Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde steunt StEM: Houd Zeewolde Vliegtuigvrij
   (07-07-2008)

Nu de rechter in oktober 2007 eerder gevoerde procedures voor de uitbreiding van Vliegveld Lelystad ongeldig heeft verklaard is er voor Zeewolde weer het gevaar dat we te maken krijgen met een vliegroute over of vlakbij ons dorp. Leefbaar Zeewolde roept daarom de bevolking op om massaal te reageren door een zienswijze in te dienen op de startnotitie Lelystad Airport. De startnotitie (verkrijgbaar bij www.inspraakvenw.nl)geeft aan wat de voorgenomen uitbreidingsactiviteiten zijn van Lelystad Airport en welke alternatieven er in de zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER) moeten worden onderzocht. En daar zit hem nu net de kneep, want er ontbreekt essentiële informatie over de aanvliegroutes waardoor er in feite geen fatsoenlijke MER kan plaatsvinden. Sterker de routes van de aanvliegroutes zijn nog in de ontwerpfase zoals blijkt uit een recente email correspondentie tussen StEM en de Luchtverkeersleiding Nederland. Op de website van StEM (www.stemzeewolde.nl) wordt dit verder prima uitgelegd en toegelicht. U kunt een inspraak digitaal insturen naar www.inspraakvenw.nl. Voorbeelden van een zienswijze vindt u op www.stemzeewolde.nl of op deze pagina. De zienswijze kan nog tot 16 juli worden opgestuurd. 

 Klik hier voor meer informatie

Vraag hier de voorbeeldbrief 'Inspraak Lelystad Airport' op.

Wel vraagt Leefbaar Zeewolde zich af of het nieuwe college van CDA, ChristenUnie en PvdA/GL, met twee leden van ver buiten ons dorp en een als novice in de politiek, wel alert genoeg reageert op deze ontwikkelingen. Tijdens de inspraakavond die onlangs gehouden werd was geen enkele wethouder uit Zeewolde aanwezig. Leefbaar Zeewolde vraagt zich af waarom niet? Het vorige college wist met een felle toon in verschillende brieven duidelijk te maken dat men niet gediend was van de onzorgvuldige plannen van Lelystad Airport. Bovendien werden de krachten in het dorp gebundeld en werd er massaal gereageerd. Dit college heeft tot nu toe geen enkele reactie gegeven en lijkt gelaten de plannen op zich af te laten komen. En dat is niet goed voor ons dorp.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Coalitiepartijen, arrogant provinciebestuur en vliegroutes over Zeewolde
   (07-07-2008)

Zware onvoldoende voor coalitiepartijen

De politiek is met zomerreces en in de landelijke media wordt teruggekeken op de resultaten van het huidige kabinet. Zoals u weet hebben wij sinds begin juni in Zeewolde helaas een afspiegeling van dit kabinet. De Nederlandse bevolking geeft Balkenende IV een zware onvoldoende voor het gevoerde beleid. Een meerderheid van zijn eigen partij (CDA) hoopt zelfs dat het kabinet zal vallen. Dat geldt overigens ook voor het grootste gedeelte van de PvdA kiezers. Dat kan ook niet anders. Nederland wordt overspoeld met nieuwe belastingsoorten en belangrijke beloftes worden ingetrokken. Ik heb het dan vooral over de Kinderopvang. Een van de belangrijkste verkiezingsitems van de PvdA die ze nu weer voor het grootste gedeelte intrekken. Dat is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de politiek. Ook de vakantiebelasting, verpakkingsbelasting, accijnsverhoging enz.enz. zijn veel mensen een doorn in het oog. Ik vind het pure diefstal want er is geen enkele relatie met de zogenaamde verbetering van het milieu. Nederland wil roomser zijn dan de Paus en ik vind dat de landelijke beleidsbepalers een grote klont boter op hun hoofd hebben. Als je in de landen om ons heen kijkt dan moet Nederland weer zonodig het braafste jongetje van de klas zijn. Ook de verregaande betutteling van dit kabinet is ergerlijk. Dat komt vooral door de deelname van de ChristenUnie die alleen maar nodig is voor een Kamermeerderheid. Het is weer een ouderwets regentenkabinet. Niet luisteren naar de bevolking, maar ons wel vertellen hoe we moeten leven. De Nederlanders moeten de volgende keer dat ze mogen stemmen al deze zaken niet vergeten. Ik hoop dat de oppositie dat voldoende voor het voetlicht zal brengen.

