Logo

U bent hier: Home 

 

Algemeen / Pers: Rein Zijlstra neemt afscheid van de actieve politiek
   (29-06-2018)

Na 20 jaar actief te zijn geweest in de gemeentepolitiek heeft Rein Zijlstra op vrijdagmiddag in de Verbeelding afscheid genomen om met welverdiend pensioen te gaan.
Velen waren naar de Verbeelding gekomen om hem persoonlijk te hand te schudden. 
Burgemeester GerritJan Gorter, Gemeentesecretaris Rob van Nunspeet, Leefbaar Zeewolde fractievoorzitter Ben Sonneveld en Els Zijlstra spraken mooie woorden, haalden anekdotes naar voren en gaven een boeiende beschouwing van zijn politieke loopbaan. Deze 20 jaar, waarvan 12 jaar als raadslid en fractievoorzitter en de laatste 8 jaar als verantwoordelijk wethouder voor financiën, grondbedrijf, kunst en cultuur, sport en evenementen waren voor Rein een prachtige periode, waar hij zeker geen spijt van heeft gehad. 
Wat ooit als een actie groep begon en in 1998 op een onverkiesbare plaats 5 toch een zetel in de gemeenteraad opleverde, werd op de bijeenkomst afgesloten met de woorden van Els Zijlstra: Welkom thuis.

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Winnie Prins opnieuw wethouder, Theun Schaaf weer in de raad
   (29-06-2018)

Donderdagavond 28 juni werd Winnie Prins opnieuw benoemd en beëdigd als wethouder.
Haar portefeuille "Samenleving" zoals verwoord in het coalitieprogramma "Een schone toekomst" zal bestaan uit:  
Bestuurlijke vernieuwing en democratie, Toekomst visie, Omgevingsvisie, Jeugdzorg, WMO en Buurtsportcoaches, Volksgezondheid, woonzorg zone en vliegveld Lelystad.

Doordat Winnie haar wethouderspost heeft ingenomen is Theun Schaaf weer opgenomen in de raadsfractie.

De Leefbaar Zeewolde fractie in de gemeenteraad bestaat nu uit: Ben Sonneveld (fractie voorzitter), Els van Es, Evert Ekker, Helmut Hermans (vice-fractie voorzitter) en Theun Schaaf.

 

foto boven: Winnie Prins, naast burgemeester GJ Gorter
foto beneden: Theun Schaaf naast burgemeester GJ Gorter

 

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde blij met coalitieakkoord 2018-2022 “EEN SCHONE TOEKOMST”.
   (06-06-2018)

EEN SCHONE TOEKOMST .

Leefbaar Zeewolde is blij met het nieuwe coalitieakkoord wat samen met VVD, CU en CDA is gesloten.
Winnie Prins, kandidaat wethouder namens Leefbaar Zeewolde, is duidelijk in haar nopjes met het akkoord. 
“Een akkoord waarin de visie van Leefbaar Zeewolde duidelijk aanwezig is”, aldus Winnie Prins. Haar portefeuille bestaat onder meer uit “bestuurlijke vernieuwing” en “lokale democratie”, “toekomstvisie Zeewolde” en “Jeugdzorg.” 

Tijdens de jl. vrijdag gehouden persconferentie lieten de informateurs, later formateurs, Bart Schouten en Ben Sonneveld weten, tevreden terug te kijken op de constructieve wijze waarop het akkoord tot stand is gekomen. "Het resultaat van het informatie- en formatieproces is een evenwichtig akkoord met een goede agenda en portefeuilletaakverdeling voor de komende 4 jaar”,  zo liet Schouten weten.

Lees HIER het coalitieakkoord Zeewolde 2018 – 2022 EEN SCHONE TOEKOMST

(Terug naar boven)


Lelystad Airport: Belevingsvlucht woensdag 30 mei komt 6 x langs Zeewolde
   (29-05-2018)

De aangekondigde Belevingsvlucht komt op woensdag 30 mei 6 keer langs Zeewolde.

  • ·van Elburg richting Zeewolde (inkomende dalende vlucht): 16:48 en 18:14 uur 
  • ·van Zeewolde richting Elburg (uitgaande stijgende vlucht): 16:02, 17:25, 19:11 en 19:40 uur

Lees de bijzonderheden in deze factsheet.

