Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Fractienieuws: Geen respect voor verkiezingsuitslag
   (01-06-2008)

Geen respect voor verkiezingsuitslag

Het feit dat het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie niet met Leefbaar Zeewolde wilde praten over een nieuwe coalitie, betekent dat deze drie partijen geen respect voor de kiezers hebben. Met het buitenspel zetten van Leefbaar Zeewolde, maar ook de VVD,  wordt de verkiezingsuitslag volledig genegeerd. Dit zijn namelijk de twee grootste partijen in Zeewolde, en als je de mening van de inwoners serieus wenst te nemen, dienen deze partijen in het college te blijven zitten zoals ze dat sinds 2006 al zeer succesvol doen. Na het terugtreden van de ChristenUnie in december 2007 had of het CDA of PvdA/GL moeten toetreden. In een politiek debat, wat nooit een debat werd afgelopen donderdagavond, weigerden deze partijen antwoord te geven op de vrij simpele vraag waarom men niet met Leefbaar Zeewolde wenste samen te werken.

Respectloos

De raadsleden van Leefbaar Zeewolde konden hun oren niet geloven. Er werd pertinent geweigerd een antwoord te geven op tal van vragen. Leefbaar Zeewolde vindt dit niet getuigen van respect. Als dit de nieuwe bestuurscultuur gaat worden, staat Zeewolde nog veel te wachten. Ook de rol van de burgemeester als voorzitter van de raad is slecht gevallen bij de fractie van Leefbaar Zeewolde. Niet alleen gaf hij geen antwoord op de aan hem gestelde vragen, hij heeft ook geen enkele moeite gedaan om de andere partijen te laten antwoorden. De voorzitter van de raad dient de vergadering ordelijk te laten verlopen waarbij iedereen tot zijn recht moet komen.

Als er geen debat meer kan plaatsvinden in de raad, omdat sommige partijen gewoon geen antwoord geven op vragen van de ander, is dat de doodsteek voor het democratisch proces.

Voor nadere inlichtingen:

Rein Zijlstra
fractievoorzitter
Tel. 06-54321078

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Democratie vermoord
   (01-06-2008)

Democratie vermoord

Donderdagavond 29 mei is er behoorlijk heftig gesproken over de wijze waarop het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) verder willen gaan als nieuwe coalitie. Er is enerzijds gesproken over deze combinatie en anderzijds over het feit dat deze drie partijen doorgaan met het huidige coalitieprogramma voorzien van een bijlage waarin een aantal “accenten” zijn toegevoegd.

Voor Leefbaar Zeewolde is het nog steeds onduidelijk waarom deze drie partijen niet met ons willen samenwerken. Met ons bedoel ik niet alleen de fractie, maar ook de wethouders. Er wordt domweg geen antwoord op die vraag gegeven. Ik vind dat wij recht hebben op dat antwoord. Op deze manier is er geen debat meer mogelijk in de gemeenteraad en wordt de democratie de nek omgedraaid. Persoonlijk vind ik het respectloos wat er is gebeurd. Ons raadslid Herly Wowor heeft het ook zo verwoord. “Ik stel een simpele vraag en krijg geen antwoord”. “Dat betekent dat u geen respect voor mij hebt”.

Over het feit dat deze drie partijen doorgaan met het huidige coalitieprogramma en de zogenaamde accentverschuivingen, is ook lang gesproken. Zowel Leefbaar Zeewolde als de VVD missen alle onderbouwingen in dit stuk. Er zit bijvoorbeeld geen financiële paragraaf bij. Het is dus totaal onbekend wat dit allemaal gaat kosten en hoe de drie partijen dit gaan betalen. Ik vind dat een gemiste kans want er is vorige week ook al naar gevraagd. Op deze manier roept men de ellende over zich af. Ook worden er geen concrete doelen benoemd. Wat gaat men precies doen? Wanneer gaat men wat doen? Wat moet het resultaat zijn? Wanneer moet het klaar zijn? Wij noemen dit ook weleens SMART maken. Juist deze drie partijen hebben de afgelopen jaren hier steeds naar gevraagd. Nu ze zelf aan het roer komen te staan vergeten ze dat opeens. Wat vindt u daarvan?

