Zeewolder politici bieden handtekeningen aan in Den Haag

Zeewolde ageert tegen vliegroutes 

van een onzer verslaggevers (bron: Stentor)

22 FEBRUARI 2006 – ZEEWOLDE – Zeewolde ageerde gisteren in Den Haag tegen vliegroutes boven het dorp. Waarnemend voorzitter van de commissie verkeer en waterstaat in de Tweede Kamer, de CDA-er Haverkamp, kreeg. 4340 handtekeningen tegen vliegroutes van een delegatie van Zeewoldse politici en burgers.

De handtekeningen werden binnen enkele weken opgehaald door de politici en burgers. De begeleidende petitie pleit tegen een aantal vliegroutes die bij de uitbreiding van luchthaven Lelystad recht over de dorpskern Zeewolde heen zijn getrokken.

Die uitbreiding zelf staat niet ter discussie bij de Zeewoldse politiek. De regering heeft het besluit daartoe immers al genomen.

Toch wees woordvoerder Pijl erop, dat voor de lokale economie de uitbreiding van de luchthaven wel eens een ongunstig effect zou kunnen hebben: ‘Immers, wie wil er nu in de nog te bouwen Polderwijk wonen als die onder of nabij vliegroutes komt te liggen?’

Zorgen

Maar vooral geluid en vervuiling van het vliegverkeer baren de Zeewoldenaars zorgen. ‘Zeewolde is dan wel een jong dorp, maar was er toch echt eerder dan de uitbreidingsplannen en de daaruit voortvloeiende vliegroutes. Zeewolde wordt in die zin onevenredig zwaar belast,’ hield Pijl de commissie voor.

Deze en vorige maand lag de startnotitie voor een milieu-effectrapportage (MER) ter inzage. Voor de sluitingsdatum 15 februari werden vanuit Zeewolde ruim 600 reacties ingestuurd. Velen (zo’n 400) maakten gebruik van de voorbeeldbrieven van de milieu-organisatie StEM Zeewolde of van P. Al, inwoner van Zeewolde en initiatiefnemer van de site vliegroutezeewoldenee.nl.

Zowel StEM als Al ondersteunden de actie van de gezamenlijke Zeewoldse politieke partijen om een petitie tegen de vliegroutes op te stellen en aan de vaste kamercommissie aan te bieden. Leefbaar Zeewolde, VVD, CDA en de PvdA/GroenLinks-combinatie waren aanwezig bij de aanbieding. Alleen Burgerbelang en ChristenUnie ontbraken van de raadsfracties, de lijst ONS Zeewolde deed wel mee met de actie, maar was evenmin vertegenwoordigd. De Lijst Pim Fortuijn ondersteunt de petitie en de acties niet.

Leefbaar Zeewolde, VVD, CDA en de PvdA/GroenLinks-combinatie waren aanwezig bij de aanbieding van de handtekeningen.