Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Afscheidsrede Michiel Schouten
   (06-06-2008)

Uitgesproken tekst op de raadsvergadering van 5 juni 2008

Voorzitter, vorige week donderdag is mij gevraagd mijn functie neer te leggen. Op de vraag waarom, komt geen antwoord. Daarop is een motie van wantrouwen ingediend. Op mijn vraag waarop dat wantrouwen is gebaseerd, komt geen antwoord. Voorzitter, ik zal de raad wel van antwoord voorzien op de aan mij gestelde vraag, waarbij ik even terugblik op de afgelopen periode.

Voorzitter, in het najaar van 2004, krijgt toenmalig wethouder financiën Ernst Cramer een motie van wantrouwen aan zijn broek, omdat de financiële positie van Zeewolde in een chaos is veranderd. Na de dramatische cijfers van de najaarsnota 2004 blijkt er een dag later nóg eens € 1 miljoen zoek te zijn. Via de media geeft hij aan geen idee te hebben hoe dat komt. Alle partijen, behalve de CU, steunen de motie en de wethouder kan gaan. De fractie van de CU stapt uit de coalitie en Leefbaar Zeewolde wordt gevraagd toe te treden.

Vorige week donderdag hoorde ik de heer Dijksterhuis zeggen, dat er wat hem betreft te veel op de “man gespeeld” wordt, en dat de CU als een onbetrouwbare partij wordt afgeschilderd. Daarom geeft hij geen antwoorden op de gestelde vragen. 

Vervolgens zegt de heer Dijksterhuis, en ik citeer: “wethouder Ernst Cramer werd geconfronteerd met een falend financieel beleid als erfenis uit de vorige college’s. Al snel bleek dat hij als brenger van de boodschap geslachtofferd werd”, einde citaat.

Voorzitter, dit is een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken. De heer Cramer was toen al bijna 4 jaar wethouder waarvan de laatste 2,5 jaar wethouder financiën. Onder zijn verantwoordelijkheid is Zeewolde financieel afgegleden en onder preventief toezicht van de provincie geplaatst. Bovendien heeft hij jarenlang in de gemeenteraad het financiële beleid van zijn voorganger, wethouder Jan Broertjes, loyaal gesteund. Ik heb hem in die jaren in de raad zelden tot nooit een kritische opmerking horen plaatsen over het toenmalige gevoerde financiële beleid. Je kunt dus niet stellen meneer Dijksterhuis, dat de heer Cramer geconfronteerd werd met falend financieel beleid als erfenis. Als je al kan spreken van falend beleid uit het verleden, is hij daar als raadslid mede verantwoordelijk voor geweest. Vanaf maart 2002 tot eind 2004 was hij als portefeuillehouder zélf rechtstreeks verantwoordelijk voor het financiële beleid. U weet dat ik, en mijn fractie zijn begrotingen hebben afgekeurd in die jaren.

Voorzitter, ik constateer dat de heer Dijksterhuis allerlei straatjes wil schoonvegen. Hij is wel erg selectief, terwijl ik in de kranten lees dat de CU dat nu juist niet wil. Hij dient, net als wij allen, gewoon verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die hij, of zijn partijgenoten doen of gedaan hebben. Het is wel erg goedkoop om de schuld bij een ander neer te leggen. Is dit een voorbeeld van de nieuwe Bestuurscultuur?

Daarmee kom ik voorzitter, tot een parallel naar de huidige bestuurlijke situatie. De heer Dijksterhuis vindt het ongepast dat er “op de man wordt gespeeld”, maar toen zijn eigen wethouder, de heer Van Daalen, op 20 december j.l. ongemeen hard zijn collega wethouders beschuldigde van van alles en nog wat, hoorde ik de heer Dijksterhuis daar toen geen afstand van nemen. Erg consequent is de CU dus niet.

Wordt dit bedoelt met de Nieuwe Bestuurscultuur?

Voorzitter, tot nu toe heb ik mij niet uitgelaten over de situatie van voor 20 december 2007. In een persverklaring hebben collega Lodders en ik aangegeven dat wij op enig moment zouden reageren op de uitlatingen van de heer Van Daalen, maar daarover straks meer.

Eind 2004 stapt Leefbaar Zeewolde op de trein. Ondergetekende en Winnie Prins traden aan als parttime wethouders. Samen met de VVD en het CDA werd er toen een kort nieuw collegeprogramma gemaakt. U ziet, als je écht wat wilt veranderen doe je dat gewoon, en wij hadden daar geen 5 maanden voor nodig. Leefbaar Zeewolde wilde investeren in de toekomst en de intentie was om na de verkiezingen van maart 2006 door te gaan met de VVD en het CDA. Daar was alles op gericht. Ook de college-teamtraining die op initiatief van burgemeester Ype Dijkstra werd georganiseerd, maakte daar onderdeel van uit. Een prima serie bijeenkomsten waarbij wij elkaar diep in de ogen hebben aangekeken, en elkaar beter hebben leren kennen.

Na de verkiezingen van maart 2006 bleven Leefbaar Zeewolde, de VVD en het CDA ook als de 3 grootste partijen overeind. Missie geslaagd en doorgaan op de ingeslagen weg, maar wel met een groot aantal nieuwe speerpunten tot 2010. Op het allerlaatste moment stapte CDA-collega Peter Drenth op, nadat hij tijdens de portefeuilleverdeling zijn zin niet kreeg. Op 8 mei 2006 heb ik daar, tijdens de installatieraadsvergadering, uitgebreid bij stil gestaan dus dat doe ik niet opnieuw.

