Logo

U bent hier: Home►Nieuws►Actueel nieuws

Actueel nieuws

05-12-2018

Zwerfafval, ergernis voor iedereen!

Leefbaar Zeewolde neemt het probleem van verspreid zwerfvuil serieus; het is een doorn in het oog van de inwoners..

Lees meer...

10-11-2018

wethouder Winnie Prins op cover VNG Magazine

Lees het interview met Winnie Prins over “Deep Democracy”, een nieuwe methode om tot besluitvorming te komen waarbij ook de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen…

Lees meer...

05-11-2018

Leefbaar Zeewolde verkrijgt ANBI status

Leefbaar Zeewolde heeft met terugwerkende kracht een ANBI-status gekregen. Dit is een goede erkenning en het voordeel hiervan is dat giften en schenkingen aan Leefbaar Zeewolde fiscaal aftrekbaar zijn wat u een behoorlijk voordeel geeft. 

Lees meer...

01-11-2018

Algemene beschouwingen: Geen brug te ver

"Een brug verbind twee oevers en geeft zo de gelegenheid om kennis te maken met de andere kant van de brug, naar de andere kant te lopen of een nieuwe weg in te slaan. In onze bijdrage zullen we deze en andere metaforen gebruiken om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de toekomst.."

Lees meer...

26-10-2018

Leefbaar Zeewolde stelt artikel 36 vragen over GGD ambulancepost

Nabij de oprit naar de A27 en Gooiseweg heeft de GGD een ambulancepost aan de Nekkeveldweg geplaatst

Lees meer...

03-10-2018

Niet te rijmen

Leefbaar Zeewolde ondersteunt van harte het initiatief om voldoende geld uit de reserve te reserveren voor de zorg.  

Lees meer...

21-09-2018

Nieuwe bestuursvoorzitter Leefbaar Zeewolde: Steven Scheffer

Op de Algemene Ledenvergadering is woensdag 19 september jl. Steven Scheffer unaniem benoemd in de functie van bestuursvoorzitter.

Lees meer...

13-09-2018

Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport

Leefbaar Zeewolde heeft de diverse rapporten bestudeerd die na afloop van de vlucht zijn verschenen. Uit die rapporten blijkt opnieuw dat berekeningen van de geluidswaarden niet of maar gedeeltelijk overeenkomen met de gemeten geluidswaarden.

Lees meer...

29-06-2018

Rein Zijlstra neemt afscheid van de actieve politiek

20 jaar, waarvan 12 jaar als raadslid en fractievoorzitter en de laatste 8 jaar als verantwoordelijk wethouder voor financiën, grondbedrijf, kunst en cultuur, sport en evenementen zijn voor Rein een prachtige periode geweest waar hij zeker geen spijt van heeft gehad... 

Lees meer...

29-06-2018

Winnie Prins opnieuw wethouder, Theun Schaaf weer in de raad

Donderdagavond 28 juni werd Winnie Prins opnieuw benoemd en beëdigd als wethouder. Doordat Winnie haar wethouderspost heeft ingenomen is Theun Schaaf weer opgenomen in de raadsfractie.

Lees meer...

19-04-2018

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar CvK na uitlatingen over Lelystad Airport

Beide politieke partijen protesteren al jaren tegen de negatieve gevolgen van Lelystad Airport en willen niet worden weggezet als ‘wat bekrompen’...

Lees meer...

10-03-2018

Leefbaren voor NL-doet bij Coloriet en ook in het centrum

Op zaterdag 10 maart leuke activiteiten voor Leefbaar Zeewolde. Klussen bij Coloriet voor NL doet en in het centrum inwoners van Zeewolde ontmoeten..

Lees meer...

23-02-2018

Videoclip/ Een leefbaar Zeewolde, het dorp van je leven

Deze video clip vertelt welke visie Leefbaar Zeewolde heeft en waar zij voor staat; de kernwaarden rust, ruimte en groen. Met behoud van het dorpse karakter. Zeewolde ligt in het hart van Nederland, in de provincie Flevoland. "Samen maken we er wat van.."

Lees meer...

08-02-2018

Leefbaar Zeewolde pleit opnieuw voor een reële toekomst van sportcomplex Het Baken.

Met de behandeling in de commissie Onderwijs en Welzijn van het Raadsvoorstel ’de motie Sportcomplex het Baken’ op 07 februari jl., heeft het college een concrete invulling aan de motie gegeven. Leefbaar Zeewolde heeft wederom gepleit voor een betaalbaar en reëel toekomstscenario voor sportcomplex het Baken.

Lees meer...

07-02-2018

Leefbaar Zeewolde is voor zorgvuldige verruiming van openingstijden winkels

De lokale politieke partij doet hiermee recht aan de uitslag van de enquête waarin een ruime meerderheid (66%) van de inwoners voorstander is van het verruimen van de zondag openstelling. 

Lees meer...

05-02-2018

Resultaten 6e Leefbaarheidsmonitor gepubliceerd in Leefbaarheidskrant

Het is al de zesde keer dat Hogeschool Windesheim te Zwolle in opdracht van Leefbaar Zeewolde de Leefbaarheidsmonitor heeft uitgevoerd.

Lees meer...

25-01-2018

Gaat plan voor groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak?

Gaat het plan voor een groot hotel en evenementenhal Strand Horst naar de prullebak? Op Strand Horst, 700 meter vanaf Zeewolde worden plannen gemaakt voor de bouw van een groot hotel en daarnaast gelegen grote evenementenhal. 

Lees meer...

11-01-2018

Winnie Prins opnieuw lijsttrekker voor Leefbaar Zeewolde

In de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Zeewolde is Winnie Prins opnieuw unaniem gekozen als lijsttrekker voor de partij.

Lees meer...

21-12-2017

Leefbaar Zeewolde pleit voor reële toekomst van sportcomplex “Het Baken”.

Leefbaar Zeewolde wil in lijn met het collegevoorstel het sportcomplex Het Baken toekomstbestendig maken door tegemoet te komen aan de wensen van de bevolking; geraamde kosten: ca. 8 miljoen euro. 

Lees meer...

01-12-2017

Wethouder Rein Zijlstra content met de Infographic Begroting 2018

Opnieuw een sluitende begroting en mooi inzichtelijk gemaakt zodat iedereen in een oogopslag zich kan informeren over de huidige financiën van Zeewolde.

Lees meer...


Ogenblik a.u.b. ...