Volg via internet de laatste ontwikkelingen en actualisatie van de routes en tijden: www.belevingsvlucht.nl

Als u actief wilt meedoen voor de beleving van het vliegtuiggeluid dan kun je een APP installeren: https://mosart.eu/belevingsvlucht.html

Via Sensornet kunt u de Geluidsinstallatie in Zeewolde voor het meten van vliegtuiggeluid raadplegen: http://www.sensornet.nl/project/zeewolde

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar CvK na uitlatingen over Lelystad Airport
   (19-04-2018)

P E R S B E R I C H T / 19-april-2018

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar Commissaris van de Koning na uitlatingen over Lelystad Airport.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek, geeft in een interview van de Stentor van 17 april jl. aan dat weerstand tegen Lelystad Airport afkomstig is van mensen van het oude land die ‘wat bekrompener’ zijn. In hetzelfde interview geeft de Commissaris aan dat er vanuit Flevoland geen verzet is tegen het vliegveld.

Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie reageren woedend op deze uitspraken.
Beide politieke partijen protesteren al jaren tegen de negatieve gevolgen van Lelystad Airport en willen niet worden weggezet als ‘wat bekrompen’. In een brief van 13 oktober 2017 van de gemeenteraad aan de Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu geeft de raad van Zeewolde aan dat de vliegroutes zeer negatieve gevolgen voor Zeewolde zullen hebben. ‘Onze protesten zijn altijd goed onderbouwd en beargumenteerd’ zegt Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde.

Beide politieke partijen wijzen erop dat in de geplande routes de vliegtuigen op 600 meter hoogte langs het dorp scheren. ‘Dat gaat uiteraard gepaard gaan met geluidsoverlast en luchtvervuiling’, aldus Ernst Bron, fractievoorzitter van de ChristenUnie.
Beide fractievoorzitters manen de Commissaris aan om zich zorgvuldiger uit te drukken, de signalen vanuit Zeewolde niet te negeren en protesten niet af te doen als ‘rituele rimpelingen’ van ‘wat bekrompen’ inwoners van Flevoland..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde     T: 06-16782007

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaren voor NL-doet bij Coloriet en ook in het centrum
   (10-03-2018)

Op zaterdag 10 maart waren er leuke activiteiten voor Leefbaar Zeewolde. In het kader van NL-doet waren Winnie Prins, Reinier van Baalen, Ben Sonneveld, Hans Visser en Evert Ekker bij Coloriet. Met veel plezier werden de muren en pilaren in de gang naar de appartementen van een nieuwe frisse kleur voorzien.
In het winkel centrum waren Els van Es, Theun Schaaf en Rein Zijlstra aanwezig om de Typisch Leefbaar uit te delen. Die viel deze zaterdag bij de inwoners thuis in de brievenbus maar niet waar een Ja/Nee of Nee/Nee sticker zit geplakt. Op deze manier kon je toch een Typisch Leefbaar in je bezit krijgen.

Klik HIER voor deze Typisch Leefbaar .

<bron foto Coloriet: LOZ>

 

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Videoclip/ Een leefbaar Zeewolde, het dorp van je leven
   (23-02-2018)

Dat Leefbaar Zeewolde een specifieke kijk op het dorp en haar omgeving heeft mag als bekend worden verondersteld. Daarin onderscheidt Leefbaar zich van andere politieke partijen.

Deze kijk op Zeewolde heeft Leefbaar Zeewolde nu vastgelegd in een korte video waarin verschillende kenmerken de revue passeren.

Leefbaar Zeewolde is trots op het bereikte resultaat dat met medewerking van huidige en toekomstige fractieleden is samengesteld en mede vorm heeft gekregen door de inzet van Gerwin Polet als filmmaker. De korte video laat duidelijk zien dat het de moeite waard is om je in te blijven zetten voor de kernwaarden rust, ruimte en natuur en alles wat in de loop der jaren in ons dorp is opgebouwd, zowel materieel als immaterieel.

De lokale ondernemers worden niet vergeten. Zowel de grote bedrijven als de kleine zelfstandigen zorgen voor een positief werkklimaat.

Wij vinden het belangrijk dat wat wij met z’n allen bereikt hebben te behouden en verder uit te bouwen tot een gemeenschap die ertoe doet. Zowel voor haar inwoners als voor de bezoekers/toeristen die op onze kernwaarden afkomen.

Deel deze visie en bezoek onze website www.leefbaarzeewolde.nl of klik op de directe link naar de korte video via url: https://youtu.be/N6tVfSr6zeg

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...