Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde pleit opnieuw voor een reële toekomst van sportcomplex Het Baken.
   (08-02-2018)

Leefbaar Zeewolde pleit opnieuw voor een reële toekomst van sportcomplex Het Baken.

Met de behandeling in de commissie Onderwijs en Welzijn van het Raadsvoorstel ’de motie Sportcomplex het Baken’ op 07 februari jl., heeft het college een concrete invulling aan de motie gegeven. Leefbaar Zeewolde heeft wederom gepleit voor een betaalbaar en reëel toekomstscenario voor sportcomplex het Baken.

Alle Raadspartijen, met uitzondering van Leefbaar Zeewolde en Zeewolde Liberaal, hebben met de motie het college gevraagd te komen met een verdiepende prognose van de kosten

  1. voor renovatie van de sporthal en nieuwbouw van het zwembad van Sportcomplex Het Baken op de huidige locatie en,
  2. nieuwbouw van het sportcomplex aan het Kluunpad.

Een dergelijke verdiepende prognose is alleen mogelijk door beide trajecten volledig aan te besteden. De kosten voor deze procedure, voor het 1e plan (het zgn ”collegeplan”) zijn geraamd op € 500.000 en voor plan 2 (nieuwbouw) op € 1.000.000. Afhankelijk van de keuze van de Raad wordt er minimaal € 500.000 en maximaal € 1.000.000 verspild; de keuze wordt immers gemaakt uit 1 van de 2 scenario’s. Daarbij komt dat er voor het voorbereidende onderzoek, reeds bijna € 100.000 aan voorbereidingskrediet is besteed. Kortom wat Leefbaar Zeewolde betreft een volstrekt ongewenste situatie en een verspilling van gemeenschapsgeld.

Naast de kosten voor het hernieuwde onderzoek dreigt nog een financiële ramp aan de horizon. Mocht de Raad beslissen voor nieuwbouw aan het Kluunpad, dan zal, plm. € 350.000 per jaar structureel opgebracht moeten worden. Dit structureel tekort kan alleen gedekt worden door bezuinigingen of het genereren van extra inkomsten. Dekking door genereren van extra inkomsten is eigenlijk mooie beeldspraak voor ”lastenverzwaring voor de inwoners van Zeewolde”. Bovendien staat de Raad de komende jaren nog een fors aantal uitdagingen te wachten als het gaat om het opvangen van structurele tekorten. Denk hierbij aan het wegvallen van precario, wegenbeheerplannen, ICT uitgaven, tekorten in jeugdbeleid en bij de sociale-dienst.

Daarom zegt Leefbaar Zeewolde: geen nieuwbouw en snel terug naar het originele collegeplan van renovatie van de sporthal en nieuwbouw van het zwembad op de huidige locatie. Leefbaar Zeewolde roept partijen op om gezond verstand te laten prevaleren boven verkiezingsretoriek en het voorliggend voorstel tijdens behandeling in de eerstvolgende Raad op 22 februari aanstaande, te verwerpen en alsnog in te stemmen met het collegeplan of met het collegeplan ”plus” wat samen met Zeewolde Liberaal door Leefbaar Zeewolde zal worden ingediend.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007               

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde maakt zich zorgen over uitbreiden aantal vliegbewegingen
   (07-02-2018)

Leefbaar Zeewolde maakt zich zorgen over uitbreiden aantal vliegbewegingen vanaf Lelystad Airport.

Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over het uitbreiden van het aantal vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt nu rekening met een maximum van 60.000 dat veel meer is dan de afgesproken 45.000 vliegbewegingen. In praktijk betekent dit dat er op termijn niet 62 vluchtbewegingen per dag zijn, maar 82.

Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde; ‘Als de vluchten tussen 6.00 uur en 23.00 uur plaatsvinden (Luchthavenbesluit Lelystad; red) dan is de kans groot dat we eerst 3-4 vliegtuigen en op termijn 4-5 vliegtuigen per uur voorbij zien vliegen. De verhoging van het aantal vluchtbewegingen wordt dan wel uiteindelijk in 2043 gerealiseerd maar we willen ook aan onze kinderen een leefbaar Zeewolde achterlaten.’ In twee interviews met Omroep Flevoland op 5 februari, 2018 weigert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat na herhaald vragen zekerheid te verschaffen dat het aantal vliegbewegingen op termijn beperkt blijft tot 45 000.

De dreiging van een verhoging is dermate reëel dat leden van een bewonersdelegatie (Overijssel-Gelderland) uit het overleg met het ministerie zijn gestapt. Leefbaar Zeewolde stelt het college een aantal artikel 36 vragen waarin de partij zich afvraagt of er in de Milieu Effect Rapportage rekening is gehouden met het grotere aantal vluchten. Gezien de commotie over de eerdere fouten die er in de MER zijn gemaakt vreest de grootste lokale politieke partij het ergste. Leefbaar Zeewolde zal het college verzoeken om navraag te doen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om duidelijkheid te verschaffen. Verder wil de grootste lokale partij dat er een krachtig protest richting Den Haag wordt gestuurd.