Motie van wantrouwen

Op enig moment is aan mij en college wethouder Helma Lodders, gevraagd onze functies neer te leggen. Wij hebben dat natuurlijk niet gedaan. Wij hebben namelijk niet gehoord waarom wij niet meer gewenst zijn. Wat hebben wij dan niet goed gedaan? Ook op die simpele vraag komt geen antwoord. Als een meerderheid in de raad ons niet meer wil hebben, moeten ze een motie van wantrouwen indienen en deze voorzien van argumenten. De motie is ingediend, de argumenten zijn er niet. Het is bijzonder vreemd dat deze drie partijen in de raad van april nog het volste vertrouwen in het huidige college heeft uitgesproken (zie blz. 12 en 13 van de vastgestelde notulen) en nu plotseling niet meer. Wij beiden hebben thans bedenktijd gevraagd en wij zullen de raad bij de eerstvolgende gelegenheid ons besluit kenbaar maken.

Multifunctionele Accommodatie (MFA)

De raad heeft eind april het college gevraagd opnieuw met de schoolbesturen om tafel te gaan zitten om te bezien in welke vorm er een MFA kan worden gerealiseerd in de Polderwijk. De afgelopen weken heb ik daar regelmatig op dit weblog over geschreven. Die opdracht hebben wij afgerond en wij hebben de raad geïnformeerd over de uitkomsten. De heer Fred van Bergen, directeur van een van de scholen in het Openbaar Basisonderwijs, kwam als inspreker en deed een dringend beroep op de raad om eens een besluit te nemen. Het Openbaar Onderwijs heeft op dit moment alle rechten om een eigen school te gaan bouwen wat ze ook graag willen doen. De andere scholen kunnen dan direct meedoen om zo uiteindelijk tot een MFA te komen. Dit is ook een van de scenario’s die wij als college hebben voorgelegd aan de raad. Leefbaar Zeewolde en de VVD dienden daarop een motie in om dit nog eens te bekrachtigen. Opnieuw weigerden het CDA, PvdA/GL en CU hierin mee te gaan. Dat betekent voor de zoveelste keer vertraging. Ik heb de stellige indruk dat het Openbaar Onderwijs het zat is en zelf hun school gaan bouwen. Ik kan ze eerlijk gezegd ook geen ongelijk geven. Ik blijf het jammer vinden dat de partijen er zo’n groot politiek item van hebben gemaakt. De kinderen, de leraren en de ouders zijn hier de dupe van. Over dit onderwerp kom ik later nog terug.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Informatieproces mislukt
   (23-05-2008)

Informatieproces mislukt

Donderdagavond 22 mei heeft de informateur (de heer Johan de Groot, oud burgemeester van Harderwijk), de delegaties van de 5 politieke partijen verslag gedaan van de lange periode die hij nodig heeft gehad om een nieuw college te vormen. Op de nieuwspagina van deze website kunt u de tekst lezen die ik namens Leefbaar Zeewolde heb uitgesproken.

Ik vind dat de informatie volledig is mislukt omdat er geen enkele serieuze poging door hem is ondernomen om Leefbaar Zeewolde binnenboord te houden. Wij zijn door de kiezers in 1998, 2002 en in 2006 tot grootste partij gemaakt. In een echte democratie mag je die niet passeren. Ik heb hem stevige verwijten gemaakt over een aantal grote missers die hij heeft gemaakt en gevraagd waarom hij zijn opdracht niet heeft teruggegeven toen hij merkte dat hij niet meer aan de uitgangspunten van zijn opdracht kon voldoen. Hij heeft dat wel overwogen zo vertelde hij, maar uiteindelijk niet gedaan met als resultaat dat Zeewolde wordt opgescheept met een coalitie die een zeer krappe meerderheid heeft van slechts een zetel. Bovendien presenteert men kandidaat-wethouders van buiten de raad. Twee wethouders komen niet eens uit Zeewolde en een derde heeft totaal geen ervaring in de gemeentelijke politiek. Deze mensen gaan het zeer moeilijk krijgen.

