Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Verbouwing sportcomplex het Baken gaat door!
   (28-05-2019)

In de raadsvergadering van dinsdag 28 mei 2019 heeft de raad besloten dat het sportcomplex ‘het Baken’ verbouwd mag gaan worden. Het zwembad wordt, evenals de entree en de kleedruimten van het zwembad, vernieuwd. De sporthal daarentegen wordt gemoderniseerd en vergroot naar de huidige eisen. Tevens wordt voldaan aan de laatste duurzaamheid eisen zoals vastgelegd in BENG, Bijna Energie Neutraal Bouwen, een door de Rijksoverheid vastgestelde norm voor nieuwbouw.

Leefbaar Zeewolde is blij dat de verbouwing van sportcomplex het Baken nu daadwerkelijk van start kan gaan. Het heeft immers lang genoeg geduurd. Fractievoorzitter Ben Sonneveld: “Al in februari 2017 kon de gemeenteraad het besluit nemen om het zwembad te vernieuwen en de sporthal te renoveren op de huidige locatie. Een meerderheid van de raad wilde echter graag zelf dit proces ter hand nemen waardoor meer dan 2 jaar vertraging is ontstaan. We hebben gewaarschuwd dat het prijskaartje beduidend hoger zou worden en helaas is dit ook uitgekomen. Maar laten we niet achterom kijken, er komt een mooie sportvoorziening met zwembad volgens de laatste duurzaamheidseisen en dat is natuurlijk fantastisch!".

Om de vernieuwing van het zwembad en de verbouwing van de sporthal te bekostigen is een flinke hap uit onze Algemene reserve nodig. Leefbaar Zeewolde is altijd voorzichtig met grote uitgaven uit de gemeentekas maar vindt het belangrijk dat deze basisvoorziening in het dorp kan blijven. De fractie van Leefbaar Zeewolde verwacht dat nu vaart wordt gemaakt en de verbouwing snel en efficiënt zal gaan plaatsvinden voor een mooie voorziening waar zwemmers, sporters en recreanten de komende decennia op plezierige wijze gebruik van kunnen maken.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde; Ben Sonneveld 06-16782007 of email: info@leefbaarzeewolde.nl

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Zeewolde 2040 toekomst visie bij VV Zeewolde
   (14-05-2019)

De wereld verandert snel dus is het goed om na te denken over de toekomst van Zeewolde. Hoe zou ons dorp en het buitengebied er in 2040 uit kunnen zien. Of hoe kunnen we voor elkaar blijven zorgen? Wat heeft Zeewolde nodig om ook in de toekomst de plaats van je leven te kunnen blijven? Er zijn vast kanten van Zeewolde waar u trots op bent en misschien ook wel dingen die u mist.

Afgelopen weekend werd voor de tweede keer, maar nu bij de voetbalvereniging Zeewolde, de enquête over de toekomstvisie 2040 gehouden. Het is onderdeel van een breed pakket van informatie vergaring om bewoners te betrekken bij de toekomst van Zeewolde. De 50 enquête formulieren werden in korte tijd door de aanwezigen van alle leeftijdscategorieën ingevuld. Helaas was er geen mogelijkheid om nog extra formulieren te kopiëren, er had een dubbel aantal ingevuld kunnen worden! Super dat de Voetbal vereniging hieraan heeft meegewerkt! Op de foto Judith en Krista van de gemeente Zeewolde samen met Leefbaar Zeewolde raadslid Evert Ekker.

Lees Het Kompas en de Kalender Toekomst 2040 voor de verdere agenda.

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: 1 jaar Raadslid Els van Es
   (04-05-2019)

Mensen in mijn omgeving vragen mij hoe ik het raadslidmaatschap in het afgelopen jaar heb ervaren. Ik kan nu al verklappen dat ik mij in de afgelopen maanden steeds meer op mijn plaats ben gaan voelen binnen het politieke spanningsveld. Het raadswerk ervaar ik als uitdagend, interessant en leuk.
Na mijn verkiezing als raadslid voor Leefbaar ben ik vooral op zoek gegaan naar een pragmatische en efficiënte werkbalans. Er komt namelijk veel op je af en tegelijkertijd wordt er van je verwacht zo snel mogelijk mee te draaien in de gemeentelijke raads-carrousel. Een verre van eenvoudig opgave!
Als nieuwbakken raadslid maak je kennis met een variatie aan gemeentelijke werkterreinen, is het wennen aan de mores op het gemeentehuis en aan het politieke spel. Kortom een spannende en intensieve periode.
Ik heb veel support van de fractieleden om mij heen. Een fijn stel mensen die zich met enthousiasme en gedrevenheid inzetten voor een mooi en leefbaar dorp. Ik maak daar graag deel van uit.
Op naar de volgende drie jaar, een uitdaging die ik met veel zin aanga!

