar wat dan wel voorzitter?

Voorzitter ik ga het vanavond maar eens hebben over SUSTAINEBILITY

Sustainability in de ruimste zin van het woord.

Voorzitter, er zijn hier mensen in de zaal die denken dat Zeewolde niet Sustainable is. Dat Zeewolde in de huidige vorm en geplande omvang geen bestaansrecht heeft, bedreigingen liggen op de loer, griezels om elke hoek van de straat. Het lijkt wel Halloween.

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde vindt dat Zeewolde in de huidige vorm absoluut bestaansrecht heeft………veel bewoners hebben bewust gekozen voor een Zeewolde zoals dat nu op de kaart staat. Onze Leefbaarheidsmonitor bewijst dat jaar na jaar.

Voorzitter, natuurlijk kijkt Leefbaar Zeewolde over de gemeente-grenzen heen en daar zien we zeker ontwikkelingen die de duurzaamheid van ons Dorp kunnen aantasten. Plannen van de Rijksoverheid en Almere richting ons grondgebied. Een gebied waar, als daar noodzaak toe is, Zeewolde West ontwikkeld kan worden.

En wat te denken van de ontwikkelingen rond Lelystad Airport en het Oostvaarderswold. Een enkele foute beslissing zal de duurzaamheid van Zeewolde in ernstige mate kunnen aantasten.

Leefbaar Zeewolde is als dé lokale partij blij dat tot dit moment alle partijen, de hele raad dus, over deze zaken nog met één mond lijken te spreken. Van de landelijke partijen verwachten we nu wel dat ze hun “vrienden” in de Provincie en Den Haag ervan weten te overtuigen dat de belangen van Zeewolde niet mogen worden afgedaan als ridicuul.

Van het college verwachten we op deze gebieden meer daadkracht en sneller reageren als dat nodig is.

Met name rond de ontwikkelingen van Lelystad Airport zijn we blij met de inzet van STEM. Op onze website hebben we daar ook al aandacht aan besteed.

Een belangrijke volgende stap is het ontwikkelen van een nieuwe Strategische visie.

Leefbaar Zeewolde hecht eraan nu al te melden dat wij voor een open en transparant proces zijn waarbij bevolking, bedrijfsleven en andere belanghebbenden betrokken worden. Een visie van een dergelijke importantie kan niet op een achternamiddag op een zolderkamertje door een extern bureau, een paar ambtenaren of bestuurders op papier gezet worden.

Voorzitter ik ontkom er niet aan om ook een paar woorden aan de begroting te besteden. Is deze begroting Sustainable? Is hij duurzaam? Voorzitter, wij denken van niet.

Voorzitter, wat direct opviel toen de Begroting op de mat viel is het ontbreken dit jaar van de kleurige, of om in VVD-taal te spreken, fleurige tabbladen. Jammer, want dat vergrote het gebruiksgemak van dit document. Het is denk ik wel typerend voor dit nieuwe college. Ook hierin ontbreekt immers elke kleur!

Voorzitter, wij hebben rondom de installatie van het nieuwe college een aantal keren onze zorg uitgesproken over de tekst in het addendum van het coalitieprogramma, dat het nieuwe college de positie van de Reserves en Voorzieningen tegen het licht wil houden. Vreemd natuurlijk, omdat deze raad in februari van dit  jaar, met haar volle verstand, de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen heeft vastgesteld. Wij waren zoals u zich herinnert daarom erg verbaasd over deze zinsnede.

Met name de nieuwe wethouder financiën probeerde ons gerust te stellen dat we dat niet zo letterlijk moesten nemen. Ook de heer Klop liet zich toen in geruststellende woorden uit. Voorzitter, helaas hebben die woorden niet geholpen en de feiten liggen dan ook voor ons.

In de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen heeft het vorige college een Egalisatiereserve Algemene Uitkering ingesteld van € 3 miljoen. Het doel is, en ik citeer: het opvangen van fluctuaties in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, einde citaat.

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde constateert dat dit nieuwe college deze reserve gaat opeten. Voor 2009 wordt er al € 250.000 uitgehaald en dat loopt fors op de komende jaren. Waar het geld blijft is ons een groot raadsel.

-         Wij constateren dat het nieuwe college deze reserve misbruikt om gaten in de begroting op te vullen.

