Logo

U bent hier: Home 

 

Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde dient zienswijze in tegen Ontwerpwijzigingsbesluit Luchthaven Lelystad
   (19-02-2019)

Het ontwerp wijzigingsbesluit van Lelystad Airport en de actualisatie van de Milieu Effecten Rapportage (MER) geven opnieuw aanleiding voor Leefbaar Zeewolde om een aantal bezwaren in een zienswijze te verwoorden.

In een openbaar gemaakte brief (www.leefbaarzeewolde.nl) geeft de lokale partij aan dat er in de herziene MER nog steeds informatie ontbreekt en lange-termijn milieu- en gezondheidseffecten onvoldoende zijn meegewogen. Verder verwijst Leefbaar Zeewolde naar de MER berekeningen die alleen zijn uitgevoerd voor de kleinere categorie (Narrowbody) vliegtoestellen zoals de B737 en Airbus A320.  Echter, de start- en landingsbaan geeft ook ruimte aan de grotere categorie (Widebody) vliegtuigen zoals de Boeing B787 en Airbus A330. Gezien de ontwikkelingen op andere vliegvelden en het meer open karakter dat Lelystad Airport dreigt te krijgen vanwege de europese regels uit Brussel is het aannemelijk dat deze vliegtuigen ook Lelystad Airport zullen aandoen. Het MER hoofdrapport heeft van de B787 alleen een analyse gemaakt omdat geluid- en prestatiegegevens niet beschikbaar zijn. Voor Zeewolde is met deze categorie vliegtuigen een geluidstoename te verwachten. Leefbaar Zeewolde vindt daarom dat de MER berekeningen ook voor deze grotere categorie toestellen moet worden uitgebreid. Ten slotte wijst de lokale partij op fundamentele aanpassingen die in het luchtruimindeling gaan plaatsvinden en die moeten leiden tot het opheffen van vliegroutes die langs ons dorp scheren. Echter, procedureel kan zo’n aanpassing alleen plaatsvinden na de herziening van de Luchtvaart Nota. Leefbaar Zeewolde is daarbij van mening dat dit in de goede volgorde moet plaatsvinden.

 

Klik HIER om de ingestuurde Zienswijze te lezen.

Klik HIER om de eerdere voorbeeldbrief / zienswijze te lezen die Leefbaar Zeewolde in juli 2014 heeft ingestuurd.

 

Evert Ekker
Fractie Leefbaar Zeewolde
0651497085

 

 



(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar Zeewolde roept op tot protest tegen plannen Strand Horst!
   (19-01-2019)

Leefbaar Zeewolde roept op tot protest tegen plannen Strand Horst!

De gemeente Ermelo wil op Strand Horst een grote evenementenhal bouwen terwijl bestaande horeca in het strandgebied mag worden uitgebreid. Voor Zeewolde betekent dit hoogstwaarschijnlijk meer geluidsoverlast. Bovendien staat de bouw van een hotel met een toren van 60 meter hoog gepland, die de natuurlijke zichtlijnen naar het oude land ruw onderbreekt. Leefbaar Zeewolde roept daarom op om een zienswijze in te dienen tegen de ontwikkelingsplannen (Beeldkwaliteitsplan, de plan-MER en het Bestemminsplan) van het Strand Horst die momenteel ter inzage liggen.

De gemeente Ermelo wil toestemming verlenen voor het bouwen van een grote evenementenhal van 6000 vierkante meter waar meer dan 2500 bezoekers popconcerten, congressen en indoor sportevenementen kunnen bezoeken. En als de burgemeester en wethouders van Ermelo het goed vinden, mag dat 80 keer per jaar gebeuren! De plannen zeggen dat het geluid in de horeca en evenementenhal maximaal 120 Decibel mag zijn. En aangezien de horeca verder mag uitbreiden kan daar mogelijk elke dag een feest plaatsvinden. Dat inwoners van Zeewolde daar overlast van gaan ondervinden, is zeer aannemelijk.

