Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Actueel nieuws

Actueel nieuws

03-10-2018

Niet te rijmen

Leefbaar Zeewolde ondersteunt van harte het initiatief om voldoende geld uit de reserve te reserveren voor de zorg.  

Lees meer...

21-09-2018

Nieuwe bestuursvoorzitter Leefbaar Zeewolde: Steven Scheffer

Op de Algemene Ledenvergadering is woensdag 19 september jl. Steven Scheffer unaniem benoemd in de functie van bestuursvoorzitter.

Lees meer...

13-09-2018

Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport

Leefbaar Zeewolde heeft de diverse rapporten bestudeerd die na afloop van de vlucht zijn verschenen. Uit die rapporten blijkt opnieuw dat berekeningen van de geluidswaarden niet of maar gedeeltelijk overeenkomen met de gemeten geluidswaarden.

Lees meer...

29-06-2018

Rein Zijlstra neemt afscheid van de actieve politiek

20 jaar, waarvan 12 jaar als raadslid en fractievoorzitter en de laatste 8 jaar als verantwoordelijk wethouder voor financiën, grondbedrijf, kunst en cultuur, sport en evenementen zijn voor Rein een prachtige periode geweest waar hij zeker geen spijt van heeft gehad... 

Lees meer...

29-06-2018

Winnie Prins opnieuw wethouder, Theun Schaaf weer in de raad

Donderdagavond 28 juni werd Winnie Prins opnieuw benoemd en beëdigd als wethouder. Doordat Winnie haar wethouderspost heeft ingenomen is Theun Schaaf weer opgenomen in de raadsfractie.

Lees meer...

19-04-2018

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar CvK na uitlatingen over Lelystad Airport

Beide politieke partijen protesteren al jaren tegen de negatieve gevolgen van Lelystad Airport en willen niet worden weggezet als ‘wat bekrompen’...

Lees meer...

10-03-2018

Leefbaren voor NL-doet bij Coloriet en ook in het centrum

Op zaterdag 10 maart leuke activiteiten voor Leefbaar Zeewolde. Klussen bij Coloriet voor NL doet en in het centrum inwoners van Zeewolde ontmoeten..

Lees meer...

23-02-2018

Videoclip/ Een leefbaar Zeewolde, het dorp van je leven

Deze video clip vertelt welke visie Leefbaar Zeewolde heeft en waar zij voor staat; de kernwaarden rust, ruimte en groen. Met behoud van het dorpse karakter. Zeewolde ligt in het hart van Nederland, in de provincie Flevoland. "Samen maken we er wat van.."

Lees meer...

08-02-2018

Leefbaar Zeewolde pleit opnieuw voor een reële toekomst van sportcomplex Het Baken.

Met de behandeling in de commissie Onderwijs en Welzijn van het Raadsvoorstel ’de motie Sportcomplex het Baken’ op 07 februari jl., heeft het college een concrete invulling aan de motie gegeven. Leefbaar Zeewolde heeft wederom gepleit voor een betaalbaar en reëel toekomstscenario voor sportcomplex het Baken.

Lees meer...

07-02-2018

Leefbaar Zeewolde is voor zorgvuldige verruiming van openingstijden winkels

De lokale politieke partij doet hiermee recht aan de uitslag van de enquête waarin een ruime meerderheid (66%) van de inwoners voorstander is van het verruimen van de zondag openstelling. 

Lees meer...

05-02-2018

Resultaten 6e Leefbaarheidsmonitor gepubliceerd in Leefbaarheidskrant

Het is al de zesde keer dat Hogeschool Windesheim te Zwolle in opdracht van Leefbaar Zeewolde de Leefbaarheidsmonitor heeft uitgevoerd.

Lees meer...

25-01-2018

Gaat plan voor groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak?

Gaat het plan voor een groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak? Op Strand Horst, 700 meter vanaf Zeewolde worden plannen gemaakt voor de bouw van een groot hotel en daarnaast gelegen grote evenementenhal. 

Lees meer...

11-01-2018

Winnie Prins opnieuw lijsttrekker voor Leefbaar Zeewolde

In de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde is Winnie Prins opnieuw unaniem gekozen als lijsttrekker voor de partij.

Lees meer...

21-12-2017

Leefbaar Zeewolde pleit voor reële toekomst van sportcomplex “Het Baken”.

Leefbaar Zeewolde wil in lijn met het collegevoorstel het sportcomplex Het Baken toekomstbestendig maken door tegemoet te komen aan de wensen van de bevolking; geraamde kosten: ca. 8 miljoen euro. 

Lees meer...

01-12-2017

Wethouder Rein Zijlstra content met de Infographic Begroting 2018

Opnieuw een sluitende begroting en mooi inzichtelijk gemaakt zodat iedereen in een oogopslag zich kan informeren over de huidige financiën van Zeewolde.

Lees meer...

25-10-2017

Tweede "Raad in uw Straat" vond plaats in de Polderwijk

 In 5 groepen werd met bewoners en raadsleden gesproken over Verbondenheid, Leefbaarheid  en Veiligheid. 

Lees meer...

20-10-2017

Leefbaar Zeewolde stelt vragen over de MER berekening geluidscontouren vliegroutes langs Zeewolde

Staatsecretaris Dijksma heeft onlangs aangegeven dat er fouten zijn gemaakt in de aanlevering van gegevens. Verder gaf de staatssecretaris ook aan dat gebruik is gemaakt van het geluidsniveau van stationair draaiende motoren in plaats van het hogere geluidsniveau als er horizontaal wordt gevlogen.

Lees meer...

15-10-2017

Gemeenteraadsfracties sturen brandbrief over Lelystad Airport naar Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu

De brief stelt dat er de afgelopen tijd veel en terechte aandacht is geweest over de geplande aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport over de provincies Gelderland en Overijssel. Het effect van de vliegroutes over de provincie Flevoland is echter nog schrijnender.

Lees meer...

05-10-2017

Ontwikkelingen Strand Horst doorn in het oog van Leefbaar Zeewolde

Het voornaamste bezwaar is het voornemen om op Strand Horst twee grote hotels en een grote evenementenhal te gaan bouwen..

In dit artikel kunt u een voorbeeld brief voor uw zienswijze downloaden 

Lees meer...

21-09-2017

Vliegroutes Lelystad Airport (2)

Op dit moment overlegt de Tweede Kamer nog over de vliegroutes buiten onze provincie. De voorgestelde routes en alles met betrekking tot luchtzijdige ontsluiting voor het vliegveld geldt voor de komende 5 jaar..

Lees meer...


Ogenblik a.u.b. ...