-         Wij constateren dat de Algemene Uitkering stijgt, dus er is geen sprake van fluctuaties in negatieve zin.

-         Wij constateren dat de Septembercirculaire zelfs een forse toename laat zien voor Zeewolde.

-         Wij constateren dat dit nieuwe college niet laat zien hoe zij deze reserve weer op peil gaat brengen.

-         Wij constateren dat dit college op de pof leeft.

Voorzitter, nu kennen we de betekenis van het addendum pas echt. Graag vernemen wij van alle fracties wat zij ervan vinden dat deze reserve wordt gebruikt voor het opvullen van gaten.

Leefbaar Zeewolde zal het Provinciaal Bestuur in Lelystad vragen wat zij hiervan vinden, want zij moeten uiteindelijk de Begroting ook nog goedkeuren.

Voorzitter, de Voorjaarsnota is de opmaat voor het maken van de Begroting. Leefbaar Zeewolde vindt dat het nieuwe college wel erg makkelijk omgaat met de gegevens hieruit en de verantwoordelijkheid lijkt af te schuiven op de raad. Ik hoor de wethouder nog zeggen: Ja, dat heeft de raad nu eenmaal vastgesteld, dus daarmee ga ik aan de slag. Als blijkt, door onvoorziene omstandigheden, dat die gegevens deels achterhaald zijn, dan zou het van politieke moed, maar vooral realisme getuigen, indien het college zich aanpast aan de veranderende omstandigheden. Ik doel dan met name op het ontbreken van een woningbouwprogramma. In de Voorjaarsnota is uitgegaan van het niet vastgestelde woningbouwprogramma. Er wordt in “de geest van” gehandeld was de bedoeling. Voorzitter, helaas moeten we constateren dat de nieuwe coalitiepartijen zand in de bouwmachine hebben geschept en deze lijkt nu vast te lopen. Zij waren het vorige maand o zo vlug met elkaar eens door met een motie te komen waarin het woningbouwprogramma opnieuw niet kon worden vastgesteld. Deze coalitie is een meester in het creëren van vertragingen. Eerst de MFA en nu weer het woningbouwprogramma.

De MFA die op zichzelf al een enorm risico voor de duurzaamheid van de Gemeentelijke financiën met zich meebrengt. Nu al weer enige tijd geleden heeft de raad  een besluit genomen waardoor de portefeuillehouder verder kon met het MFA project. Het is daarna stil geworden. Voorzitter wij vernemen graag van de portefeuillehouder wanneer hij de raad over de voortgang en de wijze waarop hij het financiële risico denkt te kunnen beheersen op de hoogte brengt. De eerstvolgende commissievergadering lijkt ons een goed moment.

Er ligt dus geen door de raad vastgesteld beleidskader waarlangs op een degelijke wijze kan worden begroot. Het aantal woningen en inwoners is per slot van rekening een zeer belangrijk gegeven voor de vaststelling van de Algemene Uitkering.

Daarnaast moeten we de ogen niet sluiten voor de economische situatie waarin we terecht zijn gekomen.

De woningbouw zal daar grote klappen van meekrijgen. Dat betekent dat de aantallen woningen die in de planning zaten niet gehaald zullen worden.

U kunt wel raden wat dat betekent voor de hoogte van de Algemene Uitkering. Die zal neerwaarts moeten worden bijgesteld, en als het even tegenzit zullen we zelfs moeten terugbetalen. Voorzitter, dit college rekent zich rijk. De coalitiepartijen staan er bij en kijken er naar. Het is net het huidige Kabinet. Volhouden dat er economische groei zal zijn in 2009 terwijl iedereen op zijn boerenklompen kan aanvoelen dat die groei er niet meer inzit. De kop in het zand steken noemen we zoiets. Struisvogelpolitiek. Voorzitter, daar doet Leefbaar Zeewolde niet aan mee.

Leefbaar Zeewolde voorspelt dat een volgend college, na de verkiezingen over 15 maanden, de nieuwe ontstane tekorten weer mag oplossen met alle consequenties van dien.

Graag vernemen wij van alle fracties of zij denken dat de aantallen zoals genoemd in het niet vastgestelde woningbouwprogramma nog wel realistisch zijn en zo ja, waar baseert u zich dan op.

Ook over dit onderwerp zullen wij contact opnemen met het Provinciaal Bestuur om hun visie hierop te vernemen.

