Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Weblog Michiel Schouten: Valse beloften coalitiepartijen
   (27-06-2008)

Valse beloften coalitiepartijen

Tijdens de vorige raadsvergadering heeft Piet Verschure, fractievoorzitter van het CDA, namens de drie nieuwe coalitiepartijen beloofd dat er bij de volgende raadsvergadering een plan klaar zou liggen om een Multi Functionele Accommodatie (MFA) te gaan bouwen. U weet, daar is nogal wat over te doen geweest de afgelopen tijd…! In september zouden ze dan beginnen met de bouw, was de volgende belofte die hij toen deed. Tijdens de raadsvergadering van 26 juni vroegen Leefbaar Zeewolde en de VVD waar dat plan is. U raadt het al, er is helemaal geen plan en het ziet er ook niet naar uit dat dat er binnenkort wel is. Valse beloften derhalve en dat van partijen die telkens maar hameren op de normen en waarden in de samenleving. Liegen mag niet zo is mij geleerd. Het is zelfs een van de 10 geboden en daar zouden met name het CDA en de ChristenUnie zich toch aan moeten houden zou je denken. Ik heb al eerder aangegeven dat er een aantal raadsleden voor mij door het ijs zijn gezakt. Dit is opnieuw een bewijs daarvan. Afspraak is afspraak zou je denken, maar kennelijk niet voor deze mensen. Ze moeten zich ook maar niet meer afvragen hoe het nou toch komt dat de burger zich afkeert van de politiek. Ik zou ze willen adviseren: kijk eens in de spiegel en verander je gedrag. Deze partijen zijn nu al volstrekt ongeloofwaardig en ik vrees dat de kinderen in de Polderwijk nog minstens 2 jaar lang in de noodlokalen zitten. Ook de wethouder Onderwijs (ChristenUnie) bleef net als in de commissievergadering ‘stommertje’ spelen en vertikte het om antwoord te geven op hele legitieme vragen. Hij is bezig met draagvlak te creëren zo vertelde hij en uit ‘tactische overwegingen’ wilde hij verder weinig vertellen. Dat draagvlak is er al jaren dus wat is hij dan werkelijk aan het doen? De raad komt pas weer op 25 september bijeen. De MFA, die topprioriteit nummer 1 was, zoals Piet Verschure de raad vorige maand beloofde, loopt dus opnieuw forse vertraging op. Ik verwacht niet dat het Openbaar Basisonderwijs daarop gaat wachten. Zij hebben hun eigen bouwrechten en ik adviseer ze dan ook zo snel mogelijk te beginnen met de bouw van hun school. De andere denominaties kunnen dan aanschuiven en op die manier kan er snel een start worden gemaakt met behoorlijke onderwijshuisvesting in de Polderwijk.

Jaarrekening 2007

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2007 heeft Leefbaar Zeewolde 5 moties ingediend om een goede bestemming te geven aan het positieve resultaat dat behaald is. Er is eenmalig geld over en dat kun je dan als raad ook eenmalig uitgeven als je dat wilt. Leefbaar Zeewolde wilde extra geld geven voor de festiviteiten volgend jaar als Zeewolde 25 jaar bestaat. Een grootschalige dorpspicknick bijvoorbeeld om zo de sociale cohesie te bevorderen. Ook wilde Leefbaar Zeewolde nu al geld reserveren zodat eind dit jaar de ijsbaan weer kan komen. In een andere motie werd gevraagd om te investeren in extra ondergrondse afvalcontainers voor in het centrum zodat al die grote lelijke bakken uit het zicht verdwijnen. Leefbaar Zeewolde wilde € 100.000,- gebruiken om de opleidingskosten te betalen van een vrijwillige beveiligingsdienst voor evenementen en om materialen aan te schaffen zodat organisatoren van evenementen die kunnen gebruiken. Tenslotte is er een motie ingediend om bij het schoolgebouw aan het Kluunpad (Oude Levant) extra speelvoorzieningen voor de kinderen te realiseren. De moties werden door sommige partijen als ‘sympathiek’ bestempeld, maar ze stemden vervolgens tegen. Dat betekent dus op dit moment geen geld voor de ijsbaan, geen geld voor extra speelvoorzieningen, geen geld voor een grote dorpspicknick enz. enz. Nee, men wilde het geld in de Algemene Reserve stoppen. Op zich ook goede bestemming, maar de hoogte van de Algemene Reserve is meer dan voldoende dus dat geld is daar op dit moment helemaal niet nodig. Ik vind het persoonlijk een gemiste kans. Er is nu eindelijk de mogelijkheid om een paar leuke dingen te doen voor de mensen in ons dorp, maar het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie hebben dat niet voor u over.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Leefbaar Zeewolde verbaasd over grenscorrectie
   (20-06-2008)

Leefbaar Zeewolde is onaangenaam verrast over de berichtgeving door gedeputeerde Anne Bliek (VVD) uit Lelystad over de mogelijke grenscorrectie eind 2009 tussen Almere en Zeewolde. Nog meer verrast is Leefbaar Zeewolde over de uiterst povere reactie van de nieuwe CDA wethouder Jos Huizinga.

