Logo

U bent hier: Home►Publicaties►Dossier Lelystad Airport

GEPLANDE VLIEGROUTES RAMP VOOR ZEEWOLDE

In 2002 heeft het kabinet een Planologische kernbeslissing genomen waardoor Lelystad Airport de mogelijkheid kreeg om gedeelte van de groei van Schiphol over te nemen. De commissie Alders heeft in 2008 aan het kabinet ter overweging gegeven om 70.000 vluchten aan de regionale luchthavens Lelystad en Eindhoven toe te kennen. Tot 2015 wordt een groei van ongeveer 5.000 extra vliegbewegingen per jaar verwacht. Na 2015 is de verwachting dat Lelystad Airport zal doorgroeien naar in totaal ongeveer 35.000 vliegbewegingen per jaar.

Verkiezingsprogramma 2014-2018 inzake Lelystad Airport

Nieuwsarchief Lelystad Airport

Datum Titel
19-02-2019 Leefbaar Zeewolde dient zienswijze in tegen Ontwerpwijzigingsbesluit Luchthaven Lelystad Lees meer...
13-09-2018 Reactie belevingsvlucht Vliegroutes Lelystad Airport Lees meer...
29-05-2018 Belevingsvlucht woensdag 30 mei komt 6 x langs Zeewolde Lees meer...
14-05-2018 Vier fracties uit gemeenteraad Zeewolde uiten bezorgdheid in brief aan Vaste Commissie Infrastructuur en Waterstaat Lees meer...
19-04-2018 Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie sturen woedende brief naar CvK na uitlatingen over Lelystad Airport Lees meer...
07-02-2018 Leefbaar Zeewolde maakt zich zorgen over uitbreiden aantal vliegbewegingen Lees meer...
18-12-2017 Zeewolde in meerderheid voor uitstel Lelystad Airport Lees meer...
20-10-2017 Leefbaar Zeewolde stelt vragen over de MER berekening geluidscontouren vliegroutes langs Zeewolde Lees meer...
15-10-2017 Gemeenteraadsfracties sturen brandbrief over Lelystad Airport naar Vaste Commissie Infrastructuur en Milieu Lees meer...
21-09-2017 Vliegroutes Lelystad Airport (2) Lees meer...
21-09-2017 Geluidsmeting voor Vliegtuig geluid Lelystad Airport (1) Lees meer...
23-11-2014 Politieke partijen uit gemeente Dronten en gemeente Zeewolde sturen gezamenlijk een brief naar de Tweede Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu Lees meer...
01-11-2014 Gemeenteraad Zeewolde draagt het college op een krachtig geluid te laten horen aan de Alderstafel Lees meer...
28-10-2014 Uitbreiding Lelystad Airport nu niet doorzetten Lees meer...
28-07-2014 Nog 2 dagen om uw zienswijze in te dienen op de uitbreidingsplannen van Luchthaven Lelystad Lees meer...
14-07-2014 Nog 16 dagen om uw zienswijze in te dienen op de uitbreidingsplannen van Luchthaven Lelystad Lees meer...
05-07-2014 Voorbeeldbrief voor zienswijze Ontwerpluchthavenbesluit en Milieueffectrapport Luchthaven Lelystad. Lees meer...
27-06-2014 1 juli Informatiebijeenkomst in Zeewolde over luchthaven Lelystad Lees meer...
15-06-2014 Leefbaar Zeewolde blijft tegen voorgenomen uitbreiding Lelystad Airport Lees meer...
05-05-2014 Standpunt collegeleden Leefbaar Zeewolde i.z. luchthavenbesluit Lelystad Airport Lees meer...
15-02-2014 Leefbaar Zeewolde laat zich niet in slaap sussen door de heer Alders Lees meer...
17-01-2014 Leefbaar Zeewolde niet gerust na uitleg Alders over routes Lelystad Airport Lees meer...
22-12-2013 Leefbaar Zeewolde zeer kritisch over nieuw geplande routestructuren Lelystad Airport Lees meer...
09-09-2013 Leefbaar Zeewolde roept op om zienswijze in te dienen over voorbereiding MER Lelystad Airport Lees meer...
10-02-2013 Geplande Vliegroutes desastreus voor Zeewolde Lees meer...
30-11-2012 Leefbaar Zeewolde start WOB procedure om vliegroutes van Lelystad Airport boven tafel te krijgen. Lees meer...
02-04-2012 Leefbaar Zeewolde verbaasd over advies van Alders Lees meer...
10-12-2011 Leefbaar Zeewolde bijzonder verheugd met de afwijzing van Raad van State over uitbreiding Lelystad Airport. Lees meer...
01-02-2011 Moeilijkheden met inpassing routestructuur Lelystad Airport Lees meer...
11-12-2010 Leefbaar Zeewolde strijdlustig na uitspraak Raad van State Lees meer...
27-07-2010 Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde vecht niet-ontvankelijkheid aan en wijst op nieuwe studie over vluchtroutes Lees meer...
25-02-2010 Lelystad Airport: Leefbaar Zeewolde wil getuigen-deskundigen oproepen bij Raad van State Lees meer...
07-11-2009 Leystad Airport: en nu naar de Raad van State Lees meer...
10-10-2009 Leefbaar Zeewolde volgt uitbreidingsprocedure Lelystad Airport met argusogen Lees meer...
14-08-2009 Reactie college op brief Ministerie over naderingsroutes Lelystad Airport volstrekt onvoldoende Lees meer...
04-07-2009 Voorbeeldbrief indiening Zienswijze MER Lelystad Airport Lees meer...
29-06-2009 Lelystad Airport, inspraak 29 juni Lees meer...
12-06-2009 De MER over Lelystad airport is uit! Lees meer...
13-04-2009 Alarmbellen aan. Vliegroutes Lelystad Airport bedreigen leefbaarheid Zeewolde! Lees meer...
11-02-2009 Vragen aan college over Lelystad Airport Lees meer...
03-02-2006 Inspraakavond Startnotitie Toekomst Lelystad Airport Lees meer...