Geen antwoord op vragen

Tot mijn grote verbazing geven de fractievoorzitters van het CDA, PvdA/GL en ChristenUnie (CU) domweg geen antwoord op een aantal simpele vragen die gesteld zijn. De heer Dijksterhuis van de CU heeft helemaal zijn mond niet opengedaan. Waarom is er geen vertrouwen in Leefbaar Zeewolde? Waarom moeten Leefbaar Zeewolde en de VVD uit elkaar gehaald worden van deze drie partijen? Waarom hebben ze opeens geen vertrouwen meer in ex-wethouder Thijs van Daalen? Waarom hebben ze 5 maanden de tijd nodig gehad om met deze coalitie te komen? Ik hoop van harte dat we op deze vragen binnenkort wel antwoord krijgen.

Voortzetting coalitieprogramma

Wat ook verbazingwekkend is, is het feit dat men het huidige coalitieprogramma gewoon gaan voortzetten. Op zich ben ik daar blij mee, maar de constatering is natuurlijk dat daar geen nieuw college voor nodig is! Ik vind het een zwaktebod dat men kennelijk niet in staat is om een nieuw programma met elkaar te schrijven. Wat hebben ze de afgelopen 5 maanden dan wel gedaan? De 3 partijen beperken zich tot het aanbrengen van een aantal “accenten”. Die accenten gaan veel geld kosten. Op de vraag hoeveel het gaat kosten heb ik ook nog geen antwoord gekregen, dus daar moeten we nog even op wachten. Deze 3 partijen zijn een afspiegeling van de huidige regering. Ik hoef niemand te vertellen hoe Nederland denkt over het functioneren van dit Kabinet. Beloftes worden teruggedraaid en de lasten van de inwoners gaan fors omhoog. Ik ben benieuwd wat ons in Zeewolde te wachten staat.

Multifunctionele Accommodatie (MFA)

De raad heeft eind april het college gevraagd opnieuw met de schoolbesturen om tafel te gaan zitten om te bezien in welke vorm er een MFA kan worden gerealiseerd in de Polderwijk. De afgelopen weken heb ik daar regelmatig op dit weblog over geschreven. Die opdracht hebben wij thans afgerond en wij zullen de raad over de uitkomsten informeren tijdens de raadsvergadering van 29 mei a.s.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Uitgesproken tekst naar aanleiding van rapport informateur
   (23-05-2008)

De letterlijke tekst naar aanleiding van de rapportage van de informateur, uitgesproken door delegatieleider Michiel Schouten op 22 mei 2008.

De delegatie van Leefbaar Zeewolde wil de informateur danken voor zijn inzet. Ook wij hebben de gesprekken als aangenaam ervaren.

Wij delen ook uw mening dat er tussen de partijen weinig programmatische verschillen liggen. U bedoelt uiteraard de hoofdlijnen, want als u goed hebt geluisterd dan zijn er uiteraard op sommige onderwerpen wel degelijk grote verschillen. Dat is ook de reden dat er verschillende politieke partijen bestaan.

Helaas moeten wij u mededelen dat wij bijzonder teleurgesteld zijn in uw werk als informateur. Niet alleen heeft het ongelooflijk lang geduurd, en heeft alles zich achter gesloten deuren afgespeeld, de wijze waarop u de gemakkelijkste weg, de weg van de minste weerstand hebt gekozen, vinden wij een kwalijke zaak.

