Logo

U bent hier: Home►Programma 2014►14. Seniorenbeleid

14. Seniorenbeleid

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Inleiding

Senioren betekenen veel voor de Zeewolder samenleving. Een zeer grote groep staat nog volop in het dagelijks leven, en zijn actief in verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hun ervaring is van grote waarde.

De verwachting is dat het aantal senioren in Zeewolde over tien jaar is verdubbeld; dat zal gevolgen hebben voor de zorgvraag maar geeft ook mogelijkheden voor de senioren om een actieve rol in de samenleving te spelen.

Het begrip senior is divers. Zo kan men een onderscheid maken op leeftijd en zorgvraag. Het beleid kan dus niet voor iedereen hetzelfde zijn.

De gemeente heeft vooral een taak op het vlak van passende huisvesting, en een regiefunctie op het aanbod van zorginstellingen.

Door de nieuwe wetgeving zal de gemeente een veel grotere rol spelen in het welbevinden en de verzorging van de senioren. Daarnaast staan er grote bezuinigingen op de rol. Dat betekent dat met minder geld dezelfde soort producten en zorg geleverd moeten gaan worden.

Knelpunten

 • Senioren die in toenemende mate hulpbehoevend en minder mobiel worden, dreigen soms in een maatschappelijk isolement terecht te komen.
 • Het is nog maar de vraag of het rijk voldoende middelen beschikbaar stelt om te voorzien in de behoeften van senioren. Op het gebied van verzorging en dagbesteding moet een kwart worden ingeleverd en op het gebied van huishoudelijke hulp ongeveer de helft van het huidige landelijke budget.
 • De huidige generatie senioren is niet gewend om te vragen en probeert zoveel mogelijk zelf oplossingen te zoeken. Dat is aan de ene kant lovenswaardig maar het maakt het soms lastig om de noden en behoeften van deze ouderen te kennen.
 • Standpunten

‘Mobiliseer de capaciteiten en talenten van senioren’

 • Leefbaar Zeewolde wil initiatieven ondersteunen om de capaciteiten en talenten van de actieve senioren beter te benutten voor de Zeewolder gemeenschap. Leefbaar Zeewolde wil dit beleid uitvoeren in samenspraak met deze doelgroepen en ouderenorganisaties.

‘Leefbaarheid voor ouderen: passende woningen en voorzieningen!’

 • Op het punt van huisvesting ligt er een gemeentelijke taak om te zorgen voor voldoende seniorenwoningen.
 • Senioren hebben vaak behoefte om dicht bij winkel- en gezondheidsvoorzieningen te wonen. Nieuwe locaties elders in het dorp moeten direct aansluiten op het openbaar vervoer om deze voorzieningen goed te ontsluiten.
 • Leefbaar Zeewolde ondersteunt de initiatieven van de gemeente om een zorg-wooncentrum voor senioren te realiseren in het centrum van Zeewolde.
 • Met deze realisatie van het zorg-wooncentrum gaat een diep gekoesterde wens van de Zeewolder senioren in vervulling
 • Goede voorzieningen in het openbaar vervoer, ruime parkeerplaatsen en een toegankelijke ingerichte openbare ruimte bevorderen de mobiliteit van de (toekomstige) senior.
 • De gemeente dient te voorzien in een laagdrempelige informatievoorziening waar ouderen terecht kunnen voor al hun vragen en problemen.

Ga naar top van dit document


Ogenblik a.u.b. ...