Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►10. Veiligheid

10. Veiligheid

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

Een leefbaar dorp is een veilig dorp. Veiligheid heeft vele gezichten: veiligheid op straat, veiligheid in het verkeer en de veiligheid van het milieu. Veiligheid gaat iedereen aan en is een duidelijke overheidstaak. Veiligheid hangt niet alleen af van de politie maar vraagt een betrokkenheid en inzet van diverse partijen. Volgens de rapportages gaat het goed met de veiligheid in Zeewolde, maar het blijft zaak de vinger aan de pols te houden.

Knelpunten

 • Er komen vaak klachten bij Leefbaar Zeewolde binnen dat de politie slecht bereikbaar is en daarom vaak niet snel ter plekke.
 • De nieuwe (landelijke) organisatie van de politie kan leiden tot een verminderde aandacht voor Zeewolde.
 • Steeds weer horen we van de inwoners van Zeewolde dat de opnamebereidheid door politie van de aangiftes te wensen over laat.
 • De hoge snelheden van gemotoriseerd verkeer in het dorp, veroorzaken levensgevaarlijke situaties. Hier ligt onder andere een probleem van handhaving.
 • Vandalisme en vernieling van persoonlijke en publieke eigendommen komt veel voor.
 • Vooral oudere inwoners voelen zich regelmatig onveilig in het centrum door het samenscholen van opgeschoten jongeren.
 • Er is, ondanks het verbod, nog steeds overlast van fiets- en bromfietsverkeer in het winkelcentrum.

Standpunten

‘Meer blauw op straat. Inwoners moeten zich veilig voelen op straat!’

 • Leefbaar Zeewolde wil een zichtbare aanwezigheid van politie in Zeewolde.
 • Op het gebied van handhaving moeten verbeteringen worden bereikt.
 • Leefbaar Zeewolde wil dat de inwoners zich veilig voelen in ons dorp. Dit betekent ook een integrale aanpak van personen die problemen veroorzaken.

‘Veiligheid door sociale cohesie!’

 • Leefbaar Zeewolde is voorstander van een permanent overleg met veiligheidspartners zolang dit gericht is op concrete aanpak, oplossingen en te nemen maatregelen. Het gemeentebestuur dient hierin een initiërende, coördinerende en sturende rol te hebben.
 • Een leefbaar Zeewolde betekent ook dat inwoners zelf betrokken zijn om de sociale cohesie te verbeteren. Leefbaar Zeewolde wil dat de gemeente duidelijke initiatieven hierin ontplooit. De samenwerking tussen burgers en politie in het Burgernet is daarom een goede zaak.
 • Leefbaar Zeewolde blijft via de periodieke Leefbaarheidsmonitor de veiligheidsbeleving van de inwoners meten, op grond waarvan het beleid kan worden vast- en bijgesteld.
 • ‘Veiligheid op straat en in het verkeer!’

  • Leefbaar Zeewolde meent dat de veiligheid op straat en in het verkeer verder verbeterd moet worden. Dat betekent:
   • snelheidsremmende maatregelen in het dorp, vooral op de doorgaande wegen;
   • een goede ontsluiting van woonwijken;
   • extra aandacht en maatregelen voor fietsers, goed verlichte en overzichtelijke fietspaden;
   • veilige open speelplaatsen in elke wijk;
   • goede openbare straatverlichting op iedere plaats;
   • extra aandacht en maatregelen voor ouderen en minder validen.
   • Leefbaar Zeewolde vindt dat het naleven van verkeersregels in dienst moet staan van de veiligheid van de weggebruikers.

  ‘Centralisatie van de politie-organisatie mag niet leiden tot minder aandacht voor Zeewolde!’

  • De ontwikkelingen om de politie landelijk te organiseren mag niet ten koste gaan van de basiseenheid Zeewolde.

  ‘Iedere aangifte telt!’

  • Leefbaar Zeewolde is van mening dat indien een burger aangifte wil doen van een misdrijf, dit nooit moet leiden tot discussie. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat aangiftes ook digitaal kunnen worden gedaan.

  Ga naar top van dit document


  Ogenblik a.u.b. ...