Mevrouw Anne Bliek loopt voor de muziek uit met haar opmerkingen over een grenswijziging die ter hoogte van de natuurzone Oostvaarderswold zal komen. Dat betekent dat Zeewolde vele duizenden hectares goed renderende landbouwgrond ziet verdwijnen naar Almere. De provincie vindt het kennelijk nu al goed dat Almere daar flink gaat bouwen. Er wordt gesproken over 15.000 tot 20.000 huizen.

Zwakke reactie

In een memo van wethouder Jos Huizinga aan de raad erkent hij dat er over deze uitlatingen geen overleg met het college van B&W heeft plaatsgevonden en dat hij binnenkort met mevrouw Bliek gaat praten. Hij zal de raad op 26 juni a.s. verder informeren. Leefbaar Zeewolde vindt dit een uiterst zwakke reactie op deze overval op Zeewolde. Opnieuw laat een CDA wethouder over zich heen lopen terwijl er de laatste jaren flink aan de weg is getimmerd door de vorige wethouders Schouten en Lodders. Dat heeft geresulteerd in het feit dat Zeewolde als volwaardige partner deel uitmaakte van het proces rondom de schaalsprong van Almere. Onder verantwoordelijkheid van ex-wethouder Michiel Schouten is er zelfs een alternatief scenario ontwikkeld waarbij Zeewolde zelfstandig woningbouw wil en kan ontwikkelen indien de noodzaak daartoe blijkt. Eind deze maand neemt de gemeenteraad over dat scenario een besluit. Leefbaar Zeewolde neemt het wethouder Huizinga kwalijk dat hij nu al afstand doet in zijn memo aan de raad van dit scenario. Hij zegt daar namelijk in dat indien het kabinet een variant kiest die aantoonbaar niet door Zeewolde zelf kan worden gerealiseerd dit een grenswijziging tot gevolg heeft. Wethouder Huizinga gelooft dus niet in de kracht van Zeewolde om zelfstandig te ontwikkelen en laat zijn oren nu al hangen naar het kabinet, de gemeente Almere en de provincie Flevoland.

Afstand nemen

Fractievoorzitter Rein Zijlstra heeft het college onmiddellijk verzocht om in het openbaar met kracht afstand te nemen van de woorden van mevrouw Bliek. In een reactie aan Rein Zijlstra laat wethouder Huizinga weten dat niet van plan te zijn. Het lijkt er sterk op dat deze nieuwe wethouder niet wil opkomen voor de belangen van Zeewolder inwoners. In het gebied tussen de A27 en het toekomstige Oostvaarderswold – ter hoogte van de Nijkerkerweg – wonen veel agrarische ondernemers met een CDA achtergrond. Leefbaar Zeewolde is benieuwd hoe zij tegen deze actie van wethouder Huizinga aankijken.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Valse start nieuwe wethouders
   (16-06-2008)

Valse start nieuwe wethouders

Uit nieuwsgierigheid ben ik vorige week dinsdag en woensdag even gaan kijken bij de commissievergaderingen. Daarnaast heb ik aangegeven de politiek vanuit een andere hoedanigheid te zullen blijven volgen en daar zo nu en dan over te schrijven. Er stonden natuurlijk onderwerpen op de agenda die nog onder mijn verantwoordelijkheid als wethouder tot stand zijn gekomen. Dinsdag de Programmajaarrekening 2007 en de Voorjaarsprogrammarekening 2008. Over de jaarrekening 2007 werden veel complimenten gemaakt. Dat is ook logisch gezien het vele werk dat er de afgelopen jaren ingestoken is om de informatiewaarde te verbeteren en de leesbaarheid te optimaliseren. CDA-raadslid Hopster zei zelfs dat de jaarrekening de perfectie bijna benaderde. Leuk om te horen natuurlijk waarbij ik mij opnieuw afvraag waarom je dan gevraagd wordt af te treden. Over de voorjaarsnota was men kritisch en terecht. Door een aantal ingrepen van het Kabinet doemen er donkere wolken op in de jaren 2010 en verder. Er is een CAO voor ambtenaren afgesloten die veel geld extra gaat kosten. Nog niet bekend is of Den Haag dit ook aan de gemeente zal compenseren. Ook de verplichte invoering van allerlei basisadministraties, die onder de noemer e-Zeewolde tot stand zullen komen, kosten extra geld wat opnieuw niet uit Den Haag gecompenseerd zal worden. Dit Kabinet (CDA, PvdA en ChristenUnie) heeft de vervelende eigenschap allerlei dingen af te schuiven op de gemeente, maar vervolgens niet met geld over de brug komt om dit te financieren. De gemeente moet dit dus zelf gaan zoeken en daar wringt hem de schoen. Ik ben benieuwd hoe de nieuwe coalitie, die toevallig uit dezelfde partijen bestaat, dit gaat oplossen. Wat mij opviel was dat de nieuwe wethouder financiën (CDA) erg slecht was voorbereid op de vergadering. Hij liet veel vragen ter beantwoording over aan de ambtenaar die naast hem zat. Ik vind dat niet goed. Dat je er nog maar net zit is geen excuus. Je dient je goed voor te bereiden en je te verdiepen in de dossiers. Zo moeilijk is dat allemaal niet, maar je moet het wel willen!  