Ik vind het wel bijzonder jammer dat de heer Verschure op 22 mei j.l. dat incident aangreep om te illustreren wat hij bedoelt met het zogenaamde 3e wiel aan de wagen. Peter Drenth was niet het 3e wiel aan de wagen, en als hij dat zo voelde zegt dat meer iets over hemzelf dan over zijn collega-wethouders. Hij ging voor zijn persoonlijke belangen en niet voor het CDA belang en CDA programma. Ik adviseer de heer Verschure nogmaals daar eens met de vorige burgemeester over te praten. Misschien kunt u het daarna eens voorgoed vergeten, want ik heb ook u vorige week, net als de heer Klop, horen zeggen dat u niet meer wilt terug kijken naar het verleden. Ik constateer dat u dat nog steeds niet doet.

Voorzitter, de CU kwam toen in beeld, en na een aantal indringende gesprekken en een paar mutaties in het coalitieprogramma hadden wij er alle vertrouwen in goed met elkaar te kunnen samenwerken. Tot mijn grote spijt was het niet haalbaar om Winnie Prins als parttime wethouder samen met mij door te laten gaan. Leefbaar Zeewolde heeft hieromtrent een knieval moeten maken, maar in het algemeen belang hebben wij dat ook gedaan. Investeren in de toekomst bleef het motto.

Wat jammer dat dat vertrouwen niet is terugbetaald. Met Thijs van Daalen in het college hebben wij opnieuw kort aan teamtraining gedaan. Op Omroep Flevoland hoorde ik de heer Verschure onlangs nog zeggen, dat het college geen team was. Voorzitter, de heer Verschure is helemaal niet in de positie om dat goed te kunnen beoordelen. Het was wel degelijk een team, maar geen topteam. Daar heb je allemaal echte teamplayers voor nodig en geen solisten. Iedereen dient het algemeen belang in de gaten te houden en niet alleen zijn eigen belangen.

Op 20 december zegt de heer Van Daalen dat het college in toenemende mate loshangend zand is. Er is onvoldoende vertrouwen. Er wordt partijpolitiek in het college bedreven. Er is onvoldoende draagvlak voor mijn portefeuilles zo zegt hij, en voelt zich in een grindbak terecht komen.

Voorzitter, zoals gezegd heb ik nooit eerder op die beschuldigingen gereageerd. Ze hebben mij toen diep geraakt omdat ik deze niet herken.

Wat ik wel herken was schade aan het onderlinge vertrouwen. Dat kon ook niet anders. In februari 2006 heeft de raad een besluit genomen over de MFA en daar ook een krediet voor gegeven. Je mag van een wethouder dan verwachten dat een dergelijk besluit wordt uitgevoerd. Nee. In plaats daarvan verrast de heer Van Daalen het college in het najaar van 2006 met heel andere voorstellen. Namelijk, een koppeling van de MFA met de Woonzorgzone. Een cluster voorzieningen dat op termijn ook ontwikkeld moet worden verderop in de Polderwijk. Er waren, zo vertelde hij, al geïnteresseerde ontwikkelaars. Wij hebben dat direct van tafel geveegd, maar een eerste conflict was geboren, het vertrouwen aangetast,  en de eerste forse vertraging van de MFA was een feit.

Het verwijt dat er onvoldoende draagvlak voor zijn portefeuilles was, is bezijden de waarheid. Keer op keer werden wij verrast door nieuwe voorstellen waar nooit over gesproken was, en die ook buiten de bandbreedte van het coalitieprogramma én van de financiële mogelijkheden vielen. Er zijn toen in het college aanvullende afspraken gemaakt zodat wij niet meer verrast konden worden. Die afspraken zijn niet altijd nagekomen. De heer Van Daalen bleef om extra middelen vragen die er domweg niet waren, en ook wilde hij binnen zijn portefeuilles geen oud voor nieuw inwisselen.

Graag herinner ik de raad er aan dat het hele budget nieuw beleid in 2007 is toegewezen aan zijn portefeuilles en dat ik op zoek ben gegaan naar extra middelen om uiteindelijk ook Pit-Stop nog voort te laten bestaan. Ook een project als De Basisz is van de grond gekomen terwijl daar eigenlijk geen geld voor was.Toch hebben we het gedaan. Ook in de huidige voorjaarsnota kunt u zien dat het  budget nieuw beleid weer naar de “zachte kant” gaat, tenzij u eind deze maand anders beslist.

Keer op keer heb ik in het college aangegeven dat er alleen binnen de door de raad vastgestelde financiële kaders gewerkt kan worden. Voor elke uitdijing moeten we terug naar de raad. Als dat wordt bedoelt met het in de grindbak terecht komen, dan weten sommige mensen kennelijk niet hoe een lokaal bestuur dient te functioneren.

Ook de taakstelling Kerntakendiscussie moest ingevuld worden. Structureel 5 ton vinden binnen 4 jaar is niet eenvoudig. Tot nu toe is daar ruim 4 ton van gerealiseerd. Die komen wel bijna allemaal uit de portefeuilles van mevrouw Lodders en ondergetekende. De heer Van Daalen had daar geen boodschap aan zo leek het.

Voorzitter, ik maak op dit moment verder geen woorden meer vuil aan de samenwerking met de heer Van Daalen. Vorige week heb ik mijn mening al gegeven over de wijze waarop hij is opgestapt.

Voorzitter, ik heb het op prijs gesteld dat zowel de heer Klop als de heer Verschure begin januari met mij hebben willen spreken om zo mijn kant van het verhaal te horen. Jammer dat de heer Dijksterhuis dat fatsoen niet heeft kunnen opbrengen want dan pleeg je hoor en tegenhoor en kun je zaken tegen elkaar afwegen. Ik kan niet beoordelen of die gesprekken hebben meegeholpen aan het verstandige besluit om de heer Van Daalen niet meer terug te laten komen als wethouder. De heer Van Daalen heeft absoluut kwaliteiten, dat heb ik ook gemerkt in de samenwerking, echter, voor een wethoudersfunctie heb je ook andere kwaliteiten nodig.

