Logo

U bent hier: Home 

 

Lelystad Airport: Geluidsmeting voor Vliegtuig geluid Lelystad Airport (1)
   (21-09-2017)

( Zie hyperlinks in de boldtekst voor achterliggende informatie)

Het Raadsvoorstel voor een geluidsmeting voor vliegtuig geluid wordt door Leefbaar Zeewolde van harte ondersteund. Leefbaar Zeewolde heeft eerder daartoe samen met de CU en het CDA op 25 juni 2015 een motie ingediend welke unaniem door de raad werd aangenomen. Via een memo van 10 mei 2016 wordt nu gekozen voor een Geluidsmeetsysteem van Sensornet .

Wat voor zin heeft een Geluidmeetsysteem?
Met een geluidmeetsysteem kan iedereen via internet volgen wat het geproduceerde geluid is ten opzichte van het meetpunt. In de MER (Milieu Effect Rapportage) werd uitvoerig bepaald hoe het geluid van vliegtuigen zal zijn, maar dat is met rekenmodellen. Deze geluidsmeting van Sensornet is actueel. Hiermee kan op basis van echte geluidsgegevens ook de discussie gevoerd worden als er meer dan voorzien geluidsoverlast bestaat. Elke gemeente kan zelf een geluidmeetsysteem inrichten. Deze systemen kunnen aan elkaar gekoppeld worden zodat een goed totaal beeld ontstaat. Bij Dronten, Biddinghuizen en Lelystad is dit geluidmeetsysteem al geplaatst. Mogelijk dat de Noordoostpolder en omgeving Kampen/Zwolle nog volgen. Het geluidmeet systeem is niet bedoeld voor handhaving. Hiervoor heeft het vliegveld haar eigen meetpunt.

Waarom is er Lelystad Airport en waarom dat gedoe met vliegroutes?
De toenemende klachten over geluidshinder in Noord- en Zuid Holland van vliegtuigen met bestemming Schiphol, samen met de economisch gedreven wens van politiek Den Haag en Schiphol voor groei en de kortzichtige wens voor meer werkgelegenheid door gemeente Lelystad en onze provincie motiveren de keuze voor Lelystad Airport.
Leefbaar Zeewolde vindt het besluit om van vliegveld Lelystad het tweede vliegveld van Nederland te maken, een “besluit wat nooit genomen had mogen worden”. Het ontbreken aan regie en politieke moed op het Binnenhof van Den Haag heeft ervoor gezorgd dat we in deze complexe spagaat terecht zijn gekomen.  Exclusiviteit voor luchtruim Schiphol zorgt ervoor dat vliegroutes van en naar Lelystad Airport op lage hoogte en lange afstanden over onze polder moeten vliegen. De aansluiting met bestaande vliegroutes is zeer complex en had natuurlijk al eerder onderzocht moeten worden, nog voordat men besloot dat Lelystad Airport mocht groeien. Het selectiviteitbeleid, waarbij bepaald wordt wie naar Lelystad Airport moet verhuizen maakt dat er altijd voorrang voor  de belangen van Schiphol zullen zijn.

Wat doet Leefbaar Zeewolde hiertegen?
Al vanaf 16 januari 2006 uit Leefbaar Zeewolde haar zorg samen met de inwoners van Zeewolde. In meerdere pamfletten en zienswijzen heeft zij stelling genomen tegen de groei van Lelystad Airport. Milieu Effect Rapportages (MER) en aanwijzingsbesluit over vliegveld Lelystad zijn door toedoen van Leefbaar Zeewolde tot aan de Raad van State afgewezen. Op de laatste MER heeft Leefbaar Zeewolde een zienswijze ingediend die op onderdelen door meerdere gemeenten en belangengroeperingen zijn overgenomen. Helaas bleek dat de vele reacties op deze MER (956!) geen ander inzicht hebben gebracht. Leefbaar Zeewolde heeft na het groeibesluit ook pragmatische oplossingen aangedragen om de geluidsoverlast te verminderen. Bijvoorbeeld om Lelystad Airport samen met Schiphol in één luchtverkeersleiding onder te brengen. (agendapunt 6a) . Helaas was de reactie van Luchtverkeersleiding Nederland dat het Schipholverkeer geografisch gescheiden moet blijven van regionaal verkeer.

 

 


Ogenblik a.u.b. ...