Op woensdagavond stonden er veel onderwerpen op de agenda voor de nieuwe wethouder onderwijs en sociale zaken. Ook deze meneer (ChristenUnie) was erg slecht voorbereid. Er zaten veel ambtenaren om hem heen die vragen van commissieleden moesten beantwoorden. Op vragen wat de visie van de wethouder was op bepaalde onderwerpen kwam gewoon geen antwoord. Je merkt dat deze meneer al een tijdje ervaring heeft als wethouder. Hij gebruikt bekende trucjes en helaas trapten de commissieleden daar in. Daarnaast viel het mij op dat hij erg gauw op zijn tenen is getrapt en dan stekelig reageert naar de commissieleden. Dat hij domweg geen antwoord wenst te geven op simpele vragen vind ik getuigen van minachtig naar de commissieleden. Ook bij de rol van de commissievoorzitter Jan Klop van de PvdA zet ik grote vraagtekens. Hij dient er als onafhankelijke voorzitter voor te zorgen dat de commissieleden antwoord krijgen op hun vragen. En dan bedoel ik alle commissieleden en niet alleen die van zijn eigen partij. Het was van een bedenkelijk niveau om te zien dat zijn partijgenoot tot in detail vragen mocht stellen die helemaal niet in een commissie thuis horen, en dat hij geen enkele moeite deed om vragen die de oppositie stelde beantwoord te krijgen van de wethouder. Dit hoort kennelijk bij de nieuwe bestuursstijl die de nieuwe coalitie nastreeft.

MFA

Het bestuur van het Openbaar basisonderwijs heeft de knoop doorgehakt. Zij gaan zo spoedig mogelijk aan de gang met de bouw van een school in de Polderwijk. Ik kan ze geen ongelijk geven. Op vragen daarover uit de commissie vertelde de CU-wethouder onderwijs dat hij met een 3-tal participanten deze week zou praten. Wie dat zijn wilde hij ook al niet vertellen, maar het Openbaar onderwijs is daar niet bij. Hij vindt het een gevoelig dossier. Ik begrijp daar niets van. Het is helemaal geen gevoelig dossier. Waarom vertel je niet gewoon met wie je gaat praten? Dat is toch geen geheim? Bovendien is het buitengewoon ongepast om in de achterkamertjes dingen te willen regelen. Zo’n wethouder hebben we al gehad en daar is het niet goed mee afgelopen! Ook dit is dus een voorbeeld van de nieuwe bestuursstijl waarmee Zeewolde te maken krijgt.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Reactie op CDA webartikel van Piet Verschure
   (09-06-2008)

> Klik hier voor het artikel van Piet verschure

Reactie van Rein Zijlstra, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde:

Beste Piet,

Het is niet mijn gewoonte om te reageren op opmerkingen van mederaadsleden die zij via hun website publiceren. Ik vind dat het politieke debat in de raadszaal hoort plaats te vinden.

Deze keer maak ik een uitzondering op deze gewoonte.

Ik haal uit jouw stukje een paar belangrijke opmerkingen en zelfs beschuldigingen.

 1. Je schaamt je voor de manier waarop Leefbaar Zeewolde en de VVD zich hebben opgesteld tijdens de installatie van de nieuwe wethouders Bovendien lieten wij geen enkel positief geluid horen en gingen in de aanval op de nieuwe wethouders.
 2. Beledigend en aanmatigend, de reden voor het stuklopen van een breed college werd wel duidelijk.
 3. Wat voor familie, vrienden en bekenden een feestelijke bijeenkomst had moeten worden werd verzuurd door de toon van Leefbaar Zeewolde en de VVD.
 4. We moeten verder gaan op de inhoud.

Piet, zomaar vier punten uit je verhaal. Ik wil daar als volgt op reageren.