Daarbij wil de gemeente Ermelo toestemming geven tot de bouw van een hotel met een hoogte van 60 meter of twee torens van 38 meter op Strand Horst, tegenover Zeewolde. “ …..Een landmark, een nieuw oriëntatiepunt  ….” zeggen de planmakers met verwijzing naar de kwalificaties voor een 60 meter hoog gebouw van ongeveer 15 verdiepingen waar 150 hotelkamers in gerealiseerd moeten worden.
“Bij vergezichten vanaf de Veluwe zal dit landmark een nieuw herkenningspunt zijn”. Ermelo breekt hiermee wel haar eerder gedane belofte, opgenomen in een convenant met andere randmeergemeentes, om met ontwikkelingen op de oevers van de Veluwe Randmeren de natuurlijke waarden van de omgeving te versterken. Dat lukt natuurlijk niet met een 60 meter hoge toren die de natuurlijke zichtlijnen naar het oude land onderbreken.

Woont u in Zeewolde en waardeert u de landelijke, rustige omgeving en de mooie vergezichten, laat dan de gemeenteraad van Ermelo vóór 30 januari 2019 weten dat u deze plannen niet in onze omgeving vindt passen.

Klik HIER (Word.doc) of HIER (pdf) voor de zienswijze die u kunt downloaden. U mag natuurlijk ook een eigen zienswijze maken en deze indienen.

Klik HIER voor verwijzing naar de website van gemeente Ermelo voor het ‘ontwerpbestemmingsplan en overige stukken’ .

Stuur uw zienswijze voor 30 januari naar de Gemeenteraad van Ermelo,  Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak of telefonisch op (0341) 56 73 21. U kunt ook met DigiD een zienswijze indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde; Ben Sonneveld 06-16782007 of email: info@leefbaarzeewolde.nl

 

Lees HIER het artikel over Strand Horst in de Stentor, zaterdag 21 december 2018


Ogenblik a.u.b. ...

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Leefbaar haalt bij het fluitketelschuiven de 4e plaats
   (05-01-2019)

Traditioneel in de kerstvakantie is in het centrum van Zeewolde de Zeewolde Winterworld, een kunstijsbaan op het Kerkplein. Op de kunstijsbaan vinden diverse activiteiten plaats waaronder het Fluitketelschuiven.

Leefbaar Zeewolde doet al vele edities mee aan het Fluitketelschuiven. Dit jaar deden 16 teams mee. Na een goede voorronde op donderdagavond 3 januari werden op de vrijdagavond de finale rondes gespeeld. Leefbaar behaalde hierbij de 4e plaats!
Het team van de brandweer ging met de trofee (een fluitketel) naar huis.

Vlnr: Evert, Jeroen en Hans

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Vervolg ontwikkelingen Strand Horst
   (29-12-2018)

Sinds 20 december jl. liggen het ontwerp bestemmingsplan, de beeldkwaliteitsplan en de Plan-MER (milieu effect rapportage) over de nieuwe ontwikkelingen van Strand Horst ter inzage. 
Het zijn ingrijpende ontwikkelingen die het directe leefklimaat van Zeewolde gaan beïnvloeden. Surfcentrum Telstar wil graag meer feesten en partijen geven en er komt een behoorlijke uitbreiding van de horeca. Daarbij worden een nieuw hotel van 60 meter hoogte met 150 kamers en een evenementenhal van 6000 M2 (bijna 1 voetbalveld) gebouwd waar congressen, shows en popconcerten zullen gaan plaatsvinden. 

Leefbaar Zeewolde vindt het jammer dat onze buurgemeente Strand Horst als een stedelijk gebied ziet en zich niet wil conformeren naar de oorspronkelijke gedachte van het Veluwerandmeren gebied “de Gouden waterlinie van West-Europa” met zijn natuurlijke overgang van nieuw naar oud land. 

Voor de inwoners van Zeewolde (zuid) zullen de plannen leiden tot een significante toename van geluid afkomstig van de overkant van het water. De horizon naar het oude land zal voorgoed worden ontsiert door een massief hoog hotel gebouw. 


Lees HIER het artikel in de Stentor, zaterdag 21 december.

Klik HIER voor alle documenten over het plan Strand Horst.


Leefbaar Zeewolde zal opnieuw op gepaste wijze actie ondernemen tegen deze plannen. Als eerste zal begin januari op deze website een voorbeeldbrief worden gepubliceerd waarmee een zienswijze kan worden ingediend. Dit is mogelijk tot 30 januari 2019.

