Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►8. Onderwijs

8. Onderwijs

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

Onderwijs is een belangrijk onderwerp in Zeewolde. Door de demografische opbouw van Zeewolde zijn veel inwoners direct of indirect bij het onderwijs betrokken. Zeewolde biedt voortgezet onderwijs met diverse mogelijkheden: VMBO met theoretische en praktische leerwegen, onderbouw HAVO en VWO. Het is dan ook verheugend dat vele kinderen voortgezet onderwijs kunnen volgen in het dorp.

De gemeente heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor goede en voldoende huisvesting van het onderwijs.

Knelpunten

  • Voor verdere uitbreiding van het middelbaar onderwijs, bovenbouw HAVO-VWO, een verdere uitbreiding VMBO met praktische leerwegen ontbreken momenteel de wettelijke mogelijkheden.
  • Het volwassenenonderwijs is heel succesvol en zou in de toekomst mogelijk willen uitbreiden. Zijn hier voldoende middelen voor beschikbaar?
  • Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze plek moeten zij zo dichtbij mogelijk creëren. Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp. Deze hulpvragen kunnen naast elkaar bestaan.
  • De luchtkwaliteit in de scholen blijkt vaak niet aan de normen te voldoen. Dit is een punt van zorg.

Standpunten

  • Leefbaar Zeewolde wil dat er een onderzoek naar stagemogelijkheden voor leerlingen met praktische leerwegen VMBO wordt gestart. Gezien het huidige economische klimaat in relatie tot het aanwezige bedrijfsleven (logistieke bedrijven, ICT, zorg, etc.) dient de gemeente dit onderzoek voortvarend ter hand te nemen.

‘Meer mogelijkheden voor volwassenenonderwijs’

  • Het volwassenenonderwijs, zoals zich dat thans ontwikkelt in de Flevo Academie in de Levant, dient ruimte en voldoende middelen te krijgen en verder gestimuleerd te worden.

‘De gemeente dient er voor te zorgen dat er aan de start van ieder schooljaar voldoende schoollokalen beschikbaar zijn!’

  • Bij nieuwbouw voor scholen moet waar mogelijk multifunctioneel worden gebouwd. Deze ruimtes zijn dan breed inzetbaar zijn en kunnen optimaal worden gebruikt. Het is daarom verheugend dat in de Polderwijk twee nieuwe schoolgebouwen zijn gebouwd die geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik.
  • Bij multifunctioneel denkt Leefbaar Zeewolde onder andere aan het gebruik voor: buitenschoolse opvang, gezondheidszorg, muziekonderwijs, jongerenwerk, 2e kans onderwijs, volwassenenonderwijs, cursussen of seniorenclubs.;
  • Passend onderwijs. Scholen moeten er voor zorgen dat kinderen die hulp nodig hebben deze hulp en onderwijsondersteuning zo dicht mogelijk bij huis kunnen krijgen. Een goede samenwerking tussen scholen onderling en met de gemeentelijke jeugdzorg is gewenst om zo efficiënt en effectief mogelijk de hulp te verlenen. Dit sluit aan bij het streven om de hulp beter te coördineren.
  • De luchtkwaliteit in scholen moet regelmatig worden gemeten. Waar nodig moeten passende maatregelen de kwaliteit van de lucht verbeteren.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...