U citeert een aantal zaken uit het rapport van Consort en omarmt deze zelfs. U gaat dus mee met de constatering dat er beelden en vooroordelen over elkaar bestaan. In Zeewolde lijkt het er op dat het niet meer over de inhoud gaat, maar of de poppetjes elkaar aardig genoeg vinden.

U hebt daar niets, maar dan ook helemaal niets aan gedaan. Waarom niet?

De zgn. ontgiftingssessies van Consort zijn op een fiasco uitgelopen en worden niet voortgezet. Ze hebben de gemeenschap handen vol geld gekost terwijl de zittende wethouders er niet eens bij betrokken zijn geweest.

Het beeld is dat er “onvoldoende vertrouwen” is. Wij vinden dat een containerbegrip.

Waar is geen vertrouwen in? Waarom bent u niet tot het gaatje gegaan om daar achter te komen? De fractievoorzitters van het CDA, PvdA en CU geven geen antwoord op die vraag. Onze conclusie is dat zij geen argumenten hebben om dit te onderbouwen, en dan vlucht je dus maar met de dooddoener: “geen vertrouwen”. Het is een legitimatie om niets met een ander te willen, zonder dat expliciet uit te spreken. Als je geen verantwoordelijkheid neemt met het uitspreken van geen vertrouwen hebben, betekent dit dat je de ander negeert en niet de moeite waard vindt om het gesprek aan te gaan. Verantwoordelijkheid nemen betekent dat je kan uitleggen waarmee je zit. We noemen dat feedback. Wij hadden van u verwacht dat u zou doorpakken om tot de meest wenselijke coalitie te komen.

Ook u maakt een vlucht naar voren, door te schrijven dat een nieuw college met wethouders van buiten de raad een belangrijke bijdrage zou kunnen betekenen om echt stappen te zetten naar een nieuwe bestuurscultuur. Wij vinden dat u de huidige wethouders hiermee diskwalificeert en wij nemen daar grote afstand van. Een excuus zou op zijn plaats zijn. Bovendien ontbreekt hier ook alle onderbouwing en zijn wij het volledig oneens met uw opvatting. Voor uw geheugen: de heer Van Daalen was ook een wethouder van buiten de raad en dat heeft zeker niet meegeholpen aan een andere bestuurscultuur zo heeft iedereen kunnen ervaren!

Als er een nieuwe bestuurscultuur gewenst is, dan nodigen wij een aantal raadsleden uit om eens in de spiegel te kijken en vooral met elkaar te praten en niet over elkaar. Een ander de schuld geven is de makkelijkste weg.

De eisen die wij gesteld hebben aan de informateur waren:

1.      een afspiegeling van de verkiezingsuitslag

2.      kansrijkheid op programmatisch niveau

3.      stabiliteit van bestuur

4.      continuïteit in bestuur

5.      voorzetting van het succesvol en breed ervaren collegebeleid.

Wij constateren dat alleen aan het laatste tegemoet wordt gekomen, met dien verstande, dat er zogenaamde accentverschuivingen worden aangebracht waar je grote vraagtekens bij kunt zetten. Ik kom daar straks op terug.

U bent dus naar onze mening niet geslaagd in uw opdracht en dat vinden wij spijtig. Het was beter geweest dat u uw opdracht zou hebben teruggegeven en onze vraag is waarom heeft u dat niet gedaan?

In de door u aangegeven bijeenkomst van 8 april, heeft u een aantal conclusies getrokken en ook opgeschreven die niet met de werkelijkheid overeenkwamen. De heer Zijlstra heeft u hier op gewezen en u heeft toen ook uw excuses aangeboden. Dat bevestigd voor ons echter wel het beeld, dat u zich toen al achter de gecreëerde waanbeelden hebt geschaard die de ronde doen over Leefbaar Zeewolde. Wij betreuren dat. Iemand met uw ervaring had wel wat objectiever mogen zijn vinden wij.