In Zeewolde mogen we in maart 2010 weer stemmen. De huidige coalitie (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) heeft geen echte meerderheid in Zeewolde gekregen van de kiezers, maar door de zetelverdeling net een zetel meer dan Leefbaar Zeewolde en de VVD samen. Laten we niet hopen dat deze drie partijen er net zo’n puinhoop van zullen maken als hun moederpartijen thans doen vanuit Den Haag.

Provincie piepelt college van Zeewolde

Binnen een maand is het nieuwe Zeewolder college nu al twee keer door de provincie gepiepeld! Eerst door de uitspraken van gedeputeerde Anne Bliek (VVD) over de aanstaande grenscorrectie tussen Almere en Zeewolde, en eind vorige week opnieuw doordat de provincie een voorbereidingsbesluit heeft genomen over het gebied dat straks de natuurzone Oostvaarderswold moet gaan worden. Zonder enige afstemming en/of voorafgaande informatievoorziening aan het Zeewolder college is dit besloten. Een grote schande! De provincie heeft volgens de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) sinds 1 juli deze bevoegdheid. Dat ze daar direct gebruik –lees misbruik- van maakt, zegt genoeg over de arrogante houding van het provinciale bestuur ten opzicht van Zeewolde.

Waar zijn onze nieuwe wethouders? Waarom laten ze zo over zich heen lopen? De boeren in dat gebied kunnen nu helemaal niets meer. Elke uitbreiding van hun bedrijf moet voorgelegd worden aan de provincie. Aangezien de provincie alle gronden moet overnemen staan ze natuurlijk geen uitbreidingen meer toe want daar moet voor betaald worden. Agrarische ondernemers wordt het ondernemen belet en dat is een grote bedreiging voor hun toekomst. Het betekent ook dat de fracties van landelijke partijen in onze gemeenteraad (CDA, PvdA, GroenLinks, VVD en CU) geen enkele invloed hebben op hun fracties in Lelystad. Dat is zeer betreurenswaardig want zij zitten er voor de belangen van onze inwoners. Ik ben heel benieuwd hoe het college van Zeewolde dit besluit gaan aanvechten.

Vliegroutes over Zeewolde

Als ik de kranten goed lees, was er tijdens de formele inspraakavond onlangs geen enkele wethouder uit Zeewolde aanwezig. Hoe kan dat? Dit is een zeer beladen onderwerp en als je op formele momenten je stem niet laat horen, dan zet je de Zeewoldenaren in de kou. Gelukkig onderneemt de actiegroep STEM nu veel en ik roep iedereen op tijdig te reageren. Neem het heft in eigen hand, want het huidige college lijkt u te vergeten.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Persbericht voorbereidingsbesluit Oostvaarderswold
   (05-07-2008)

De 5 fracties in de gemeenteraad van Zeewolde hebben met groot ongenoegen kennis genomen van het vandaag gepubliceerde voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten met betrekking tot de groenblauwe zone OostvaardersWold, inclusief het zoekgebied.

Naar de mening van de fracties is hierbij sprake van een vorm van 'machtsmisbruik' en non-communicatie die tussen overheden ongehoord is. De gemeenteraadsfracties roepen het college van B en W op het genomen besluit van Provinciale Staten waar mogelijk aan te vechten. Op 26 juni jl. heeft de gemeenteraad zich bij amendement unaniem uitgesproken tegen opname van het zoekgebied van 300 ha. in het voorkeursalternatief OostvaardersWold.


Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Valse beloften coalitiepartijen
   (27-06-2008)