In het Uitvoeringsplan wordt ook gemeld dat het college een verschuiving zal doen plaatsvinden van duur naar betaalbaar (ik heb het nu over de woningbouw)

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde wil van het college weten wanneer de raad over de consequenties van dit voornemen wordt geïnformeerd.

Welke gevolgen heeft een dergelijke aanpassing voor bijvoorbeeld de diverse exploitatieopzetten en de duurzaamheid van Zeewolde en de begroting.

Van de portefeuillehouder hebben wij ook begrepen dat hij van Zeewolde de “benchmark” gemeente van Nederland wil maken.

Zeewolde moet gaan voldoen aan het gemiddelde zoals dat voor Nederland als totaal geldt. Volgens Leefbaar Zeewolde duidelijk ideeën van een persoon die geen binding, affiniteit en gevoel voor wat leeft in Zeewolde heeft. Studieboeken politiek en niet Sustainable.

Voorzitter, zo aan het eind ook nog maar even over de belasting verordening.

Op één punt na kunnen we instemmen met het voorstel zoals dat voor ons ligt.  Al tijdens het beraad hebben wij uitgesproken af te willen van de boventrendmatige verhoging van de tarieven op de lijkbezorgingrechten. Voorzitter, wij zullen hiervoor een Amendement indienen.

Voorzitter, afrondend de vraag: is Zeewolde en de begroting Sustainable?

Ons antwoord is Ja! Zeewolde is Sustainable, wel zijn er een aantal externe bedreigingen die moeten worden gepareerd, ik ben daar uitgebreid op ingegaan.

Is de begroting Sustainable? Nee, wij denken van niet,  op termijn zal de gehanteerde “methodiek” leiden tot problemen. Problemen die een volgend college weer mag oplossen. Voorzitter, gelukkig beschikt Zeewolde tegenwoordig over een ruime hoeveelheid Automatische Externe Defibrillatoren. Leefbaar Zeewolde zal zeker klaarstaan om op het juiste moment een AED ter hand te nemen om de financiële positie van ons Dorp te reanimeren. Tot dat moment zullen wij de bevolking, de raad en het college blijven wijzen op de risico’s die in deze begroting verborgen liggen.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Voorbereiding bouw op het onverharde parkeerterrein bij het Raadhuisplein
   (07-11-2008)

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft alarmerende berichten ontvangen van ondernemers / winkeliers / bewoners die gevestigd zijn aan het Raadhuisplein.

Onlangs is een begin gemaakt met de voorbereidingen van de bouw achter deze winkels op het onverharde parkeerterrein. De ondernemers / winkeliers geven bij ons aan dat zij niet zijn betrokken bij de planning van deze werkzaamheden.

Voor Leefbaar Zeewolde is dit aanleiding de volgende schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W:


In het Uitvoeringsplan van het addendum op het coalitieprogramma lezen wij bij het allereerste punt 0.2 “De woonomgeving is van de bewoners. Plannen en werkzaamheden worden vooraf met hen besproken en afgestemd. Waar mogelijk wordt met wensen rekening gehouden”.

1. Wij verzoeken u aan te geven vanaf welk moment u in overleg bent getreden met deze ondernemers / winkeliers / bewoners over de planning van de bouwactiviteiten.

 

2. In uw vergadering van 4 november j.l. (zie het Ontwerpverslag) lezen wij dat u niet instemt met het tijdelijk in gebruik geven van het Raadhuisplein als alternatieve locatie voor het parkeren. Wat is de reden hiervoor?

 

3. In hetzelfde verslag lezen wij dat u Woonpalet als eerste verantwoordelijke ziet om de gerezen problemen op te lossen. Deelt u onze mening dat het toch de gemeente is die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte en de gemeente dus met alternatieve oplossingen moet komen?

 

4. Wat is de reden dat uw college geen alternatieve oplossingen heeft aangeboden?

 

5. Waarom geeft het college geen uitvoering aan het eigen uitvoeringsplan zoals wij hierboven hebben geciteerd?

 

6. Wanneer kunnen de ondernemers / winkeliers / bewoners acceptabele oplossingen van het college verwachten?

 

7. Is de houding die uw college nu inneemt een voorbeeld  van de door u uitgesproken wens om “met het gezicht naar de samenleving te staan”?

