Logo

U bent hier: Home►Publicaties►Vliegveld Lelystad

GEPLANDE VLIEGROUTES RAMP VOOR ZEEWOLDE

Update 21-04-09: Klik hier om te luisteren naar een interview van Robin Kroon, student journalistiek, met Ben Sonneveld.

Update 04-07-09: Voorbeeldbrief indiening zienswijze MER Lelystad Airport.

Update 22-12-13: Leefbaar Zeewolde zeer kritisch over geplande routestructuren.

Update 17-01-14: Leefbaar Zeewolde niet gerust na uitleg Alders over routes Lelystad Airport.

Update 05-07-14: Voorbeeldbrief voor zienswijze Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport Luchthaven Lelystad

De nieuwe vliegroutes voor Lelystad Airport pakken desastreus uit voor ons dorp. Lelystad verwacht zo’n 35.000 vluchten binnen te halen wat bij de aangevraagde openingstijden van 06:00 tot 23:00 dagelijks neerkomt op 5 á 6 vluchten per uur. Vliegtuigen die vanuit uit de richting Almere op Lelystad Airport landen komen op ongeveer 600 meter over ons dorp. Ook de uitvliegroutes naar het Noorden en het Oosten komen vervaarlijk dicht langs ons dorp. (Lees hier het persbericht).

De onderstaande figuren geven de detailsFiguur 1. De blauwe lijn met zwarte aanwijspijlen verwijst naar de geplande aanvliegroute. De groene pijl geeft de ligging van ons dorp aan. De verwachting is dat de vliegtuigen op ongeveer 600 meter hoogte over ons dorp heen komen om de landing naar Lelystad airport in te zetten. 

 

 Figuur 2. De geoptimaliseerde uitvliegroutes (Luchtverkeersleiding Nederland, 2008) staan in blauwe lijnen aangegeven. Zowel de oostelijke vliegroute over Hierden als de route naar het Zuiden komen dicht in de buurt van Zeewolde. De uiteindelijke uitvliegroute is van veel factoren afhankelijk (windsnelheden, windrichtingen, zwaarte vliegtuigen, maar ook commerciële belangen) en kan volgens luchtvaartdeskundigen uiteindelijk resulteren in minder scherpe bochten naar het Oosten en afwijkende routes naar het Zuiden waardoor de vliegroutes zeer nabij of zelfs over onze dorpskern komen.

 

 

Figuur 3. De blauwe lijn geeft de alternatieve route aan om de Oostvaardersplassen te ontzien. De scherpe bocht lijkt getekend om geen woongebieden te raken maar de uiteindelijke uitvliegroute is afhankelijk van veel factoren (windsnelheden en windrichtingen, zwaarte vliegtuigen en commerciële belangen) kunnen zorgen voor grote afwijkingen waardoor ook ons dorp door geluidsoverlast wordt getroffen.

Achtergrond

In 2002 heeft het kabinet een Planologische kernbeslissing[1] genomen waardoor Lelystad Airport de mogelijkheid kreeg om gedeelte van de groei van Schiphol over te nemen. De commissie Alders[2] heeft in 2008 besloten zo’n 70.000 vluchten aan de regionale luchthavens Lelystad en Eindhoven toe te kennen. Lelystad verwacht zo’n 35.000 vluchten binnen te halen wat bij de aangevraagde openingstijden van 06:00 tot 23:00 dagelijks neerkomt op 5 á 6 vluchten per uur.


[1] Een planologische kernbeslissing is een plan van het Rijk dat een globale schets van de inrichting van de ruimte bevat en is voor Lelystad Airport in 2004 afgerond.

[2] Brief aan de minister van Verkeer & Waterstaat, de heer C. Eurlings, en De minister van VROM, mevrouw J. Cramer, Groningen, 1 oktober 2008

 


Ogenblik a.u.b. ...