Toen ik vorige week donderdagavond thuis kwam voorzitter, probeerde ik heel stilletjes in bed te kruipen om mijn vrouw niet wakker te maken. Dat lukte niet en ze vroeg, ik voorspelde u het al, en… nog wat bijzonders gebeurd? Niet echt, antwoorden ik, alleen een motie van wantrouwen gekregen. Wantrouwen? Vroeg ze, vorige maand hebben ze nog expliciet het vertrouwen uitgesproken. Wat heb je dan gedaan?

Nou vertelde ik, onder mijn portefeuilleverantwoordelijkheid en die van Winnie Prins:

 • Zijn we vanaf 2005 erg druk geweest met de elektronische dienstverlening voor inwoners en bedrijven, met als laatste topic, E-Zeewolde en de ondertekening vorige week van de ICT-samenwerkingsovereenkomst met Harderwijk.
 • Zijn er diverse projecten in het kader van de regie-organisatie succesvol afgerond waarbij samenwerking met Harderwijk voorop staat, en is een start gemaakt met tal van andere projecten in dit kader.
 • Hebben we een inhaalslag gemaakt met de actualisatie van de bestemmingsplannen en lopen we in de provincie voorop bij het digitaal maken hiervan.
 • Is de woonvisie geactualiseerd  zodat voor de lange termijn helder is waar we naartoe willen.
 • Hebben we een opzet gemaakt hoe we Startersleningen kunnen invoeren in Zeewolde. De eerste gelden ontvangen we later dit jaar.
 • Is er een nieuw Woningbouwprogramma opgesteld naar aanleiding van een gedegen marktonderzoek. Jammer genoeg heeft de raad dat nog niet willen behandelen waardoor grote vertragingen dreigen met alle consequenties van dien.
 • Hebben we goede prestatieafspraken gemaakt met Woonpalet.
 • Hebben we de eerste palen geslagen in de Polderwijk waar nu al meer dan 1.000 mensen wonen.
 • Staan de ontwikkelaars op het punt van beginnen in het Zuid- en Noordcluster van het Parkkwartier, en komen we ruimschoots tegemoet aan de ambitie uit het coalitieprogramma.
 • Zijn eindelijk de inbreidingslocaties bij de Botenloods, Flevoweg (plan Luxor), de Dijklocatie, waar de Woongroep 50+ in komt, in aanbouw of zelfs al gereed. De bouw op de Mitralocatie zal dit jaar nog aanvangen.
 • Is er een vernieuwend Evenementenbeleidsplan gemaakt. Zijn er met behulp van de gemeente 2 fantastische evenementen bijgekomen: De Kunstijsbaan en het Oud&Nieuw feest.
 • Kan er tegenwoordig op meer momenten grof afval worden ingeleverd door de verruiming van de openingstijden, en hoef je niet meer ingewikkeld eerst een bon ergens te kopen. Vanuit het publieksvriendelijk denken kun je nu gewoon pinnen op locatie.
 • Hebben we 20% meer starterswoningen gerealiseerd dan was afgesproken in het  coalitieprogramma en op dit moment worden er nog eens 12 extra gebouwd.
 • Zijn er ruim 40 vrije kavels uitgegeven aan de Vaarroute Blauwe Diamant. Een schitterend woonmilieu dat we nog niet kende in Zeewolde.
 • Hebben we beheersplannen voor de kapitaalgoederen gemaakt en andere geactualiseerd. Wegen binnen en buiten de bebouwde kom, Openbaar groen, Openbare Verlichting, Speelplaatsen en Openbare gebouwen. Doordat we ook de financiële middelen structureel hebben geregeld, wordt er  aan de hand van deze beheersplannen  nu in een hoog tempo gewerkt aan onderhoud en vervanging.
 • Is er beleid gemaakt voor het Integraal Wijkbeheer en hebben we miljoenen gereserveerd zodat er ook daadwerkelijk iets kan gebeuren. Met mooie plannen alleen lukt het namelijk niet.
 • Zijn we er in geslaagd de structurele financiële situatie van Zeewolde dusdanig om te buigen en te verbeteren, dat we onder het provinciale preventieve toezicht zijn uitgekomen. Dit is bovendien gelukt zonder de lasten voor de inwoners boventrendmatig te verhogen. Ik heb de rekening niet bij de inwoners willen neerleggen zoals drie andere partijen dat eind 2004 wel wilden. Zeewolde heeft de laagste belastingdruk van Flevoland en behoort tot de 25% van de goedkoopste gemeenten in Nederland.

Ik ben zeker niet volledig, zeg ik tegen mijn vrouw, maar dit is wel allemaal bereikt. ’s Ochtends aan de ontbijttafel waar ik mijn zoon tegen het lijf loopt hetzelfde verhaal. Zegt ie, jullie hebben dus allemaal voldoendes op je rapport, maar toch mag je niet over? Dat is vreemd!

Zoiets ja, zeg ik. En de leraar vertelt je ook niet waarom! Kennelijk is men niet tevreden en wordt je dus weggestuurd. Vorige week hoorde ik iemand hier zeggen dat hij het jammer vond dat Leefbaar Zeewolde en de VVD het Consort traject bij het grof vuil hadden gezet. Voorzitter, ik voel mij ook bij het grof vuil gezet. Gelukkig kan men daar dankzij de verruimde openingstijden morgen al terecht en bij de slagboom kunt u pinnen.