Leefbaar Zeewolde had gehoopt dat er lessen zouden zijn geleerd inzake de perikelen tussen winkeliers en de gemeente die zijn ontstaan tijdens de uitvoering van het Masterplan Centrum. Wij constateren dat dit niet het geval is en dat een aantal ondernemers / winkeliers / bewoners de dupe dreigt te worden van uw lakse houding zoals wij die lezen in genoemd Ontwerpverslag van uw vergadering op 4 november j.l.

Wij verzoeken u met spoed onze vragen te beantwoorden en dringen er bij u op aan om per direct in overleg te treden met deze ondernemers / winkeliers om acceptabele oplossingen te zoeken waardoor zij geen economische schade zullen oplopen en met de bewoners waardoor hun woongenot niet te lijden krijgt van de bouwactiviteiten.


Rein Zijlstra,

fractievoorzitter

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Schoolbesturen trekken zich terug uit de MFA
   (07-11-2008)

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft op 4 november j.l. een persbericht ontvangen van het PC en Katholiek onderwijs in Zeewolde, waarin zij aangeven niet de intentieovereenkomst te zullen ondertekenen voor de te realiseren MFA.

Dit persbericht is voor ons aanleiding om de onderstaande schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W.


In de raadsvergadering van 25 september 2008 heeft de gemeenteraad eindelijk een besluit genomen na maandenlange vertragingen veroorzaakt door de huidige coalitiepartijen. Het college was ‘apetrots’ op het feit dat het de nieuwe wethouder Debreczeny was gelukt om binnen 6 weken na zijn aantreden overeenstemming te bereiken met alle denominaties die zouden participeren in de MFA.

Er is op 25 september j.l. een variant gekozen die al veel eerder ter besluitvorming aan de raad was aangeboden, maar dat terzijde. Alle neuzen stonden dezelfde kant op zo bezwoer wethouder Debreczeny de gemeenteraad.

Leefbaar Zeewolde is met stomheid geslagen door bovengenoemd persbericht en heeft de volgende vragen.

1. Hoe is het mogelijk dat wethouder Debreczeny de gemeenteraad inlicht over het feit dat er overeenstemming met alle scholen is; er nota bene een raadsbesluit is genomen maar dat de werkelijkheid dus geheel anders is; namelijk het PC en Katholiek onderwijs doen helemaal niet mee in de MFA.

Deelt het college onze mening dat de gemeenteraad verkeerd is ingelicht?

2. Vanaf welk moment is de wethouder op de hoogte van het feit dat beide denominaties helemaal niet willen participeren in de MFA?

3. Kan het college aangeven hoe het uitvoering denkt te kunnen geven aan het genomen raadsbesluit van 25 september 2008?

4. Vanaf welk moment kunnen de kinderen in de Polderwijk nu eindelijk onderwijs gaan genieten in een volwaardige en permanente locatie?


Wij houden u op de hoogte van de beantwoording.

Rein Zijlstra,

fractievoorzitter

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Matige Algemene Beschouwingen
   (31-10-2008)

Matige Algemene Beschouwingen

Omdat ik de politiek nu vanaf de zijlijn volg, ging ik vol goede moed naar de raadsvergadering op 30 oktober waar de Algemene Beschouwingen op de agenda stonden. Een nieuwe coalitie en een nieuw college. Dan verwacht je ook nieuw elan. Niets is minder waar. Ik kan geen nieuwe ambities in de Begroting vinden waar de Algemene Beschouwingen vooral over gaan. Dit college heeft ook nog maar 15 maanden te gaan tot de volgende verkiezingen dus zoveel nieuws is er ook niet meer te bereiken. Het is ook grappig om te horen dat de coalitiepartijen CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie aan hun eigen college vragen nu eens eindelijk de “handen uit de mouwen te steken”. Ik denk ook dat ze dat graag willen, maar dan moet de raad wel eens besluiten gaan nemen. De vertraagde besluitvorming rond de MFA staat nog helder op het netvlies. Het zal minstens tot de zomer van 2010 duren voordat de kinderen in een permanent gebouw zitten en ik voorspel u dat die datum niet haalbaar zal blijken. Ook is er nog steeds geen besluit over een Woningbouwprogramma genomen door deze drie partijen. Dit is een zeer belangrijk beleidsdocument met veel impact. Ze willen dus dat het college aan het werk gaat, maar ze geven het college geen gereedschap.