Op blz. 5 lezen wij dat u graag een “korte klap” wilde maken, en dat u de wethouders nog eens hebt gevraagd na te denken over een zogenaamde doorstart. Ik, en de anderen kennelijk ook, hebben daar een weekend over nagedacht. U schrijft vervolgens dat het ijdele hoop bleek te zijn. Ik moet u corrigeren. Ik heb u verteld dat een doorstart wat ons betreft mogelijk zou zijn, echter zonder de heer Van Daalen als wethouder. Waarom bent u dat vergeten op te schrijven? Waarom geeft u een draai in dit document aan de werkelijkheid? U weet drommelsgoed dat wij vanaf dag 1 hebben aangegeven open te staan voor samenwerking met alle partijen.

Ook het argument van het CDA over het “derde wiel aan de wagen” is door u geadopteerd zonder daar eens met ondergetekende en mevrouw Lodders over door te praten. Ook dat is weer zo’n containerbegrip waarover ik tot nu toe geen enkele argumentatie heb gehoord. Bovendien zegt dat dan meer over de kwaliteiten van de  kandidaat CDA-wethouder dan over de huidige wethouders.

Gelukkig bent u er niet in geslaagd om Leefbaar Zeewolde en de VVD uit elkaar te halen zoals de andere partijen graag wilden. Wij hadden echter graag samen in de coalitie blijven zitten i.p.v. de oppositie waar het nu op gaat lijken. Ook de argumentatie hierover ontbreekt volledig en u hebt kennelijk geen moeite gedaan om daar achter te komen. Ondergetekende en mevrouw Lodders hebben het verwijt gekregen dat anderen ons te krachtige bestuurders vinden. Volgens mij is dat een kwaliteit en geen verwijt.

Het betekent dus dat men ons als bedreigend ervaart. Ik vind het buitengewoon jammer dat mensen daar niet over willen praten, en dat u dat niet heeft willen bewerkstelligen dat die gesprekken er kwamen om zodoende tot uitvoering aan uw opdracht te geven.

Wij delen uw conclusies onderaan blz. 5 en bovenaan blz. 6 in het geheel niet omdat in al uw genoemde combinaties Leefbaar Zeewolde buitenspel zou worden gezet. Wij vinden dat nogal arrogant van de huidige oppositiepartijen. Leefbaar Zeewolde is de grootste partij en laat, gezien de succesvolle uitvoering van het collegeprogramma zien, een uitstekende en betrouwbare coalitiepartner te zijn. Bovendien wordt hiermee een zeer grote groep inwoners buitenspel gezet. Ik ben benieuwd hoe partijen dat gaan uitleggen.

Wij verwijten de informateur dat hij geen enkele moeite heeft gedaan om de huidige oppositiepartijen te overtuigen dat er met Leefbaar Zeewolde goed is samen te werken. In een ultieme poging hebt u de VVD nog proberen te verleiden ons te laten vallen, en in een brede coalitie deel te nemen. Wij complimenteren de VVD dat zij hebben vastgehouden aan hun standpunt dat één oppositiepartij niet wenselijk is.

Wij betreuren het overigens dat wij achteraf van dat gesprek kennis hebben moeten nemen. Wij dachten op een vertrouwelijke basis met u te kunnen spreken.

U bent van mening, zo lees ik op blz. 6, dat met name Leefbaar Zeewolde en de CU zijn verwikkeld in de kwestie MFA. U slaat met deze conclusie opnieuw de plank volledig mis en ik ga er van uit dat de CU onze mening deelt. U laat zich opnieuw leiden door beelden en niet door de harde feiten. Ik ben daar van geschrokken. ALLE partijen hier aan tafel zijn verwikkeld in de kwestie MFA als u dat al zo wil noemen. Wij vinden deze passage tendentieus en ongepast en vragen u wat de achterliggende gedachte hierbij is.