 1. Ik kan mij geen aanval op de nieuwe wethouders herinneren, wel veel twijfel. Kunnen wethouders die niet uit de Zeewolder samenleving komen en daar ook niet op korte termijn willen gaan wonen (dit constateerde ik naar aanleiding van het antwoord dat je gaf op vragen van Henny van Ginkel over het verhuizen van Huizinga) wel met het gezicht naar de samenleving staan? Kunnen zij wel een bestuurscultuurverandering bewerkstellen (zo die al nodig is)? Is de continuïteit van het bestuur wel voldoende gewaarborgd? Daarnaast heb ik geconstateerd dat het door Jos Huizinga ingediende CV mij uitermate geschikt leek om op een burgermeestersfunctie te solliciteren of misschien zelfs al gesolliciteerd te hebben. Is dat beledigend of wellicht juist complimenteus? Als ik vervolgens opmerk dat hij mij dus geen blijvertje lijkt, spreekt jouw fractiegenoot een zeer beledigende opmerking uit waar ik zeer zeker binnenkort nog op terug kom.
 2. Ik kan mij niet herinneren dat Leefbaar Zeewolde beledigende opmerkingen heeft gemaakt, wel zijn er in mijn ogen terecht zeer kritische opmerkingen geplaatst. Was dit de reden voor het stuklopen van de collegevorming met Leefbaar Zeewolde? Nee Piet. De opmerking van de afgelopen weken zijn uitgelokt gedrag. Ik vergelijk dit met een situatie die zich vroeger op mijn lagere school heeft voorgedaan. Een paar jongens maakten continu vervelende opmerkingen tegen een bepaalde leerling, zo nu en dan werd hij uitgescholden en werd zijn tas afgepakt. Je kent dit soort situaties wel. Na een aantal maanden is die leerling het eindelijk zat en op het moment dat er weer gescholden wordt duwt deze leerling een van de treiteraars omver. Deze rent vervolgens huilend naar de juffrouw en roep dat hij geslagen wordt. Piet, herken je dit gedrag? Leefbaar Zeewolde is de afgelopen periode door jou en je politieke vrienden op een uitgesproken negatieve manier in het nieuws gebracht. Dit begon al tijdens de coalitieonderhandelingen in 2006 en de reden van het afhaken van Peter Drenth. Dit heeft zich voorgezet en had een hoogtepunt tijdens de afscheidsspeech van Thijs van Daalen. De suggestieve wijze waarop je je vervolgens afzet tegen het nu oude college deed de emmer voor ons overlopen. Wij reageren en jij, jij loopt nu naar de juf.
 3. In de ogen van Leefbaar Zeewolde hoort in de raad het politieke debat plaats te vinden, er is daar geen plaats voor feestjes. Die vier je maar thuis. Zeker niet omdat jij en je collegegenoten het debat de afgelopen maanden keer op keer uit de weg zijn gegaan. De vele terechte vragen die wij hadden werden nooit beantwoord. Stilzwijgen was ons deel. Dat een en ander voor familie, vrienden en bekenden sneu was is jammer, maar ik heb bij jou nooit en op geen enkele wijze betrokkenheid gevoeld voor familie, vrienden en bekenden van Leefbaar Zeewolde fractie- en collegeleden. Hoe denk je dat die zich de afgelopen periode gevoeld hebben?
 4. De afgelopen periode hebben wij vaak geprobeerd met jullie over de inhoud te spreken. Dat is niet gelukt. Geen antwoorden en geen discussie in de raad, jouw keus dus. Dat je nu wel over de inhoud wilt gaan praten verbaast mij dus in ernstige mate en dat kan ik niet geloven. Ik wil dat eerst wel eens zien.

Beste Piet, dit waren zomaar een aantal reacties. Ik hoop dat je ze leest en tot je neemt. Je hebt als fractievoorzitter van het CDA in Zeewolde een bepaalde keus gemaakt en je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle consequenties die die keus tot gevolg heeft. Wat mij betreft praten we hier met z’n tweeën binnenkort nog eens over onder het genot van een kopje koffie. Je weet waar ik woon, je bent van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet, Rein Zijlstra

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Afscheidsrede Michiel Schouten
   (06-06-2008)

Uitgesproken tekst op de raadsvergadering van 5 juni 2008

Voorzitter, vorige week donderdag is mij gevraagd mijn functie neer te leggen. Op de vraag waarom, komt geen antwoord. Daarop is een motie van wantrouwen ingediend. Op mijn vraag waarop dat wantrouwen is gebaseerd, komt geen antwoord. Voorzitter, ik zal de raad wel van antwoord voorzien op de aan mij gestelde vraag, waarbij ik even terugblik op de afgelopen periode.

Voorzitter, in het najaar van 2004, krijgt toenmalig wethouder financiën Ernst Cramer een motie van wantrouwen aan zijn broek, omdat de financiële positie van Zeewolde in een chaos is veranderd. Na de dramatische cijfers van de najaarsnota 2004 blijkt er een dag later nóg eens € 1 miljoen zoek te zijn. Via de media geeft hij aan geen idee te hebben hoe dat komt. Alle partijen, behalve de CU, steunen de motie en de wethouder kan gaan. De fractie van de CU stapt uit de coalitie en Leefbaar Zeewolde wordt gevraagd toe te treden.

Vorige week donderdag hoorde ik de heer Dijksterhuis zeggen, dat er wat hem betreft te veel op de “man gespeeld” wordt, en dat de CU als een onbetrouwbare partij wordt afgeschilderd. Daarom geeft hij geen antwoorden op de gestelde vragen. 

Vervolgens zegt de heer Dijksterhuis, en ik citeer: “wethouder Ernst Cramer werd geconfronteerd met een falend financieel beleid als erfenis uit de vorige college’s. Al snel bleek dat hij als brenger van de boodschap geslachtofferd werd”, einde citaat.

Voorzitter, dit is een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken. De heer Cramer was toen al bijna 4 jaar wethouder waarvan de laatste 2,5 jaar wethouder financiën. Onder zijn verantwoordelijkheid is Zeewolde financieel afgegleden en onder preventief toezicht van de provincie geplaatst. Bovendien heeft hij jarenlang in de gemeenteraad het financiële beleid van zijn voorganger, wethouder Jan Broertjes, loyaal gesteund. Ik heb hem in die jaren in de raad zelden tot nooit een kritische opmerking horen plaatsen over het toenmalige gevoerde financiële beleid. Je kunt dus niet stellen meneer Dijksterhuis, dat de heer Cramer geconfronteerd werd met falend financieel beleid als erfenis. Als je al kan spreken van falend beleid uit het verleden, is hij daar als raadslid mede verantwoordelijk voor geweest. Vanaf maart 2002 tot eind 2004 was hij als portefeuillehouder zélf rechtstreeks verantwoordelijk voor het financiële beleid. U weet dat ik, en mijn fractie zijn begrotingen hebben afgekeurd in die jaren.

