Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Weblog Michiel Schouten: Kinderdisco mag voorlopig doorgaan en Basisscholen tonen begrip
   (18-01-2008)

Deze week hebben we in het college, op verzoek van de gemeenteraad, nog eens over het veelbesproken onderwerp Kinderdisco gesproken. Om deze leuke activiteit permanent mogelijk te maken op de locatie waar het nu georganiseerd wordt, moet een bestemmingsplanwijziging worden gemaakt. De gemeenteraad heeft zich al eerder uitgesproken dat ze dat niet willen. Het college onderschrijft dat ook. Het zou namelijk betekenen dat er dan ook allerlei andere activiteiten kunnen plaatsvinden die niet op een bedrijfsterrein thuis horen.

Ik heb de initiatiefnemers van de Kinderdisco aangeboden dat ze door kunnen gaan tot 1 september van dit jaar. Dat betekent dat ze in die tussentijd kunnen zoeken naar een geschikte locatie in de omgeving waar de Kinderdisco wel volgens het bestemmingsplan permanent kan worden georganiseerd. Ik hoop van harte dat ze daarin zullen slagen.

Donderdagavond hebben collega Helma Lodders en ik met de besturen en directeuren van de basisscholen gesproken. Doel was om te inventariseren wat de lokalenbehoefte is voor het nieuwe schooljaar 2008/2009. Als gemeente hebben we de wettelijke plicht om tijdig in huisvesting te voorzien. Met de opbrengst van de avond kunnen wij nu aan de slag om dat te realiseren. Ook een aantal klachten over de tijdelijke lokalen en het speelplein zijn over tafel gegaan. Ook daarop zullen we actie ondernemen. Sommige scholen hebben aangegeven dat ze te maken hebben met een wijziging van beleid dat van het ministerie komt. Dat betekent dat ze minder financiële draagkracht zullen krijgen dan waar men in eerste instantie van uitgegaan is. Ook dat is belangrijke informatie om nu te weten.

De scholen waren natuurlijk heel nieuwsgierig over de voortgang van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in de Polderwijk. Daar wilden wij niet over spreken en dat hebben we dus ook niet inhoudelijk gedaan. Het is een politiek gevoelig onderwerp en in deze demissionaire periode moet je daar secuur mee omgaan. De scholen waren wel teleurgesteld over het feit dat er nu nog steeds geen duidelijkheid is. Wij hebben slechts kunnen antwoorden dat door het opstappen van ex-collega Thijs van Daalen voorafgaand aan het debat, de gemeenteraad het onderwerp niet heeft willen behandelen. Persoonlijk vind ik dat nog steeds bijzonder jammer. De scholen weten nu nog niet waar ze aan toe zijn en dat geeft frustraties. Ik concludeer voor mijzelf na het aanhoren van een aantal op- en aanmerkingen, dat ook de scholen niet volledig op de hoogte zijn van een aantal zaken. Na onze korte uitleg over het feit dat wij nu niet inhoudelijk wilden reageren toonden ze wel begrip voor de situatie, maar leuk vinden ze het zeker niet. Ik deel hun zorg en hoop dat we op korte termijn duidelijkheid kunnen geven. Omdat Helma en ik wel zo transparant mogelijk willen zijn over dit dossier, zullen wij nu zo spoedig mogelijk de gemeenteraad op de hoogte brengen van wat wij deze avond hebben besproken.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Persbericht: voortgang coalitie- en collegevorming
   (11-01-2008)

Gisterenavond zijn de vijf raadspartijen van Zeewolde op uitnodiging van informateur Ben Sonneveld bijeengeweest om over de coalitie- en collegevorming te spreken. Het doel van de avond was om gezamenlijk de kansen van coalitievorming te bespreken en de mogelijkheid te onderzoeken om een breed gedragen coalitie samen te stellen. De besprekingen hadden een constructief karakter waar in gezamenlijkheid is besloten is dat de informateur een verdere inventarisatie zal maken om te komen tot een kansrijke coalitie. Waar dat dienstig is, zal van externe ondersteuning gebruikt worden gemaakt.

Informateur Ben Sonneveld deed tijdens de bijeenkomst verslag van de formatiebesprekingen tot nu toe. Uit deze toelichting bleek dat hij zich in de coalitievorming laat leiden door vier criteria: wenselijkheid, kansrijkheid, stabiliteit en continuïteit. Wenselijk in relatie tot een afspiegeling van de verkiezingsuitslag, kansrijk daar waar het gaat om programmatische overeenkomsten, stabiliteit met betrekking tot de samenwerking in het beoogde college en de fracties en, ten slotte, continuïteit om het tot nu toe succesvolle en breed gedragen collegebeleid voort te zetten. Deze criteria afwegende en na een eerste ronde van verkennende besprekingen met alle fracties werd besloten om in een brede samenstelling de gesprekken te vervolgen.