Op blz. 7 verwoord u vervolgens de uitkomsten van een aantal knuffelsessies. Ze vinden elkaar aardig. Dat is mooi. Wij zijn benieuwd of het CDA en de PvdA/GL vertrouwen hebben in de CU. Deze fractie is namelijk tot twee keer toe uit een coalitie gestapt op het moment dat hun wethouder moest opstappen of zelf opstapte. De CU heeft de afgelopen 2 jaar een aantal keren moties gesteund van de oppositie en zich zo tegen het eigen college gekeerd. Heeft u daar nu afspraken over gemaakt, of liggen er zo meteen kansen voor Leefbaar Zeewolde en de VVD, om ook met de CU moties tegen het college in te dienen?

De constatering dat het huidige coalitieprogramma de basis blijft voor de rest van deze bestuursperiode, met de toevoeging van een aantal accenten, vinden wij een zwaktebod. Daar is helemaal geen nieuw college voor nodig. Bovendien ontbreekt elke financiële onderbouwing. Wat gaan die accenten de inwoners van Zeewolde wel niet kosten?

Leefbaar Zeewolde en de VVD zijn in de ogen van de 3 andere partijen kennelijk volstrekt overbodig. Men gaat voortteren op het huidige succes zonder daadwerkelijke koerswijzigingen. Ik herken een groot CU-gehalte in deze teksten, en wij vragen ons hardop af, in hoeverre het CDA, de PvdA en vooral GL zich hierin herkenen. Wij komen daar op een later moment nog wel op terug.

Tot slot is het onbegrijpelijk dat twee partijen niet in staat zijn om kandidaat wethouders uit Zeewolde te presenteren. Wij vinden dat kiezersbedrog. De bevolking heeft deze mensen niet gekozen en deze mensen kennen onze samenleving niet. Dat is geen kans meneer de Groot, maar een bedreiging. Ook daarover komen wij nog wel te spreken.

Leefbaar Zeewolde vindt de informatie mislukt. Wij vragen de informateur zijn opdracht terug te geven en wij vragen de raad een nieuwe informateur te benoemen die wel uitvoering geeft aan de uitgangspunten.

Namens de delegatie van Leefbaar Zeewolde,

Michiel Schouten.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Het informatieproces en overschot jaarrekening 2007
   (18-05-2008)

Informatieproces begint gênante vertoning te worden

Bijna 5 maanden geleden is het alweer dat, nog voordat er een debat over de uitvoering van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) had plaatsgevonden, ChristenUnie-wethouder Thijs van Daalen opstapte. Al 5 maanden lang wachten de basisscholen in Zeewolde op een besluit van de gemeenteraad. De drie kleine partijen (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) durven maar geen besluit te nemen. Ze vallen nu zelfs terug op een besluit dat de gemeenteraad al in februari 2006 heeft genomen. Als dat besluit gewoon door de heer Van Daalen was uitgevoerd, had er nu al een definitieve school in de Polderwijk gestaan die uitgebouwd zou worden tot een MFA.

Al 5 maanden lang is er nu een informatieproces aan de gang waar niemand van op de hoogte wordt gehouden. Alle besprekingen gebeuren achter gesloten deuren. Als de 3 kleine partijen dat bedoelen met hun beoogde ‘transparantie’ en ‘met het gezicht naar de burger staan’, staat ons nog wat te wachten! Ik vind het zo langzamerhand een gênante vertoning worden. Ik dacht dat die 3 partijen het altijd zo met elkaar eens waren dus ik vraag mij af wat er werkelijk aan de hand is. Die vraag zou de media ook eens moeten stellen. In een open democratie heeft iedereen er recht op te weten wat er aan de hand is. Ook de informateur, de heer Johan de Groot (oud-burgemeester van Harderwijk) komt nergens mee naar buiten. Ik vind dat een kwalijke zaak en niet in het belang van Zeewolde. Overal waar ik als wethouder kom wordt mij de vraag gesteld wanneer en of er nog eens een ander college komt. Ik kan die vraag niet beantwoorden. Je merkt wel dat Zeewolde zo langzamerhand het lachertje van de provincie is.