Klik HIER voor de artikel 36 vragen die aan het college zijn gesteld.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007   

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde is voor zorgvuldige verruiming van openingstijden winkels
   (07-02-2018)

Leefbaar Zeewolde is voor zorgvuldige verruiming van openingstijden winkels

LZ wil graag ruimte creëren om de openingstijden van de winkels in het centrum uit te breiden. De lokale politieke partij doet hiermee recht aan de uitslag van de enquête waarin een ruime meerderheid (66%) van de inwoners voorstander is van het verruimen van de zondag openstelling. Mede op initiatief van Leefbaar Zeewolde is een enquête onder de bevolking georganiseerd waarin de vraag werd gesteld hoe men over openingstijden van de winkels dacht.

Leefbaar Zeewolde is een voorstander dat de overgang naar een verruimde regeling ordentelijk verloopt. Eerst wil de lokale partij aan het college vragen om in samenspraak met de winkeliers, politie en ander maatschappelijke instellingen de winkeltijden vast te stellen. Verder moet er rekening worden gehouden met eerder gemaakte afspraken met de COOP die door een verleende ontheffing op de zondagen open mag zijn. Bovendien wil Leefbaar Zeewolde niet dat de verruiming van de winkeltijden tot een ‘Carrefour’ effect leidt, daarbij verwijzend naar de vernietigende impact van grote supermarkten op kleine winkeliers in het centrum van Franse steden.
De grootste lokale partij bepleit daarom voor een evaluatie die de effecten van de nieuwe openingstijden gaat bekijken; de evaluatie moet een jaar na ingang van de nieuwe openingstijden plaatsvinden.

Leefbaar Zeewolde wil de resultaten van het onderzoek in de nieuwe raadsperiode, die volgende maand begint, meenemen. Tot die tijd gelden de huidige tijden voor de zondagsopening zoals ook overeengekomen in het coalitieakkoord.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007                    

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Resultaten 6e Leefbaarheidsmonitor gepubliceerd in Leefbaarheidskrant
   (05-02-2018)

Ben Sonneveld, fractievoorzitter: "Ik ben bijzonder blij om de uitkomsten van onze laatste Leefbaarheidsmonitor aan u te presenteren. Het is al de zesde keer dat Hogeschool Windesheim te Zwolle in opdracht van Leefbaar Zeewolde de Leefbaarheidsmonitor heeft uitgevoerd. De laatste keer was in 2013. Wij onderzoeken hiermee uw mening over onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in ons dorp. Zo vragen wij u wat u vindt van veiligheid, onderwijs, sport, recreatie, gezondheidszorg, winkelvoorzieningen, de gemeente, de leef- en woonomgeving, verkeer en andere actuele en duurzame onderwerpen. Als échte lokale partij brengen wij u natuurlijk graag op de hoogte van de resultaten.
Wij wensen u daarbij veel leesplezier".

Klik op onderstaande afbeelding of klik HIER voor de Leefbaarheidskrant in pdf.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Strand Horst: Gaat plan voor groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak?
   (25-01-2018)

Gaat het plan voor een groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak? Op Strand Horst,700 meter vanaf Zeewolde worden plannen gemaakt voor de bouw van een groot hotel en daarnaast gelegen grote evenementenhal. Vanwege de massieve bouwmassa’s die de wijde omgeving zullen gaan domineren hebben veel mensen een zienswijze ingeleverd om hierover hun ongenoegen te laten blijken. Leefbaar Zeewolde is in oktober hiervoor een campagne gestart en mensen konden een voorbeeldbrief downloaden en opsturen.

Gemeente Ermelo heeft ingezien dat deze grootschalige plannen niet zomaar uit gevoerd kunnen worden, maar dat eerst een Milieu Effect Rapportage (MER) hiervoor gemaakt moet worden.
Voorlopig heeft dit alle plannen nu 9 maanden opgeschort.

Lees HIER en  HIER en HIER de nieuwsartikelen van ‘De Stentor’.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Winnie Prins opnieuw lijsttrekker voor Leefbaar Zeewolde
   (11-01-2018)

In de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde is Winnie Prins opnieuw unaniem gekozen als lijsttrekker voor de partij.