Sonneveld geeft verder aan dat alle partijen zich bewust zijn van de ernst van de situatie en dat een snelle coalitievorming en een operationeel college van het grootste belang zijn voor Zeewolde. Uiteraard wordt hier een evenwicht tussen tijdsdruk en het zorgvuldig afwegen van besluiten over de coalitievorming in acht genomen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Coalitievorming en nieuwjaarsrecepties
   (11-01-2008)

Zoals vorige week al gemeld staat deze periode van het jaar in het teken van veel handen schudden. Afgelopen vrijdag ben ik als goede buurman naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere geweest en dinsdagavond naar de bedrijfskring in The Harbour. Daar is de heer Wan Tung van Asian Paradise als ondernemer van het jaar gekozen. Een zeer verdiende winnaar waar veel ondernemers een voorbeeld aan kunnen nemen.

In Almere kreeg ik veel positieve geluiden te horen over ons Nieuwjaarsfeest. Men was zelfs een beetje jaloers over hoe wij de zaken hebben aangepakt. Net als tijdens de jaarwisseling 2006/2007 was er ook dit jaar een geweldige sfeer in een uitverkocht huis. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, zijn er nagenoeg geen vervelende incidenten in het dorp gebeurd. Dat er op het eind problemen waren met de garderobe is heel jammer en een goede les om dit de volgende keer nog beter te organiseren.

Op dit soort bijeenkomsten gaat het natuurlijk al snel over de voortgang van de coalitiebesprekingen. Donderdagavond is er een bijeenkomst geweest waar onze informateur Ben Sonneveld alle partijen voor had uitgenodigd. Hij gaf eerst de stand van zaken weer. Hij laat zich leiden door vier criteria: wenselijkheid (afspiegeling van de verkiezingsuitslag van maart 2006), kansrijkheid (programmatische overeenkomsten), stabiliteit (samenwerking in college en fracties) en continuïteit (voortzetting van het succesvolle en breed gedragen collegebeleid). De avond is goed verlopen en de partijen willen zich inzetten om een breed gedragen coalitie samen te stellen. Ben gaat nu verder met zijn inventarisatie om te komen tot een zo optimaal mogelijke coalitie waarbij hij opdracht gaat geven aan een externe bestuursadviseur hem daarbij te helpen. Partijen zijn zich ervan bewust dat er een evenwicht moet zijn tussen de tijdsdruk en het zorgvuldig afwegen van besluiten over de coalitievorming. Ik kan mij hier prima in vinden.

Op het gemeentehuis is iedereen weer hard aan het werk en de adviezen druppelen alweer binnen die afgehandeld moeten worden voor de commissie- en raadsvergadering in februari. Het huidige college gaat dus in volle vaart door omdat wij absoluut geen vertraging willen. De inwoners van Zeewolde hebben daar geen belang bij en ook maatschappelijke instellingen, verenigingen, private partijen e.d. willen verder met hun initiatieven. Na het aftreden van Thijs van Daalen heb ik er dus wat extra werk bij en ook daarin liggen weer nieuwe uitdagingen om die tot een goed eindresultaat te brengen.

Deel via:

(Terug naar boven)


Weblog Michiel Schouten: Terugblikken op december 2007
   (02-01-2008)

Terugkijkend is december een behoorlijk roerige maand geweest. Stevige discussies met de raadsleden in de verschillende commissies over belangrijke onderwerpen. Een nieuw Woningbouwprogramma, een nieuwe nota Reserves en Voorzieningen en voor het eerst een Kadernota Evenementenbeleid. Op 20 december 2007 zou besluitvorming plaatsvinden tijdens de raadsvergadering. Bij aanvang van deze vergadering geeft collega wethouder Thijs van Daalen echter aan dat hij per direct opstapt als wethouder. De agenda wordt helaas niet verder afgewerkt zodat besluiten uitblijven. De fractie van de ChristenUnie trekt zich bovendien terug uit de coalitie zodat het college demissionair is.

De wijze waarop Thijs van Daalen zijn besluit toelicht en de woorden die hij daarbij gebruikt heeft in verwijtende zin naar zijn collega wethouders vind ik ongepast. Enerzijds herken ik de kritiek niet, en anderzijds had ik deze stevige woorden niet verwacht van iemand die samen met zijn partij zo graag het normen- en waardendebat wil voeren.

Ook zijn besluit om af te treden voorafgaand aan een belangrijk debat over de te ontwikkelen Multi Functionele Accommodatie (MFA) in de Polderwijk vind ik niet juist. Je moet eerst het debat met de Gemeenteraad aangaan. Als je vervolgens met de uitkomst een principieel probleem met je zelf hebt kun je altijd nog aftreden. Dit betekent opnieuw vertraging met deze ontwikkeling en dat vind ik uiterst jammer.

Op dit moment zijn de informatiebesprekingen in volle gang en ik hoop van harte dat onze informateur Ben Sonneveld er snel in zal slagen een nieuwe coalitie te smeden.