Deel overschot Jaarrekening 2007 terug naar inwoners

Wat wel in het belang van Zeewolde is, is het feit dat na een positieve saldo over 2006, ook het jaar 2007 is afgesloten met een overschot. Nadat alle plussen en minnen met elkaar zijn verrekend blijkt dat er een batig saldo is van € 1,2 miljoen. Het zijn allemaal incidentele mee- en tegenvallers dus die tellen (helaas) niet mee in volgende jaren. Wat wel heel belangrijk is om te constateren, is het feit dat de structurele inkomsten en uitgaven overeenkomen met de Begroting 2007. Dat is voor u en de gemeenteraad het bewijs dat er een betrouwbaar en kwalitatief goed financieel beleid wordt gevoerd. Als wethouder financiën ben ik dan ook buitengewoon tevreden met deze jaarrekening.

Ook de accountant is bijzonder tevreden. Zij hebben een verklaring voor zowel de betrouwbaarheid als ook de rechtmatigheid afgegeven.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de € 1,2 miljoen als volgt te verdelen:

€ 250.000 te reserveren voor de festiviteiten rondom het 25-jarig bestaan van Zeewolde in 2009.

€ 350.000 te storten in de voorziening groot onderhoud openbare gebouwen. Daarmee is ook dat beheersplan op orde en zit er voldoende geld in om tijdig groot onderhoud te plegen.

€ 470.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve zodat deze op het gewenste niveau blijft en waarmee éénmalige investeringen met een maatschappelijk nut kunnen worden betaald.

€ 150.000 terug te geven aan de inwoners van Zeewolde omdat er een overschot is ontstaan op de inkomsten Afvalstoffenheffing.

De Afvalstoffenheffing moet kostenneutraal zijn. Het tarief wat wij allemaal betalen moet de kosten van inzameling en verwerking dekken. Als we om wat voor reden dan ook daar geld aan overhouden, moet dat terug naar de inwoners is mijn opvatting. Dat gaan we nu dus doen! Elk huishouden krijgt op de aanslag in 2009 een éénmalige korting zodat de aanslag lager zal uitvallen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: De MFA, onderscheidingen en de voorjaarsnota
   (25-04-2008)

Opnieuw geen besluit over MFA

Mijn vrees die ik hier vorige week uitsprak is uitgekomen. Gisteravond is er opnieuw geen besluit in de raadsvergadering genomen rondom de MFA (Multi Functionele Accommodatie). De drie indieners van de veelbesproken motie (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie) spraken met één woordvoerder, de fractievoorzitter van de PvdA/GL de heer Jan Klop. Een bijzondere situatie, maar wel zo efficiënt. De drie partijen zijn in mijn ogen 180 graden gedraaid voor wat betreft de bouw van een MFA. Tot op heden had ik de indruk dat zij direct wilde starten met de bouw van een complete MFA, maar nu nemen ze genoegen met alleen de eerste fase. Al vanaf juli vorig jaar bleek dat een complete MFA niet zou passen binnen de financiële voorwaarden die raad zelf heeft gesteld en ook de datum van oplevering zou niet gehaald worden. Mijn voorkeur was en is om gefaseerd te bouwen om uiteindelijk te komen tot een gebouw met alle gewenste functies. In financiële zin heb je dan meer tijd om te komen tot degelijke oplossingen en je hebt voldoende tijd om betrouwbare partners te vinden die mee willen investeren in de MFA-voorziening voor de Polderwijk. Ik ben dus blij met de beweging die nu gemaakt is.