Valse beloften coalitiepartijen

Tijdens de vorige raadsvergadering heeft Piet Verschure, fractievoorzitter van het CDA, namens de drie nieuwe coalitiepartijen beloofd dat er bij de volgende raadsvergadering een plan klaar zou liggen om een Multi Functionele Accommodatie (MFA) te gaan bouwen. U weet, daar is nogal wat over te doen geweest de afgelopen tijd…! In september zouden ze dan beginnen met de bouw, was de volgende belofte die hij toen deed. Tijdens de raadsvergadering van 26 juni vroegen Leefbaar Zeewolde en de VVD waar dat plan is. U raadt het al, er is helemaal geen plan en het ziet er ook niet naar uit dat dat er binnenkort wel is. Valse beloften derhalve en dat van partijen die telkens maar hameren op de normen en waarden in de samenleving. Liegen mag niet zo is mij geleerd. Het is zelfs een van de 10 geboden en daar zouden met name het CDA en de ChristenUnie zich toch aan moeten houden zou je denken. Ik heb al eerder aangegeven dat er een aantal raadsleden voor mij door het ijs zijn gezakt. Dit is opnieuw een bewijs daarvan. Afspraak is afspraak zou je denken, maar kennelijk niet voor deze mensen. Ze moeten zich ook maar niet meer afvragen hoe het nou toch komt dat de burger zich afkeert van de politiek. Ik zou ze willen adviseren: kijk eens in de spiegel en verander je gedrag. Deze partijen zijn nu al volstrekt ongeloofwaardig en ik vrees dat de kinderen in de Polderwijk nog minstens 2 jaar lang in de noodlokalen zitten. Ook de wethouder Onderwijs (ChristenUnie) bleef net als in de commissievergadering ‘stommertje’ spelen en vertikte het om antwoord te geven op hele legitieme vragen. Hij is bezig met draagvlak te creëren zo vertelde hij en uit ‘tactische overwegingen’ wilde hij verder weinig vertellen. Dat draagvlak is er al jaren dus wat is hij dan werkelijk aan het doen? De raad komt pas weer op 25 september bijeen. De MFA, die topprioriteit nummer 1 was, zoals Piet Verschure de raad vorige maand beloofde, loopt dus opnieuw forse vertraging op. Ik verwacht niet dat het Openbaar Basisonderwijs daarop gaat wachten. Zij hebben hun eigen bouwrechten en ik adviseer ze dan ook zo snel mogelijk te beginnen met de bouw van hun school. De andere denominaties kunnen dan aanschuiven en op die manier kan er snel een start worden gemaakt met behoorlijke onderwijshuisvesting in de Polderwijk.

Jaarrekening 2007

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2007 heeft Leefbaar Zeewolde 5 moties ingediend om een goede bestemming te geven aan het positieve resultaat dat behaald is. Er is eenmalig geld over en dat kun je dan als raad ook eenmalig uitgeven als je dat wilt. Leefbaar Zeewolde wilde extra geld geven voor de festiviteiten volgend jaar als Zeewolde 25 jaar bestaat. Een grootschalige dorpspicknick bijvoorbeeld om zo de sociale cohesie te bevorderen. Ook wilde Leefbaar Zeewolde nu al geld reserveren zodat eind dit jaar de ijsbaan weer kan komen. In een andere motie werd gevraagd om te investeren in extra ondergrondse afvalcontainers voor in het centrum zodat al die grote lelijke bakken uit het zicht verdwijnen. Leefbaar Zeewolde wilde € 100.000,- gebruiken om de opleidingskosten te betalen van een vrijwillige beveiligingsdienst voor evenementen en om materialen aan te schaffen zodat organisatoren van evenementen die kunnen gebruiken. Tenslotte is er een motie ingediend om bij het schoolgebouw aan het Kluunpad (Oude Levant) extra speelvoorzieningen voor de kinderen te realiseren. De moties werden door sommige partijen als ‘sympathiek’ bestempeld, maar ze stemden vervolgens tegen. Dat betekent dus op dit moment geen geld voor de ijsbaan, geen geld voor extra speelvoorzieningen, geen geld voor een grote dorpspicknick enz. enz. Nee, men wilde het geld in de Algemene Reserve stoppen. Op zich ook goede bestemming, maar de hoogte van de Algemene Reserve is meer dan voldoende dus dat geld is daar op dit moment helemaal niet nodig. Ik vind het persoonlijk een gemiste kans. Er is nu eindelijk de mogelijkheid om een paar leuke dingen te doen voor de mensen in ons dorp, maar het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie hebben dat niet voor u over.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde verbaasd over grenscorrectie
   (20-06-2008)

Leefbaar Zeewolde is onaangenaam verrast over de berichtgeving door gedeputeerde Anne Bliek (VVD) uit Lelystad over de mogelijke grenscorrectie eind 2009 tussen Almere en Zeewolde. Nog meer verrast is Leefbaar Zeewolde over de uiterst povere reactie van de nieuwe CDA wethouder Jos Huizinga.