GEPLANDE VLIEGROUTES RAMP VOOR ZEEWOLDE


De nieuwe vliegroutes voor Lelystad Airport pakken desastreus uit voor ons dorp. Lelystad verwacht zo’n 35.000 vluchten binnen te halen wat bij de aangevraagde openingstijden van 06:00 tot 23:00 dagelijks neerkomt op 5 á 6 vluchten per uur. Vliegtuigen die vanuit uit de richting Almere op Lelystad Airport landen komen op ongeveer 600 meter over ons dorp. Ook de uitvliegroutes naar het Noorden en het Oosten komen vervaarlijk dicht langs ons dorp.

De onderstaande figuren geven de details

Figuur 1.De blauwe lijn met zwarte aanwijspijlen verwijst naar de geplande aanvliegroute. De groene pijl geeft de ligging van ons dorp aan. De verwachting is dat de vliegtuigen op ongeveer 600 meter hoogte over ons dorp heen komen om de landing naar Lelystad airport in te zetten. 


Figuur 2. De geoptimaliseerde uitvliegroutes (Luchtverkeersleiding Nederland, 2008) staan in blauwe lijnen aangegeven. Zowel de oostelijke vliegroute over Hierden als de route naar het Zuiden komen dicht in de buurt van Zeewolde. De uiteindelijke uitvliegroute is van veel factoren afhankelijk (windsnelheden, windrichtingen, zwaarte vliegtuigen, maar ook commerciële belangen) en kan volgens luchtvaartdeskundigen uiteindelijk resulteren in minder scherpe bochten naar het Oosten en afwijkende routes naar het Zuiden waardoor de vliegroutes zeer nabij of zelfs over onze dorpskern komen.

Figuur 3. De blauwe lijn geeft de alternatieve route aan om de Oostvaardersplassen te ontzien. De scherpe bocht lijkt getekend om geen woongebieden te raken maar de uiteindelijke uitvliegroute is afhankelijk van veel factoren (windsnelheden en windrichtingen, zwaarte vliegtuigen en commerciële belangen) kunnen zorgen voor grote afwijkingen waardoor ook ons dorp door geluidsoverlast wordt getroffen.

Achtergrond

In 2002 heeft het kabinet een Planologische kernbeslissing[1] genomen waardoor Lelystad Airport de mogelijkheid kreeg om gedeelte van de groei van Schiphol over te nemen. De commissie Alders[2] heeft in 2008 besloten zo’n 70.000 vluchten aan de regionale luchthavens Lelystad en Eindhoven toe te kennen. Lelystad verwacht zo’n 35.000 vluchten binnen te halen wat bij de aangevraagde openingstijden van 06:00 tot 23:00 dagelijks neerkomt op 5 á 6 vluchten per uur.


[1] Een planologische kernbeslissing is een plan van het Rijk dat een globale schets van de inrichting van de ruimte bevat en is voor Lelystad Airport in 2004 afgerond.

[2] Brief aan de minister van Verkeer & Waterstaat, de heer C. Eurlings, en De minister van VROM, mevrouw J. Cramer, Groningen, 1 oktober 2008

 


 


Ogenblik a.u.b. ...