In het tweede kwartaal van 2019 zal besluitvorming over Strand Horst in de gemeenteraad van Ermelo gaan plaatsvinden.

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Zwerfafval, ergernis voor iedereen!
   (05-12-2018)

ZWERFAFVAL, EEN ERGERNIS VOOR IEDEREEN!

In 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een bezuiniging op het groenbeheer, ook het opruimen van het zwerfval maakte deel uit van deze bezuiniging.

De jaarlijkse evaluatie laat nu echter zien dat het aantal meldingen en vragen van inwoners over zwerfafval is toegenomen, een ongewenste ontwikkeling in de ogen van Leefbaar Zeewolde. Wie is er nu niet voor een schoon dorp zonder rommel op straat en in de natuur?  
Omdat Leefbaar Zeewolde zich inzet voor een prettig en schoon leefklimaat voor alle inwoners nemen wij het initiatief om het zwerfvuil te lijf te gaan.

‘Want hoe leuk is het om tijdens het beoefenen van je favoriete sport of tijdens een wandeling in de vorm van ‘plogging’ (Oppakken en Weglopen, een Scandinavische trend!), het rondslingerende vuil op te ruimen en daarvoor vanuit de gemeente een tegemoetkoming te ontvangen voor je sportclub of vereniging, het mes snijdt zo aan twee kanten’, aldus fractievoorzitter Ben Sonneveld.

Leefbaar Zeewolde neemt het probleem van verspreid zwerfvuil serieus; het is een doorn in het oog van de inwoners. De hoogste tijd om met deze ludieke actie het onderwerp onder de aandacht te brengen. Zo geven we het goede voorbeeld en zetten wij ons in voor een opgeruimd dorp!

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: wethouder Winnie Prins op cover VNG Magazine
   (10-11-2018)

Voor het eerst in de geschiedenis staat een wethouder van een lokale partij op de cover van het VNG magazine (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).
De aanleiding hiervoor is het interview met Winnie Prins over “Deep Democracy”, een nieuwe methode om tot besluitvorming te komen waarbij ook de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen…

Lees hieronder het artikel uit het VNG magazine nummer 17, 9 november 2018

https://vng.nl/wethouder-winnie-prins-van-leefbaar-zeewolde-deep-democracy-geeft-zwijgers-een-stem

(Terug naar boven)


Algemeen / Pers: Algemene beschouwingen: Geen brug te ver
   (01-11-2018)

Geen brug te ver.

Voorzitter,
Wij hebben onze bijdrage voor deze Algemene Beschouwingen de titel “geen brug te ver” gegeven.
Een brug verbind twee oevers en geeft zo de gelegenheid om kennis te maken met de andere kant van de brug, naar de andere kant te lopen of een nieuwe weg in te slaan. In onze bijdrage zullen we deze en andere metaforen gebruiken om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de toekomst.

Meneer de voorzitter, 
Leefbaar Zeewolde is dankbaar voor de grote steun die het mocht ontvangen van de inwoners van Zeewolde bij de laatste verkiezingen in maart dit jaar. Rust, ruimte en groen zijn al jaren de kernwaarden Leefbaar Zeewolde en vormen samen met het dorpse karakter een aantrekkelijke combinatie voor de kiezers, getuige het groot aantal stemmers op Leefbaar Zeewolde. 

Via de verkiezingen een bruggetje naar de formatie, waar op voorspraak van Leefbaar Zeewolde een stabiele coalitie werd gevormd met VVD, CU en CDA. Een stabiele coalitie, voorzitter? Jazeker een stabiele coalitie. Wij kunnen dit met volle overtuiging stellen omdat er heel bewust tijd is genomen om de coalitie te formeren. Partijen hebben in een open zetting met elkaar gesproken. Partij kernwaarden zijn doorgesproken en er is consensus over hoe deze kernwaarden gepraktiseerd kunnen worden.
Leefbaar Zeewolde heeft ten gunste van de coalitie partijen 1 wethouderszetel ingeleverd ten opzichte van de vorige bestuurstermijn. Echter, de wethouders zetel, die bezet wordt door de lijsttrekker van Leefbaar Zeewolde, mevrouw Winnie Prins, compenseert dit verlies ruimschoots met de portefeuilles toekomstvisie en sociaal domein. Met deze portefeuilles heeft de wethouder een leidende rol om enerzijds een brug te slaan naar de toekomstige ontwikkelingen van ons dorp en anderzijds de zorgtaken in ons dorp te organiseren voor diegene die dat nodig hebben. Beide onderwerpen raken de bewoners van Zeewolde op een directe wijze en de fractie van Leefbaar Zeewolde is zeer tevreden met de portefeuilleverdeling binnen het college. 
Wij wensen onze wethouder en haar collega’s veel wijsheid toe bij het uitvoeren van hun taken.

