Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde adopteert laatste rotonde
   (28-08-2008)

De grootste politieke partij in ons dorp, Leefbaar Zeewolde, heeft de laatst overgebleven rotonde geadopteerd om ook deze een fleurig aanzien te geven.

Vorig jaar heeft Leefbaar Zeewolde de motie van harte gesteund die tot doel had om alle rotondes in ons dorp op te fleuren zoals je dat in steeds meer steden en dorpen ziet gebeuren. De gemeenteraad heeft het toenmalige college gevraagd bedrijven te zoeken die de rotondes willen adopteren zodat de kosten voor de gemeenschap beperkt blijven. Dat betekent dat bedrijven het eenmalig inrichten en structureel onderhouden voor hun rekening nemen. Als tegenprestatie mogen die bedrijven dan bescheiden reclamebordjes plaatsen. Het is voormalig Leefbaar Zeewolde wethouder Michiel Schouten gelukt om voor alle rotondes bedrijven te interesseren een rotonde te adopteren. Helaas is er daarna een bedrijf afgehaakt waardoor de rotonde Horsterweg/Spiekweg weer vrij kwam.

Verrassing

Leefbaar Zeewolde neemt als enige echte lokale partij haar verantwoordelijkheid en heeft deze rotonde nu zelf geadopteerd. De manier waarop de partij de rotonde gaat inrichten blijft nog even een verrassing. Duidelijk is natuurlijk wel dat de partij dat op een bijzondere manier gaat aanpakken.

Fractie- en bestuursleden van Leefbaar Zeewolde staan al met hark en schep in de aanslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: MFA pas over 2 jaar klaar
   (25-07-2008)

Deze week heeft het college van B&W een besluit genomen rondom de Multi Functionele Accommodatie (MFA). Op de nieuwspagina van deze website kunt u het persbericht lezen dat de fractie heeft verstuurd. Het college zal in september met een raadsvoorstel komen zodat de politiek in de raadsvergadering van 25 september dan eindelijk een besluit zal nemen. Dat lijkt mooi echter, de raad heeft in februari 2006 al een besluit genomen dat er een MFA in de Polderwijk moest komen. Als u dit weblog regelmatig volgt weet u dat ex-wethouder Thijs van Daalen (ChristenUnie) dat besluit nooit heeft uitgevoerd met alle gevolgen van dien. Na zijn aftreden heb ik samen met collega Helma Lodders dit dossier opgepakt en de raad een aantal varianten voorgelegd. Een van de meest kansrijke varianten was die waarbij het Openbaar Onderwijs (OB) direct zou starten met de bouw van 12 lokalen waar de andere scholen (katholiek, protestant christelijk en gereformeerd) direct in konden participeren. Gefaseerd zou dit complex uiteindelijk uitgebouwd kunnen worden tot een volledige MFA; een belangrijke voorziening in de Polderwijk waar alle  politieke partijen achter stonden. De nieuwe coalitiepartijen (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) hebben deze variant de afgelopen maanden steeds afgewezen. Men wilde niet dat het OB het voortouw zou nemen in deze ontwikkeling. Het laat zich raden wat daar achter steekt! Leefbaar Zeewolde en de VVD hebben zelfs moties ingediend om de zaak nog verder te bespoedigen omdat het bestuur van het OB de toezegging aan de raad had gedaan dat de andere scholen op een volwaardige manier konden meedoen. Toch hebben deze drie partijen steeds tegengestemd en gezorgd voor extra vertraging en kosten.

Tot mijn grote verbazing komt het nieuwe college nu met precies dezelfde variant op de proppen en opeens zijn de drie partijen het hier wel mee eens. Het OB zal als bouwheer optreden en de andere scholen zullen direct aanhaken. Het OB heeft door zijn omvang namelijk de bouwrechten die de andere scholen (nog) niet hebben.