Els van Es

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Bewoners Buitengebied aan zet!
   (15-04-2019)

Op woensdag 10 april vond er in ‘De Beleving’, Winkelweg 61 in Zeewolde een ontmoeting plaats tussen de inwoners van het buitengebied en de gemeenteraad.

Deze ontmoeting vond plaats in het kader van de Raad op Straat, een initiatief waarbij de Gemeenteraad de wijken van Zeewolde ingaat om zich voor te stellen en om te horen hoe de inwoners van het buitengebied de toekomst tegemoet zien. Daarnaast was de vraag wat er nodig is om over 10 jaar op een goede manier in het buitengebied te kunnen werken, wonen en recreëren.

Er was een mooie opkomst. Naast de bewoners van het buitengebied waren er ook inwoners uit Harderhaven en Flevonatuur aanwezig.

Na het welkomstwoord van de burgemeester werden de bewoners aan het werk gezet. Zes aparte groepen gingen met sheets en viltstift aan de slag om helder op te schrijven wat hen bezig hield. En dat was een variëteit aan onderwerpen, een kleine greep: verruiming voorwaarden bestemmingsplannen, verbreding landbouwwegen, beter onderhoud bermen, bewoning recreatiewoningen, handhavingsproblematiek Harderhaven, ondeugdelijke communicatie met gemeente…!

Kortom het was een avond waar gelegenheid werd gegeven zijn of haar zegje te doen en daarvan werd ruim gebruik gemaakt.
Tot slot spraken de aanwezigen de wens uit vaker met de raadsleden om te tafel te willen zitten. In goede harmonie werd daarna onder het genot van een drankje nog nagepraat.

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde dient zienswijze in tegen Ontwerpwijzigingsbesluit Luchthaven Lelystad
   (19-02-2019)

Het ontwerp wijzigingsbesluit van Lelystad Airport en de actualisatie van de Milieu Effecten Rapportage (MER) geven opnieuw aanleiding voor Leefbaar Zeewolde om een aantal bezwaren in een zienswijze te verwoorden.

In een openbaar gemaakte brief (www.leefbaarzeewolde.nl) geeft de lokale partij aan dat er in de herziene MER nog steeds informatie ontbreekt en lange-termijn milieu- en gezondheidseffecten onvoldoende zijn meegewogen. Verder verwijst Leefbaar Zeewolde naar de MER berekeningen die alleen zijn uitgevoerd voor de kleinere categorie (Narrowbody) vliegtoestellen zoals de B737 en Airbus A320.  Echter, de start- en landingsbaan geeft ook ruimte aan de grotere categorie (Widebody) vliegtuigen zoals de Boeing B787 en Airbus A330. Gezien de ontwikkelingen op andere vliegvelden en het meer open karakter dat Lelystad Airport dreigt te krijgen vanwege de europese regels uit Brussel is het aannemelijk dat deze vliegtuigen ook Lelystad Airport zullen aandoen. Het MER hoofdrapport heeft van de B787 alleen een analyse gemaakt omdat geluid- en prestatiegegevens niet beschikbaar zijn. Voor Zeewolde is met deze categorie vliegtuigen een geluidstoename te verwachten. Leefbaar Zeewolde vindt daarom dat de MER berekeningen ook voor deze grotere categorie toestellen moet worden uitgebreid. Ten slotte wijst de lokale partij op fundamentele aanpassingen die in het luchtruimindeling gaan plaatsvinden en die moeten leiden tot het opheffen van vliegroutes die langs ons dorp scheren. Echter, procedureel kan zo’n aanpassing alleen plaatsvinden na de herziening van de Luchtvaart Nota. Leefbaar Zeewolde is daarbij van mening dat dit in de goede volgorde moet plaatsvinden.

 

Klik HIER om de ingestuurde Zienswijze te lezen.

Klik HIER om de eerdere voorbeeldbrief / zienswijze te lezen die Leefbaar Zeewolde in juli 2014 heeft ingestuurd.