Mevrouw Anne Bliek loopt voor de muziek uit met haar opmerkingen over een grenswijziging die ter hoogte van de natuurzone Oostvaarderswold zal komen. Dat betekent dat Zeewolde vele duizenden hectares goed renderende landbouwgrond ziet verdwijnen naar Almere. De provincie vindt het kennelijk nu al goed dat Almere daar flink gaat bouwen. Er wordt gesproken over 15.000 tot 20.000 huizen.

Zwakke reactie

In een memo van wethouder Jos Huizinga aan de raad erkent hij dat er over deze uitlatingen geen overleg met het college van B&W heeft plaatsgevonden en dat hij binnenkort met mevrouw Bliek gaat praten. Hij zal de raad op 26 juni a.s. verder informeren. Leefbaar Zeewolde vindt dit een uiterst zwakke reactie op deze overval op Zeewolde. Opnieuw laat een CDA wethouder over zich heen lopen terwijl er de laatste jaren flink aan de weg is getimmerd door de vorige wethouders Schouten en Lodders. Dat heeft geresulteerd in het feit dat Zeewolde als volwaardige partner deel uitmaakte van het proces rondom de schaalsprong van Almere. Onder verantwoordelijkheid van ex-wethouder Michiel Schouten is er zelfs een alternatief scenario ontwikkeld waarbij Zeewolde zelfstandig woningbouw wil en kan ontwikkelen indien de noodzaak daartoe blijkt. Eind deze maand neemt de gemeenteraad over dat scenario een besluit. Leefbaar Zeewolde neemt het wethouder Huizinga kwalijk dat hij nu al afstand doet in zijn memo aan de raad van dit scenario. Hij zegt daar namelijk in dat indien het kabinet een variant kiest die aantoonbaar niet door Zeewolde zelf kan worden gerealiseerd dit een grenswijziging tot gevolg heeft. Wethouder Huizinga gelooft dus niet in de kracht van Zeewolde om zelfstandig te ontwikkelen en laat zijn oren nu al hangen naar het kabinet, de gemeente Almere en de provincie Flevoland.

Afstand nemen

Fractievoorzitter Rein Zijlstra heeft het college onmiddellijk verzocht om in het openbaar met kracht afstand te nemen van de woorden van mevrouw Bliek. In een reactie aan Rein Zijlstra laat wethouder Huizinga weten dat niet van plan te zijn. Het lijkt er sterk op dat deze nieuwe wethouder niet wil opkomen voor de belangen van Zeewolder inwoners. In het gebied tussen de A27 en het toekomstige Oostvaarderswold – ter hoogte van de Nijkerkerweg – wonen veel agrarische ondernemers met een CDA achtergrond. Leefbaar Zeewolde is benieuwd hoe zij tegen deze actie van wethouder Huizinga aankijken.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Valse start nieuwe wethouders
   (16-06-2008)

Valse start nieuwe wethouders

Uit nieuwsgierigheid ben ik vorige week dinsdag en woensdag even gaan kijken bij de commissievergaderingen. Daarnaast heb ik aangegeven de politiek vanuit een andere hoedanigheid te zullen blijven volgen en daar zo nu en dan over te schrijven. Er stonden natuurlijk onderwerpen op de agenda die nog onder mijn verantwoordelijkheid als wethouder tot stand zijn gekomen. Dinsdag de Programmajaarrekening 2007 en de Voorjaarsprogrammarekening 2008. Over de jaarrekening 2007 werden veel complimenten gemaakt. Dat is ook logisch gezien het vele werk dat er de afgelopen jaren ingestoken is om de informatiewaarde te verbeteren en de leesbaarheid te optimaliseren. CDA-raadslid Hopster zei zelfs dat de jaarrekening de perfectie bijna benaderde. Leuk om te horen natuurlijk waarbij ik mij opnieuw afvraag waarom je dan gevraagd wordt af te treden. Over de voorjaarsnota was men kritisch en terecht. Door een aantal ingrepen van het Kabinet doemen er donkere wolken op in de jaren 2010 en verder. Er is een CAO voor ambtenaren afgesloten die veel geld extra gaat kosten. Nog niet bekend is of Den Haag dit ook aan de gemeente zal compenseren. Ook de verplichte invoering van allerlei basisadministraties, die onder de noemer e-Zeewolde tot stand zullen komen, kosten extra geld wat opnieuw niet uit Den Haag gecompenseerd zal worden. Dit Kabinet (CDA, PvdA en ChristenUnie) heeft de vervelende eigenschap allerlei dingen af te schuiven op de gemeente, maar vervolgens niet met geld over de brug komt om dit te financieren. De gemeente moet dit dus zelf gaan zoeken en daar wringt hem de schoen. Ik ben benieuwd hoe de nieuwe coalitie, die toevallig uit dezelfde partijen bestaat, dit gaat oplossen. Wat mij opviel was dat de nieuwe wethouder financiën (CDA) erg slecht was voorbereid op de vergadering. Hij liet veel vragen ter beantwoording over aan de ambtenaar die naast hem zat. Ik vind dat niet goed. Dat je er nog maar net zit is geen excuus. Je dient je goed voor te bereiden en je te verdiepen in de dossiers. Zo moeilijk is dat allemaal niet, maar je moet het wel willen!  