Mijn conclusie is dat, ten koste van de kinderen in de Polderwijk, de drie coalitiepartijen een smerig politiek spelletje hebben gespeeld. Leefbaar Zeewolde en de VVD zijn uit de coalitie gewipt en nu ze zelf de touwtjes in handen hebben komen ze met dezelfde MFA-variant die zes maanden geleden ook al op tafel lag, maar die ze toen hebben afgewezen. Ik vind dat een grote schande want het betekent dat de kinderen nu nog 2 jaar in de noodlokalen moeten zitten. Dat was niet nodig geweest als enerzijds ex-wethouder Van Daalen gewoon het raadsbesluit van februari 2006 had uitgevoerd en anderzijds als het CDA, PvdA/GL en CU veel eerder met deze variant hadden ingestemd. Ook bijzonder is het dat het huidige college dwars tegen de eerder ingenomen standpunten van de drie partijen nu ander besluit hebben genomen. Op zich is dat een compliment waard want het betekent dat ze hun oren gelukkig niet laten hangen naar raadsleden die het algemeen belang zo nu en dan uit het oog verliezen. De gemeente gaat zelf ook investeren in de MFA en het is nog niet bekend waar die extra kosten van betaald zullen worden. Ik wacht de discussies hierover in september met spanning af.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde eist excuses vanwege MFA
   (25-07-2008)

Leefbaar Zeewolde eist dat de nieuwe coalitiepartijen CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie hun excuses aanbieden aan de kinderen, ouders en leerkrachten nu ze opeens kiezen voor een MFA-variant die al zes maanden geleden door het vorige college (Leefbaar Zeewolde / VVD) was voorgesteld maar steeds werd gesaboteerd.

Hele raad achter MFA

Al in februari 2006 heeft de hele gemeenteraad een besluit genomen en het geld beschikbaar gesteld om in de Polderwijk een Multi Functionele Accommodatie (MFA) te bouwen. Voormalig CU-wethouder Van Daalen heeft dat besluit nooit uitgevoerd en wilde zijn eigen plan er door drukken. Een plan dat de gemeente vele miljoenen extra zou kosten. Nog voordat hierover in de raad zou worden gesproken stapte Van Daalen in december 2007 plotseling op met een collegecrisis als gevolg. De wethouders van Leefbaar Zeewolde (Schouten) en de VVD (Lodders) hebben toen een aantal varianten bedacht waardoor er alsnog zo snel mogelijk gestart kon worden met de bouw van de MFA. De fracties van beide partijen hebben hier zelfs moties voor ingediend. Vanaf januari tot en met juni van dit jaar hebben het CDA, PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie deze plannen tegengewerkt met ernstige vertragingen als gevolg. Hierdoor moeten de schoolkinderen nog twee jaar langer in de noodlokalen zitten.

Huidige variant niet nieuw

De nu door het nieuwe college gepresenteerde variant is als ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Deze variant, waarbij het bestuur van het Openbaar Basisonderwijs als bouwheer gaat optreden, was in januari van dit jaar al bedacht. Het Openbaar Basisonderwijs heeft namelijk bouwrechten die de andere scholen niet hebben en vermoedelijk ook niet zullen krijgen.

Met name de christelijke partijen in de gemeenteraad hebben de afgelopen maanden een zeer bedenkelijke rol gespeeld. Ter bescherming van de positie van het christelijk basisonderwijs hebben zij over de rug van de kinderen in de Polderwijk  een politiek machtsspel gespeeld en het vorige college buitenspel gezet. Leefbaar Zeewolde vindt dit een schandalige zaak die nergens op lijkt.

CU-wethouder valt eigen partij af

Een andere opmerkelijk constatering is dat de nieuwe ChristenUnie-wethouder de politieke visie van zijn partij volledig negeert. Opmerkelijk en tegelijkertijd moedig. De CU-fractie wilde namelijk niet dat het Openbaar Basisonderwijs als bouwheer zou optreden en dat gaat nu toch gebeuren. Als de fractie van de CU deze wethouder eerder naar voren had geschoven ter vervanging van de afgetreden wethouder Van Daalen, dan had de vorige coalitie (Leefbaar Zeewolde, VVD en CU) gewoon door kunnen besturen zonder alle nu opgelopen vertragingen en extra kosten die voor rekening zijn voor de Zeewolder gemeenschap. De nieuwe coalitie is volledig verantwoordelijk voor al deze vertragingen, extra kosten en frustraties bij het onderwijs.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Zorginstanties boos op gemeente
   (21-07-2008)

Woningcorporatie Woonpalet uit Zeewolde, zorginstelling Coloriet en welzijnsorganisatie Wolderwelzijn overwegen de gemeente Zeewolde voor de rechter te slepen.