 

Evert Ekker
Fractie Leefbaar Zeewolde
0651497085

 

 Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde roept op tot protest tegen plannen Strand Horst!
   (19-01-2019)

Leefbaar Zeewolde roept op tot protest tegen plannen Strand Horst!

De gemeente Ermelo wil op Strand Horst een grote evenementenhal bouwen terwijl bestaande horeca in het strandgebied mag worden uitgebreid. Voor Zeewolde betekent dit hoogstwaarschijnlijk meer geluidsoverlast. Bovendien staat de bouw van een hotel met een toren van 60 meter hoog gepland, die de natuurlijke zichtlijnen naar het oude land ruw onderbreekt. Leefbaar Zeewolde roept daarom op om een zienswijze in te dienen tegen de ontwikkelingsplannen (Beeldkwaliteitsplan, de plan-MER en het Bestemminsplan) van het Strand Horst die momenteel ter inzage liggen.

De gemeente Ermelo wil toestemming verlenen voor het bouwen van een grote evenementenhal van 6000 vierkante meter waar meer dan 2500 bezoekers popconcerten, congressen en indoor sportevenementen kunnen bezoeken. En als de burgemeester en wethouders van Ermelo het goed vinden, mag dat 80 keer per jaar gebeuren! De plannen zeggen dat het geluid in de horeca en evenementenhal maximaal 120 Decibel mag zijn. En aangezien de horeca verder mag uitbreiden kan daar mogelijk elke dag een feest plaatsvinden. Dat inwoners van Zeewolde daar overlast van gaan ondervinden, is zeer aannemelijk.

Daarbij wil de gemeente Ermelo toestemming geven tot de bouw van een hotel met een hoogte van 60 meter of twee torens van 38 meter op Strand Horst, tegenover Zeewolde. “ …..Een landmark, een nieuw oriëntatiepunt  ….” zeggen de planmakers met verwijzing naar de kwalificaties voor een 60 meter hoog gebouw van ongeveer 15 verdiepingen waar 150 hotelkamers in gerealiseerd moeten worden.
“Bij vergezichten vanaf de Veluwe zal dit landmark een nieuw herkenningspunt zijn”. Ermelo breekt hiermee wel haar eerder gedane belofte, opgenomen in een convenant met andere randmeergemeentes, om met ontwikkelingen op de oevers van de Veluwe Randmeren de natuurlijke waarden van de omgeving te versterken. Dat lukt natuurlijk niet met een 60 meter hoge toren die de natuurlijke zichtlijnen naar het oude land onderbreken.

Woont u in Zeewolde en waardeert u de landelijke, rustige omgeving en de mooie vergezichten, laat dan de gemeenteraad van Ermelo vóór 30 januari 2019 weten dat u deze plannen niet in onze omgeving vindt passen.

Klik HIER (Word.doc) of HIER (pdf) voor de zienswijze die u kunt downloaden. U mag natuurlijk ook een eigen zienswijze maken en deze indienen.

Klik HIER voor verwijzing naar de website van gemeente Ermelo voor het ‘ontwerpbestemmingsplan en overige stukken’ .

Stuur uw zienswijze voor 30 januari naar de Gemeenteraad van Ermelo,  Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of telefonisch op (0341) 56 73 21. U kunt ook met DigiD een zienswijze indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde; Ben Sonneveld 06-16782007 of email: info@leefbaarzeewolde.nl

 

Lees HIER het artikel over Strand Horst in de Stentor, zaterdag 21 december 2018


Ogenblik a.u.b. ...

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar haalt bij het fluitketelschuiven de 4e plaats
   (05-01-2019)

Traditioneel in de kerstvakantie is in het centrum van Zeewolde de Zeewolde Winterworld, een kunstijsbaan op het Kerkplein. Op de kunstijsbaan vinden diverse activiteiten plaats waaronder het Fluitketelschuiven.

Leefbaar Zeewolde doet al vele edities mee aan het Fluitketelschuiven. Dit jaar deden 16 teams mee. Na een goede voorronde op donderdagavond 3 januari werden op de vrijdagavond de finale rondes gespeeld. Leefbaar behaalde hierbij de 4e plaats!
Het team van de brandweer ging met de trofee (een fluitketel) naar huis.

Vlnr: Evert, Jeroen en Hans

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - [Volgende >>]