Het is nu niet aan mij om vanaf deze plaats te oordelen over de ambities van de beoogde coalitie. Wel heb ik vandaag de gedeputeerde in Lelystad gewaarschuwd over het voornemen van het nieuwe college om de noodzakelijke hoogte van de reserves en voorzieningen te bezien. Deze zijn eerder dit jaar door uw raad vastgesteld tot grote tevredenheid vanuit Lelystad. Het ligt in het voornemen om volgend jaar een deel van de exploitatie van het Parkkwartier af te sluiten.

Wellicht kunt u zich bedwingen tot dat moment. Oordelen over de rest heb ik zeker, maar ik zal dit vanuit een andere positie monitoren en van commentaar voorzien.

Het is mij door velen gevraagd de afgelopen weken, maar nee voorzitter, ik zal niet terugkeren in de raad. Vanuit die andere positie zal ik de raad wel blijven volgen. Het is nog maar 636 nachtjes slapen tot aan de verkiezingen.

Tot slot voorzitter. Het lijkt er op dat een wethouder in Zeewolde vooral aardig moet zijn. Aardig voor raadsleden wel te verstaan. Ik ben met voorkeursstemmen gekozen. Niet omdat de kiezers vinden dat ik aardig moet zijn voor raadsleden, nee, omdat de inwoners van Zeewolde vertrouwen hebben in mijn aanpak en in de opvattingen van Leefbaar Zeewolde.

Voorzitter, de motie van wantrouwen leg ik naast mij neer. Deze is niet voorzien van steekhoudende argumenten en is slechts een slap excuus om van iemand af te komen. Geen argumenten, geen debat, geen antwoorden. Een aantal mensen hier aan tafel zijn voor mij flink door het ijs gezakt. Gebrek aan leiderschap, arrogantie, uit zijn op macht en minachting voor de kiezer. In een dergelijke cultuur kan, en wil ik niet functioneren.

Bovendien laat ik mij niet wegsturen door dit soort mensen. Ik bepaal zelf wat ik doe. En dat betekent voorzitter, dat ik thans mijn functie ter beschikking stel.

Voorzitter, zoals ik u eerder heb aangegeven stel ik geen prijs op een afscheid in welke vorm dan ook. Dat betekent dat ik niet meer aan deze tafel zal aanschuiven bij uw raad. Ik wens de raad, mijn opvolgers, de voorzitter, gemeentesecretaris en de griffier heel veel sterkte de komende periode.

Ik heb mijn functie naar eer en geweten ingevuld. Interessante mensen ontmoet, met leuke, maar ook met vervelende mensen te maken gehad, en over het algemeen prettig en constructief samengewerkt met de medewerkers in dit huis. Daarnaast heb ik veel geleerd dus het wethouderschap heeft mijn leven verrijkt.

Het was mij een waar genoegen, dank u wel.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Wethoudersfunctie neergelegd
   (06-06-2008)

Functie neergelegd

Op donderdagavond 5 juni 2008 heb ik mijn functie als wethouder neergelegd. Ook collega Helma Lodders is afgetreden en ook Winnie Prins verdwijnt uit het college. Vorige week hebben het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) een motie van wantrouwen tegen ons ingediend omdat deze drie partijen een nieuwe coalitie hadden gesmeed. Een motie zonder enige onderbouwing. Op mijn vraag waarop dat wantrouwen is gebaseerd wilde men geen antwoord geven. Dan kon ook niet, omdat ze eind april nog het volste vertrouwen in ons hadden uitgesproken. Een laffe houding die ik niet kan waarderen. Wij hebben met zeer veel succes de afgelopen jaren samengewerkt en heel veel bereikt. Dat wordt ook door iedereen bevestigd. De realiteit is echter dat er geen meerderheid meer in de raad was waarop wij verder konden functioneren.

De motie heb ik naast mij neergelegd. Ik laat mij niet wegsturen door dit soort mensen en heb dus zelf mijn functie ter beschikking gesteld. De tekst die ik uitgesproken heb kunt u terugvinden in de nieuwsrubriek op deze site.

Niet in de raad

Ik heb besloten niet in de raad terug te keren. Ik wil wat afstand nemen, maar zal de raad wel scherp blijven volgen. Als een soort “politiek commentator” zal ik met enige regelmaat op mijn weblog u blijven informeren. De nieuwe coalitie gaat door met “ons” coalitieprogramma. Op zich is dat goed, maar het geeft wel de armoede aan van deze drie partijen. Ze willen zo nodig zonder Leefbaar Zeewolde en de VVD regeren, maar hebben geen eigen visie. De oplegnotitie met de zogenaamde “accenten” is niet voorzien van echte doelen en al helemaal niet van een financiële onderbouwing.

De nieuwe wethouders komen van buiten de raad. Twee zelfs van buiten Zeewolde en ze zijn ook niet van plan hier te komen wonen. Ik vind dat een bijzonder slechte zaak. Wethouders zijn 24 uur per dag in functie en moeten te allen tijde aanspreekbaar zijn voor de inwoners. Deze mensen zijn niet eens door u gekozen. Ik vind dit getuigen van  grote minachting van de kiezers.

Dank u wel!