Voorzitter, ik constateer dat de heer Dijksterhuis allerlei straatjes wil schoonvegen. Hij is wel erg selectief, terwijl ik in de kranten lees dat de CU dat nu juist niet wil. Hij dient, net als wij allen, gewoon verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die hij, of zijn partijgenoten doen of gedaan hebben. Het is wel erg goedkoop om de schuld bij een ander neer te leggen. Is dit een voorbeeld van de nieuwe Bestuurscultuur?

Daarmee kom ik voorzitter, tot een parallel naar de huidige bestuurlijke situatie. De heer Dijksterhuis vindt het ongepast dat er “op de man wordt gespeeld”, maar toen zijn eigen wethouder, de heer Van Daalen, op 20 december j.l. ongemeen hard zijn collega wethouders beschuldigde van van alles en nog wat, hoorde ik de heer Dijksterhuis daar toen geen afstand van nemen. Erg consequent is de CU dus niet.

Wordt dit bedoelt met de Nieuwe Bestuurscultuur?

Voorzitter, tot nu toe heb ik mij niet uitgelaten over de situatie van voor 20 december 2007. In een persverklaring hebben collega Lodders en ik aangegeven dat wij op enig moment zouden reageren op de uitlatingen van de heer Van Daalen, maar daarover straks meer.

Eind 2004 stapt Leefbaar Zeewolde op de trein. Ondergetekende en Winnie Prins traden aan als parttime wethouders. Samen met de VVD en het CDA werd er toen een kort nieuw collegeprogramma gemaakt. U ziet, als je écht wat wilt veranderen doe je dat gewoon, en wij hadden daar geen 5 maanden voor nodig. Leefbaar Zeewolde wilde investeren in de toekomst en de intentie was om na de verkiezingen van maart 2006 door te gaan met de VVD en het CDA. Daar was alles op gericht. Ook de college-teamtraining die op initiatief van burgemeester Ype Dijkstra werd georganiseerd, maakte daar onderdeel van uit. Een prima serie bijeenkomsten waarbij wij elkaar diep in de ogen hebben aangekeken, en elkaar beter hebben leren kennen.

Na de verkiezingen van maart 2006 bleven Leefbaar Zeewolde, de VVD en het CDA ook als de 3 grootste partijen overeind. Missie geslaagd en doorgaan op de ingeslagen weg, maar wel met een groot aantal nieuwe speerpunten tot 2010. Op het allerlaatste moment stapte CDA-collega Peter Drenth op, nadat hij tijdens de portefeuilleverdeling zijn zin niet kreeg. Op 8 mei 2006 heb ik daar, tijdens de installatieraadsvergadering, uitgebreid bij stil gestaan dus dat doe ik niet opnieuw.

Ik vind het wel bijzonder jammer dat de heer Verschure op 22 mei j.l. dat incident aangreep om te illustreren wat hij bedoelt met het zogenaamde 3e wiel aan de wagen. Peter Drenth was niet het 3e wiel aan de wagen, en als hij dat zo voelde zegt dat meer iets over hemzelf dan over zijn collega-wethouders. Hij ging voor zijn persoonlijke belangen en niet voor het CDA belang en CDA programma. Ik adviseer de heer Verschure nogmaals daar eens met de vorige burgemeester over te praten. Misschien kunt u het daarna eens voorgoed vergeten, want ik heb ook u vorige week, net als de heer Klop, horen zeggen dat u niet meer wilt terug kijken naar het verleden. Ik constateer dat u dat nog steeds niet doet.

Voorzitter, de CU kwam toen in beeld, en na een aantal indringende gesprekken en een paar mutaties in het coalitieprogramma hadden wij er alle vertrouwen in goed met elkaar te kunnen samenwerken. Tot mijn grote spijt was het niet haalbaar om Winnie Prins als parttime wethouder samen met mij door te laten gaan. Leefbaar Zeewolde heeft hieromtrent een knieval moeten maken, maar in het algemeen belang hebben wij dat ook gedaan. Investeren in de toekomst bleef het motto.

Wat jammer dat dat vertrouwen niet is terugbetaald. Met Thijs van Daalen in het college hebben wij opnieuw kort aan teamtraining gedaan. Op Omroep Flevoland hoorde ik de heer Verschure onlangs nog zeggen, dat het college geen team was. Voorzitter, de heer Verschure is helemaal niet in de positie om dat goed te kunnen beoordelen. Het was wel degelijk een team, maar geen topteam. Daar heb je allemaal echte teamplayers voor nodig en geen solisten. Iedereen dient het algemeen belang in de gaten te houden en niet alleen zijn eigen belangen.

Op 20 december zegt de heer Van Daalen dat het college in toenemende mate loshangend zand is. Er is onvoldoende vertrouwen. Er wordt partijpolitiek in het college bedreven. Er is onvoldoende draagvlak voor mijn portefeuilles zo zegt hij, en voelt zich in een grindbak terecht komen.

Voorzitter, zoals gezegd heb ik nooit eerder op die beschuldigingen gereageerd. Ze hebben mij toen diep geraakt omdat ik deze niet herken.