Het nadeel van ‘aan de zijlijn zitten’ is dat je op stoelen moet zitten waar je de spreekwoordelijke “houten kont” van krijgt. Niet alleen daarmee jaag je het publiek de zaal uit, maar ook met de wijze waarop de partijen hun soms ellenlange betogen hielden. Er was vaak geen touw aan vast te knopen en veel politici vervallen in herhalingen en het opsommen van hun eigen oude stokpaardjes. Vooral de heer Van Ginkel (VVD) en de heer Verschure (CDA) hielden een betoog dat de mensen niet kon boeien. Er was zelfs ergernis op de publieke tribune en bij diverse raadsleden over de tijd die zij in beslag namen. Wonderlijk dat zoveel politici zich toch maar afvragen hoe het komt dat de mensen steeds verder af komen te staan van de politiek. Ik adviseer die politici eens in de spiegel te kijken!

Sinterklaas

De heer Klop (PvdA) probeert altijd wel met een kwinkslag mensen wakker te schudden. Amusant, maar hij lijkt soms meer op een predikant dan op een politiek leider. Erg populistisch en bovendien niet altijd consequent. Onlangs verweet hij Leefbaar Zeewolde nog voor Sinterklaas te willen spelen toen onze partij het overschot op de jaarrekening 2007 anders wilde besteden dan het college. Nu heeft hij zelf een motie ingediend om alle lage inkomens van Zeewolde 50 Euro te geven in december. Een sympathiek gebaar, wat overigens niet nieuw is in Zeewolde en waar niemand tegen zal zijn, maar wie speelt hier nu voor Sinterklaas? Ik heb het al eerder gezegd: politici moeten wel geloofwaardig blijven en met dit gedrag toon je aan dat niet te zijn.

Onze fractievoorzitter Rein Zijlstra hield een kort en zakelijk betoog. Terugkijken hebben we genoeg gedaan, dus het vizier is nu naar voren gericht. In deze raad is niet veel voor elkaar te krijgen want de stemverhouding zal meestal 9 tegen 8 zijn. De verkiezingen van maart 2010 zal nieuwe verhoudingen geven en daar kijk ik nu al naar uit.

Wankele Begroting

Leefbaar Zeewolde heeft een waarschuwing afgegeven over een aantal grote risico’s die in de Begroting schuilen. De vergadering werd om 22.30 uur geschorst omdat duidelijk was dat het anders tot diep in de nacht zou duren voordat het tot een afronding zou komen. Er liggen maar liefst 16 moties op tafel en het college heeft tijd nodig om die te bekijken en van commentaar te voorzien. Daarna moet over die beantwoording weer gesproken worden met elkaar in tweede termijn, dus dat kost nog veel tijd. De vergadering gaat nu op 10 november a.s. verder. Ik wacht met veel belangstelling op de antwoorden van het college op met name de vragen die Rein Zijlstra heeft gesteld.

Daarnaast heeft het college van Leefbaar Zeewolde, maar ook van de eigen coalitiepartijen, hier en daar een stevig verwijt gekregen. In mijn ogen ook terecht. De ChristenUnie-wethouder wil de voorrangsregeling tussen auto’s en fietsers veranderen, en de CDA-wethouder ziet wel iets in een uitbreiding van Zeewolde naar 45.000 inwoners! Deze wethouders spreken voor hun beurt. Eerst moet de raad kaders stellen en dan mogen wethouders aan het werk gaan en niet andersom. Ik vind het niet getuigen van respect voor de gemeenteraad dat zij deze uitspraken hebben gedaan. In Den Haag zie je ook wel eens dat ministers proefballonnen oplaten om te zien wat voor reacties dat geeft. Ik vind dat getuigen van een bepaalde arrogantie. Ik hoop niet dat ze dat bedoelen met de nieuwe bestuurscultuur die ze willen invoeren. Het vervolg is dus op maandagavond 10 november. Ik probeer daar weer bij te zijn en zal u op de hoogte stellen van mijn bevindingen via dit weblog.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Najaars-ALV Leefbaar Zeewolde
   (30-10-2008)

Onze (najaars) ALV zal plaatsvinden op woensdag 26 november a.s. in Open Haven.

Aanvang 20.00 uur.

De vergadering is openbaar. Bent u (nog) geen lid, maar wel geinteresseerd in de lokale politiek, dan bent u van harte welkom.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...