Voor al uw ondersteuning die ik de afgelopen periode heb mogen ontvangen. Hieruit blijkt een grote waardering voor ons en gelooft u mij, Leefbaar Zeewolde gaat door! Meer dan ooit zijn wij gemotiveerd om uw belangen te behartigen. Over ruim 1,5 jaar zijn er alweer verkiezingen en heeft u het opnieuw voor het zeggen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Nieuwe coalitie lijkt geen MFA te willen
   (01-06-2008)

Nieuwe coalitie lijkt geen MFA te willen

De beoogde nieuwe coalitie die bestaat uit het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie wil kennelijk geen Multi Functionele Accommodatie in de Polderwijk. Dit is de conclusie nadat deze drie partijen al meer dan vijf maanden lang hier geen besluit over willen nemen terwijl het huidige college (Leefbaar Zeewolde en de VVD), de raad diverse mogelijkheden heeft aangereikt een MFA  binnen de financiële voorwaarden van de raad alsnog te realiseren. De kinderen, leraren en ouders zijn de dupe van deze besluitenloosheid. Hoe gaan deze drie partijen dat uitleggen?

Motie

Donderdagavond 29 mei hebben Leefbaar Zeewolde en de VVD samen een motie ingediend om het Openbaar Basisonderwijs te vragen zo snel mogelijk een start te maken met de bouw omdat zij de bouwrechten daarvoor nu al hebben. Volgens deze twee partijen moeten ze dan met het protestant en katholiek onderwijs in overleg treden zodat ook deze scholen kunnen mee participeren waardoor op termijn de gewenste MFA er toch komt. Leefbaar Zeewolde en de VVD willen dat deze discussie buiten de politiek wordt gebracht. Het is te treurig voor woorden dat het CDA, PvdA/GL en de ChristenUnie al zolang geen besluit durven te nemen en het onderwijs onrecht aandoen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Geen respect voor verkiezingsuitslag
   (01-06-2008)

Geen respect voor verkiezingsuitslag

Het feit dat het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie niet met Leefbaar Zeewolde wilde praten over een nieuwe coalitie, betekent dat deze drie partijen geen respect voor de kiezers hebben. Met het buitenspel zetten van Leefbaar Zeewolde, maar ook de VVD,  wordt de verkiezingsuitslag volledig genegeerd. Dit zijn namelijk de twee grootste partijen in Zeewolde, en als je de mening van de inwoners serieus wenst te nemen, dienen deze partijen in het college te blijven zitten zoals ze dat sinds 2006 al zeer succesvol doen. Na het terugtreden van de ChristenUnie in december 2007 had of het CDA of PvdA/GL moeten toetreden. In een politiek debat, wat nooit een debat werd afgelopen donderdagavond, weigerden deze partijen antwoord te geven op de vrij simpele vraag waarom men niet met Leefbaar Zeewolde wenste samen te werken.

Respectloos

De raadsleden van Leefbaar Zeewolde konden hun oren niet geloven. Er werd pertinent geweigerd een antwoord te geven op tal van vragen. Leefbaar Zeewolde vindt dit niet getuigen van respect. Als dit de nieuwe bestuurscultuur gaat worden, staat Zeewolde nog veel te wachten. Ook de rol van de burgemeester als voorzitter van de raad is slecht gevallen bij de fractie van Leefbaar Zeewolde. Niet alleen gaf hij geen antwoord op de aan hem gestelde vragen, hij heeft ook geen enkele moeite gedaan om de andere partijen te laten antwoorden. De voorzitter van de raad dient de vergadering ordelijk te laten verlopen waarbij iedereen tot zijn recht moet komen.

Als er geen debat meer kan plaatsvinden in de raad, omdat sommige partijen gewoon geen antwoord geven op vragen van de ander, is dat de doodsteek voor het democratisch proces.

Voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra
fractievoorzitter
Tel. 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Democratie vermoord
   (01-06-2008)

Democratie vermoord

Donderdagavond 29 mei is er behoorlijk heftig gesproken over de wijze waarop het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) verder willen gaan als nieuwe coalitie. Er is enerzijds gesproken over deze combinatie en anderzijds over het feit dat deze drie partijen doorgaan met het huidige coalitieprogramma voorzien van een bijlage waarin een aantal “accenten” zijn toegevoegd.

Voor Leefbaar Zeewolde is het nog steeds onduidelijk waarom deze drie partijen niet met ons willen samenwerken. Met ons bedoel ik niet alleen de fractie, maar ook de wethouders. Er wordt domweg geen antwoord op die vraag gegeven. Ik vind dat wij recht hebben op dat antwoord. Op deze manier is er geen debat meer mogelijk in de gemeenteraad en wordt de democratie de nek omgedraaid. Persoonlijk vind ik het respectloos wat er is gebeurd. Ons raadslid Herly Wowor heeft het ook zo verwoord. “Ik stel een simpele vraag en krijg geen antwoord”. “Dat betekent dat u geen respect voor mij hebt”.

Over het feit dat deze drie partijen doorgaan met het huidige coalitieprogramma en de zogenaamde accentverschuivingen, is ook lang gesproken. Zowel Leefbaar Zeewolde als de VVD missen alle onderbouwingen in dit stuk. Er zit bijvoorbeeld geen financiële paragraaf bij. Het is dus totaal onbekend wat dit allemaal gaat kosten en hoe de drie partijen dit gaan betalen. Ik vind dat een gemiste kans want er is vorige week ook al naar gevraagd. Op deze manier roept men de ellende over zich af. Ook worden er geen concrete doelen benoemd. Wat gaat men precies doen? Wanneer gaat men wat doen? Wat moet het resultaat zijn? Wanneer moet het klaar zijn? Wij noemen dit ook weleens SMART maken. Juist deze drie partijen hebben de afgelopen jaren hier steeds naar gevraagd. Nu ze zelf aan het roer komen te staan vergeten ze dat opeens. Wat vindt u daarvan?