Wat ik wel herken was schade aan het onderlinge vertrouwen. Dat kon ook niet anders. In februari 2006 heeft de raad een besluit genomen over de MFA en daar ook een krediet voor gegeven. Je mag van een wethouder dan verwachten dat een dergelijk besluit wordt uitgevoerd. Nee. In plaats daarvan verrast de heer Van Daalen het college in het najaar van 2006 met heel andere voorstellen. Namelijk, een koppeling van de MFA met de Woonzorgzone. Een cluster voorzieningen dat op termijn ook ontwikkeld moet worden verderop in de Polderwijk. Er waren, zo vertelde hij, al geïnteresseerde ontwikkelaars. Wij hebben dat direct van tafel geveegd, maar een eerste conflict was geboren, het vertrouwen aangetast,  en de eerste forse vertraging van de MFA was een feit.

Het verwijt dat er onvoldoende draagvlak voor zijn portefeuilles was, is bezijden de waarheid. Keer op keer werden wij verrast door nieuwe voorstellen waar nooit over gesproken was, en die ook buiten de bandbreedte van het coalitieprogramma én van de financiële mogelijkheden vielen. Er zijn toen in het college aanvullende afspraken gemaakt zodat wij niet meer verrast konden worden. Die afspraken zijn niet altijd nagekomen. De heer Van Daalen bleef om extra middelen vragen die er domweg niet waren, en ook wilde hij binnen zijn portefeuilles geen oud voor nieuw inwisselen.

Graag herinner ik de raad er aan dat het hele budget nieuw beleid in 2007 is toegewezen aan zijn portefeuilles en dat ik op zoek ben gegaan naar extra middelen om uiteindelijk ook Pit-Stop nog voort te laten bestaan. Ook een project als De Basisz is van de grond gekomen terwijl daar eigenlijk geen geld voor was.Toch hebben we het gedaan. Ook in de huidige voorjaarsnota kunt u zien dat het  budget nieuw beleid weer naar de “zachte kant” gaat, tenzij u eind deze maand anders beslist.

Keer op keer heb ik in het college aangegeven dat er alleen binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders gewerkt kan worden. Voor elke uitdijing moeten we terug naar de raad. Als dat wordt bedoelt met het in de grindbak terecht komen, dan weten sommige mensen kennelijk niet hoe een lokaal bestuur dient te functioneren.

Ook de taakstelling Kerntakendiscussie moest ingevuld worden. Structureel 5 ton vinden binnen 4 jaar is niet eenvoudig. Tot nu toe is daar ruim 4 ton van gerealiseerd. Die komen wel bijna allemaal uit de portefeuilles van mevrouw Lodders en ondergetekende. De heer Van Daalen had daar geen boodschap aan zo leek het.

Voorzitter, ik maak op dit moment verder geen woorden meer vuil aan de samenwerking met de heer Van Daalen. Vorige week heb ik mijn mening al gegeven over de wijze waarop hij is opgestapt.

Voorzitter, ik heb het op prijs gesteld dat zowel de heer Klop als de heer Verschure begin januari met mij hebben willen spreken om zo mijn kant van het verhaal te horen. Jammer dat de heer Dijksterhuis dat fatsoen niet heeft kunnen opbrengen want dan pleeg je hoor en tegenhoor en kun je zaken tegen elkaar afwegen. Ik kan niet beoordelen of die gesprekken hebben meegeholpen aan het verstandige besluit om de heer Van Daalen niet meer terug te laten komen als wethouder. De heer Van Daalen heeft absoluut kwaliteiten, dat heb ik ook gemerkt in de samenwerking, echter, voor een wethoudersfunctie heb je ook andere kwaliteiten nodig.

Toen ik vorige week donderdagavond thuis kwam voorzitter, probeerde ik heel stilletjes in bed te kruipen om mijn vrouw niet wakker te maken. Dat lukte niet en ze vroeg, ik voorspelde u het al, en… nog wat bijzonders gebeurd? Niet echt, antwoorden ik, alleen een motie van wantrouwen gekregen. Wantrouwen? Vroeg ze, vorige maand hebben ze nog expliciet het vertrouwen uitgesproken. Wat heb je dan gedaan?

Nou vertelde ik, onder mijn portefeuilleverantwoordelijkheid en die van Winnie Prins:

 • Zijn we vanaf 2005 erg druk geweest met de elektronische dienstverlening voor inwoners en bedrijven, met als laatste topic, E-Zeewolde en de ondertekening vorige week van de ICT-samenwerkingsovereenkomst met Harderwijk.
 • Zijn er diverse projecten in het kader van de regie-organisatie succesvol afgerond waarbij samenwerking met Harderwijk voorop staat, en is een start gemaakt met tal van andere projecten in dit kader.
 • Hebben we een inhaalslag gemaakt met de actualisatie van de bestemmingsplannen en lopen we in de provincie voorop bij het digitaal maken hiervan.
 • Is de woonvisie geactualiseerd  zodat voor de lange termijn helder is waar we naartoe willen.
 • Hebben we een opzet gemaakt hoe we Startersleningen kunnen invoeren in Zeewolde. De eerste gelden ontvangen we later dit jaar.
 • Is er een nieuw Woningbouwprogramma opgesteld naar aanleiding van een gedegen marktonderzoek. Jammer genoeg heeft de raad dat nog niet willen behandelen waardoor grote vertragingen dreigen met alle consequenties van dien.
 • Hebben we goede prestatieafspraken gemaakt met Woonpalet.
 • Hebben we de eerste palen geslagen in de Polderwijk waar nu al meer dan 1.000 mensen wonen.
 • Staan de ontwikkelaars op het punt van beginnen in het Zuid- en Noordcluster van het Parkkwartier, en komen we ruimschoots tegemoet aan de ambitie uit het coalitieprogramma.
 • Zijn eindelijk de inbreidingslocaties bij de Botenloods, Flevoweg (plan Luxor), de Dijklocatie, waar de Woongroep 50+ in komt, in aanbouw of zelfs al gereed. De bouw op de Mitralocatie zal dit jaar nog aanvangen.
 • Is er een vernieuwend Evenementenbeleidsplan gemaakt. Zijn er met behulp van de gemeente 2 fantastische evenementen bijgekomen: De Kunstijsbaan en het Oud&Nieuw feest.
 • Kan er tegenwoordig op meer momenten grof afval worden ingeleverd door de verruiming van de openingstijden, en hoef je niet meer ingewikkeld eerst een bon ergens te kopen. Vanuit het publieksvriendelijk denken kun je nu gewoon pinnen op locatie.
 • Hebben we 20% meer starterswoningen gerealiseerd dan was afgesproken in het  coalitieprogramma en op dit moment worden er nog eens 12 extra gebouwd.
 • Zijn er ruim 40 vrije kavels uitgegeven aan de Vaarroute Blauwe Diamant. Een schitterend woonmilieu dat we nog niet kende in Zeewolde.
 • Hebben we beheersplannen voor de kapitaalgoederen gemaakt en andere geactualiseerd. Wegen binnen en buiten de bebouwde kom, Openbaar groen, Openbare Verlichting, Speelplaatsen en Openbare gebouwen. Doordat we ook de financiële middelen structureel hebben geregeld, wordt er  aan de hand van deze beheersplannen  nu in een hoog tempo gewerkt aan onderhoud en vervanging.
 • Is er beleid gemaakt voor het Integraal Wijkbeheer en hebben we miljoenen gereserveerd zodat er ook daadwerkelijk iets kan gebeuren. Met mooie plannen alleen lukt het namelijk niet.
 • Zijn we er in geslaagd de structurele financiële situatie van Zeewolde dusdanig om te buigen en te verbeteren, dat we onder het provinciale preventieve toezicht zijn uitgekomen. Dit is bovendien gelukt zonder de lasten voor de inwoners boventrendmatig te verhogen. Ik heb de rekening niet bij de inwoners willen neerleggen zoals drie andere partijen dat eind 2004 wel wilden. Zeewolde heeft de laagste belastingdruk van Flevoland en behoort tot de 25% van de goedkoopste gemeenten in Nederland.

Ik ben zeker niet volledig, zeg ik tegen mijn vrouw, maar dit is wel allemaal bereikt. ’s Ochtends aan de ontbijttafel waar ik mijn zoon tegen het lijf loopt hetzelfde verhaal. Zegt ie, jullie hebben dus allemaal voldoendes op je rapport, maar toch mag je niet over? Dat is vreemd!

Zoiets ja, zeg ik. En de leraar vertelt je ook niet waarom! Kennelijk is men niet tevreden en wordt je dus weggestuurd. Vorige week hoorde ik iemand hier zeggen dat hij het jammer vond dat Leefbaar Zeewolde en de VVD het Consort traject bij het grof vuil hadden gezet. Voorzitter, ik voel mij ook bij het grof vuil gezet. Gelukkig kan men daar dankzij de verruimde openingstijden morgen al terecht en bij de slagboom kunt u pinnen.

Het is nu niet aan mij om vanaf deze plaats te oordelen over de ambities van de beoogde coalitie. Wel heb ik vandaag de gedeputeerde in Lelystad gewaarschuwd over het voornemen van het nieuwe college om de noodzakelijke hoogte van de reserves en voorzieningen te bezien. Deze zijn eerder dit jaar door uw raad vastgesteld tot grote tevredenheid vanuit Lelystad. Het ligt in het voornemen om volgend jaar een deel van de exploitatie van het Parkkwartier af te sluiten.

Wellicht kunt u zich bedwingen tot dat moment. Oordelen over de rest heb ik zeker, maar ik zal dit vanuit een andere positie monitoren en van commentaar voorzien.

Het is mij door velen gevraagd de afgelopen weken, maar nee voorzitter, ik zal niet terugkeren in de raad. Vanuit die andere positie zal ik de raad wel blijven volgen. Het is nog maar 636 nachtjes slapen tot aan de verkiezingen.

Tot slot voorzitter. Het lijkt er op dat een wethouder in Zeewolde vooral aardig moet zijn. Aardig voor raadsleden wel te verstaan. Ik ben met voorkeursstemmen gekozen. Niet omdat de kiezers vinden dat ik aardig moet zijn voor raadsleden, nee, omdat de inwoners van Zeewolde vertrouwen hebben in mijn aanpak en in de opvattingen van Leefbaar Zeewolde.

Voorzitter, de motie van wantrouwen leg ik naast mij neer. Deze is niet voorzien van steekhoudende argumenten en is slechts een slap excuus om van iemand af te komen. Geen argumenten, geen debat, geen antwoorden. Een aantal mensen hier aan tafel zijn voor mij flink door het ijs gezakt. Gebrek aan leiderschap, arrogantie, uit zijn op macht en minachting voor de kiezer. In een dergelijke cultuur kan, en wil ik niet functioneren.

