Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►5. Natuur

5. Natuur

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

Het begrip 'leefbaar' is veelomvattend en heeft raakvlakken met alle onderwerpen in dit programma. In dit deel beperken wij ons tot leefbaar in relatie met natuur. Hierbij denken wij aan:

 • Bos en water dicht bij huis (recreatie).
 • Sportmogelijkheden (fiets-, wandel- en ruiterpaden in de natuur).
 • Groen in de wijken (onder meer groenzones, opzet van wijken).

Knelpunten

 • Hoe behouden wij de huidige bestaande en positief gewaardeerde (natuur) aspecten in onze leefomgeving?
 • Hoe behouden wij het dorpse karakter, de recreatiemogelijkheden en de natuurwaarden in Zeewolde die onder grote druk komen te staan door een eventuele groei?
 • Een grote meerderheid van de politieke partijen in Zeewolde is voorstander van woningbouw in het G-gebied.
 • · Een belangrijk knelpunt is de dumping van (grof) vuil in de natuur.
 • Het dorp kampt in toenemende mate met zwerfafval, zowel binnen als buiten de woonkern.
 • Er is een lage frequentie van het ophalen van plastic afval. Bovendien geven de door­zichtbare plastic zakken een rommelig aanzicht. Ook scheuren de plastic zakken vaak waardoor het afval op straat komt te liggen.

Standpunten

 • Bij een afweging tussen belangen die het milieu, de natuur en recreatie aangaan, zijn de volgende argumenten voor het milieu voor Leefbaar Zeewolde bepalend dan wel zwaarwegend.

‘Handen af van het bos!’

 • · De bossen bij de sportvelden, manege, begraafplaats, Roode Schuur en RCN moeten behouden blijven. Deze bossen liggen op loop- en fietsafstand en zijn van groot belang voor de recreatieve mogelijkheden van de inwoners.
 • Leefbaar Zeewolde wil dat het G-gebied een bosgebied blijft en heeft een plan opgesteld getiteld: ‘Van G-gebied naar Ontmoetingsbos’ (www.leefbaarzeewolde.nl/ontmoetingsbos) Belangrijke kenmerken van dit ontmoetingsbos zijn de verbeterde toegankelijkheid, een weideheuvel, waterpartijen, en mooie padenstructuren die voor een prachtige natuurbeleving zullen zorgen (zie ook 2.1).

‘Behoud de groene zones in het dorp!’

 • Leefbaar Zeewolde pleit voor een ruime opzet van nieuwe wijken. Variatie in woningbouw met groene zones waarbij ook het element water betrokken moet worden.

Afval

 • Tijdens deze collegeperiode heeft Leefbaar Zeewolde bereikt dat het aanbieden van het grof afval in het afvalbrengstation op het Trekkersveld kosteloos is.
 • Er dient onderzocht te worden of inzamelen van grof afval aan huis kosteloos kan geschieden. Hiermee kan illegale dumpingen van grof afval worden voorkomen.
 • Leefbaar Zeewolde is voor een aparte kliko waarin het plastic afval verzameld kan worden.

‘Let op de waterkwaliteit!’

 • Leefbaar Zeewolde vindt dat de gemeente samen met andere verantwoordelijke overheden de waterkwaliteit in en om de kern en die van de randmeren dient te waarborgen.

‘Respecteer de natuur om ons heen!’

 • De gemeente Zeewolde heeft een duidelijke verplichting voor het in stand houden van de Ecologische Hoofdstructuur. Leefbaar Zeewolde vindt dat deze gebieden dan ook op geen enkele wijze mogen worden aangetast, en waar mogelijk zelfs kunnen worden uitgebreid.
 • Leefbaar Zeewolde wil dumping van grof vuil en afval in de natuur tegengaan door zowel de handhaving te verbeteren als ook de openstelling van het afvalbrengstation op het Trekkersveld voor afgifte van grof afval uit te breiden naar een doordeweekse avond.
 • Leefbaar Zeewolde is tegen een verdere betegeling van de groenstroken om de kliko’s neer te zetten. Een dergelijke inbreuk tast de natuurbeleving in het dorp aan.

‘Voorkom zwerfafval!’

 • Leefbaar Zeewolde is voorstander van een degelijk programma om het zwerfafval te bestrijden. Veel gemeenten hebben reeds een goed plan waarin communicatie, voorzieningen, handhaving, participatie en reiniging de centrale begrippen zijn. Bovendien zijn er subsidieprogramma’s waarmee zwerfafvalbeleid kan worden gefinancierd. Zeewolde kan van de expertise en subsidieprogramma’s profiteren.
 • Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...