Voorzitter, gemeenten worden geconfronteerd met een zich steeds meer terugtrekkende overheid als het gaat om uitvoering van taken. Het rijk delegeert uitvoeringstaken zonder te kijken naar de financiële consequenties op lokaal gebied. Het is duidelijk met een dergelijke overheid gaan wij de bietenbrug op. Gezegden als meer voor minder of, in het beste geval, hetzelfde voor minder zijn dan ook vaak gebezigd.
Tekorten, ja stevige tekorten dreigen te ontstaan op het sociaal domein. Prognoses variëren van 25 % te kort op de jeugdzorg tot maar liefst 40 % op WMO. 
Voorzitter, Leefbaar Zeewolde zal, net als de anderen partijen van deze Raad, er alles aan doen om tekorten op hulp aan deze en andere fragiele groepen van onze gemeenschap te voorkomen. Niet alleen door financiële gaten te dichten maar ook door hervormingen die in de toekomst moeten leiden tot efficiëntere en mogelijk zelfs goedkopere maar in ieder geval kwalitatief betere zorg voor iedereen. Leefbaar Zeewolde zal in dit proces de vinger stevig aan de pols houden en niet schromen de Overheid aan te spreken op die tekorten. 

Wat dat laatste betreft, het aanspreken van de Overheid op tekorten, hebben wij uit betrouwbare bron vernomen dat de motie van Leefbaar Zeewolde om de dividendbelasting af te schaffen voor Unilever de druppel is geweest om niet naar Nederland te komen waardoor de regering besloten heeft de voorgenomen maatregel te schrappen. 
Alle gekheid op een stokje voorzitter, natuurlijk is Leefbaar Zeewolde, net als bijna alle partijen, blij met het besluit om de dividend maatregel niet door te voeren en hopelijk komt de overheid nu over de brug met de vrijgekomen gelden. Middelen voorzitter, die wat Leefbaar Zeewolde gebruikt moeten worden om de tekorten die optreden bij de gemeentes te dekken. 

Meneer de Voorzitter,
Zeewoldenaren moeten financieel over de brug komen vanwege de vanuit het Rijk opgelegde energietransitie. Den Haag stelt gemeenten voor een voldongen feit en een, naar inzicht van Leefbaar Zeewolde, bijna onmogelijke financiële opgave. Het is de burger die de energie transitie zal moeten betalen. Leefbaar Zeewolde wil zich inzetten om de kosten voor energietransitie betaalbaar en behapbaar te houden en zal waar mogelijk het energie-transitie-proces faciliteren. De energie transitie zal op korte termijn meer inhoud krijgen bij de bespreking van het uitvoeringsplan. Een van de wijzen waarop energie gewonnen zou kunnen worden is de aanleg van zo genaamde “zonneweiden / zonnevelden”. Voorzitter, Leefbaar Zeewolde is voorstander van zonnevelden mits de bodem geen schade ondervindt van de zonnepanelen en de grond zoveel als mogelijk bruikbaar blijft. Dit kan bijvoorbeeld door de zonnepanelen hoog boven de grond te plaatsen zodat de grond begraasd kan worden door kleinvee, een dubbel rendement van de vierkante meters kostbare
en kwalitatief hoogwaardige grond. 