Bovendien laat ik mij niet wegsturen door dit soort mensen. Ik bepaal zelf wat ik doe. En dat betekent voorzitter, dat ik thans mijn functie ter beschikking stel.

Voorzitter, zoals ik u eerder heb aangegeven stel ik geen prijs op een afscheid in welke vorm dan ook. Dat betekent dat ik niet meer aan deze tafel zal aanschuiven bij uw raad. Ik wens de raad, mijn opvolgers, de voorzitter, gemeentesecretaris en de griffier heel veel sterkte de komende periode.

Ik heb mijn functie naar eer en geweten ingevuld. Interessante mensen ontmoet, met leuke, maar ook met vervelende mensen te maken gehad, en over het algemeen prettig en constructief samengewerkt met de medewerkers in dit huis. Daarnaast heb ik veel geleerd dus het wethouderschap heeft mijn leven verrijkt.

Het was mij een waar genoegen, dank u wel.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Wethoudersfunctie neergelegd
   (06-06-2008)

Functie neergelegd

Op donderdagavond 5 juni 2008 heb ik mijn functie als wethouder neergelegd. Ook collega Helma Lodders is afgetreden en ook Winnie Prins verdwijnt uit het college. Vorige week hebben het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) een motie van wantrouwen tegen ons ingediend omdat deze drie partijen een nieuwe coalitie hadden gesmeed. Een motie zonder enige onderbouwing. Op mijn vraag waarop dat wantrouwen is gebaseerd wilde men geen antwoord geven. Dan kon ook niet, omdat ze eind april nog het volste vertrouwen in ons hadden uitgesproken. Een laffe houding die ik niet kan waarderen. Wij hebben met zeer veel succes de afgelopen jaren samengewerkt en heel veel bereikt. Dat wordt ook door iedereen bevestigd. De realiteit is echter dat er geen meerderheid meer in de raad was waarop wij verder konden functioneren.

De motie heb ik naast mij neergelegd. Ik laat mij niet wegsturen door dit soort mensen en heb dus zelf mijn functie ter beschikking gesteld. De tekst die ik uitgesproken heb kunt u terugvinden in de nieuwsrubriek op deze site.

Niet in de raad

Ik heb besloten niet in de raad terug te keren. Ik wil wat afstand nemen, maar zal de raad wel scherp blijven volgen. Als een soort “politiek commentator” zal ik met enige regelmaat op mijn weblog u blijven informeren. De nieuwe coalitie gaat door met “ons” coalitieprogramma. Op zich is dat goed, maar het geeft wel de armoede aan van deze drie partijen. Ze willen zo nodig zonder Leefbaar Zeewolde en de VVD regeren, maar hebben geen eigen visie. De oplegnotitie met de zogenaamde “accenten” is niet voorzien van echte doelen en al helemaal niet van een financiële onderbouwing.

De nieuwe wethouders komen van buiten de raad. Twee zelfs van buiten Zeewolde en ze zijn ook niet van plan hier te komen wonen. Ik vind dat een bijzonder slechte zaak. Wethouders zijn 24 uur per dag in functie en moeten te allen tijde aanspreekbaar zijn voor de inwoners. Deze mensen zijn niet eens door u gekozen. Ik vind dit getuigen van  grote minachting van de kiezers.

Dank u wel!

Voor al uw ondersteuning die ik de afgelopen periode heb mogen ontvangen. Hieruit blijkt een grote waardering voor ons en gelooft u mij, Leefbaar Zeewolde gaat door! Meer dan ooit zijn wij gemotiveerd om uw belangen te behartigen. Over ruim 1,5 jaar zijn er alweer verkiezingen en heeft u het opnieuw voor het zeggen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Nieuwe coalitie lijkt geen MFA te willen
   (01-06-2008)

Nieuwe coalitie lijkt geen MFA te willen

De beoogde nieuwe coalitie die bestaat uit het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie wil kennelijk geen Multi Functionele Accommodatie in de Polderwijk. Dit is de conclusie nadat deze drie partijen al meer dan vijf maanden lang hier geen besluit over willen nemen terwijl het huidige college (Leefbaar Zeewolde en de VVD), de raad diverse mogelijkheden heeft aangereikt een MFA  binnen de financiële voorwaarden van de raad alsnog te realiseren. De kinderen, leraren en ouders zijn de dupe van deze besluitenloosheid. Hoe gaan deze drie partijen dat uitleggen?

Motie

Donderdagavond 29 mei hebben Leefbaar Zeewolde en de VVD samen een motie ingediend om het Openbaar Basisonderwijs te vragen zo snel mogelijk een start te maken met de bouw omdat zij de bouwrechten daarvoor nu al hebben. Volgens deze twee partijen moeten ze dan met het protestant en katholiek onderwijs in overleg treden zodat ook deze scholen kunnen mee participeren waardoor op termijn de gewenste MFA er toch komt. Leefbaar Zeewolde en de VVD willen dat deze discussie buiten de politiek wordt gebracht. Het is te treurig voor woorden dat het CDA, PvdA/GL en de ChristenUnie al zolang geen besluit durven te nemen en het onderwijs onrecht aandoen.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...