Persbericht: LZ ondersteunt benoeming onafhankelijke informateur

Leefbaar Zeewolde kan zich prima vinden in de aanbeveling van adviesbureau Consort om het informatieproces door een volledig onafhankelijke informateur voort te zetten. Dat betekent dat Ben Sonneveld zijn taak op dit moment zal neerleggen.

Het rapport ‘Zeewolde: toekomst zonder verleden?’ van adviesbureau Consort constateert onder andere dat de meningsverschillen tussen de fracties meer zijn terug te voeren op beelden over elkaar, dan op feitelijkheden. De feitelijke meningsverschillen zijn zeker overbrugbaar. Leefbaar Zeewolde deelt deze constatering en dat geeft voldoende vertrouwen dat een volledig onafhankelijke informateur het informatieproces succesvol kan voortzetten. Dat betekent dat hij of zij goed kijkt naar de wenselijkheid (afspiegeling van de verkiezingsuitslag van maart 2006), de kansrijkheid (programmatische overeenkomsten), de stabiliteit (samenwerking in college en fracties) en de continuïteit (voortzetting van het succesvolle en breed gedragen collegebeleid). Voorwaarde is dat een nieuwe informateur voor alle partijen acceptabel is. Leefbaar Zeewolde zal een of meer kandidaten voorstellen.

Leefbaar Zeewolde vertrouwt er op dat op deze wijze snel inzichtelijk is te maken welke partij bestuursverantwoordelijkheid wil nemen zodat de coalitie door kan gaan met de uitvoering van het breed gedragen en succesvol gebleken coalitieprogramma.