Logo

U bent hier: Home 

 

Algemeen / Pers: Niet te rijmen
   (03-10-2018)

Door de vanuit Den Haag opgelegde uitbreiding van zorgtaken zonder financiële compensatie wordt Zeewolde geconfronteerd met tekorten die oplopen van 25 % in de jeugdzorg tot 40 % voor de WMO. Dit heeft geleid tot een forse greep in de reserves om tekorten in de jeugd- en gezondheidszorg op te heffen. 

Leefbaar Zeewolde ondersteunt van harte het initiatief om voldoende geld uit de reserve te reserveren voor de zorg. Maar de grootste lokale partij wijst ook op een mogelijke oplossing voor de tekorten door de dividendbelasting te handhaven en die inkomsten ten gunste van gemeentes uit te keren. Een eenvoudig rekensom leert dat een verdeling van de te innen landelijke dividendbelasting naar rato van inwoneraantallen,  ervoor had gezorgd dat tekorten in onze gemeente worden opgeheven. 

Leefbaar Zeewolde diende afgelopen raadsvergadering een motie in, waarin zij de raad vroeg een brief te schrijven naar de Tweede en Eerste Kamer om de dividendbelasting niet af te schaffen en de inkomsten aan de gemeentes te gunnen. De motie werd alleen door Leefbaar Zeewolde gesteund.

Het blijft een vreemde zaak dat Den Haag er kennelijk geen moeite mee heeft om wel buitenlandse aandeelhouders te fêteren, terwijl Zeewolde en andere gemeentes geld tekort komen voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Kortweg, Leefbaar Zeewolde vindt het afschaffen van de dividendbelasting niet te rijmen met de tekorten in de gezondheidszorg waar Zeewolde (en ook andere gemeentes) mee te maken krijgt in de komende jaren.

Ben Sonneveld

0616782007

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Nieuwe bestuursvoorzitter Leefbaar Zeewolde: Steven Scheffer
   (21-09-2018)

Op de Algemene Ledenvergadering is woensdag 19 september jl. Steven Scheffer unaniem benoemd in de functie van bestuursvoorzitter. Hij volgt hiermee Herly Wowor op die deze functie in de afgelopen anderhalf jaar heeft bekleed. Steven Scheffer maakt bijna drie jaar deel uit van het bestuur en is vereerd met deze benoeming. Samen met het bestuur wil hij zich blijven inzetten voor een frisse en energieke lokale partij die toekomstgericht midden in de samenleving staat.

Verder zijn Karin Ekker-Vording en Jeroen van der Wals als algemeen bestuurslid tot het bestuur toegetreden. Hun kandidatuur werd unaniem gesteund. Het bestuur is hiermee goed op sterkte om de partij een stevig fundament te geven.

In deze vergadering is Rein Zijlstra door het bestuur voorgedragen voor het erelidmaatschap. Michiel Schouten, ook erelid hield daarbij een korte toespraak. De vergadering heeft hier eenduidig mee ingestemd.


Op de foto;  Herly Wowor, Rein Zijlstra en Steven Scheffer. Zittend; Jeroen van der Wals en Karin Ekker-Vording.

 

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport
   (13-09-2018)

P E R S B E R I C H T / 12-sep-2018

Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport

 Op 30 mei jl. heeft de belevingsvlucht boven Flevoland van en naar Lelystad Airport plaats gevonden. 

Leefbaar Zeewolde heeft de diverse rapporten bestudeerd die na afloop van de vlucht zijn verschenen. Uit die rapporten blijkt opnieuw dat berekeningen van de geluidswaarden niet of maar gedeeltelijk overeenkomen met de gemeten geluidswaarden. Als gevolg hiervan zal ook ons dorp mogelijk nog meer geluid overlast krijgen dan tot nu toe was aangenomen.

Leefbaar Zeewolde vindt het daarom zeer terecht dat de gemeente in augustus jl. met een brief aan de minister haar zorgen heeft uitgesproken over de onderschatte geluidsproductie en heeft gevraagd voor een goede controle op de berekening.

Tevens is Leefbaar Zeewolde van mening dat het vakantie vliegverkeer wat van Schiphol naar Lelystad verplaatst wordt, ook boven Flevoland van het Schiphol luchtruim gebruik kan maken. Bij de herindeling van het Nederlands luchtruim moet dit een belangrijke voorwaarde zijn zodat vliegtuigen boven Flevoland direct naar kruisvluchthoogte kunnen stijgen en het lange afstand laag vliegen boven onze provincie tot het verleden gaat behoren.

In december 2017 heeft de gemeenteraad van Zeewolde zich via een motie van Leefbaar Zeewolde in meerderheid uitgesproken voor uitstel van de openstelling van het vliegveld en te wachten totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld.

