Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Alle nieuwsitems

Nieuws

Algemeen / Pers: Theun Schaaf, kandidaat nummer 6 op lijst 1
   (15-02-2018)

Theun Schaaf, kandidaat nummer 6 op lijst 1

Klik en lees HIER de advertentie in .pdf

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde pleit opnieuw voor een reële toekomst van sportcomplex Het Baken.
   (08-02-2018)

Leefbaar Zeewolde pleit opnieuw voor een reële toekomst van sportcomplex Het Baken.

Met de behandeling in de commissie Onderwijs en Welzijn van het Raadsvoorstel ’de motie Sportcomplex het Baken’ op 07 februari jl., heeft het college een concrete invulling aan de motie gegeven. Leefbaar Zeewolde heeft wederom gepleit voor een betaalbaar en reëel toekomstscenario voor sportcomplex het Baken.

Alle Raadspartijen, met uitzondering van Leefbaar Zeewolde en Zeewolde Liberaal, hebben met de motie het college gevraagd te komen met een verdiepende prognose van de kosten

  1. voor renovatie van de sporthal en nieuwbouw van het zwembad van Sportcomplex Het Baken op de huidige locatie en,
  2. nieuwbouw van het sportcomplex aan het Kluunpad.

Een dergelijke verdiepende prognose is alleen mogelijk door beide trajecten volledig aan te besteden. De kosten voor deze procedure, voor het 1e plan (het zgn ”collegeplan”) zijn geraamd op € 500.000 en voor plan 2 (nieuwbouw) op € 1.000.000. Afhankelijk van de keuze van de Raad wordt er minimaal € 500.000 en maximaal € 1.000.000 verspild; de keuze wordt immers gemaakt uit 1 van de 2 scenario’s. Daarbij komt dat er voor het voorbereidende onderzoek, reeds bijna € 100.000 aan voorbereidingskrediet is besteed. Kortom wat Leefbaar Zeewolde betreft een volstrekt ongewenste situatie en een verspilling van gemeenschapsgeld.

Naast de kosten voor het hernieuwde onderzoek dreigt nog een financiële ramp aan de horizon. Mocht de Raad beslissen voor nieuwbouw aan het Kluunpad, dan zal, plm. € 350.000 per jaar structureel opgebracht moeten worden. Dit structureel tekort kan alleen gedekt worden door bezuinigingen of het genereren van extra inkomsten. Dekking door genereren van extra inkomsten is eigenlijk mooie beeldspraak voor ”lastenverzwaring voor de inwoners van Zeewolde”. Bovendien staat de Raad de komende jaren nog een fors aantal uitdagingen te wachten als het gaat om het opvangen van structurele tekorten. Denk hierbij aan het wegvallen van precario, wegenbeheerplannen, ICT uitgaven, tekorten in jeugdbeleid en bij de sociale-dienst.

Daarom zegt Leefbaar Zeewolde: geen nieuwbouw en snel terug naar het originele collegeplan van renovatie van de sporthal en nieuwbouw van het zwembad op de huidige locatie. Leefbaar Zeewolde roept partijen op om gezond verstand te laten prevaleren boven verkiezingsretoriek en het voorliggend voorstel tijdens behandeling in de eerstvolgende Raad op 22 februari aanstaande, te verwerpen en alsnog in te stemmen met het collegeplan of met het collegeplan ”plus” wat samen met Zeewolde Liberaal door Leefbaar Zeewolde zal worden ingediend.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007                     

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde maakt zich zorgen over uitbreiden aantal vliegbewegingen
   (07-02-2018)

Leefbaar Zeewolde maakt zich zorgen over uitbreiden aantal vliegbewegingen vanaf Lelystad Airport.

Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over het uitbreiden van het aantal vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt nu rekening met een maximum van 60.000 dat veel meer is dan de afgesproken 45.000 vliegbewegingen. In praktijk betekent dit dat er op termijn niet 62 vluchtbewegingen per dag zijn, maar 82.

Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde; ‘Als de vluchten tussen 6.00 uur en 23.00 uur plaatsvinden (Luchthavenbesluit Lelystad; red) dan is de kans groot dat we eerst 3-4 vliegtuigen en op termijn 4-5 vliegtuigen per uur voorbij zien vliegen. De verhoging van het aantal vluchtbewegingen wordt dan wel uiteindelijk in 2043 gerealiseerd maar we willen ook aan onze kinderen een leefbaar Zeewolde achterlaten.’ In twee interviews met Omroep Flevoland op 5 februari, 2018 weigert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat na herhaald vragen zekerheid te verschaffen dat het aantal vliegbewegingen op termijn beperkt blijft tot 45 000.