Winnie zit namens de partij in het college van B&W en wil daar met steun van de kiezers graag mee door gaan.
Onze andere wethouder Rein Zijlstra is lijstduwer en staat op de laatste plaats. Na 12 jaar in de raad te hebben gezeten waarvan 6 jaar als fractievoorzitter en sinds 2010 als wethouder in het college, is het tijd om het wat rustiger aan te gaan doen en te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Rob Tulleken staat niet meer op de kandidatenlijst. Na 8 jaar raadslidmaatschap heeft Rob besloten zich te richten op zijn gezin en dagelijks werk in de IT-sector.
Nieuwkomers op een verkiesbare plaats zijn Els van Es en Jeroen van der Wals. Beiden lopen al een tijdje achter de schermen mee en het is mooi dat Leefbaar Zeewolde er weer in is geslaagd om een goed team met een aantal nieuwe gezichten te presenteren.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde pleit voor reële toekomst van sportcomplex “Het Baken”.
   (21-12-2017)

Sportcomplex het Baken is toe aan een grote renovatie. Leefbaar Zeewolde wil in lijn met het collegevoorstel het sportcomplex Het Baken toekomstbestendig maken door tegemoet te komen aan de wensen van de bevolking; geraamde kosten: ca. 8 miljoen euro. Alternatieve plannen kosten ca. 16 miljoen euro en hebben geen aantoonbare voordelen, maar dreigen met een bedrag van ca. € 400.000 per jaar de gemeente financieel uit het lood te slaan en de lasten voor de burger te verhogen. Leefbaar Zeewolde kiest voor vernieuwing en uitbreiding van het zwembad en renovatie van de sporthal op de huidige locatie waarmee Zeewolde binnen zijn begroting blijft. 

Leefbaar Zeewolde voert met zijn keuze een consistente lijn door die recht doet aan de mening van de bevolking. Uitbreiding van het zwembad is een veel gehoorde wens van sporters, vrijetijd zwemmers en scholen (leszwemmen). De sporthal wordt in een plus variant gerenoveerd waarbij de toegankelijkheid en veiligheid wordt verbeterd. Leefbaar Zeewolde wil met deze keuze een einde maken aan de nu al bijna een jaar durende onzekerheid over de toekomst van het sportcomplex. 

Een korte terugblik: 23 februari (2017) presenteerde het college een soortgelijk voorstel waar Leefbaar Zeewolde en VVD voor stemden. De overige partijen stemden tegen en namen een motie aan om door externe partijen een behoefteonderzoek te laten uitvoeren en wensen mee te nemen in een advies over nieuwbouw of renovatie en locatie voor het sportcomplex. De onderzoeken werden gedaan in opdracht van een Raadswerkgroep waarin alle partijen vertegenwoordigd waren. De eerste ongeveer 100.000 euro en volgens Leefbaar Zeewolde onnodige kosten waren gemaakt!
Alternatieven die uit deze onderzoeken naar voren kwamen zijn alle minstens twee keer zo duur als het collegevoorstel. De variant die Leefbaar Zeewolde en het college voorstaan, kost 8 miljoen euro. De optimale variant volgens het onderzoek, een nieuw sportcomplex aan het Kluunpad, kost 16 miljoen euro. Dit laatste alternatief zou de Zeewolder burger een bedrag van minimaal 40 euro per persoon per jaar kosten, zonder dat precies duidelijk is wat de meerwaarde van dit nieuwe sportcomplex is!

De plannen van het college voor het sportcomplex, wat ook de voorkeur van Leefbaar Zeewolde heeft, kunnen worden gerealiseerd binnen de begroting. Afgelopen donderdag 14 december was Leefbaar Zeewolde hierover duidelijk en samen met Zeewolde Liberaal werd het college voorstel gesteund. Helaas wezen de andere partijen het voorstel af. Een aantal partijen vroegen om nieuwbouw aan het Kluunpad, overigens zonder daarvoor een motie in te dienen. Andere partijen vroegen via een motie om een (op)nieuw onderzoek naar de kosten voor het ”college-plan” en het alternatief van nieuwbouw aan het Kluunpad. Blijkbaar leeft het idee bij sommigen om met nieuwe doorrekenmethodes het gat van 8 miljoen te dichten. Een weinig realistische veronderstelling. 

De motie voor het nieuwe onderzoek werd in meerderheid aangenomen, ondanks de waarschuwing van de portefeuillehouder dat de kosten van dit onderzoek behoorlijk zullen gaan  oplopen. De wethouder gaf ook aan dat uitstel bijzonder kostbaar is. Een voorzichtige schatting leert dat door de aantrekkende economie (bouw)kosten 3 tot 5 % per jaar hoger worden. Doorgerekend worden de kosten voor het collegevoorstel zo’n 700 euro per dag extra en voor het nieuwbouwplan loopt dit op tot 1500 euro per dag. Voor een nieuw besluit over bijvoorbeeld een jaar kost dit project waarschijnlijk respectievelijk € 250.000  of  € 545.000  meer! Kosten die uiteindelijk betaald worden uit gemeenschapsgeld. Leefbaar Zeewolde is het uiteraard niet eens met deze motie. Leefbaar Zeewolde wees dit voorstel af en is van mening dat een nieuw onderzoek en verder uitstel verspilling van gemeenschapsgeld is.

 

Lees HIER ook het andere artikel van 28 februari 2017 over Sportcomplex Het Baken.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: [<< Vorige] - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...