Motie van wantrouwen

Op enig moment is aan mij en college wethouder Helma Lodders, gevraagd onze functies neer te leggen. Wij hebben dat natuurlijk niet gedaan. Wij hebben namelijk niet gehoord waarom wij niet meer gewenst zijn. Wat hebben wij dan niet goed gedaan? Ook op die simpele vraag komt geen antwoord. Als een meerderheid in de raad ons niet meer wil hebben, moeten ze een motie van wantrouwen indienen en deze voorzien van argumenten. De motie is ingediend, de argumenten zijn er niet. Het is bijzonder vreemd dat deze drie partijen in de raad van april nog het volste vertrouwen in het huidige college heeft uitgesproken (zie blz. 12 en 13 van de vastgestelde notulen) en nu plotseling niet meer. Wij beiden hebben thans bedenktijd gevraagd en wij zullen de raad bij de eerstvolgende gelegenheid ons besluit kenbaar maken.

Multifunctionele Accommodatie (MFA)

De raad heeft eind april het college gevraagd opnieuw met de schoolbesturen om tafel te gaan zitten om te bezien in welke vorm er een MFA kan worden gerealiseerd in de Polderwijk. De afgelopen weken heb ik daar regelmatig op dit weblog over geschreven. Die opdracht hebben wij afgerond en wij hebben de raad geïnformeerd over de uitkomsten. De heer Fred van Bergen, directeur van een van de scholen in het Openbaar Basisonderwijs, kwam als inspreker en deed een dringend beroep op de raad om eens een besluit te nemen. Het Openbaar Onderwijs heeft op dit moment alle rechten om een eigen school te gaan bouwen wat ze ook graag willen doen. De andere scholen kunnen dan direct meedoen om zo uiteindelijk tot een MFA te komen. Dit is ook een van de scenario’s die wij als college hebben voorgelegd aan de raad. Leefbaar Zeewolde en de VVD dienden daarop een motie in om dit nog eens te bekrachtigen. Opnieuw weigerden het CDA, PvdA/GL en CU hierin mee te gaan. Dat betekent voor de zoveelste keer vertraging. Ik heb de stellige indruk dat het Openbaar Onderwijs het zat is en zelf hun school gaan bouwen. Ik kan ze eerlijk gezegd ook geen ongelijk geven. Ik blijf het jammer vinden dat de partijen er zo’n groot politiek item van hebben gemaakt. De kinderen, de leraren en de ouders zijn hier de dupe van. Over dit onderwerp kom ik later nog terug.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Informatieproces mislukt
   (23-05-2008)

Informatieproces mislukt

Donderdagavond 22 mei heeft de informateur (de heer Johan de Groot, oud burgemeester van Harderwijk), de delegaties van de 5 politieke partijen verslag gedaan van de lange periode die hij nodig heeft gehad om een nieuw college te vormen. Op de nieuwspagina van deze website kunt u de tekst lezen die ik namens Leefbaar Zeewolde heb uitgesproken.

Ik vind dat de informatie volledig is mislukt omdat er geen enkele serieuze poging door hem is ondernomen om Leefbaar Zeewolde binnenboord te houden. Wij zijn door de kiezers in 1998, 2002 en in 2006 tot grootste partij gemaakt. In een echte democratie mag je die niet passeren. Ik heb hem stevige verwijten gemaakt over een aantal grote missers die hij heeft gemaakt en gevraagd waarom hij zijn opdracht niet heeft teruggegeven toen hij merkte dat hij niet meer aan de uitgangspunten van zijn opdracht kon voldoen. Hij heeft dat wel overwogen zo vertelde hij, maar uiteindelijk niet gedaan met als resultaat dat Zeewolde wordt opgescheept met een coalitie die een zeer krappe meerderheid heeft van slechts een zetel. Bovendien presenteert men kandidaat-wethouders van buiten de raad. Twee wethouders komen niet eens uit Zeewolde en een derde heeft totaal geen ervaring in de gemeentelijke politiek. Deze mensen gaan het zeer moeilijk krijgen.

Geen antwoord op vragen

Tot mijn grote verbazing geven de fractievoorzitters van het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) domweg geen antwoord op een aantal simpele vragen die gesteld zijn. De heer Dijksterhuis van de CU heeft helemaal zijn mond niet opengedaan. Waarom is er geen vertrouwen in Leefbaar Zeewolde? Waarom moeten Leefbaar Zeewolde en de VVD uit elkaar gehaald worden van deze drie partijen? Waarom hebben ze opeens geen vertrouwen meer in ex-wethouder Thijs van Daalen? Waarom hebben ze 5 maanden de tijd nodig gehad om met deze coalitie te komen? Ik hoop van harte dat we op deze vragen binnenkort wel antwoord krijgen.

Voortzetting coalitieprogramma

Wat ook verbazingwekkend is, is het feit dat men het huidige coalitieprogramma gewoon gaan voortzetten. Op zich ben ik daar blij mee, maar de constatering is natuurlijk dat daar geen nieuw college voor nodig is! Ik vind het een zwaktebod dat men kennelijk niet in staat is om een nieuw programma met elkaar te schrijven. Wat hebben ze de afgelopen 5 maanden dan wel gedaan? De 3 partijen beperken zich tot het aanbrengen van een aantal “accenten”. Die accenten gaan veel geld kosten. Op de vraag hoeveel het gaat kosten heb ik ook nog geen antwoord gekregen, dus daar moeten we nog even op wachten. Deze 3 partijen zijn een afspiegeling van de huidige regering. Ik hoef niemand te vertellen hoe Nederland denkt over het functioneren van dit Kabinet. Beloftes worden teruggedraaid en de lasten van de inwoners gaan fors omhoog. Ik ben benieuwd wat ons in Zeewolde te wachten staat.