De huidige tijd vraagt volgens Leefbaar Zeewolde om een nieuwe vorm en impuls om bruggen te slaan tussen de bevolking en de overheid kortweg, een nieuwe impuls voor de democratie: deep democracy.
Vandaag de dag willen inwoners veel meer betrokken worden bij onderwerpen die hun directe leefomgeving of leefwereld raken, zelf bepalen wat er moet gebeuren. Of bijvoorbeeld een eigen initiatief ontwikkelen, zoals de Kwetterwei. Een gemeente moet vooral zorgen dat basisvoorzieningen, zoals water, groen, wegen en scholen goed geregeld zijn en dat inwoners zich daar niet mee hoeven te bemoeien. 
Echter als het gaat om het opknappen van de wijk, nieuwe ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld afvalinzameling of gewijzigde plannen zoals bijvoorbeeld de locatie van de Zevenster, hebben inwoners een eigen mening. Meepraten, meedoen en meebeslissen zijn de kernwoorden voor de veranderende samenleving. 
In de tijd van de Grieken is in Athene de oudste democratie ontstaan. Spreekrecht en stemrecht over wetgeving waren normaal. In de huidige tijd zien we bewegingen naar een hybride democratie: van weinig tot geen inspraak voor de uitvoering van wet- en regelgeving tot raadpleging en meedoen van inwoners vóórdat er een voorstel of advies gemaakt is. Daar moet nog wel wat voor gebeuren.
Een bekend fenomeen is dat bij inspraak en bewonersbijeenkomsten alleen de bekende deelnemers hun stem laten horen en zij voor alle anderen gaan bepalen waar het over gaat. Ook is het voor de gemeenteraad lastig het algemeen belang te bepalen wanneer zich insprekers melden. Spreken zij nu voor de meerderheid, of alleen vanuit een persoonlijk belang of namens een kleine groepering? Dat hierbij andere vormen van communicatie met inwoners, raad en ambtenaren nodig zijn, staat buiten kijf. 
Uit Zuid-Afrika komt Deep Democracy. Een communicatiemethode om de stem van de minderheid (of de zwijgende meerderheid) te laten horen en mee te laten doen bij inspraak en besluitvorming.
Om belangen en visies die anders verborgen blijven, boven water te halen. En om te voorkomen dat slechts een kleine, overheersende groep bepaalt wat belangrijk is voor het geheel, waardoor betrokken inwoners het vertrouwen in de lokale politiek en democratie kwijt zijn geraakt. Waardoor er gelatenheid ontstaat (ze doen toch wat ze willen) en waardoor mensen afhaken (mijn mening doet er niet toe). Dat zien we terug in de opkomstpercentages rondom verkiezingen en we zien het terug in de bereidheid om zich aan te sluiten en actief mee te doen bij politieke partijen.
Derhalve voorzitter: we moeten in actie komen en aan de slag gaan met andere manieren van gesprekken voeren met inwoners en inwoners meer en meer betrekken bij besluitvorming aangaande hun woon- en leefomgeving.

Een brug naar het Tulpeiland is niet moeilijk te slaan. Leefbaar Zeewolde juicht de plannen toe die het eiland tot een attractieve locatie zullen maken.
Voorzitter, Leefbaar Zeewolde is blij met de ontwikkeling van het Havenkwartier, blij met de vormgeving, blij met de schoonheid, blij met de fantastische leefomgeving en blij met een duidelijke vormgeving waarin de oude Zuiderzeestijl te bewonderen zal zijn. Dijken, een sluis, een brug als landmark en een prachtige woonomgeving vormen tezamen het voorlopige sluitstuk van grootschalige bouwprojecten in onze gemeente.
Het Fortenveld / Vestingveld en de nog voorhanden zijnde inbreidingslocaties vormen wat Leefbaar Zeewolde betreft de finale voltooiing van ons dorp.
Leefbaar Zeewolde kijkt uit naar de verdere door ontwikkeling van Oosterwold op Zeewolder grondgebied, dat biedt volop mogelijkheden. Wat Leefbaar Zeewolde betreft wordt dit een krachtige tweede kern waar
mensen kunnen wonen zoals men dat zelf wenst, waarbij we moeten waken dat Oosterwold voor alle inkomensgroepen toegankelijk blijft.