Op woensdagavond stonden er veel onderwerpen op de agenda voor de nieuwe wethouder onderwijs en sociale zaken. Ook deze meneer (ChristenUnie) was erg slecht voorbereid. Er zaten veel ambtenaren om hem heen die vragen van commissieleden moesten beantwoorden. Op vragen wat de visie van de wethouder was op bepaalde onderwerpen kwam gewoon geen antwoord. Je merkt dat deze meneer al een tijdje ervaring heeft als wethouder. Hij gebruikt bekende trucjes en helaas trapten de commissieleden daar in. Daarnaast viel het mij op dat hij erg gauw op zijn tenen is getrapt en dan stekelig reageert naar de commissieleden. Dat hij domweg geen antwoord wenst te geven op simpele vragen vind ik getuigen van minachtig naar de commissieleden. Ook bij de rol van de commissievoorzitter Jan Klop van de PvdA zet ik grote vraagtekens. Hij dient er als onafhankelijke voorzitter voor te zorgen dat de commissieleden antwoord krijgen op hun vragen. En dan bedoel ik alle commissieleden en niet alleen die van zijn eigen partij. Het was van een bedenkelijk niveau om te zien dat zijn partijgenoot tot in detail vragen mocht stellen die helemaal niet in een commissie thuis horen, en dat hij geen enkele moeite deed om vragen die de oppositie stelde beantwoord te krijgen van de wethouder. Dit hoort kennelijk bij de nieuwe bestuursstijl die de nieuwe coalitie nastreeft.

MFA

Het bestuur van het Openbaar basisonderwijs heeft de knoop doorgehakt. Zij gaan zo spoedig mogelijk aan de gang met de bouw van een school in de Polderwijk. Ik kan ze geen ongelijk geven. Op vragen daarover uit de commissie vertelde de CU-wethouder onderwijs dat hij met een 3-tal participanten deze week zou praten. Wie dat zijn wilde hij ook al niet vertellen, maar het Openbaar onderwijs is daar niet bij. Hij vindt het een gevoelig dossier. Ik begrijp daar niets van. Het is helemaal geen gevoelig dossier. Waarom vertel je niet gewoon met wie je gaat praten? Dat is toch geen geheim? Bovendien is het buitengewoon ongepast om in de achterkamertjes dingen te willen regelen. Zo’n wethouder hebben we al gehad en daar is het niet goed mee afgelopen! Ook dit is dus een voorbeeld van de nieuwe bestuursstijl waarmee Zeewolde te maken krijgt.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Reactie op CDA webartikel van Piet Verschure
   (09-06-2008)

> Klik hier voor het artikel van Piet verschure

Reactie van Rein Zijlstra, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde:

Beste Piet,

Het is niet mijn gewoonte om te reageren op opmerkingen van mederaadsleden die zij via hun website publiceren. Ik vind dat het politieke debat in de raadszaal hoort plaats te vinden.

Deze keer maak ik een uitzondering op deze gewoonte.

Ik haal uit jouw stukje een paar belangrijke opmerkingen en zelfs beschuldigingen.

  1. Je schaamt je voor de manier waarop Leefbaar Zeewolde en de VVD zich hebben opgesteld tijdens de installatie van de nieuwe wethouders Bovendien lieten wij geen enkel positief geluid horen en gingen in de aanval op de nieuwe wethouders.
  2. Beledigend en aanmatigend, de reden voor het stuklopen van een breed college werd wel duidelijk.
  3. Wat voor familie, vrienden en bekenden een feestelijke bijeenkomst had moeten worden werd verzuurd door de toon van Leefbaar Zeewolde en de VVD.
  4. We moeten verder gaan op de inhoud.