 

Voor meer informatie:
Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007                                                                                     www.leefbaarzeewolde.nl

 

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Rein Zijlstra neemt afscheid van de actieve politiek
   (29-06-2018)

Na 20 jaar actief te zijn geweest in de gemeentepolitiek heeft Rein Zijlstra op vrijdagmiddag in de Verbeelding afscheid genomen om met welverdiend pensioen te gaan.
Velen waren naar de Verbeelding gekomen om hem persoonlijk te hand te schudden. 
Burgemeester GerritJan Gorter, Gemeentesecretaris Rob van Nunspeet, Leefbaar Zeewolde fractievoorzitter Ben Sonneveld en Els Zijlstra spraken mooie woorden, haalden anekdotes naar voren en gaven een boeiende beschouwing van zijn politieke loopbaan. Deze 20 jaar, waarvan 12 jaar als raadslid en fractievoorzitter en de laatste 8 jaar als verantwoordelijk wethouder voor financiën, grondbedrijf, kunst en cultuur, sport en evenementen waren voor Rein een prachtige periode, waar hij zeker geen spijt van heeft gehad. 
Wat ooit als een actie groep begon en in 1998 op een onverkiesbare plaats 5 toch een zetel in de gemeenteraad opleverde, werd op de bijeenkomst afgesloten met de woorden van Els Zijlstra: Welkom thuis.

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Winnie Prins opnieuw wethouder, Theun Schaaf weer in de raad
   (29-06-2018)

Donderdagavond 28 juni werd Winnie Prins opnieuw benoemd en beëdigd als wethouder.
Haar portefeuille "Samenleving" zoals verwoord in het coalitieprogramma "Een schone toekomst" zal bestaan uit:  
Bestuurlijke vernieuwing en democratie, Toekomst visie, Omgevingsvisie, Jeugdzorg, WMO en Buurtsportcoaches, Volksgezondheid, woonzorg zone en vliegveld Lelystad.

Doordat Winnie haar wethouderspost heeft ingenomen is Theun Schaaf weer opgenomen in de raadsfractie.

De Leefbaar Zeewolde fractie in de gemeenteraad bestaat nu uit: Ben Sonneveld (fractie voorzitter), Els van Es, Evert Ekker, Helmut Hermans (vice-fractie voorzitter) en Theun Schaaf.

 

foto boven: Winnie Prins, naast burgemeester GJ Gorter
foto beneden: Theun Schaaf naast burgemeester GJ Gorter

 

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar CvK na uitlatingen over Lelystad Airport
   (19-04-2018)

P E R S B E R I C H T / 19-april-2018

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar Commissaris van de Koning na uitlatingen over Lelystad Airport.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek, geeft in een interview van de Stentor van 17 april jl. aan dat weerstand tegen Lelystad Airport afkomstig is van mensen van het oude land die ‘wat bekrompener’ zijn. In hetzelfde interview geeft de Commissaris aan dat er vanuit Flevoland geen verzet is tegen het vliegveld.

Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie reageren woedend op deze uitspraken.
Beide politieke partijen protesteren al jaren tegen de negatieve gevolgen van Lelystad Airport en willen niet worden weggezet als ‘wat bekrompen’. In een brief van 13 oktober 2017 van de gemeenteraad aan de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu geeft de raad van Zeewolde aan dat de vliegroutes zeer negatieve gevolgen voor Zeewolde zullen hebben. ‘Onze protesten zijn altijd goed onderbouwd en beargumenteerd’ zegt Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde.

Beide politieke partijen wijzen erop dat in de geplande routes de vliegtuigen op 600 meter hoogte langs het dorp scheren. ‘Dat gaat uiteraard gepaard gaan met geluidsoverlast en luchtvervuiling’, aldus Ernst Bron, fractievoorzitter van de ChristenUnie.
Beide fractievoorzitters manen de Commissaris aan om zich zorgvuldiger uit te drukken, de signalen vanuit Zeewolde niet te negeren en protesten niet af te doen als ‘rituele rimpelingen’ van ‘wat bekrompen’ inwoners van Flevoland..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde     T: 06-16782007

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaren voor NL-doet bij Coloriet en ook in het centrum
   (10-03-2018)

Op zaterdag 10 maart waren er leuke activiteiten voor Leefbaar Zeewolde. In het kader van NL-doet waren Winnie Prins, Reinier van Baalen, Ben Sonneveld, Hans Visser en Evert Ekker bij Coloriet. Met veel plezier werden de muren en pilaren in de gang naar de appartementen van een nieuwe frisse kleur voorzien.
In het winkel centrum waren Els van Es, Theun Schaaf en Rein Zijlstra aanwezig om de Typisch Leefbaar uit te delen. Die viel deze zaterdag bij de inwoners thuis in de brievenbus maar niet waar een Ja/Nee of Nee/Nee sticker zit geplakt. Op deze manier kon je toch een Typisch Leefbaar in je bezit krijgen.

Klik HIER voor deze Typisch Leefbaar .

<bron foto Coloriet: LOZ>

 

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...