Eind december ben ik er samen met mijn gezin een weekje tussenuit gegaan. Lekker naar een zonnige bestemming om wat uit te rusten en nieuwe energie op te doen voor het nieuwe jaar. Begin januari staat altijd in het teken van vele handjes schudden.

De receptie van de gemeente in de Verbeelding was gezellig. Mannes Schopping was weer scherp in zijn conference die goed werd gewaardeerd door het publiek. Veel leuke mensen ontmoet en veel complimentjes gekregen over hetgeen we het afgelopen jaar hebben bereikt. Dat is leuk om te horen en geeft een extra impuls aan mijn motivatie om vooral door te gaan op de ingeslagen weg.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: College Zeewolde demissionair
   (21-12-2007)

Michiel Schouten, wethouder van Leefbaar Zeewolde, herkent de geuite kritiek van de donderdagavond 20 december j.l. afgetreden wethouder Van Daalen over het functioneren van het college niet.

"Ik wil nu niet inhoudelijk ingaan op genoemde zaken. Het is niet gebruikelijk dat vertrouwelijke zaken, die onderwerp van gesprek zijn binnen het college, naar buiten worden gebracht. Collegiaal bestuur betekent dat je zorgvuldig met zaken omgaat. Daarbij praat je niet over elkaar, maar met elkaar. We zullen moeten wachten totdat de gemeenteraad in het openbaar over een aantal zaken zal spreken. De feiten die dan worden gepresenteerd zullen voor zich spreken."

Het coalitieprogramma is helder en heeft een zeer breed draagvlak binnen de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en de Zeewolder samenleving. Er is al veel bereikt de afgelopen periode en veel andere zaken zijn in gang gezet. Over de verdere uitvoering van het coalitieprogramma is geen discussie geweest in het college.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vorming van een nieuwe coalitie. Michiel Schouten heeft er vertrouwen in dat dit proces goed zal worden afgerond zodat op dezelfde voortvarende en succesvolle wijze Zeewolde verder kan worden bestuurd in het belang van de inwoners van Zeewolde.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Christenunie trekt wethouder terug
   (20-12-2007)

 
Bron: Omroep Flevoland
De ChristenUnie wethouder Thijs van Daalen las aan het begin van de raadsvergadering een verklaring voor, waarin hij zei dat hij zijn sociale beleid nauwelijks kan uitvoeren. Inzet van de collegecrisis vormt de bouw van een multifunctionele accommodatie in de Polderwijk. Hierin moeten meerdere basisscholen komen, maar het gebouw is nog niet klaar.

De twee overgebleven collegepartijen, de VVD en Leefbaar Zeewolde, gaan voorlopig samen als een minderheidscollege verder. Leefbaar Zeewolde heeft inmiddels initiatief genomen voor de vorming van een nieuw college.

Deel via:

(Terug naar boven)


Fractienieuws: Provincie heft preventief toezicht voor Zeewolde op. Begroting op orde zonder extra belastingverhogingen.
   (13-12-2007)

Het college van GS in Lelystad heeft besloten het preventieve toezicht op Zeewolde op te heffen. Sinds januari 2004 stond Zeewolde onder dit toezicht in verband met de slechte financiële situatie waar de gemeente mee te maken had. De fractie van Leefbaar Zeewolde had de begroting van 2003 en 2004 al afgekeurd omdat in de visie van de partij de cijfers niet deugden. Eind 2004 moest de toenmalige wethouder financiën van de ChristenUnie aftreden omdat ook de begroting voor 2005 er slecht uitzag.

Op dat moment werd gevraagd of Leefbaar Zeewolde wilde toetreden tot het college. Toenmalig fractievoorzitter Michiel Schouten is aangetreden als wethouder Financiën en onder zijn leiding is er de afgelopen jaren met succes gewerkt om Zeewolde weer financieel gezond te maken. Dat is nu gelukt!

De provincie heeft met name naar drie belangrijke zaken gekeken:

1. Duurzaam evenwicht in de begroting aanbrengen. Lasten en inkomsten moeten in evenwicht zijn.
2. Het op orde brengen van de beheersplannen en die financieel vertalen in de meerjarenbegroting.
3. De autonome groei van de gemeente financieel zichtbaar maken.

Het op orde brengen van al deze zaken en nog veel meer, heeft geleid tot een positieve meerjarenbegroting 2008-2011. Bijzonder is het dat dit is gelukt zonder de belastingen extra te verhogen. Leefbaar Zeewolde wilde de rekening van het slechte financiële beleid niet bij de inwoners neerleggen. De makkelijkste manier was natuurlijk om de belastingen te verhogen. Dat is niet gebeurd. Door onder andere bezuinigingen, ombuigingen een beter inkoop- en aanbestedingsbeleid en het herschikken van middelen ziet de financiële toekomst van ons dorp er weer een stuk beter uit. Het is nu de kunst dat beleid voort te zetten.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...