Multifunctionele Accommodatie (MFA)

De raad heeft eind april het college gevraagd opnieuw met de schoolbesturen om tafel te gaan zitten om te bezien in welke vorm er een MFA kan worden gerealiseerd in de Polderwijk. De afgelopen weken heb ik daar regelmatig op dit weblog over geschreven. Die opdracht hebben wij thans afgerond en wij zullen de raad over de uitkomsten informeren tijdens de raadsvergadering van 29 mei a.s.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Uitgesproken tekst naar aanleiding van rapport informateur
   (23-05-2008)

De letterlijke tekst naar aanleiding van de rapportage van de informateur, uitgesproken door delegatieleider Michiel Schouten op 22 mei 2008.

De delegatie van Leefbaar Zeewolde wil de informateur danken voor zijn inzet. Ook wij hebben de gesprekken als aangenaam ervaren.

Wij delen ook uw mening dat er tussen de partijen weinig programmatische verschillen liggen. U bedoelt uiteraard de hoofdlijnen, want als u goed hebt geluisterd dan zijn er uiteraard op sommige onderwerpen wel degelijk grote verschillen. Dat is ook de reden dat er verschillende politieke partijen bestaan.

Helaas moeten wij u mededelen dat wij bijzonder teleurgesteld zijn in uw werk als informateur. Niet alleen heeft het ongelooflijk lang geduurd, en heeft alles zich achter gesloten deuren afgespeeld, de wijze waarop u de gemakkelijkste weg, de weg van de minste weerstand hebt gekozen, vinden wij een kwalijke zaak.

U citeert een aantal zaken uit het rapport van Consort en omarmt deze zelfs. U gaat dus mee met de constatering dat er beelden en vooroordelen over elkaar bestaan. In Zeewolde lijkt het er op dat het niet meer over de inhoud gaat, maar of de poppetjes elkaar aardig genoeg vinden.

U hebt daar niets, maar dan ook helemaal niets aan gedaan. Waarom niet?

De zgn. ontgiftingssessies van Consort zijn op een fiasco uitgelopen en worden niet voortgezet. Ze hebben de gemeenschap handen vol geld gekost terwijl de zittende wethouders er niet eens bij betrokken zijn geweest.

Het beeld is dat er “onvoldoende vertrouwen” is. Wij vinden dat een containerbegrip.

Waar is geen vertrouwen in? Waarom bent u niet tot het gaatje gegaan om daar achter te komen? De fractievoorzitters van het CDA, PvdA en CU geven geen antwoord op die vraag. Onze conclusie is dat zij geen argumenten hebben om dit te onderbouwen, en dan vlucht je dus maar met de dooddoener: “geen vertrouwen”. Het is een legitimatie om niets met een ander te willen, zonder dat expliciet uit te spreken. Als je geen verantwoordelijkheid neemt met het uitspreken van geen vertrouwen hebben, betekent dit dat je de ander negeert en niet de moeite waard vindt om het gesprek aan te gaan. Verantwoordelijkheid nemen betekent dat je kan uitleggen waarmee je zit. We noemen dat feedback. Wij hadden van u verwacht dat u zou doorpakken om tot de meest wenselijke coalitie te komen.

Ook u maakt een vlucht naar voren, door te schrijven dat een nieuw college met wethouders van buiten de raad een belangrijke bijdrage zou kunnen betekenen om echt stappen te zetten naar een nieuwe bestuurscultuur. Wij vinden dat u de huidige wethouders hiermee diskwalificeert en wij nemen daar grote afstand van. Een excuus zou op zijn plaats zijn. Bovendien ontbreekt hier ook alle onderbouwing en zijn wij het volledig oneens met uw opvatting. Voor uw geheugen: de heer Van Daalen was ook een wethouder van buiten de raad en dat heeft zeker niet meegeholpen aan een andere bestuurscultuur zo heeft iedereen kunnen ervaren!

Als er een nieuwe bestuurscultuur gewenst is, dan nodigen wij een aantal raadsleden uit om eens in de spiegel te kijken en vooral met elkaar te praten en niet over elkaar. Een ander de schuld geven is de makkelijkste weg.

De eisen die wij gesteld hebben aan de informateur waren:

1.      een afspiegeling van de verkiezingsuitslag

2.      kansrijkheid op programmatisch niveau

3.      stabiliteit van bestuur

4.      continuïteit in bestuur

5.      voorzetting van het succesvol en breed ervaren collegebeleid.

Wij constateren dat alleen aan het laatste tegemoet wordt gekomen, met dien verstande, dat er zogenaamde accentverschuivingen worden aangebracht waar je grote vraagtekens bij kunt zetten. Ik kom daar straks op terug.

U bent dus naar onze mening niet geslaagd in uw opdracht en dat vinden wij spijtig. Het was beter geweest dat u uw opdracht zou hebben teruggegeven en onze vraag is waarom heeft u dat niet gedaan?

In de door u aangegeven bijeenkomst van 8 april, heeft u een aantal conclusies getrokken en ook opgeschreven die niet met de werkelijkheid overeenkwamen. De heer Zijlstra heeft u hier op gewezen en u heeft toen ook uw excuses aangeboden. Dat bevestigd voor ons echter wel het beeld, dat u zich toen al achter de gecreëerde waanbeelden hebt geschaard die de ronde doen over Leefbaar Zeewolde. Wij betreuren dat. Iemand met uw ervaring had wel wat objectiever mogen zijn vinden wij.

