Logo

U bent hier: Home►Wie is wie►Evert Ekker

Evert Ekker, raadslidWie ben ik?


Mijn naam is Evert Ekker en sinds november 2002 woon ik met mijn vrouw Karin in dit heerlijke dorp. Wij hebben twee kinderen: Jeroen (14) en Erika (12). De keuze om in Zeewolde te gaan wonen is nog steeds een bewuste keuze. Na eerder in de Randstad te hebben gewoond, besef en waardeer ik elke dag opnieuw de rustige en natuurrijke omgeving die Zeewolde ons biedt. Voor mijn werk forens ik op onregelmatige tijden naar Schiphol waar ik als Vliegtuig technisch specialist in het Controle center van de KLM werk. 
In mijn vrije tijd kun je me tegenkomen in het dorp, de bossen of op het water. Ik ben praktisch ingesteld en in en om het huis mag ik graag klussen. Naast mijn gezin speelt ook muziek en het zelf bespelen van piano en gitaar een belangrijke rol in mijn leven.

Mijn visie op Zeewolde

Een dorp waar je met plezier en voldoening kan wonen. Waar iedereen een plek in onze leefgemeenschap kan vinden. Waar respect en waardering voor elkaar een normale zaak is en we ook met elkaar kunnen zorgen voor buren, wijk- of dorpsgenoten als die het wat moeilijker hebben.

Zeewolde is voor mij een dorp waar kinderen onbekommerd in een natuurlijke omgeving kunnen opgroeien. Waar ze goed onderwijs kunnen krijgen om daarna een vervolgopleiding te gaan volgen of zich anderszins te kunnen ontplooien.
Een dorp ook waar jong volwassenen hun bestemming kunnen vinden en waar mensen tot in lengte van dagen kunnen blijven wonen.
Zeewolde heeft een groot grondgebied met naast de natuur, water en bossen een variëteit in de agrarische sector welke zoveel mogelijk behouden moet worden omdat dit belangrijk is voor de identiteit van onze gemeente en ons dorp.

Verbondenheid

IWater, dijk en dorp is de verbondenheid die bij Zeewolde hoort en ook de verbondenheid die ik daarmee ervaar. Ons dorp ligt direct aan de dijk van Flevoland en geeft ons goede mogelijkheden om de verbinding met het water te houden. Het strand is daar een mooi voorbeeld van, de verbinding tussen land en water. Deze verbondenheid zie ik ook graag in onze samenleving. Ik wil graag de verbinding zijn tussen de inwoners en onze gemeente.

Wat doe ik binnen de politiek?

Al geruime tijd ben ik lid van Leefbaar Zeewolde. De doelstellingen van de partij spreken mij bijzonder aan, maar ook hecht ik aan het realisme en de deskundigheid van de andere leden van de partij, de fractieleden en huidige wethouders. De vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben mij een goed inzicht gegeven in het verkiezingsproces. Ruim een jaar geleden ben ik toegetreden in het bestuur met tevens als doel actief in raadcommissies of de raad te kunnen zijn. Sinds die tijd volg ik de commissies en raad op inhoud en heb ik me verdiept in de huidige dossiers en vraagstukken. Met de komende lastige periode voor ons ben ik voorbereid om hier inhoudelijk aan bij te kunnen dragen.

Belangrijke punten

Een aantal van de punten die ik zelf belangrijk vind en waarvoor ik me persoonlijk ga inzetten, heb ik voor u op een rijtje gezet:
  • Behoud van de kernwaarden van ons dorp: rust, ruimte en natuur.
  • Een goed en beter Openbaar Vervoer.
  • De integratie van de veranderingen in de zorg moet in één keer op de juiste manier met beheersbare kosten worden toegepast.
  • Een evenwichtige balans tussen inwoners en voorzieningen welke passen in een dorp als Zeewolde waarbij innovatieve ideeën, wellicht met gemeentelijke hulp mogelijk kunnen zijn.

Ogenblik a.u.b. ...