De motie is dus van tafel en de drie partijen hebben het college nu gevraagd om met de besturen van het onderwijs te gaan praten of zij bereid zijn hun huisvestingsrechten over te dragen aan de gemeente. Als zij dat willen kunnen wij als gemeente zelf de regie in handen nemen en het gebouw ontwikkelen. Of dat gaat lukken zullen we de komende weken zien. Helaas hebben de drie partijen geen antwoord gegeven op de vraag van Leefbaar Zeewolde en de VVD wat ze willen als de schoolbesturen de rechten niet wensen over te dragen en zelf willen bouwen. Die kans is namelijk aanwezig. Dat betekent dat volgende maand het debat een vervolg krijgt en er opnieuw vertraging is. Helemaal wrang is het natuurlijk dat er in februari 2006 al een besluit door de gemeenteraad was genomen voor de bouw van een 12-klassige school die later zou worden uitgebouwd tot een MFA. Op verzoek van de in december opgestapte wethouder Van Daalen heeft de gemeenteraad dat besluit in 2007 teruggedraaid. Ik heb de indruk dat aardig wat raadsleden daar nu veel spijt van hebben.

Peter Koelewijn Ridder in de orde van Oranje Nassau

Vanochtend was het in de Verbeelding groot feest voor 5 Zeewoldenaren waaronder ons raadslid Peter Koelewijn. Zij werden door de burgemeester toegesproken en in het bijzijn van familie, vrienden en andere genodigden gedecoreerd. Het is altijd indrukwekkend te horen wat al deze mensen hebben gedaan en nog steeds doen voor de samenleving. Eerst in hun vorige woonplaatsen en nu in Zeewolde. Petje af en nogmaals van harte gefeliciteerd.

Voorjaarsprogrammanota geeft donkere wolken te zien

Een belangrijk document in de jaarlijkse budgetcycles is de Voorjaarsprogrammanota (VJN). Dit is de start op weg naar de nieuwe begroting 2009-2012. De financiële positie voor 2009 ziet er nog wel gezond uit, maar voor de jaren daarna zijn de vooruitzichten wat minder goed. Bij ongewijzigd beleid gaan we opnieuw de rode cijfers in. Bij de vaststelling eind vorig jaar van de begroting 2008-2011, bleek al dat het financiële vooruitzicht vanaf 2010 heel magertjes was en dat het belangrijk is om scherp op te blijven letten. Tussen dat moment en nu zijn er een aantal ontwikkelingen op ons afgekomen die forse consequenties hebben voor ons huishoudboekje. De grootste boosdoener is de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. De salarissen gaan met 6% omhoog en die kosten zijn niet gedekt. Daarnaast zullen we minder geld uit Den Haag krijgen uit een bepaalde reserve en ook zullen de ITC-lasten van onze  gemeente na 2010 fors toenemen. Om een goede (digitale) dienstverlening naar de inwoners en bedrijven te garanderen, zullen we flink moeten investeren. Bovendien krijgen we met veel nieuwe wet- en regelgeving uit Den Haag te maken die de gemeentes moeten gaan uitvoeren. Dat kost heel veel geld en we krijgen geen compensatie van dit Kabinet.

Wat mij tot slot ook zorgen baart is dat de drie oppositiepartijen niet willen dat de VJN in de maand mei wordt behandeld in de raad. Ik vind dat vreemd, want cijfers zijn cijfers en die liegen niet. Ik heb met steun van het college mijn verantwoordelijkheid genomen en de VJN toch aangeboden aan de raadsleden. Als een meerderheid die niet wil behandelen is dat hun verantwoordelijkheid.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Peter Koelewijn Ridder in de orde van Oranje Nassau
   (25-04-2008)

Vanochtend was het in de Verbeelding groot feest voor vijf Zeewoldenaren waaronder Leefbaar Zeewolde raadslid Peter Koelewijn. Zij werden door de burgemeester toegesproken en in het bijzijn van familie, vrienden en andere genodigden gedecoreerd.

De fractie en het bestuur van Leefbaar Zeewolde feliciteren Peter van harte met deze hoge onderscheiding.

 

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...