Op blz. 5 lezen wij dat u graag een “korte klap” wilde maken, en dat u de wethouders nog eens hebt gevraagd na te denken over een zogenaamde doorstart. Ik, en de anderen kennelijk ook, hebben daar een weekend over nagedacht. U schrijft vervolgens dat het ijdele hoop bleek te zijn. Ik moet u corrigeren. Ik heb u verteld dat een doorstart wat ons betreft mogelijk zou zijn, echter zonder de heer Van Daalen als wethouder. Waarom bent u dat vergeten op te schrijven? Waarom geeft u een draai in dit document aan de werkelijkheid? U weet drommelsgoed dat wij vanaf dag 1 hebben aangegeven open te staan voor samenwerking met alle partijen.

Ook het argument van het CDA over het “derde wiel aan de wagen” is door u geadopteerd zonder daar eens met ondergetekende en mevrouw Lodders over door te praten. Ook dat is weer zo’n containerbegrip waarover ik tot nu toe geen enkele argumentatie heb gehoord. Bovendien zegt dat dan meer over de kwaliteiten van de  kandidaat CDA-wethouder dan over de huidige wethouders.

Gelukkig bent u er niet in geslaagd om Leefbaar Zeewolde en de VVD uit elkaar te halen zoals de andere partijen graag wilden. Wij hadden echter graag samen in de coalitie blijven zitten i.p.v. de oppositie waar het nu op gaat lijken. Ook de argumentatie hierover ontbreekt volledig en u hebt kennelijk geen moeite gedaan om daar achter te komen. Ondergetekende en mevrouw Lodders hebben het verwijt gekregen dat anderen ons te krachtige bestuurders vinden. Volgens mij is dat een kwaliteit en geen verwijt.

Het betekent dus dat men ons als bedreigend ervaart. Ik vind het buitengewoon jammer dat mensen daar niet over willen praten, en dat u dat niet heeft willen bewerkstelligen dat die gesprekken er kwamen om zodoende tot uitvoering aan uw opdracht te geven.

Wij delen uw conclusies onderaan blz. 5 en bovenaan blz. 6 in het geheel niet omdat in al uw genoemde combinaties Leefbaar Zeewolde buitenspel zou worden gezet. Wij vinden dat nogal arrogant van de huidige oppositiepartijen. Leefbaar Zeewolde is de grootste partij en laat, gezien de succesvolle uitvoering van het collegeprogramma zien, een uitstekende en betrouwbare coalitiepartner te zijn. Bovendien wordt hiermee een zeer grote groep inwoners buitenspel gezet. Ik ben benieuwd hoe partijen dat gaan uitleggen.

Wij verwijten de informateur dat hij geen enkele moeite heeft gedaan om de huidige oppositiepartijen te overtuigen dat er met Leefbaar Zeewolde goed is samen te werken. In een ultieme poging hebt u de VVD nog proberen te verleiden ons te laten vallen, en in een brede coalitie deel te nemen. Wij complimenteren de VVD dat zij hebben vastgehouden aan hun standpunt dat één oppositiepartij niet wenselijk is.

Wij betreuren het overigens dat wij achteraf van dat gesprek kennis hebben moeten nemen. Wij dachten op een vertrouwelijke basis met u te kunnen spreken.

U bent van mening, zo lees ik op blz. 6, dat met name Leefbaar Zeewolde en de CU zijn verwikkeld in de kwestie MFA. U slaat met deze conclusie opnieuw de plank volledig mis en ik ga er van uit dat de CU onze mening deelt. U laat zich opnieuw leiden door beelden en niet door de harde feiten. Ik ben daar van geschrokken. ALLE partijen hier aan tafel zijn verwikkeld in de kwestie MFA als u dat al zo wil noemen. Wij vinden deze passage tendentieus en ongepast en vragen u wat de achterliggende gedachte hierbij is.

Op blz. 7 verwoord u vervolgens de uitkomsten van een aantal knuffelsessies. Ze vinden elkaar aardig. Dat is mooi. Wij zijn benieuwd of het CDA en de PvdA/GL vertrouwen hebben in de CU. Deze fractie is namelijk tot twee keer toe uit een coalitie gestapt op het moment dat hun wethouder moest opstappen of zelf opstapte. De CU heeft de afgelopen 2 jaar een aantal keren moties gesteund van de oppositie en zich zo tegen het eigen college gekeerd. Heeft u daar nu afspraken over gemaakt, of liggen er zo meteen kansen voor Leefbaar Zeewolde en de VVD, om ook met de CU moties tegen het college in te dienen?

De constatering dat het huidige coalitieprogramma de basis blijft voor de rest van deze bestuursperiode, met de toevoeging van een aantal accenten, vinden wij een zwaktebod. Daar is helemaal geen nieuw college voor nodig. Bovendien ontbreekt elke financiële onderbouwing. Wat gaan die accenten de inwoners van Zeewolde wel niet kosten?

Leefbaar Zeewolde en de VVD zijn in de ogen van de 3 andere partijen kennelijk volstrekt overbodig. Men gaat voortteren op het huidige succes zonder daadwerkelijke koerswijzigingen. Ik herken een groot CU-gehalte in deze teksten, en wij vragen ons hardop af, in hoeverre het CDA, de PvdA en vooral GL zich hierin herkenen. Wij komen daar op een later moment nog wel op terug.

Tot slot is het onbegrijpelijk dat twee partijen niet in staat zijn om kandidaat wethouders uit Zeewolde te presenteren. Wij vinden dat kiezersbedrog. De bevolking heeft deze mensen niet gekozen en deze mensen kennen onze samenleving niet. Dat is geen kans meneer de Groot, maar een bedreiging. Ook daarover komen wij nog wel te spreken.

Leefbaar Zeewolde vindt de informatie mislukt. Wij vragen de informateur zijn opdracht terug te geven en wij vragen de raad een nieuwe informateur te benoemen die wel uitvoering geeft aan de uitgangspunten.

Namens de delegatie van Leefbaar Zeewolde,

Michiel Schouten.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...