Logo

U bent hier: Home 

 

Lelystad Airport: Vliegroutes Lelystad Airport (2)
   (21-09-2017)

(Zie hyperlinks in de boldtekst voor achterliggende informatie)

Waarom waren provincie Overijssel en Gelderland bezig met Lelystad Airport Vliegroutes?
De bestaande vliegroutes boven provincie Overijssel komen lager te liggen omdat Lelystad Airport dichterbij dan Schiphol ligt en daardoor de vliegtuigen met bestemming Lelystad Airport lager moeten gaan vliegen. Overijssel vindt dit onwenselijk vanwege het geluidsoverlast voor inwoners en onderliggende natuurgebieden.
De beoogde vliegroutes over provincie Gelderland gaan op lagere hoogte over de Veluwe en direct over vliegveld Teuge. Voor de Veluwe vindt Gelderland de toename van vliegtuiggeluid onwenselijk en voor vliegveld Teuge is het niet meer mogelijk om op grotere hoogte parachute sprongen te kunnen uitvoeren terwijl dit haar belangrijkste activiteit is. Belangengroeperingen en de provincie Overijssel en Gelderland hebben een second opinion gevraagd met als resultaat een alternatieve route B++. De staatsecretaris heeft hierop gereageerd met een brief aan de Tweede Kamer.

Wat verandert er nu?
Voor Zeewolde verandert er voorlopig nog niets. De B+ variant blijft bij ons dorp zoals het is.
De oostelijke kant van de TMA ( Terminal Manouvring Area) Schiphol / Lelystad Airport komt hoger te liggen waardoor het mogelijk is om hogere vliegroutes te krijgen boven het ‘oude land’. Dit komt tegemoet aan de wens van provincie Overijssel en gedeeltelijk van provincie Gelderland. Helaas voor Gelderland blijft de route over vliegveld Teuge gehandhaafd, waardoor de parachutisten activiteit van het vliegveld verplaatst zal moeten worden.

Is dit voor altijd?
Nee. Op dit moment overlegt de Tweede Kamer nog over de vliegroutes buiten onze provincie.
De voorgestelde routes en alles met betrekking tot luchtzijdige ontsluiting voor het vliegveld geldt voor de komende 5 jaar. Vanaf 2023 wordt het luchtruim van Nederland gewijzigd om beter aan te sluiten in de Single European Sky en verdere ontwikkeling in FABEC (Functional Airspace Block Europe Central). Leefbaar Zeewolde zal de ontwikkelingen rond Lelystad Airport nauwlettend blijven volgen en opnieuw de discussie aangaan als daar aanleiding voor is.

Verdere bedreigingen
Per 1 april 2019 zal er ‘Leisure vliegverkeer’ (vakantievluchten) vanaf Schiphol worden verplaatst naar Lelystad Airport. Het vliegveld is daarvoor opengesteld van 06:00 uur tot 23:00 uur. Van 23:00 – 24:00 uur is het vliegveld ook nog open maar alleen als het vliegtuig bijvoorbeeld meer tegenwind heeft gehad of er onverwachte vertraging is geweest op het vliegveld van vertrek.
Openingstijden en welk soort vliegverkeer vanaf Lelystad Airport plaatsvindt is een politiek besluit. De vliegmaatschappijen kunnen druk gaan uitoefenen om de openingstijden te verruimen. Daarmee zijn dan verdere bestemmingen mogelijk of zijn er dan 2 of 3 vluchten op 1 dag met hetzelfde toestel mogelijk. Ook zakelijk en/of vrachtvluchten kunnen mogelijk worden. Met name vrachtvluchten vliegen ’s nachts. Overigens zal in de eerste tijd de openstelling van het vliegveld tot een aantal uren beperkt worden vanwege een tekort aan luchtverkeersleiders.

Fijnstof en Ultrafijnstof
Erg onderbelicht maar minstens zo belangrijk is wat de gevolgen gaan zijn door de toename van fijnstof en ultrafijnstof. De toename van het vliegverkeer, maar ook van het autoverkeer van en naar het vliegveld zal deze uitstoot gaan verhogen. Leefbaarheid en gezondheid van de inwoners worden daardoor geraakt. Leefbaar Zeewolde en haar wethouder Winnie Prins ondernemen nu al stappen om dit inzichtelijk te krijgen. Aanvullend onderzoek over Ultrafijnstof rondom Schiphol is onlangs gestart.

 


Ogenblik a.u.b. ...