Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Actueel nieuws

Actueel nieuws

01-07-2019

Algemene beschouwingen; Terug naar huis

Weet u wat altijd zo leuk is als je weggaat…., dat je na een tijd weer terugkeert en dat je weer van de mooie kernwaarden rust ruimte en natuur in en rondom ons dorp kan genieten. Inderdaad thuiskomen is een van de prettigste ervaringen van het op reis gaan.

Lees meer...

28-06-2019

Krijgen inwoners Zeewolde het voor de kiezen?

Met de laatste voorgestelde aanpassing van het bestemmingsplan wordt het voor elk van de drie ondernemers op Strand Horst toegestaan om 26 dagen in de zomer buiten evenementen te organiseren waarbij elektrisch versterkt geluid van 120 dB wordt toegestaan; wat een geluidsequivalent heeft van een startend vliegtuig op 70 meter afstand. 

Lees meer...

28-05-2019

Verbouwing sportcomplex het Baken gaat door!

 De sporthal daarentegen wordt gemoderniseerd en vergroot naar de huidige eisen. Tevens wordt voldaan aan de laatste duurzaamheid eisen zoals vastgelegd in BENG, Bijna Energie Neutraal Bouwen, een door de Rijksoverheid vastgestelde norm voor nieuwbouw.

Lees meer...

19-02-2019

Leefbaar Zeewolde dient zienswijze in tegen Ontwerpwijzigingsbesluit Luchthaven Lelystad

Het ontwerp wijzigingsbesluit van Lelystad Airport en de actualisatie van de Milieu Effecten Rapportage (MER) geven opnieuw aanleiding voor Leefbaar Zeewolde om een aantal bezwaren in een zienswijze te verwoorden.

Lees meer...

19-01-2019

Leefbaar Zeewolde roept op tot protest tegen plannen Strand Horst!

...De plannen zeggen dat het geluid in de horeca en evenementenhal maximaal 120 Decibel mag zijn. En aangezien de horeca verder mag uitbreiden kan daar mogelijk elke dag een feest plaatsvinden. Dat inwoners van Zeewolde daar overlast van gaan ondervinden, is zeer aannemelijk..

Lees meer...

05-01-2019

Leefbaar haalt bij het fluitketelschuiven de 4e plaats

Leefbaar Zeewolde doet al vele edities mee aan het fluitketelschuiven..

Lees meer...

29-12-2018

Vervolg ontwikkelingen Strand Horst

..Het zijn ingrijpende ontwikkelingen die het directe leefklimaat van Zeewolde zullen gaan beïnvloeden..

Lees meer...

05-12-2018

Zwerfafval, ergernis voor iedereen!

Leefbaar Zeewolde neemt het probleem van verspreid zwerfvuil serieus; het is een doorn in het oog van de inwoners..

Lees meer...

10-11-2018

wethouder Winnie Prins op cover VNG Magazine

Lees het interview met Winnie Prins over “Deep Democracy”, een nieuwe methode om tot besluitvorming te komen waarbij ook de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen…

Lees meer...

01-11-2018

Algemene beschouwingen: Geen brug te ver

"Een brug verbind twee oevers en geeft zo de gelegenheid om kennis te maken met de andere kant van de brug, naar de andere kant te lopen of een nieuwe weg in te slaan. In onze bijdrage zullen we deze en andere metaforen gebruiken om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de toekomst.."

Lees meer...

26-10-2018

Leefbaar Zeewolde stelt artikel 36 vragen over GGD ambulancepost

Nabij de oprit naar de A27 en Gooiseweg heeft de GGD een ambulancepost aan de Nekkeveldweg geplaatst

Lees meer...

03-10-2018

Niet te rijmen

Leefbaar Zeewolde ondersteunt van harte het initiatief om voldoende geld uit de reserve te reserveren voor de zorg.  

Lees meer...

21-09-2018

Nieuwe bestuursvoorzitter Leefbaar Zeewolde: Steven Scheffer

Op de Algemene Ledenvergadering is woensdag 19 september jl. Steven Scheffer unaniem benoemd in de functie van bestuursvoorzitter.

Lees meer...

13-09-2018

Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport

Leefbaar Zeewolde heeft de diverse rapporten bestudeerd die na afloop van de vlucht zijn verschenen. Uit die rapporten blijkt opnieuw dat berekeningen van de geluidswaarden niet of maar gedeeltelijk overeenkomen met de gemeten geluidswaarden.

Lees meer...

29-06-2018

Rein Zijlstra neemt afscheid van de actieve politiek

20 jaar, waarvan 12 jaar als raadslid en fractievoorzitter en de laatste 8 jaar als verantwoordelijk wethouder voor financiën, grondbedrijf, kunst en cultuur, sport en evenementen zijn voor Rein een prachtige periode geweest waar hij zeker geen spijt van heeft gehad... 

Lees meer...

29-06-2018

Winnie Prins opnieuw wethouder, Theun Schaaf weer in de raad

Donderdagavond 28 juni werd Winnie Prins opnieuw benoemd en beëdigd als wethouder. Doordat Winnie haar wethouderspost heeft ingenomen is Theun Schaaf weer opgenomen in de raadsfractie.

Lees meer...

06-06-2018

Leefbaar Zeewolde blij met coalitieakkoord 2018-2022 “EEN SCHONE TOEKOMST”.

"Het resultaat van het informatie- en formatieproces is een evenwichtig akkoord met een goede agenda en portefeuilletaakverdeling voor de komende 4 jaar”

Lees meer...

29-05-2018

Belevingsvlucht woensdag 30 mei komt 6 x langs Zeewolde

van Elburg richting Zeewolde (inkomende dalende vlucht): 16:48 en 18:14 uur 
van Zeewolde richting Elburg (uitgaande stijgende vlucht): 16:02, 17:25, 19:11 en 19:40 uur

Lees meer...

14-05-2018

Vier fracties uit gemeenteraad Zeewolde uiten bezorgdheid in brief aan Vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat

...Voor de fracties blijft het volstrekt onduidelijk of deze verbeteringen ook zullen gelden voor de provincie Flevoland, en met name voor geplande laagvliegroutes langs Zeewolde. Tot nu toe is gebleken dat de aanpassingen in de oorspronkelijke routes voor Zeewolde negatief uit pakken...

Lees meer...

19-04-2018

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar CvK na uitlatingen over Lelystad Airport

Beide politieke partijen protesteren al jaren tegen de negatieve gevolgen van Lelystad Airport en willen niet worden weggezet als ‘wat bekrompen’...

Lees meer...


Ogenblik a.u.b. ...