Rust, ruimte en groen.
Voorzitter, de rust zou wel eens wreed verstoord kunnen worden door de expansie van Luchthaven Lelystad. Ook de veel geprezen luchtkwaliteit van Zeewolde kan negatieve gevolgen ondervinden van de expansiedrift van luchthaven Lelystad. Leefbaar Zeewolde zal zich blijven verzetten tegen deze expansie met de nadruk op de gevolgen voor de luchtkwaliteit vanwege laagvliegend luchtvaartverkeer en de geluidsoverlast welke hierdoor veroorzaakt wordt. Ook zal Leefbaar Zeewolde blijven aandringen op het verstrekken van juiste informatie omtrent de luchthaven. Informatie onderbouwd, betrouwbaar en niet in de laatste plaats controleerbaar. Wat ons betreft blijft Lelystad Airport een luchtbrug te ver.

De toekomstvisie zal praktisch worden vormgegeven in een omgevingsvisie waarin veel zaken zullen samenkomen. Leefbaar Zeewolde acht het van groot belang om de inwoners van Zeewolde bij deze toekomstvisie en verdere ontwikkelingen van onze gemeente, te betrekken. Hierbij is de inbreng van alle generaties wenselijk. Via de jeugdraad wordt de jeugd van Zeewolde op leerzame wijze betrokken bij en geïnformeerd over besluitvorming, een goede zaak. Een groep inwoners die naar het idee van Leefbaar Zeewolde beter vertegenwoordigd zou moeten zijn bij besluitvorming, zijn de jongeren van Zeewolde.
Leefbaar Zeewolde pleit dan ook voor het oprichten van een Jongerenraad als spreekbuis voor Jongeren in onze gemeente. 
Om dit plan te concretiseren heeft Leefbaar Zeewolde, samen met de ChristenUnie, D66 en de VVD de volgende motie voorbereid. Lees HIER de motie
( Red: De motie werd met grote meerderheid gesteund.)

 
Voorzitter, met de hulp en inbreng van zoveel mogelijk Zeewoldenaren zal onze gemeente een nog betere plaats van je leven kunnen worden. Leefbaar Zeewolde is blij met de realisatie van de atletiek- en ijsbaan, de aanstaande renovatie en nieuwbouw van sportcomplex het Baken, een uitgebreide en voor alle doelgroepen bestemde sportnota, een centrum waar de ondernemers bereid zijn de handen uit de mouwen te steken om het centrum aantrekkelijker te maken, de bouw van meer zorggerelateerde woningen. Zeewolde, werkelijk een plaats van je leven.

Aandachtspunt blijft voor Leefbaar Zeewolde het onderhoud aan de wegen in het buitengebied van onze gemeente. De kosten voor structureel onderhoud geven een onevenredige financiële druk op de begroting van Zeewolde door de grootte van het gebied. Het langzaam opbouwen van reserves en intensiveren van de lobby in Den Haag voor financiële ondersteuning zal moeten leiden tot vermindering van die financiële druk.

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde houdt met argusogen de Ontwikkelingen strand Horst in het vizier. Plannen voor een hotel met 150 kamers, 2 gebouwen van 60 meter hoog die niet passen in het natuurbeeld en dreiging van geluidsoverlast als langs de oevers van de Randmeren een evenementenhal zal verrijzen,
nee voorzitter, wat Leefbaar Zeewolde betreft een voet-fietsbrug te ver! Gelukkig heeft de gemeente Ermelo gekozen voor het uitvoeren van een MER; Leefbaar Zeewolde is erg benieuwd naar de conclusies die uit deze MER zullen worden getrokken.

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde zal blijven pleiten voor een betere ontsluiting van Zeewolde via het openbaar vervoer. Leefbaar Zeewolde zal lokale initiatieven zoals het terugdringen van zwerfafval, het terugdringen van hondenpoep overlast, maar ook het vergroten van mogelijkheden voor de jeugd om veilig en naar moderne maatstaven te kunnen recreëren, blijven ondersteunen.

Meneer de Voorzitter, tenslotte...
Leefbaar Zeewolde nodigt u, de Raad van Zeewolde en de inwoners van Zeewolde, uit om de brug naar de toekomst mee over te steken.
“Geen brug te ver”.

 

 

 

 

(Terug naar boven)