ANBI

ANBI gegevens:

Leefbaar Zeewolde is een vereniging met onbezoldigde bestuursleden, die zich middels alle ten dienste staande democratische middelen inzet om de doelstellingen te bereiken zoals geformuleerd staan in ons verkiezingsprogramma .
Wij zijn ingeschreven onder nr. 9066540 bij de Kamer van Koophandel en bezitten een RSIN 816370631.
Ons bankrekeningnummer is NL87RBRB8842136190 t.n.v. Leefbaar Zeewolde.
Verdere gegevens conform de Belastingdienst bepaalde informatie vindt u HIER


 

Leefbaar Zeewolde heeft met terugwerkende kracht een ANBI-status gekregen. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling, wat betekent dat de belastingdienst onze partij ziet als één die er voor iedereen is en geen ander (winst) oogmerk heeft dan het nastreven van het algemeen belang. 
Dit is een goede erkenning en het voordeel hiervan is dat giften en schenkingen aan Leefbaar Zeewolde fiscaal aftrekbaar zijn wat u een behoorlijk voordeel geeft.
U kunt hiermee uw belastingaanslag verlagen door gebruik te maken van deze aftrek. En met uw gift of schenking steunt u Leefbaar Zeewolde waarmee wij nog meer kunnen opkomen voor de belangen van de inwoners van Zeewolde.

Dank u voor uw steun.

Statuten Leefbaar Zeewolde dd 2-10-2018

Huishoudelijk_reglement_Leefbaar_Zeewolde_definitief_05012018