Ze zijn boos omdat de gemeente plotseling niet meer wil meebetalen aan het nieuwe woonzorgcomplex Luxor. In het complex komen verschillende ruimtes, waar ouderen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ondernemen.

Volgens de drie organisaties vindt het nieuwe college van b en w van Zeewolde de verdere ontwikkeling van het zorgcomplex niet nodig. De instanties verwijten de gemeente onbehoorlijk bestuur.

Bron: Omroep Flevoland

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde steunt StEM: Houd Zeewolde Vliegtuigvrij
   (07-07-2008)

Nu de rechter in oktober 2007 eerder gevoerde procedures voor de uitbreiding van Vliegveld Lelystad ongeldig heeft verklaard is er voor Zeewolde weer het gevaar dat we te maken krijgen met een vliegroute over of vlakbij ons dorp. Leefbaar Zeewolde roept daarom de bevolking op om massaal te reageren door een zienswijze in te dienen op de startnotitie Lelystad Airport. De startnotitie (verkrijgbaar bij www.inspraakvenw.nl)geeft aan wat de voorgenomen uitbreidingsactiviteiten zijn van Lelystad Airport en welke alternatieven er in de zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER) moeten worden onderzocht. En daar zit hem nu net de kneep, want er ontbreekt essentiële informatie over de aanvliegroutes waardoor er in feite geen fatsoenlijke MER kan plaatsvinden. Sterker de routes van de aanvliegroutes zijn nog in de ontwerpfase zoals blijkt uit een recente email correspondentie tussen StEM en de Luchtverkeersleiding Nederland. Op de website van StEM (www.stemzeewolde.nl) wordt dit verder prima uitgelegd en toegelicht. U kunt een inspraak digitaal insturen naar www.inspraakvenw.nl. Voorbeelden van een zienswijze vindt u op www.stemzeewolde.nl of op deze pagina. De zienswijze kan nog tot 16 juli worden opgestuurd. 

 Klik hier voor meer informatie

Vraag hier de voorbeeldbrief 'Inspraak Lelystad Airport' op.

Wel vraagt Leefbaar Zeewolde zich af of het nieuwe college van CDA, ChristenUnie en PvdA/GL, met twee leden van ver buiten ons dorp en een als novice in de politiek, wel alert genoeg reageert op deze ontwikkelingen. Tijdens de inspraakavond die onlangs gehouden werd was geen enkele wethouder uit Zeewolde aanwezig. Leefbaar Zeewolde vraagt zich af waarom niet? Het vorige college wist met een felle toon in verschillende brieven duidelijk te maken dat men niet gediend was van de onzorgvuldige plannen van Lelystad Airport. Bovendien werden de krachten in het dorp gebundeld en werd er massaal gereageerd. Dit college heeft tot nu toe geen enkele reactie gegeven en lijkt gelaten de plannen op zich af te laten komen. En dat is niet goed voor ons dorp.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Coalitiepartijen, arrogant provinciebestuur en vliegroutes over Zeewolde
   (07-07-2008)

Zware onvoldoende voor coalitiepartijen

De politiek is met zomerreces en in de landelijke media wordt teruggekeken op de resultaten van het huidige kabinet. Zoals u weet hebben wij sinds begin juni in Zeewolde helaas een afspiegeling van dit kabinet. De Nederlandse bevolking geeft Balkenende IV een zware onvoldoende voor het gevoerde beleid. Een meerderheid van zijn eigen partij (CDA) hoopt zelfs dat het kabinet zal vallen. Dat geldt overigens ook voor het grootste gedeelte van de PvdA kiezers. Dat kan ook niet anders. Nederland wordt overspoeld met nieuwe belastingsoorten en belangrijke beloftes worden ingetrokken. Ik heb het dan vooral over de Kinderopvang. Een van de belangrijkste verkiezingsitems van de PvdA die ze nu weer voor het grootste gedeelte intrekken. Dat is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de politiek. Ook de vakantiebelasting, verpakkingsbelasting, accijnsverhoging enz.enz. zijn veel mensen een doorn in het oog. Ik vind het pure diefstal want er is geen enkele relatie met de zogenaamde verbetering van het milieu. Nederland wil roomser zijn dan de Paus en ik vind dat de landelijke beleidsbepalers een grote klont boter op hun hoofd hebben. Als je in de landen om ons heen kijkt dan moet Nederland weer zonodig het braafste jongetje van de klas zijn. Ook de verregaande betutteling van dit kabinet is ergerlijk. Dat komt vooral door de deelname van de ChristenUnie die alleen maar nodig is voor een Kamermeerderheid. Het is weer een ouderwets regentenkabinet. Niet luisteren naar de bevolking, maar ons wel vertellen hoe we moeten leven. De Nederlanders moeten de volgende keer dat ze mogen stemmen al deze zaken niet vergeten. Ik hoop dat de oppositie dat voldoende voor het voetlicht zal brengen.

