Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►4. Lelystad Airport

4. Lelystad Airport

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

In 2002 heeft het kabinet een Planologische kernbeslissing genomen waardoor Lelystad Airport de mogelijkheid kreeg om gedeelte van de groei van Schiphol over te nemen. De commissie Alders heeft in 2008 aan het kabinet ter overweging gegeven om 70.000 vluchten aan de regionale luchthavens Lelystad en Eindhoven toe te kennen. Tot 2015 wordt een groei van ongeveer 5.000 extra vliegbewegingen per jaar verwacht. Na 2015 is de verwachting dat Lelystad Airport zal doorgroeien naar in totaal ongeveer 35.000 vliegbewegingen per jaar. In 2011 heeft de Raad van State het aanwijzingsbesluit vernietigd onder meer omdat de informatie over vliegroutes incompleet was. Middels een WOB procedure bij het ministerie van infrastructuur en Milieu heeft Leefbaar Zeewolde de hand weten te leggen op het rapport waarin de geplande vliegroutes voor de uitbreiding van Lelystad Airport worden gepresenteerd (het rapport is hier te downloaden).

Op bovenstaande kaartjes staan de indicatieve en alternatieve route structuur. De keuze van de route wordt bepaald door de windrichting waarbij de indicatieve route het meeste wordt gebruikt. De vertrekkende vliegtuigen zorgen bij de indicatieve route voor de meeste overlast zodra de zogenaamde linksom route wordt verkozen. De rechtsom route vliegt over de Oostvaardersplassen.

Knelpunten

 • Bij de aangevraagde openingstijden voor Lelystad Airport van 06:00 tot 23:00 zullen er met de toegekende 35.000 vliegbewegingen 5 à 6 vliegbewegingen per uur plaatsvinden.
 • De tot nu toe bekende nieuwe vliegroutes voor Lelystad Airport pakken desastreus uit voor Zeewolde.
 • De aanvliegroute komt op ongeveer 600 meter over ons dorp (Figuur 3).
 • Helaas voor Zeewolde zal er veel voor de linksom route worden gekozen. De reden daarvoor is dat Luchtverkeersdienst Nederland, de vliegtuigen op de vertrekroutes niet hoger wil laten vliegen dan ongeveer 600 meter (2000 voet) om kruisend vliegverkeer met Schiphol te mijden. En daar zit hem nu de kneep. Wetgeving verbiedt het overvliegen van natuurgebieden op minder dat 900 meter en om de Oostvaardersplassen te vermijden zal vaker voor de linksom route worden gekozen. Inderdaad gaan vogels hier voor de inwoners van Zeewolde. Maar ook de alternatieve routestructuur zal veel overlast geven doordat vliegtuigen op hoogtes van 600 meter Zeewolde zullen passeren om de daling naar Lelystad Airport te gaan inzetten. De geoptimaliseerde uitvliegroutes komen dicht in de buurt van Zeewolde. De uiteindelijke uitvliegroute is van veel factoren afhankelijk (windsnelheden, windrichtingen, zwaarte vliegtuigen, maar ook commerciële belangen) en kan volgens luchtvaartdeskundigen uiteindelijk resulteren in minder scherpe bochten naar het Oosten en afwijkende routes naar het Zuiden waardoor de vliegroutes heel dichtbij of zelfs over onze dorpskern komen.
 • Onderzoek van het adviesbureau Ecorys heeft aangetoond dat de voorspelde banengroei veel kleiner is dan verwacht. Bovendien gaan veel banen naar mensen die nu op Schiphol werken. De inschatting is dat de economische voordelen voor de provincie minimaal zijn en voor Zeewolde vrijwel te verwaarlozen.

‘Geen aan/uitvliegroutes boven de kern’

Standpunten

 • De uitbreiding van Lelystad Airport mag alleen doorgang vinden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De vliegroutes moeten zo ver mogelijk ver­wijderd liggen van de kern.
  • De aanvliegroute die nu langs Zeewolde komen moet worden verlegd.
  • Voor de oostelijke uitvliegrichting en de alternatieve route voor de Oostvaarders­plassen geldt dat zwaar vliegverkeer de bocht eerder in dient te zetten om uitwaaiering te voorkomen.
  • Vluchten moeten tussen 19.00 en 07.00 uur worden verboden.
  • Er moet een duidelijke klachtenprocedure komen.
  • Regelmatige controles om geluids- en stank­overlast te meten zijn noodzakelijk.
 • Zolang aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan is Leefbaar Zeewolde tegen een verdere uitbreiding van Lelystad Airport.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...