Piet, zomaar vier punten uit je verhaal. Ik wil daar als volgt op reageren.

  1. Ik kan mij geen aanval op de nieuwe wethouders herinneren, wel veel twijfel. Kunnen wethouders die niet uit de Zeewolder samenleving komen en daar ook niet op korte termijn willen gaan wonen (dit constateerde ik naar aanleiding van het antwoord dat je gaf op vragen van Henny van Ginkel over het verhuizen van Huizinga) wel met het gezicht naar de samenleving staan? Kunnen zij wel een bestuurscultuurverandering bewerkstellen (zo die al nodig is)? Is de continuïteit van het bestuur wel voldoende gewaarborgd? Daarnaast heb ik geconstateerd dat het door Jos Huizinga ingediende CV mij uitermate geschikt leek om op een burgermeestersfunctie te solliciteren of misschien zelfs al gesolliciteerd te hebben. Is dat beledigend of wellicht juist complimenteus? Als ik vervolgens opmerk dat hij mij dus geen blijvertje lijkt, spreekt jouw fractiegenoot een zeer beledigende opmerking uit waar ik zeer zeker binnenkort nog op terug kom.
  2. Ik kan mij niet herinneren dat Leefbaar Zeewolde beledigende opmerkingen heeft gemaakt, wel zijn er in mijn ogen terecht zeer kritische opmerkingen geplaatst. Was dit de reden voor het stuklopen van de collegevorming met Leefbaar Zeewolde? Nee Piet. De opmerking van de afgelopen weken zijn uitgelokt gedrag. Ik vergelijk dit met een situatie die zich vroeger op mijn lagere school heeft voorgedaan. Een paar jongens maakten continu vervelende opmerkingen tegen een bepaalde leerling, zo nu en dan werd hij uitgescholden en werd zijn tas afgepakt. Je kent dit soort situaties wel. Na een aantal maanden is die leerling het eindelijk zat en op het moment dat er weer gescholden wordt duwt deze leerling een van de treiteraars omver. Deze rent vervolgens huilend naar de juffrouw en roep dat hij geslagen wordt. Piet, herken je dit gedrag? Leefbaar Zeewolde is de afgelopen periode door jou en je politieke vrienden op een uitgesproken negatieve manier in het nieuws gebracht. Dit begon al tijdens de coalitieonderhandelingen in 2006 en de reden van het afhaken van Peter Drenth. Dit heeft zich voorgezet en had een hoogtepunt tijdens de afscheidsspeech van Thijs van Daalen. De suggestieve wijze waarop je je vervolgens afzet tegen het nu oude college deed de emmer voor ons overlopen. Wij reageren en jij, jij loopt nu naar de juf.
  3. In de ogen van Leefbaar Zeewolde hoort in de raad het politieke debat plaats te vinden, er is daar geen plaats voor feestjes. Die vier je maar thuis. Zeker niet omdat jij en je collegegenoten het debat de afgelopen maanden keer op keer uit de weg zijn gegaan. De vele terechte vragen die wij hadden werden nooit beantwoord. Stilzwijgen was ons deel. Dat een en ander voor familie, vrienden en bekenden sneu was is jammer, maar ik heb bij jou nooit en op geen enkele wijze betrokkenheid gevoeld voor familie, vrienden en bekenden van Leefbaar Zeewolde fractie- en collegeleden. Hoe denk je dat die zich de afgelopen periode gevoeld hebben?
  4. De afgelopen periode hebben wij vaak geprobeerd met jullie over de inhoud te spreken. Dat is niet gelukt. Geen antwoorden en geen discussie in de raad, jouw keus dus. Dat je nu wel over de inhoud wilt gaan praten verbaast mij dus in ernstige mate en dat kan ik niet geloven. Ik wil dat eerst wel eens zien.

Beste Piet, dit waren zomaar een aantal reacties. Ik hoop dat je ze leest en tot je neemt. Je hebt als fractievoorzitter van het CDA in Zeewolde een bepaalde keus gemaakt en je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle consequenties die die keus tot gevolg heeft. Wat mij betreft praten we hier met z’n tweeën binnenkort nog eens over onder het genot van een kopje koffie. Je weet waar ik woon, je bent van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet, Rein Zijlstra

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...