In Zeewolde mogen we in maart 2010 weer stemmen. De huidige coalitie (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) heeft geen echte meerderheid in Zeewolde gekregen van de kiezers, maar door de zetelverdeling net een zetel meer dan Leefbaar Zeewolde en de VVD samen. Laten we niet hopen dat deze drie partijen er net zo’n puinhoop van zullen maken als hun moederpartijen thans doen vanuit Den Haag.

Provincie piepelt college van Zeewolde

Binnen een maand is het nieuwe Zeewolder college nu al twee keer door de provincie gepiepeld! Eerst door de uitspraken van gedeputeerde Anne Bliek (VVD) over de aanstaande grenscorrectie tussen Almere en Zeewolde, en eind vorige week opnieuw doordat de provincie een voorbereidingsbesluit heeft genomen over het gebied dat straks de natuurzone Oostvaarderswold moet gaan worden. Zonder enige afstemming en/of voorafgaande informatievoorziening aan het Zeewolder college is dit besloten. Een grote schande! De provincie heeft volgens de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) sinds 1 juli deze bevoegdheid. Dat ze daar direct gebruik –lees misbruik- van maakt, zegt genoeg over de arrogante houding van het provinciale bestuur ten opzicht van Zeewolde.

Waar zijn onze nieuwe wethouders? Waarom laten ze zo over zich heen lopen? De boeren in dat gebied kunnen nu helemaal niets meer. Elke uitbreiding van hun bedrijf moet voorgelegd worden aan de provincie. Aangezien de provincie alle gronden moet overnemen staan ze natuurlijk geen uitbreidingen meer toe want daar moet voor betaald worden. Agrarische ondernemers wordt het ondernemen belet en dat is een grote bedreiging voor hun toekomst. Het betekent ook dat de fracties van landelijke partijen in onze gemeenteraad (CDA, PvdA, GroenLinks, VVD en CU) geen enkele invloed hebben op hun fracties in Lelystad. Dat is zeer betreurenswaardig want zij zitten er voor de belangen van onze inwoners. Ik ben heel benieuwd hoe het college van Zeewolde dit besluit gaan aanvechten.

Vliegroutes over Zeewolde

Als ik de kranten goed lees, was er tijdens de formele inspraakavond onlangs geen enkele wethouder uit Zeewolde aanwezig. Hoe kan dat? Dit is een zeer beladen onderwerp en als je op formele momenten je stem niet laat horen, dan zet je de Zeewoldenaren in de kou. Gelukkig onderneemt de actiegroep STEM nu veel en ik roep iedereen op tijdig te reageren. Neem het heft in eigen hand, want het huidige college lijkt u te vergeten.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Persbericht voorbereidingsbesluit Oostvaarderswold
   (05-07-2008)

De 5 fracties in de gemeenteraad van Zeewolde hebben met groot ongenoegen kennis genomen van het vandaag gepubliceerde voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten met betrekking tot de groenblauwe zone OostvaardersWold, inclusief het zoekgebied.

Naar de mening van de fracties is hierbij sprake van een vorm van 'machtsmisbruik' en non-communicatie die tussen overheden ongehoord is. De gemeenteraadsfracties roepen het college van B en W op het genomen besluit van Provinciale Staten waar mogelijk aan te vechten. Op 26 juni jl. heeft de gemeenteraad zich bij amendement unaniem uitgesproken tegen opname van het zoekgebied van 300 ha. in het voorkeursalternatief OostvaardersWold.


Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...