De dreiging van een verhoging is dermate reëel dat leden van een bewonersdelegatie (Overijssel-Gelderland) uit het overleg met het ministerie zijn gestapt. Leefbaar Zeewolde stelt het college een aantal artikel 36 vragen waarin de partij zich afvraagt of er in de Milieu Effect Rapportage rekening is gehouden met het grotere aantal vluchten. Gezien de commotie over de eerdere fouten die er in de MER zijn gemaakt vreest de grootste lokale politieke partij het ergste. Leefbaar Zeewolde zal het college verzoeken om navraag te doen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om duidelijkheid te verschaffen. Verder wil de grootste lokale partij dat er een krachtig protest richting Den Haag wordt gestuurd.

Klik HIER voor de artikel 36 vragen die aan het college zijn gesteld.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007   

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde is voor zorgvuldige verruiming van openingstijden winkels
   (07-02-2018)

Leefbaar Zeewolde is voor zorgvuldige verruiming van openingstijden winkels

LZ wil graag ruimte creëren om de openingstijden van de winkels in het centrum uit te breiden. De lokale politieke partij doet hiermee recht aan de uitslag van de enquête waarin een ruime meerderheid (66%) van de inwoners voorstander is van het verruimen van de zondag openstelling. Mede op initiatief van Leefbaar Zeewolde is een enquête onder de bevolking georganiseerd waarin de vraag werd gesteld hoe men over openingstijden van de winkels dacht.

Leefbaar Zeewolde is een voorstander dat de overgang naar een verruimde regeling ordentelijk verloopt. Eerst wil de lokale partij aan het college vragen om in samenspraak met de winkeliers, politie en ander maatschappelijke instellingen de winkeltijden vast te stellen. Verder moet er rekening worden gehouden met eerder gemaakte afspraken met de COOP die door een verleende ontheffing op de zondagen open mag zijn. Bovendien wil Leefbaar Zeewolde niet dat de verruiming van de winkeltijden tot een ‘Carrefour’ effect leidt, daarbij verwijzend naar de vernietigende impact van grote supermarkten op kleine winkeliers in het centrum van Franse steden.
De grootste lokale partij bepleit daarom voor een evaluatie die de effecten van de nieuwe openingstijden gaat bekijken; de evaluatie moet een jaar na ingang van de nieuwe openingstijden plaatsvinden.

Leefbaar Zeewolde wil de resultaten van het onderzoek in de nieuwe raadsperiode, die volgende maand begint, meenemen. Tot die tijd gelden de huidige tijden voor de zondagsopening zoals ook overeengekomen in het coalitieakkoord.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007                    

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Jeroen van der Wals, Kandidaat nummer 7 op lijst 1
   (05-02-2018)

Jeroen van der Wals, kandidaat nummer 7 op lijst 1.

Klik en lees HIER in pdf.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Resultaten 6e Leefbaarheidsmonitor gepubliceerd in Leefbaarheidskrant
   (05-02-2018)

Ben Sonneveld, fractievoorzitter: "Ik ben bijzonder blij om de uitkomsten van onze laatste Leefbaarheidsmonitor aan u te presenteren. Het is al de zesde keer dat Hogeschool Windesheim te Zwolle in opdracht van Leefbaar Zeewolde de Leefbaarheidsmonitor heeft uitgevoerd. De laatste keer was in 2013. Wij onderzoeken hiermee uw mening over onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in ons dorp. Zo vragen wij u wat u vindt van veiligheid, onderwijs, sport, recreatie, gezondheidszorg, winkelvoorzieningen, de gemeente, de leef- en woonomgeving, verkeer en andere actuele en duurzame onderwerpen. Als échte lokale partij brengen wij u natuurlijk graag op de hoogte van de resultaten.
Wij wensen u daarbij veel leesplezier".

Klik op onderstaande afbeelding of klik HIER voor de Leefbaarheidskrant in pdf.

 

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Gaat plan voor groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak?
   (25-01-2018)

Gaat het plan voor een groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak? Op Strand Horst,700 meter vanaf Zeewolde worden plannen gemaakt voor de bouw van een groot hotel en daarnaast gelegen grote evenementenhal. Vanwege de massieve bouwmassa’s die de wijde omgeving zullen gaan domineren hebben veel mensen een zienswijze ingeleverd om hierover hun ongenoegen te laten blijken. Leefbaar Zeewolde is in oktober hiervoor een campagne gestart en mensen konden een voorbeeldbrief downloaden en opsturen.

Gemeente Ermelo heeft ingezien dat deze grootschalige plannen niet zomaar uit gevoerd kunnen worden, maar dat eerst een Milieu Effect Rapportage (MER) hiervoor gemaakt moet worden.
Voorlopig heeft dit alle plannen nu 9 maanden opgeschort.

Lees HIER en  HIER en HIER de nieuwsartikelen van ‘De Stentor’.

Deel via:

(Terug naar boven)

Toon Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - [Volgende >>]


Ogenblik a.u.b. ...